Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Mô đun điều khiển biến tần SEW EURODRIVE, MDX61B-00/0T, Control Unit Liên Hệ
Mô đun điều khiển biến tần SEW EURODRIVE, MDX61B-00/0T, Control Unit
Bộ điều khiển Parker 590C DC speed regulator 590C/35A 590C/70A 590C/110A 590C/150A 590C/180A 590C/270A 590C/380A 590C/500A 591/35a 591C/70A 591C/110A 591C/150A 591C/ Liên Hệ
Bộ điều khiển Parker 590C DC speed regulator 590C/35A 590C/70A 590C/110A 590C/150A 590C/180A 590C/270A 590C/380A 590C/500A 591/35a 591C/70A 591C/110A 591C/150A 591C/
Biến tần Danfoss/FC-051/Danfoss inverter FC051 Liên Hệ
Biến tần Danfoss/FC-051/Danfoss inverter FC051
Biến tần Danfoss FC-302PK37T5E20H2XGC FC-302PK55T5E20H2XGC FC-302PK75T5E20H2XGC FC-302P1K1T5E20H2XGC FC-302P1K5T5E20H2XGC FC-302P2K2T5E20H2XGC FC-302P3K0T5E20H2XGC FC-302P4K0T5E20H2XGC FC-302P5K5T5E20H2XGC FC-302P7K5T5E20H2XGC FC-302P11KT5E20H2XGC Liên Hệ
Biến tần Danfoss FC-302PK37T5E20H2XGC FC-302PK55T5E20H2XGC FC-302PK75T5E20H2XGC FC-302P1K1T5E20H2XGC FC-302P1K5T5E20H2XGC FC-302P2K2T5E20H2XGC FC-302P3K0T5E20H2XGC FC-302P4K0T5E20H2XGC FC-302P5K5T5E20H2XGC FC-302P7K5T5E20H2XGC FC-302P11KT5E20H2XGC
Biến tần, Yaskawa J1000 inverter CIMR-JBBA0001BBA CIMR-JBBA0002BBA CIMR-JBBA0003BBA CIMR-JBBA0006BBA CIMR-JBBA0010BBA CIMR-JB4A0001BBA CIMR-JB4A0002BBA CIMR-JB4A0004BBA CIMR-JB4A0005BBA CIMR-JB4A0007BBA CIMR-JB4A0009BBA CIMR-JB4A0011BBA CIMR-JB2A0002BBA ​ Liên Hệ
Biến tần, Yaskawa J1000 inverter CIMR-JBBA0001BBA CIMR-JBBA0002BBA CIMR-JBBA0003BBA CIMR-JBBA0006BBA CIMR-JBBA0010BBA CIMR-JB4A0001BBA CIMR-JB4A0002BBA CIMR-JB4A0004BBA CIMR-JB4A0005BBA CIMR-JB4A0007BBA CIMR-JB4A0009BBA CIMR-JB4A0011BBA CIMR-JB2A0002BBA ​
Biến tần, Yaskawa V1000 inverter CIMR-VB4A0001BBA CIMR-VB4A0002BBA CIMR-VB4A0004BBA CIMR-VB4A0005BBA CIMR-VB4A0007BBA CIMR-VB4A0009BBA CIMR-VB4A0011BBA CIMR-VB4A0018FBA CIMR-VB4A0023FBA CIMR-VB4A0031FBA CIMR-VB4A0038FBA CIMR-VBBA0001BBA CIMR-VBBA0002BBA Liên Hệ
Biến tần, Yaskawa V1000 inverter CIMR-VB4A0001BBA CIMR-VB4A0002BBA CIMR-VB4A0004BBA CIMR-VB4A0005BBA CIMR-VB4A0007BBA CIMR-VB4A0009BBA CIMR-VB4A0011BBA CIMR-VB4A0018FBA CIMR-VB4A0023FBA CIMR-VB4A0031FBA CIMR-VB4A0038FBA CIMR-VBBA0001BBA CIMR-VBBA0002BBA
Biến tần, Inverter E2000-0004S2 E2000-0007S2 E2000-0015S2 E2000-0022S2 E2000-0007T3 E2000-0015T3 E2000-0022T3 E2000-0030T3 E2000-0040T3 E2000-0055T3 E2000-0075T3 E2000-0110T3 E2000-0150T3 E2000-0185T3 E2000-0220T3 E2000-0300T3 E2000-0370T3 Liên Hệ
Biến tần, Inverter E2000-0004S2 E2000-0007S2 E2000-0015S2 E2000-0022S2 E2000-0007T3 E2000-0015T3 E2000-0022T3 E2000-0030T3 E2000-0040T3 E2000-0055T3 E2000-0075T3 E2000-0110T3 E2000-0150T3 E2000-0185T3 E2000-0220T3 E2000-0300T3 E2000-0370T3
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BG1.5 (8253846) Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BG1.5 (8253846)
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BGE1.5 (8253854) Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BGE1.5 (8253854)
Mạch ABB inverter module RETA-01 RETA-02 FIO-11 FDCO-01 Liên Hệ
Mạch ABB inverter module RETA-01 RETA-02 FIO-11 FDCO-01


Tiếp điểm khởi động từ Tianshui 213 contactor CJ35 dynamic and static contact CJ35-115F CJ35-150F CJ35-185F CJ35-225F CJ35-265F CJ35-330F CJ35-400F CJ35-500F CJ35-630F Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui 213 contactor CJ35 dynamic and static contact CJ35-115F CJ35-150F CJ35-185F CJ35-225F CJ35-265F CJ35-330F CJ35-400F CJ35-500F CJ35-630F
Tiếp điểm khởi động từ Chint ​​​​​​​NXC-32 NXC-38 NXC-40 NXC-50 NXC-65 NXC-75 NXC-85 NXC-100 NXC-120 NXC-160 NXC-185 NXC-225 NXC-265 NXC-330 NXC-400 NXC-500 NXC-630 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Chint ​​​​​​​NXC-32 NXC-38 NXC-40 NXC-50 NXC-65 NXC-75 NXC-85 NXC-100 NXC-120 NXC-160 NXC-185 NXC-225 NXC-265 NXC-330 NXC-400 NXC-500 NXC-630
Tiếp điểm khởi động từ Chint ​​​​​​​NC8-40 NC8-50 NC8-65 NC8-80 NC8-100 NC8-115 NC8-150 NC8-170 NC8-205 NC8-265 NC8-300 NC8-400 NC8-500 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Chint ​​​​​​​NC8-40 NC8-50 NC8-65 NC8-80 NC8-100 NC8-115 NC8-150 NC8-170 NC8-205 NC8-265 NC8-300 NC8-400 NC8-500
Tiếp điểm khởi động từ Chint ​​​​​​​NC7-40 NC7-50 NC7-65 NC7-80 NC7-95 NC7-115 NC7-150 NC7-170 NC7-205 NC7-250 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Chint ​​​​​​​NC7-40 NC7-50 NC7-65 NC7-80 NC7-95 NC7-115 NC7-150 NC7-170 NC7-205 NC7-250
Tiếp điểm khởi động từ Chint NDC1-115 NDC1-150 NDC1-185 NDC1-265 NDC1-300 NDC1-400 NDC1-500 NDC1-630 NDC1-800 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Chint NDC1-115 NDC1-150 NDC1-185 NDC1-265 NDC1-300 NDC1-400 NDC1-500 NDC1-630 NDC1-800
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil AC contactor coil LX9FF220 220V LC1F115/F150 LX9FF380 380V LC1F115/F150 LX9FG110 110V LC1D205/245 LC1F185/F225 LX9FG220 220V LC1D205/245 LC1F185/F225 LX9FG380 380V LC1D205 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil AC contactor coil LX9FF220 220V LC1F115/F150 LX9FF380 380V LC1F115/F150 LX9FG110 110V LC1D205/245 LC1F185/F225 LX9FG220 220V LC1D205/245 LC1F185/F225 LX9FG380 380V LC1D205
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil AC contactor coil LX1FF220 LC1D115/D150/D170 LC1F115/F150 LX1FF380 LC1D115/D150/D170 LC1F115/F150 LX1FG110 LC1D205/D245 LC1F185/F225 LX1FG220 LC1D205/ Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil AC contactor coil LX1FF220 LC1D115/D150/D170 LC1F115/F150 LX1FF380 LC1D115/D150/D170 LC1F115/F150 LX1FG110 LC1D205/D245 LC1F185/F225 LX1FG220 LC1D205/
Công tắc tơ AC Contactor Tianshui Great Wall Electrical CJ35 series AC contactor 9-1200A 380V220V CJ35-0910 CJ35-0901 CJ35-1210 CJ35-1201 CJ35-1810 CJ35-1801 CJ35-2510 CJ35-2501 CJ35-3210 CJ35-3201 CJ35-4011 CJ35-5011 CJ35-6511 CJ35-8011 CJ35-9511 CJ35-11 Liên Hệ
Công tắc tơ AC Contactor Tianshui Great Wall Electrical CJ35 series AC contactor 9-1200A 380V220V CJ35-0910 CJ35-0901 CJ35-1210 CJ35-1201 CJ35-1810 CJ35-1801 CJ35-2510 CJ35-2501 CJ35-3210 CJ35-3201 CJ35-4011 CJ35-5011 CJ35-6511 CJ35-8011 CJ35-9511 CJ35-11
Công tắc tơ AC Contactor CJ156 Series 100-400A 380V CJ156-100/2 CJ156-100/3 CJ156-100/4 CJ156-100/5 CJ156-160/2 CJ156-160/3 CJ156-160/4 CJ156-160/5 CJ156-250/2 CJ156-250/3 CJ156-250 Liên Hệ
Công tắc tơ AC Contactor CJ156 Series 100-400A 380V CJ156-100/2 CJ156-100/3 CJ156-100/4 CJ156-100/5 CJ156-160/2 CJ156-160/3 CJ156-160/4 CJ156-160/5 CJ156-250/2 CJ156-250/3 CJ156-250
Công tắc tơ DC contactor DC contactor CZ28-40/20 40/10 40/01 40/02 DC220V CZ28-400/10 DC220V CZ28-400/20 DC220V CZ28-400/01 DC220V CZ28-400/02 DC220V Liên Hệ
Công tắc tơ DC contactor DC contactor CZ28-40/20 40/10 40/01 40/02 DC220V CZ28-400/10 DC220V CZ28-400/20 DC220V CZ28-400/01 DC220V CZ28-400/02 DC220V


Van thủy lực Jiangnan hydraulic solenoid valve reversing valve 24D-10B 24D-25B 24D-63B 24E-10B 24E-25B 24E-63B 24D2-10B 24D2-25B 24D2-63B 24E1-10B 24E1-25B 24E1-63B 24E2-10B 24E2-25B 24E2-63B Liên Hệ
Van thủy lực Jiangnan hydraulic solenoid valve reversing valve 24D-10B 24D-25B 24D-63B 24E-10B 24E-25B 24E-63B 24D2-10B 24D2-25B 24D2-63B 24E1-10B 24E1-25B 24E1-63B 24E2-10B 24E2-25B 24E2-63B
Van thủy lực DOFLUID solenoid valve DFB-02-3C2-DC24V-35C DFB-02-3C2-A220V-35C DFB-02-3C4-DC24V-35C DFB-02-3C4-A220V-35C DFB-02-2B2-DC24V-35C DFB-02-2B2-A220V-35C DFB-02-3C60-DC24V-35C DFB-02-3C60-A220V-35C DFB-02-2D2-DC24V-35C DFB-02-2D2-A220V-35C Liên Hệ
Van thủy lực DOFLUID solenoid valve DFB-02-3C2-DC24V-35C DFB-02-3C2-A220V-35C DFB-02-3C4-DC24V-35C DFB-02-3C4-A220V-35C DFB-02-2B2-DC24V-35C DFB-02-2B2-A220V-35C DFB-02-3C60-DC24V-35C DFB-02-3C60-A220V-35C DFB-02-2D2-DC24V-35C DFB-02-2D2-A220V-35C
Van thủy lực DOFLUID solenoid valve DFB-02-3C2/3C4/2B2/2D2/3C60-DC24V/A220V-35C Liên Hệ
Van thủy lực DOFLUID solenoid valve DFB-02-3C2/3C4/2B2/2D2/3C60-DC24V/A220V-35C
Van thủy lực KOMPASS D5-03-3C2 D5-03-3C4 D5-03-2B2 D5-03-3C60 D5-03-3C3 D5-03-3C5 D5-03-2D2 Liên Hệ
Van thủy lực KOMPASS D5-03-3C2 D5-03-3C4 D5-03-2B2 D5-03-3C60 D5-03-3C3 D5-03-3C5 D5-03-2D2
Van thủy lực KOMPASS D4-02-2B2 3C2 3C60 3C3 solenoid valve D5-G03-3C4 D4-02-2B2 D4-02-3C2  D4-02-3C4  D4-02-3C3  D4-02-3C5  D4-02-3C6  D4-02-2B3B  Liên Hệ
Van thủy lực KOMPASS D4-02-2B2 3C2 3C60 3C3 solenoid valve D5-G03-3C4 D4-02-2B2 D4-02-3C2  D4-02-3C4  D4-02-3C3  D4-02-3C5  D4-02-3C6  D4-02-2B3B 
Van thủy lực D5-02-3C4/3C2/3C3/3C6/2D2 KOMPASS solenoid valve D5-02-3C2 D5-02-3C4 D5-02-3C3 D5-02-3C6 D5-02-3C5 D5-02-2D2 D5-02-2B2 Liên Hệ
Van thủy lực D5-02-3C4/3C2/3C3/3C6/2D2 KOMPASS solenoid valve D5-02-3C2 D5-02-3C4 D5-02-3C3 D5-02-3C6 D5-02-3C5 D5-02-2D2 D5-02-2B2
Van thủy lực 7OCEAN solenoid valve DSV-G03-2C-DC24-82/20/90 DSV-G03-2C-A220-82/20/90 DSV-G03-2C-A110-82/20/90 DSV-G03-6C-DC24-82/20/90 DSV-G03-6C-A220-82/20/90 DSV-G03-6C-A110-82/ Liên Hệ
Van thủy lực 7OCEAN solenoid valve DSV-G03-2C-DC24-82/20/90 DSV-G03-2C-A220-82/20/90 DSV-G03-2C-A110-82/20/90 DSV-G03-6C-DC24-82/20/90 DSV-G03-6C-A220-82/20/90 DSV-G03-6C-A110-82/
Van thủy lực 7OCEAN solenoid valve DSD-G02-2C-DC24-90 DSD-G02-6C-DC24-90 DSD-G02-8C-DC24-90 DSD-G02-2A-DC24-90 DSD-G02-2C-A220-90 DSD-G02-6C-A220-90 DSD-G02-8C-A220-90 DSD-G02-2A-A220-90 DSD-G02-2C-DC24-82 DSD-G02-6C-DC24-82 DSD-G02-8C-DC24-82 DSD-G Liên Hệ
Van thủy lực 7OCEAN solenoid valve DSD-G02-2C-DC24-90 DSD-G02-6C-DC24-90 DSD-G02-8C-DC24-90 DSD-G02-2A-DC24-90 DSD-G02-2C-A220-90 DSD-G02-6C-A220-90 DSD-G02-8C-A220-90 DSD-G02-2A-A220-90 DSD-G02-2C-DC24-82 DSD-G02-6C-DC24-82 DSD-G02-8C-DC24-82 DSD-G
Van thủy lực 7OCEAN solenoid valve DSV-G02-2A-DC24-90 DSV-G02-2A-A220-90 DSV-G02-2A-A110-90 DSV-G02-2C-DC24-90 DSV-G02-2C-A220-90 DSV-G02-2C-A110-90 DSV-G02-6C-DC24-90 DSV-G02-6C-A220-90 DSV-G02-6C-A110-90 DSV-G02-8C-DC24-90 DSV-G02-8C Liên Hệ
Van thủy lực 7OCEAN solenoid valve DSV-G02-2A-DC24-90 DSV-G02-2A-A220-90 DSV-G02-2A-A110-90 DSV-G02-2C-DC24-90 DSV-G02-2C-A220-90 DSV-G02-2C-A110-90 DSV-G02-6C-DC24-90 DSV-G02-6C-A220-90 DSV-G02-6C-A110-90 DSV-G02-8C-DC24-90 DSV-G02-8C
Van thủy lực YUTIEN solenoid reversing valve DSW-02-2B2 DSW-02-3C2 DSW-02-3C4 DSW-02-3C6 DSW-02-3C3 DSW-02-2D2 DSW-02-2B3B Liên Hệ
Van thủy lực YUTIEN solenoid reversing valve DSW-02-2B2 DSW-02-3C2 DSW-02-3C4 DSW-02-3C6 DSW-02-3C3 DSW-02-2D2 DSW-02-2B3B


Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp động cơ biến tần dòng Quạt làm mát vuông động cơ biến tần Grundfos G-71AG G-80AG G-90AG G-100AG G-112AG G-132AG Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp động cơ biến tần dòng Quạt làm mát vuông động cơ biến tần Grundfos G-71AG G-80AG G-90AG G-100AG G-112AG G-132AG
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp động cơ biến tần dòng G Frequency conversion motor centrifugal fan GL-560A GL-400A GL-355A GL-315A GL-280A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp động cơ biến tần dòng G Frequency conversion motor centrifugal fan GL-560A GL-400A GL-355A GL-315A GL-280A
Cánh quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof flameproof variable frequency motor ventilator GB-71 GB-80 GB-90 GB-100 GB-112A GB-132A GB-160A GB-180A GB-200A GB-225A GB-250A GB-280A GB-315A GB-355A Liên Hệ
Cánh quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof flameproof variable frequency motor ventilator GB-71 GB-80 GB-90 GB-100 GB-112A GB-132A GB-160A GB-180A GB-200A GB-225A GB-250A GB-280A GB-315A GB-355A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof flameproof variable frequency motor ventilator GB-71 GB-80 GB-90 GB-100 GB-112A GB-132A GB-160A GB-180A GB-200A GB-225A GB-250A GB-280A GB-315A GB-355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof flameproof variable frequency motor ventilator GB-71 GB-80 GB-90 GB-100 GB-112A GB-132A GB-160A GB-180A GB-200A GB-225A GB-250A GB-280A GB-315A GB-355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp động cơ biến tần dòng G G-355F G-280F G-315F Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp động cơ biến tần dòng G G-355F G-280F G-315F
Còi báo động công nghiệp,Air defense alarm JDL400 2.2KW 220V JDL400 2.2KW 380V JDL480 4KW 380V JDL550 7.5KW 380V JDW400 4KW 380V JDW450 7.5KW 380V JDL400 2.2KW 380V explosion-proof JDW245B 2.2KW 380V explosion-proof JDW450B 7.5KW 380V explosion-proof Liên Hệ
Còi báo động công nghiệp,Air defense alarm JDL400 2.2KW 220V JDL400 2.2KW 380V JDL480 4KW 380V JDL550 7.5KW 380V JDW400 4KW 380V JDW450 7.5KW 380V JDL400 2.2KW 380V explosion-proof JDW245B 2.2KW 380V explosion-proof JDW450B 7.5KW 380V explosion-proof
Còi báo động công nghiệp,JDL-300 Fengluo mine two-way electric high decibel alarm 220V motor alarm air defense alarm Liên Hệ
Còi báo động công nghiệp,JDL-300 Fengluo mine two-way electric high decibel alarm 220V motor alarm air defense alarm
Còi báo động công nghiệp,Electric alarm JDW400 JDW450 Liên Hệ
Còi báo động công nghiệp,Electric alarm JDW400 JDW450
Còi báo động công nghiệp,Electric air defense siren JDW-300 Liên Hệ
Còi báo động công nghiệp,Electric air defense siren JDW-300
Còi báo động công nghiệp,MS-190 MS-290 MS-390 MS-490 MS-590 MS-690 MS-790 Liên Hệ
Còi báo động công nghiệp,MS-190 MS-290 MS-390 MS-490 MS-590 MS-690 MS-790


Mô đun MGR-DT3825EG(DTY-H380D25EG MGR-DT3840EG(DTY-H380D40EG MGR-DT38300EG(DTY-H380D300EG MGR-DT38120EG(DTY-H380D120EG MGR-DT38200EG(DTY-H380D200EG MGR-DT38100EG(DTY-H380D100EG MGR-DT38250EG(DTY-H380D250EG MGR-DT38240EG(DTY Liên Hệ
Mô đun MGR-DT3825EG(DTY-H380D25EG MGR-DT3840EG(DTY-H380D40EG MGR-DT38300EG(DTY-H380D300EG MGR-DT38120EG(DTY-H380D120EG MGR-DT38200EG(DTY-H380D200EG MGR-DT38100EG(DTY-H380D100EG MGR-DT38250EG(DTY-H380D250EG MGR-DT38240EG(DTY
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor ZP300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor ZP300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KK300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KK300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V


cáp điện cao áp AGR silicone wire high temperature electronic wire silicone rubber wire installation special soft wire high voltage special soft silicone wire national standard Liên Hệ
cáp điện cao áp AGR silicone wire high temperature electronic wire silicone rubber wire installation special soft wire high voltage special soft silicone wire national standard
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 25-40KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line Liên Hệ
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 25-40KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 15-20KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line Liên Hệ
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 15-20KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 5-10KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line Liên Hệ
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 5-10KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line
Ốc siết cáp nhựa, Cable gland nhựa M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18 Liên Hệ
Ốc siết cáp nhựa, Cable gland nhựa M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18
ỐC SIẾT CÁP KIM LOẠI CHỐNG NƯỚC CHỐNG CHÁY IP68 TYPE PG PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42 ,PG48 Liên Hệ
ỐC SIẾT CÁP KIM LOẠI CHỐNG NƯỚC CHỐNG CHÁY IP68 TYPE PG PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42 ,PG48
Ốc siết cáp kim loại (đồng mạ niken), Cable gland đồng mạ niken M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18 Liên Hệ
Ốc siết cáp kim loại (đồng mạ niken), Cable gland đồng mạ niken M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, AGG high voltage line shield 7KV 10kv 20KV 30KV 50KV 60KV 100KV with shield Liên Hệ
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, AGG high voltage line shield 7KV 10kv 20KV 30KV 50KV 60KV 100KV with shield
cáp điện cao áp UL3239 high voltage silicone wire 16AWG,18AWG, 20AWG, 22AWG, 24AWG, 3KV 6KV / 10KV / 20KV / 30KV / 50KV Liên Hệ
cáp điện cao áp UL3239 high voltage silicone wire 16AWG,18AWG, 20AWG, 22AWG, 24AWG, 3KV 6KV / 10KV / 20KV / 30KV / 50KV
cáp điện cao áp DC, AGG silicone high voltage wire 5KV 10KV 15KV 20KV 25KV 30KV 40KV ,0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6mm2 Liên Hệ
cáp điện cao áp DC, AGG silicone high voltage wire 5KV 10KV 15KV 20KV 25KV 30KV 40KV ,0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6mm2


Vỏ bảo vệ làm mát bằng gió và nước cho camera nhiệt độ cao high temperature camera wind and water cooling protective GH-FL-I WQ-MF-I WQ-DLZ Liên Hệ
Vỏ bảo vệ làm mát bằng gió và nước cho camera nhiệt độ cao high temperature camera wind and water cooling protective GH-FL-I WQ-MF-I WQ-DLZ
ống kinh camera chuyên dụng cho nhiệt điện High temperature lens, ultra-long high temperature kiln lens, high temperature industrial TV lens GH-NK800 Liên Hệ
ống kinh camera chuyên dụng cho nhiệt điện High temperature lens, ultra-long high temperature kiln lens, high temperature industrial TV lens GH-NK800
ống kinh camera chuyên dụng ngành thủy tinh High temperature lens, ultra-long high temperature kiln lens, high temperature industrial TV lens GH-NK800 Liên Hệ
ống kinh camera chuyên dụng ngành thủy tinh High temperature lens, ultra-long high temperature kiln lens, high temperature industrial TV lens GH-NK800
Bộ vỏ bảo vệ xem lửa Giám sát ngọn lửa bằng camera nhiệt độ cao đặc biệt cho miệng lò luyện thép WQ-GIV2204 Liên Hệ
Bộ vỏ bảo vệ xem lửa Giám sát ngọn lửa bằng camera nhiệt độ cao đặc biệt cho miệng lò luyện thép WQ-GIV2204
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera nhiệt độ cao Giám sát lò nhiệt độ cao Lò sưởi WQ-FNK-1 High temperature camera High temperature furnace monitoring Heating furnace High temperature industrial TV Liên Hệ
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera nhiệt độ cao Giám sát lò nhiệt độ cao Lò sưởi WQ-FNK-1 High temperature camera High temperature furnace monitoring Heating furnace High temperature industrial TV
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera giám sát nhiệt độ cao nhà máy luyện thép Blast furnace tuyere camera high temperature WQ-FK0I Liên Hệ
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera giám sát nhiệt độ cao nhà máy luyện thép Blast furnace tuyere camera high temperature WQ-FK0I
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera giám sát nhiệt độ cao nhà máy nhiệt điện High temperature camera Biomass power plant WQ-GIV Liên Hệ
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera giám sát nhiệt độ cao nhà máy nhiệt điện High temperature camera Biomass power plant WQ-GIV
Ống kinh camera nhiệt độ cao High temperature camera, high temperature lens GH-318A Liên Hệ
Ống kinh camera nhiệt độ cao High temperature camera, high temperature lens GH-318A
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera giám sát nhiệt độ cao lò nung lò sưởi WQ-NK-FL High temperature camera Endoscopic heating furnace Liên Hệ
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera giám sát nhiệt độ cao lò nung lò sưởi WQ-NK-FL High temperature camera Endoscopic heating furnace
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera nhiệt độ cao Lò nấu chảy thủy tinh nhiệt độ cao WQ-SL-II Glass melting furnace high temperature industrial Liên Hệ
Bộ camera soi ngọn lửa, Camera nhiệt độ cao Lò nấu chảy thủy tinh nhiệt độ cao WQ-SL-II Glass melting furnace high temperature industrial


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi