Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại lồng vuông Wanya GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại lồng vuông Wanya GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A
Time Relay (Rơ le thời gian) WTR 24~230VUC 1228950000 Liên Hệ
Time Relay (Rơ le thời gian) WTR 24~230VUC 1228950000
Relay (Rơ le) DRI424024LTD 7760056340 SDI 2CO F ECO Liên Hệ
Relay (Rơ le) DRI424024LTD 7760056340 SDI 2CO F ECO
Relay (Rơ le) RCM270024 RCM270730 RCM570024 RCM570730 Liên Hệ
Relay (Rơ le) RCM270024 RCM270730 RCM570024 RCM570730
Relay (Rơ le) RCL424024 DC24V  RCL424730 AC220V Liên Hệ
Relay (Rơ le) RCL424024 DC24V RCL424730 AC220V
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân có đèn DRM270024LD DRM570024LD DC24V 5A Liên Hệ
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân có đèn DRM270024LD DRM570024LD DC24V 5A
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân DRL270024L DRL570024L DRL270730L570730 Liên Hệ
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân DRL270024L DRL570024L DRL270730L570730
Relay (Rơ le) DRI424024L DRI424730L  AC220V DC24V Liên Hệ
Relay (Rơ le) DRI424024L DRI424730L AC220V DC24V
Relay (Rơ le) RCL114024 DC24V, RCL114730 AC230 Liên Hệ
Relay (Rơ le) RCL114024 DC24V, RCL114730 AC230
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân DRM270024L 270730L AC DRM570024L 570730L Liên Hệ
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân DRM270024L 270730L AC DRM570024L 570730L
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân DRM270024LT 270730LT DRM570024LT 570730 270524 Liên Hệ
Relay (Rơ le) 8 chân 14 chân DRM270024LT 270730LT DRM570024LT 570730 270524
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40G VT2010BS40 VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000BK40A VT2000-5X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40G VT2010BS40 VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000BK40A VT2000-5X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board AME-D-I1-24-10 AME-D-I1-24-20 AME-D-I1-48-10 AME-D-I1-48-20 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board AME-D-I1-24-10 AME-D-I1-24-20 AME-D-I1-48-10 AME-D-I1-48-20
Mạch điều khiển van, proportional amplification board BLF-D-I1-24-10 BLF-D-I1-24-20 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board BLF-D-I1-24-10 BLF-D-I1-24-20
Mạch điều khiển van, proportional amplification board B16425 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board B16425
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2000BK40A VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40 VT2000BS40G VT2010BS40G VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000-5X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2000BK40A VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40 VT2000BS40G VT2010BS40G VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000-5X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-G1-D24-XA-X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-G1-D24-XA-X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-FP-4010-V ET-FP-4010-A ET-FP-4010-P Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-FP-4010-V ET-FP-4010-A ET-FP-4010-P
Mạch điều khiển van, proportional amplification board HNC4075 HNC41085 HNC4075 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board HNC4075 HNC41085 HNC4075
Mạch điều khiển van, proportional amplification board SZG1-D24-XA-V(0-10V) SZG1-D24-XA-V(4-20MA) SZG1-D24-XA-V(0-10KHZ) SZG1-D24-XA-K SZG1-D24-XA-V Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board SZG1-D24-XA-V(0-10V) SZG1-D24-XA-V(4-20MA) SZG1-D24-XA-V(0-10KHZ) SZG1-D24-XA-K SZG1-D24-XA-V
Mạch điều khiển van, proportional amplification board JY4010 JY4020 JY4030 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board JY4010 JY4020 JY4030
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTG-2000, XMTG-6000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTG-2000, XMTG-6000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTE-2000 XMTE-6000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTE-2000 XMTE-6000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTD-2000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTD-2000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTA-2000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTA-2000
mạch điều khiển van thủy lực Huade Amplifier  proportional valve controller VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40 Liên Hệ
mạch điều khiển van thủy lực Huade Amplifier proportional valve controller VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40
Modun truyền thông Schneider Network Module TSXP57104M TSXPSY1610M TCSEGPA23F14F Liên Hệ
Modun truyền thông Schneider Network Module TSXP57104M TSXPSY1610M TCSEGPA23F14F
Bơm mỡ tự động IHI SK-505, IHI electric grease pump  SK-505 Liên Hệ
Bơm mỡ tự động IHI SK-505, IHI electric grease pump SK-505
Bộ chuyển đổi tín hiệu SFERE JD194-BS4I-N, JD194-BS4U-N, JD194-BS4I, JD194-BS5I, JD194-BS4U, JD194-BS5U, JD194-BS4U2, JD194-BS412, JD194-BS413T, JD194-BS4U3T ,JD194-BS4P, JD194-BS4Q, JD194-BS4P/Q4T, JD194-BS4H7, JD194-BS4F7, JD194-BS4Z6 Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu SFERE JD194-BS4I-N, JD194-BS4U-N, JD194-BS4I, JD194-BS5I, JD194-BS4U, JD194-BS5U, JD194-BS4U2, JD194-BS412, JD194-BS413T, JD194-BS4U3T ,JD194-BS4P, JD194-BS4Q, JD194-BS4P/Q4T, JD194-BS4H7, JD194-BS4F7, JD194-BS4Z6
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS2060 two-wire isolation thermocouple temperature transmitter conditioning conversion K type Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS2060 two-wire isolation thermocouple temperature transmitter conditioning conversion K type
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS905022 PT100 thermal resistance sensor temperature transmitter signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS905022 PT100 thermal resistance sensor temperature transmitter signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1526 AC current transmitter signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1526 AC current transmitter signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS90602K thermocouple temperature signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS90602K thermocouple temperature signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1521 DC voltage transmitter, signal isolator current Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1521 DC voltage transmitter, signal isolator current
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter WS9020 0-1KΩ to 4-20MA 0-1KΩ to 0-10V 0-1KΩ to 0-20MA 0-1KΩ to 0-5V 0-10KΩ to 4-20MA 0-10KΩ to 0-10V Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter WS9020 0-1KΩ to 4-20MA 0-1KΩ to 0-10V 0-1KΩ to 0-20MA 0-1KΩ to 0-5V 0-10KΩ to 4-20MA 0-10KΩ to 0-10V
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter DOCH WS9020 0-500Ω, 0-1KΩ, 0-2KΩ, 0-10KΩ, 0-20KΩ, 0-50KΩ/0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter DOCH WS9020 0-500Ω, 0-1KΩ, 0-2KΩ, 0-10KΩ, 0-20KΩ, 0-50KΩ/0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T Liên Hệ
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T 5K Liên Hệ
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T 5K
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A Liên Hệ
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof GB-71, GB-80, GB-90, GB-100, GB-112A, GB-132, GB-160, GB-180 ,GB200,GB-225, GB-250, GB-280, GB-315, GB-355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof GB-71, GB-80, GB-90, GB-100, GB-112A, GB-132, GB-160, GB-180 ,GB200,GB-225, GB-250, GB-280, GB-315, GB-355A
cánh quạt làm mát của quạt làm mát động cơ biến tần G-71A, G-80A, G-90A, G-100A,G-112A,G-132A, G-160A,G-180A, G-200A, G-225A, G-250A,G-280A, G-315A/, G-355A Liên Hệ
cánh quạt làm mát của quạt làm mát động cơ biến tần G-71A, G-80A, G-90A, G-100A,G-112A,G-132A, G-160A,G-180A, G-200A, G-225A, G-250A,G-280A, G-315A/, G-355A
Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ  FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9
Rơle khối Omron G6B-4BND / F4B / 4CB / 47BND / 48BND / 4FB1ND / 4FPND Liên Hệ
Rơle khối Omron G6B-4BND / F4B / 4CB / 47BND / 48BND / 4FB1ND / 4FPND


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi