Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến đo độ rung,vibration measuring sensor  VS-068 VS-069 Liên Hệ
Cảm biến đo độ rung,vibration measuring sensor VS-068 VS-069
Mô-đun điều khiển CZ100C intelligent control module Liên Hệ
Mô-đun điều khiển CZ100C intelligent control module
Mô-đun điều khiển BYZT-01 BYZT-08 BYZT-V12 V15 V16 overall switch control motherboard Liên Hệ
Mô-đun điều khiển BYZT-01 BYZT-08 BYZT-V12 V15 V16 overall switch control motherboard
Mô-đun điều khiển VOT-2 VOT-3 VOT-4 VOT-6-digit transmitter module transmitter valve actuator positioner Liên Hệ
Mô-đun điều khiển VOT-2 VOT-3 VOT-4 VOT-6-digit transmitter module transmitter valve actuator positioner
Mô-đun điều khiển FZcon-3-J main control board electric actuator mechanism power supply valve drive device module Liên Hệ
Mô-đun điều khiển FZcon-3-J main control board electric actuator mechanism power supply valve drive device module
Mô-đun điều khiển DQ-1 single-phase solid-state driver board controls power supply motor braking Liên Hệ
Mô-đun điều khiển DQ-1 single-phase solid-state driver board controls power supply motor braking
Mô-đun điều khiển SG-IZ integrated electronic module controller angular stroke actuator Liên Hệ
Mô-đun điều khiển SG-IZ integrated electronic module controller angular stroke actuator
Mô-đun điều khiển GP-10 controller MXCP-10 control module valve positioner servo controller Liên Hệ
Mô-đun điều khiển GP-10 controller MXCP-10 control module valve positioner servo controller
Mô-đun điều khiển  PT-3F-J regulating module PK-3F-J switch module electric actuator valve controller Liên Hệ
Mô-đun điều khiển PT-3F-J regulating module PK-3F-J switch module electric actuator valve controller
Mô-đun điều khiển ZXQJ-M3-2BBS-4 electric actuator module controller Liên Hệ
Mô-đun điều khiển ZXQJ-M3-2BBS-4 electric actuator module controller
Mô-đun điều khiển VPcon-2TP VPcon-2T VPcon-2TS electric actuator control module valve controller Liên Hệ
Mô-đun điều khiển VPcon-2TP VPcon-2T VPcon-2TS electric actuator control module valve controller
Mô-đun điều khiển VP-K526 VP-M426 actuator electric valve control module controller Liên Hệ
Mô-đun điều khiển VP-K526 VP-M426 actuator electric valve control module controller
Mô-đun điều khiển GAMK position locator control board Liên Hệ
Mô-đun điều khiển GAMK position locator control board
Mô-đun điều khiển FKT-3Z3A-W-B16-TK-C electric actuator control board main board display board Liên Hệ
Mô-đun điều khiển FKT-3Z3A-W-B16-TK-C electric actuator control board main board display board
Mô-đun điều khiển QB-FKT-3Q1-B16-TK-YK electric actuator valve control board main board C1468D-P Liên Hệ
Mô-đun điều khiển QB-FKT-3Q1-B16-TK-YK electric actuator valve control board main board C1468D-P
Mô-đun điều khiển CFS-A1 intelligent CNC electric actuator complete set of controller position locator Liên Hệ
Mô-đun điều khiển CFS-A1 intelligent CNC electric actuator complete set of controller position locator
Mô-đun điều khiển VPcon-2TS electric actuator module valve controller Liên Hệ
Mô-đun điều khiển VPcon-2TS electric actuator module valve controller
Mô-đun điều khiển SF-LC electric valve actuator controller module valve positioner module Liên Hệ
Mô-đun điều khiển SF-LC electric valve actuator controller module valve positioner module
Mô-đun điều khiển SK-3W1-WD-TK control board electric actuator valve controller potentiometer ST-3W1-WD-TK Liên Hệ
Mô-đun điều khiển SK-3W1-WD-TK control board electric actuator valve controller potentiometer ST-3W1-WD-TK
Mô-đun điều khiển KZQ08-3A-P position transmitter KZQ08-3B-P electric actuator valve controller module positioner Liên Hệ
Mô-đun điều khiển KZQ08-3A-P position transmitter KZQ08-3B-P electric actuator valve controller module positioner
Mô-đun điều khiển ZXQ2004 electric valve controller ZXQ2004C electric actuator module positioner Liên Hệ
Mô-đun điều khiển ZXQ2004 electric valve controller ZXQ2004C electric actuator module positioner
Mô-đun điều khiển CPA100-380 electronic actuator module 380V controller Liên Hệ
Mô-đun điều khiển CPA100-380 electronic actuator module 380V controller
Bộ điều khiển nhiệt độ PXE4TCY2-1Y000-C PXE4TCY2-2Y000-C PXE4TAY2-1Y000-C PXE4TAY2-2Y000-C Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ PXE4TCY2-1Y000-C PXE4TCY2-2Y000-C PXE4TAY2-1Y000-C PXE4TAY2-2Y000-C
Bộ điều khiển nhiệt độ PXE5TAY2-1W000-C PXE5TCY2-1W000-C PXE5TAY2-JW000-C PXF4AEY2-1W100-C PXR4TEY1-1V000-A PXR4NAY1-MW000-C PXF9ABY2-1WM00-C PXF5ACY2-1WM00-C PXR4TAY1-5W000-C PXF9AEY2-1W100-C PXR5TAY1-8W000-C PXF5ABY2-1W100 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ PXE5TAY2-1W000-C PXE5TCY2-1W000-C PXE5TAY2-JW000-C PXF4AEY2-1W100-C PXR4TEY1-1V000-A PXR4NAY1-MW000-C PXF9ABY2-1WM00-C PXF5ACY2-1WM00-C PXR4TAY1-5W000-C PXF9AEY2-1W100-C PXR5TAY1-8W000-C PXF5ABY2-1W100
Bộ hiển thị cân XSB-I/II weighing display Liên Hệ
Bộ hiển thị cân XSB-I/II weighing display
Bộ hiển thị cân UNIPULSE F372A/F600AT color screen force measurement controller instrument test scale Liên Hệ
Bộ hiển thị cân UNIPULSE F372A/F600AT color screen force measurement controller instrument test scale
Bộ hiển thị cân UNIPULSE F805AT-FB batching scale instrument F805AT-CF loss-in-weight scale controller F805AT-MD packaging control F805AT-CK checkweigher control Liên Hệ
Bộ hiển thị cân UNIPULSE F805AT-FB batching scale instrument F805AT-CF loss-in-weight scale controller F805AT-MD packaging control F805AT-CK checkweigher control
Bộ hiển thị cân UNIPULSE F800 quantitative packaging ingredient weighing display control instrument Liên Hệ
Bộ hiển thị cân UNIPULSE F800 quantitative packaging ingredient weighing display control instrument
Bộ hiển thị cân KYOWA WGA-100B/WGA-650 weighing display Liên Hệ
Bộ hiển thị cân KYOWA WGA-100B/WGA-650 weighing display
Bộ hiển thị cân Yamato EDI-2000 touch screen quantitative weighing display controller Liên Hệ
Bộ hiển thị cân Yamato EDI-2000 touch screen quantitative weighing display controller
Bộ hiển thị cân CB920X-10 automatic batching weighing display controller Liên Hệ
Bộ hiển thị cân CB920X-10 automatic batching weighing display controller
Bộ hiển thị cân dynamic check weighing display controller GM8804C7 GM8804C6 GM8804C5 GM8804C4 GM8804C2 Liên Hệ
Bộ hiển thị cân dynamic check weighing display controller GM8804C7 GM8804C6 GM8804C5 GM8804C4 GM8804C2
Bộ hiển thị cân GM8804C7 dynamic check weighing display controller Liên Hệ
Bộ hiển thị cân GM8804C7 dynamic check weighing display controller
Bộ hiển thị cân GM8802F weighing display transmitter Liên Hệ
Bộ hiển thị cân GM8802F weighing display transmitter
Bộ hiển thị cân SCAIME IPE50 PANEL digital automatic weighing display Liên Hệ
Bộ hiển thị cân SCAIME IPE50 PANEL digital automatic weighing display
Bộ hiển thị cân JUSTFI  weighing display controller XK31CB0 Liên Hệ
Bộ hiển thị cân JUSTFI weighing display controller XK31CB0
Bộ hiển thị cân HARDY HI2110 HI2151/30WC weighing display control Liên Hệ
Bộ hiển thị cân HARDY HI2110 HI2151/30WC weighing display control
Bộ hiển thị cân  JT-XK3190H/XK3113S dual scale automatic quantitative packaging weighing display controller Liên Hệ
Bộ hiển thị cân JT-XK3190H/XK3113S dual scale automatic quantitative packaging weighing display controller
Bộ hiển thị cân automatic batching transmission weighing controller JT-HX06.T6 Liên Hệ
Bộ hiển thị cân automatic batching transmission weighing controller JT-HX06.T6
Bộ hiển thị cân Juwei GW-0930 1600 weight automatic control display meter Liên Hệ
Bộ hiển thị cân Juwei GW-0930 1600 weight automatic control display meter
Bộ hiển thị cân Weighing indicator AC-8100A+ Liên Hệ
Bộ hiển thị cân Weighing indicator AC-8100A+
Bộ hiển thị cân JIHSENSE JS300/320 weighing display transmitter instrument Liên Hệ
Bộ hiển thị cân JIHSENSE JS300/320 weighing display transmitter instrument
Bộ hiển thị cân LAUMAS W200 weighing display controller instrument with analog 4-20mA Liên Hệ
Bộ hiển thị cân LAUMAS W200 weighing display controller instrument with analog 4-20mA
Chuyển đổi tín hiệu cân LAUMAS-TLB precision weighing display transmitter Liên Hệ
Chuyển đổi tín hiệu cân LAUMAS-TLB precision weighing display transmitter


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi