Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Fast fuse RS4.1000V 800A.1000A.1200A.1500A.1800A.2000A.2500A Liên Hệ
Fast fuse RS4.1000V 800A.1000A.1200A.1500A.1800A.2000A.2500A
Fast fuse RS8.RS4.RS9.RSG.RSK.RSF.RST10.RST1.RS87AZ.107RSM Liên Hệ
Fast fuse RS8.RS4.RS9.RSG.RSK.RSF.RST10.RST1.RS87AZ.107RSM
Fast fuse NGT3.NGT4 660V 500A.560A.630A.800A.1000A Liên Hệ
Fast fuse NGT3.NGT4 660V 500A.560A.630A.800A.1000A
Fast fuse RS87AZ.RS89.RS87.RS861000V 1600A.2000A.2500A Liên Hệ
Fast fuse RS87AZ.RS89.RS87.RS861000V 1600A.2000A.2500A
Fast fuse RS87 500V 1400A.1500A.1700A.1800A.2000A Liên Hệ
Fast fuse RS87 500V 1400A.1500A.1700A.1800A.2000A
Fast fuse RS18-800V 750A.800A.1000A.1200A.1250A.1400A Liên Hệ
Fast fuse RS18-800V 750A.800A.1000A.1200A.1250A.1400A
Fast fuse RS8 1000V 2500A.3000A.3200A.3600A.4000A.5500 Liên Hệ
Fast fuse RS8 1000V 2500A.3000A.3200A.3600A.4000A.5500
Fast fuse RST11.107RSM 800V 1200A.1500A.1600A.2000A Liên Hệ
Fast fuse RST11.107RSM 800V 1200A.1500A.1600A.2000A
Fast fuse RS8 1000V 1400A.1500A.1600A.1800A.2000A Liên Hệ
Fast fuse RS8 1000V 1400A.1500A.1600A.1800A.2000A
Fast fuse power-off protection switch fuse base fuse RS9 RS4 RS8 RSG RSF RSK Liên Hệ
Fast fuse power-off protection switch fuse base fuse RS9 RS4 RS8 RSG RSF RSK
Fast fuse RSG 800V 1400A.1500A.1600A.1800A.2000A Liên Hệ
Fast fuse RSG 800V 1400A.1500A.1600A.1800A.2000A
Fast fuse 107RSM 1000V 1000A.1200A.1250A.1400A.1600A Liên Hệ
Fast fuse 107RSM 1000V 1000A.1200A.1250A.1400A.1600A
Fast fuse 107RSM 660V 1250A.1400A.1600A.1800A.2000A Liên Hệ
Fast fuse 107RSM 660V 1250A.1400A.1600A.1800A.2000A
Fast fuse RS8 1000V 2600A.2800A.3000A.3200A.3300A Liên Hệ
Fast fuse RS8 1000V 2600A.2800A.3000A.3200A.3300A
Fast fuse 107RSM 500V 700A.800A.900A.1000A.1200A Liên Hệ
Fast fuse 107RSM 500V 700A.800A.900A.1000A.1200A
Fast fuse RS4 RS8 RS9 RSG RSF RSK RST10 107RSM 106RSM fuse Liên Hệ
Fast fuse RS4 RS8 RS9 RSG RSF RSK RST10 107RSM 106RSM fuse
Bộ điều khiển áp suất Shanghai Jiangyun Công tắc áp suất D502 / 7D 0.03-1MPa Bộ điều khiển điều chỉnh chênh lệch chuyển mạch Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Shanghai Jiangyun Công tắc áp suất D502 / 7D 0.03-1MPa Bộ điều khiển điều chỉnh chênh lệch chuyển mạch
Bộ điều khiển chênh lệch áp suất Shanghai Jiangyun có thể điều chỉnh, công tắc điều khiển áp suất D530 / 7DD D530 / 7DDK Liên Hệ
Bộ điều khiển chênh lệch áp suất Shanghai Jiangyun có thể điều chỉnh, công tắc điều khiển áp suất D530 / 7DD D530 / 7DDK
Bộ điều khiển áp suất Jiangyun Thượng Hải Bộ điều khiển có thể điều chỉnh, Công tắc áp suất: D520 / 7DD D500 / 7DK Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Jiangyun Thượng Hải Bộ điều khiển có thể điều chỉnh, Công tắc áp suất: D520 / 7DD D500 / 7DK
Bộ điều khiển áp suất Shanghai Jiangyun có thể điều chỉnh, bộ điều khiển công tắc áp suất D511 / 7D D511 / 7DK Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Shanghai Jiangyun có thể điều chỉnh, bộ điều khiển công tắc áp suất D511 / 7D D511 / 7DK
Bộ điều khiển áp suất hai vị trí D501 / 7D, D501 / 7DK, D501 / 7DZ công tắc áp suất chống cháy nổ Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất hai vị trí D501 / 7D, D501 / 7DK, D501 / 7DZ công tắc áp suất chống cháy nổ
Đồng hồ nhiệt độ Keyang temperature controller XMTE-B8131AD3 8000 B8181M B8022T1 B8031 B8081 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Keyang temperature controller XMTE-B8131AD3 8000 B8181M B8022T1 B8031 B8081
Đồng hồ nhiệt độ Keyang temperature controller XMTG-B8131AM B8031J0 B8132 B8032 B8431 8000 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Keyang temperature controller XMTG-B8131AM B8031J0 B8132 B8032 B8431 8000
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTE 7401 7411 7511 7412 PID Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTE 7401 7411 7511 7412 PID
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-5001 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-5001
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-8000 8411/8511/8412/8022/8431/8432 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-8000 8411/8511/8412/8022/8431/8432
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-8000 8411/8511/8412/8022/8431/8432 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-8000 8411/8511/8412/8022/8431/8432
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTA-3001 3002 XMTA E K PT100 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTA-3001 3002 XMTA E K PT100
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-2201 2202 K E PT100 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-2201 2202 K E PT100
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTE-3001 3301 3011XY Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTE-3001 3301 3011XY
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTA-8411 8412 8512 8511 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTA-8411 8412 8512 8511
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-3001 3002 E K PT100 CU50 temperature controller Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ JDYB XMTD-3001 3002 E K PT100 CU50 temperature controller
Đồng hồ nhiệt độ Yangming MA7000 7801 7811 7831 7802 7812 7832 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming MA7000 7801 7811 7831 7802 7812 7832
Đồng hồ nhiệt độ Yangming YMA7000 7301 7302 7311 7312 7331 7332 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming YMA7000 7301 7302 7311 7312 7331 7332
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTA8931 8932 8032 8935 8432 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTA8931 8932 8032 8935 8432
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTG-8311 8411 8312 8012 8512 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTG-8311 8411 8312 8012 8512
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTD-8931 8932 8802 8912 8432 8431 8531 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTD-8931 8932 8802 8912 8432 8431 8531
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTF6000 6301 6311 6331 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTF6000 6301 6311 6331
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTF6000 6802 6812 6832 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTF6000 6802 6812 6832
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTD6000 Series 6302 6312 6332 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTD6000 Series 6302 6312 6332
Đồng hồ nhiệt độ Yangming YME7000 7801 7811 7831 7802 7812 7832 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming YME7000 7801 7811 7831 7802 7812 7832
Đồng hồ nhiệt độ Yangming YMG7000 7801 7802 7811 7812 7831 7832 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming YMG7000 7801 7802 7811 7812 7831 7832
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTA6000 series 6801 6811 6831 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTA6000 series 6801 6811 6831
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTD6000 6801 6811 6831 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ Yangming XMTD6000 6801 6811 6831


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi