Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ tụ bù, High-voltage fuses, Capacitor Protection High Voltage Fuse, BRW-10/2A, BRW-10/5A, BRW-10/10A, BRW-10/25A, BRW-10/40A, BRW-50/A, BRW-10/60A, BRW-10/80A,
Mã sản phẩm: BRW-10/2A, BRW-10/5A, BRW-10/10A, BRW-10/25A, BRW-10/40A, BRW-50/A, BRW-10/60A, BRW-10/80A, BRW- 10/100A, BRW-10/120A, BRW-10/150A
Đăng ngày 30-05-2019 08:03:30 AM
Giá bán: Liên hệ

◆ Product Overview
BRW8, BR8W, XRNC, BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RNYI, RNG, RW type high voltage fuses are used for single protection of capacitors in reactive power compensation devices and capacitor cabinets to ensure capacitors Safe operation to prevent accidents. This product has the characteristics of simple structure, safe and reliable action, and obvious indication. It is convenient to replace the inner fuse with the arc extinguishing tube with high efficiency arc extinguishing agent. According to the needs of users, it can be replaced with low-temperature fuses to prevent high-current fuses or hot areas from rising due to excessive temperature rise, thus avoiding explosion accidents caused by breakdown of components inside the capacitors, so that the power grid continues to operate safely.

Hãng: DINZOO

Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ tụ bù, High-voltage fuses, Capacitor Protection High Voltage Fuse, BRN-10/2A, BRN-10/5A, BRN-10/10A, BRN-10/25A, BRN-10/40A, BRN-50/ A, BRN-10/60A, BRN-10/80A,
Mã sản phẩm: BRN-10/2A, BRN-10/5A, BRN-10/10A, BRN-10/25A, BRN-10/40A, BRN-50/ A, BRN-10/60A, BRN-10/80A, BRN-10/100A, BRN-10/120A, BRN-10/150A
Đăng ngày 30-05-2019 08:01:31 AM
Giá bán: Liên hệ

◆ Product Overview
BRW8, BR8W, XRNC, BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RNYI, RNG, RW type high voltage fuses are used for single protection of capacitors in reactive power compensation devices and capacitor cabinets to ensure capacitors Safe operation to prevent accidents. This product has the characteristics of simple structure, safe and reliable action, and obvious indication. It is convenient to replace the inner fuse with the arc extinguishing tube with high efficiency arc extinguishing agent. According to the needs of users, it can be replaced with low-temperature fuses to prevent high-current fuses or hot areas from rising due to excessive temperature rise, thus avoiding explosion accidents caused by breakdown of components inside the capacitors, so that the power grid continues to operate safely.

Hãng: DINZOO

Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ tụ bù, High-voltage fuses, Capacitor Protection High Voltage Fuse, BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR8W, RNG, BR2W ,RW, BRN-10KV/3A,7A,8A,12A,15A,16A,20A,24A2,5A,30A31A,32A,40A,42A,72A, 75A, 78A ,100A ,120A, 125A ,
Mã sản phẩm: BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR8W, RNG, BR2W ,RW, BRN-10KV
Đăng ngày 30-05-2019 07:50:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ tụ bù, High-voltage fuses, Capacitor Protection High Voltage Fuse, BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR8W, RNG, BR2W ,RW, BRN-10KV/3A,7A,8A,12A,15A,16A,20A,24A2,5A,30A31A,32A,40A,42A,72A, 75A, 78A ,100A ,120A, 125A ,150A

Hãng: CNMNG

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG, XRNT-12/63A 80A 100A 125A, 71*360mm
Mã sản phẩm: XRNT-12/63A 80A 100A 125A
Đăng ngày 21-03-2019 07:00:45 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG, XRNT-12/63A 80A 100A 125A

 

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG, XRNT-12/6.3A,10A,16A,20A,25A,31.5A,40A, 51*360mm
Mã sản phẩm: XRNT-12/10A 20A 31.5A 40A
Đăng ngày 21-03-2019 06:57:27 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG, XRNT-12/6.3A,10A,16A,20A,25A,31.5A,40A

 

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT1-24/3.15-200A
Mã sản phẩm: XRNT1-24/3.15-200A
Đăng ngày 21-03-2019 06:06:49 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT1-24/3.15-200A
 

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT1-12/125A 150A 160A
Mã sản phẩm: XRNT1-12/125A 150A 160A
Đăng ngày 21-03-2019 06:02:46 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT1-12/125A 150A 160A
 

Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 35kv , cold shrink outdoor terminal WLS-35-3.1 3.2 3.3 3.4
Mã sản phẩm: WLS-35-3.1 3.2 3.3 3.4
Đăng ngày 22-01-2019 11:25:52 AM
Giá bán: Liên hệ

Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 35kv , cold shrink outdoor terminal WLS-35-3.1 3.2 3.3 3.4 

Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 15KV, 15KV cold shrinking three core cable JLS-15/3.1-3.4, 50-400mm2
Mã sản phẩm: JLS-15/3.1-3.4, 50-400mm2
Đăng ngày 22-01-2019 11:21:22 AM
Giá bán: Liên hệ

Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 15KV,  15KV cold shrinking three core cable  JLS-15/3.1-3.4,  50-400mm2

Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 10KV, three-core indoor cold shrink cable terminal head NLS-10-3.1 3.2 3.3 3.4
Mã sản phẩm: NLS-10-3.1 3.2 3.3 3.4
Đăng ngày 22-01-2019 11:17:22 AM
Giá bán: Liên hệ

Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 10KV,  three-core indoor cold shrink cable terminal head NLS-10-3.1 3.2 3.3 3.4
 


CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT-12/6.3 3.15 10 16 20 25 31.5 40A
Mã sản phẩm: XRNT-12/6.3-40A size 51*292
Đăng ngày 22-01-2019 10:56:46 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT-12/6.3 3.15 10 16 20 25 31.5 40A 
 

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT1-7.2/2 3.15 6.3 10 16 20 25 31.5 40A
Mã sản phẩm: XRNT1-7.2/2 3.15 6.3 10 16 20 25 31.5 40
Đăng ngày 22-01-2019 10:53:56 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNT1-7.2/2 3.15 6.3 10 16 20 25 31.5 40A

Đế kẹp cầu chì, matching clip XRNP1-10-12KV/1A-50KA
Mã sản phẩm: XRNP1-10-12KV/1A-50KA
Đăng ngày 22-01-2019 10:49:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Đế kẹp cầu chì, matching clip XRNP1-10-12KV/1A-50KA 

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG,XRNP-35/0.2-3.15 XRNP-24/0.5 35KV, 25*465mm
Mã sản phẩm: XRNP-35/0.2-3.15 XRNP-24/0.5 35KV 24KV
Đăng ngày 22-01-2019 10:47:27 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG,XRNP-35/0.2-3.15 XRNP-24/0.5 35KV, 25*465mm

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP-24/0.2-3.15, 25*354mm
Mã sản phẩm: XRNP-24/0.2-3.15 size 25*354
Đăng ngày 22-01-2019 10:45:30 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP-24/0.2-3.15,  25*354mm

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP-12/0.2-3.15A, 25*195mm
Mã sản phẩm: XRNP-12/0.2-3.15A size 25*195
Đăng ngày 22-01-2019 10:43:17 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP-12/0.2-3.15A, 25*195mm

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP-10/0.5A 0.2-3.15a, 25*195mm
Mã sản phẩm: XRNP-10/0.5A 0.2-3.15a
Đăng ngày 22-01-2019 10:41:09 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP-10/0.5A 0.2-3.15a, 25*195mm

Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,RN2-35/0.5 3.15 6.3 10 16 20 25 35KV
Mã sản phẩm: RN2-35/0.5 3.15 6.3 10 16 20 25 35KV
Đăng ngày 22-01-2019 10:29:23 AM
Giá bán: Liên hệ

Cầu chì ống cao áp Minrong Electric,RN2-35/0.5 3.15 6.3 10 16 20 25 35KV

Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,High Voltage Current Limiting Fuse RN2-10/0.5-25A 10KV
Mã sản phẩm: RN2-10/0.5-25A 10KV
Đăng ngày 22-01-2019 10:22:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Cầu chì ống cao áp Minrong Electric,High Voltage Current Limiting Fuse RN2-10/0.5-25A  10KV

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG XRNP1-40.5/0.5A(0.2-3.15A), 50KA, 25*465mm
Mã sản phẩm: XRNP1-40.5/0.5A-50KA
Đăng ngày 17-01-2019 06:08:03 AM
Giá bán: Liên hệ

CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG XRNP1-40.5/0.5A(0.2-3.15A), 50KA, 25*465mm

Google Map
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Lượt truy cập
 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay3,219
 • Tháng hiện tại171,214
 • Tổng lượt truy cập5,766,709


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây