PLC OMRON, Omron TPM1A-40CDR-A, TPM1A-30CDR-A, TPM1A-20EDR
Mã sản phẩm: TPM1A-40CDR-A, TPM1A-30CDR-A, TPM1A-20EDR
Đăng ngày 29-01-2019 11:22:43 AM
Giá bán: Liên hệ

PLC OMRON, Omron TPM1A-40CDR-A, TPM1A-30CDR-A, TPM1A-20EDR

Module mở rộng Omron CP1W-20EDR1
Mã sản phẩm: CP1W-20EDR1
Đăng ngày 04-09-2018 03:26:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Module mở rộng Omron CP1W-20EDR1 

Module mở rộng Omron CPM1A-20EDR1
Mã sản phẩm: CPM1A-20EDR1
Đăng ngày 04-09-2018 03:21:01 AM
Giá bán: Liên hệ

1. Mô tả: Mô đun Omron CPM1A-20EDR1 – Module I/O mở rộng ngõ ra relay CPM1A-20EDR1 – Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A
– Số lượng ngõ vào/ra: 12 I / 8 O
– Số lượng module mở rộng tối đa: 3 cái
– Điện áp vào: 24 VDC
– Dùng chung nguồn với CPU 2
 

Pin nuôi nguồn OMRON C200H-BAT09 3V PLC ( CR17335SE 3V)
Mã sản phẩm: C200H-BAT09 3V
Đăng ngày 04-09-2018 01:57:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Pin nuôi nguồn OMRON C200H-BAT09 3V PLC ( CR17335SE 3V)

Pin nuôi nguồn OMRON PLC 3G2A9-BAT08 C500-BAT08 3.6V ER17/33
Mã sản phẩm: 3G2A9-BAT08
Đăng ngày 04-09-2018 01:52:36 AM
Giá bán: Liên hệ

Pin nuôi nguồn OMRON PLC 3G2A9-BAT08 C500-BAT08 3.6V ER17/33

Pin nuôi nguồn OMRON PLC CJ1W-BAT01
Mã sản phẩm: CJ1W-BAT01
Đăng ngày 04-09-2018 01:50:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Pin nuôi nguồn OMRON PLC CJ1W-BAT01

Pin nuôi nguồn OMRON PLC CS1W-BAT01 3.6V
Mã sản phẩm: CS1W-BAT01 3.6V
Đăng ngày 04-09-2018 01:46:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Pin nuôi nguồn OMRON PLC CS1W-BAT01 3.6V

Pin nuôi nguồn OMRON PLC CPM2A ER3V 3.6V CPM2A-BAT01
Mã sản phẩm: CPM2A-BAT01
Đăng ngày 04-09-2018 01:41:31 AM
Giá bán: Liên hệ

Pin nuôi nguồn OMRON PLC CPM2A ER3V 3.6V CPM2A-BAT01

PLC OMRON CPU CPM1A 6 NGÕ VÀO 4 NGÕ RA TRANSISTOR
Mã sản phẩm: CPM1A-10CDT1-D-V1
Đăng ngày 16-04-2018 04:58:16 PM
Giá bán: Liên hệ


THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLC, CPU CPM1A
CPM1A-10CDT1-D-V1
Nguồn cung cấp: 24 VDC.
Đầu vào số: 6.
Đầu ra số: 4 Transistor (Source).
Bộ nhớ chương trình: 2048 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 1024 words.
Bộ đếm/ Bộ định thời:128/128.
Bộ đếm tốc độ cao: 1 x 5KHz

Bit đầu vào: 00000 đến 00915
Bit đầu ra: 01000 đến 01915
Timer:128
Counter: từ 000 đến 127. Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
Backup bộ nhớ: bộ nhớ flash.
Đầu ra xung: 1 đầu 2 kHz
Phụ kiện (Không đi kèm):
- Bàn phím lập trình bằng tay: CQM1-PRO01-E
- Bộ chuyển đổi kết nới máy tính: CPM1-CIF01 (RS232); CPM1-CIF11 (RS422).

PLC, CPU CPM1A, NGUỒN AC, 12 VÀO, 8 RA RELAY
Mã sản phẩm: CPM1A-20CDR-A-V1
Đăng ngày 16-04-2018 04:56:45 PM
Giá bán: Liên hệ


THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLC, CPU CPM1A
CPM1A-20CDR-A-V1
Nguồn cung cấp: 100-250 VAC.
Đầu vào số: 12.
Đầu ra số: 8 Relay.
Bộ nhớ chương trình: 2048 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 1024 words.
Bộ đếm/ Bộ định thời:128/128.
Bộ đếm tốc độ cao: 1 x 5KHz

Bit đầu vào: 00000 đến 00915
Bit đầu ra: 01000 đến 01915
Timer:128
Counter: từ 000 đến 127. Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
Backup bộ nhớ: bộ nhớ flash.
Đầu ra xung: 1 đầu 2 kHz
Phụ kiện (Không đi kèm):
- Bàn phím lập trình bằng tay: CQM1-PRO01-E
- Bộ chuyển đổi kết nới máy tính: CPM1-CIF01 (RS232); CPM1-CIF11 (RS422).

PLC CPU CPM1A 12 NGÕ VÀO 8 NGÕ RA TRANSISTOR
Mã sản phẩm: CPM1A-20CDT1-A-V1
Đăng ngày 16-04-2018 04:55:01 PM
Giá bán: Liên hệ


THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLC, CPU CPM1A
CPM1A-20CDT1-A-V1
Nguồn cung cấp: 100-250 VAC.
Đầu vào số: 12.
Đầu ra số: 8 Transistor (Source)
Bộ nhớ chương trình: 2048 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 1024 words.
Bộ đếm/ Bộ định thời:128/128.
Bộ đếm tốc độ cao: 1 x 5KHz

Bit đầu vào: 00000 đến 00915
Bit đầu ra: 01000 đến 01915
Timer:128
Counter: từ 000 đến 127. Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
Backup bộ nhớ: bộ nhớ flash.
Đầu ra xung: 1 đầu 2 kHz
Phụ kiện (Không đi kèm):
- Bàn phím lập trình bằng tay: CQM1-PRO01-E
- Bộ chuyển đổi kết nới máy tính: CPM1-CIF01 (RS232); CPM1-CIF11 (RS422).

PLC, CPU CPM1A, NGUỒN AC, 18 VÀO, 12 RA RELAY
Mã sản phẩm: CPM1A-30CDR-A-V1 |
Đăng ngày 16-04-2018 04:53:28 PM
Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLC, CPU CPM1A
CPM1A-30CDR-A-V1
Nguồn cung cấp: 100-250 VAC.
Đầu vào số: 18.
Đầu ra số: 12 Relay.
Bộ nhớ chương trình: 2048 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 1024 words.
Bộ đếm/ Bộ định thời:128/128.
Bộ đếm tốc độ cao: 1 x 5KHz
Khả năng mở rộng: đến 90 I/O.
Bit đầu vào: 00000 đến 00915
Bit đầu ra: 01000 đến 01915
Timer:128
Counter: từ 000 đến 127. Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
Backup bộ nhớ: bộ nhớ flash.
Đầu ra xung: 1 đầu 2 kHz
Phụ kiện (Không đi kèm):
- Bàn phím lập trình bằng tay: CQM1-PRO01-E
- Bộ chuyển đổi kết nới máy tính: CPM1-CIF01 (RS232); CPM1-CIF11 (RS422).

PLC OMRON CPU CPM1A 18 NGÕ VÀO 12 NGÕ RA TRANSISTOR
Mã sản phẩm: CPM1A-30CDT-A-V1
Đăng ngày 16-04-2018 04:51:51 PM
Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLC, CPU CPM1A
CPM1A-30CDT-A-V1
Nguồn cung cấp: 100-250 VAC.
Đầu vào số: 18.
Đầu ra số: 12 Transistor (Sink)
Bộ nhớ chương trình: 2048 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 1024 words.
Bộ đếm/ Bộ định thời:128/128.
Bộ đếm tốc độ cao: 1 x 5KHz
Khả năng mở rộng: đến 90 I/O.
Bit đầu vào: 00000 đến 00915
Bit đầu ra: 01000 đến 01915
Timer:128
Counter: từ 000 đến 127. Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
Backup bộ nhớ: bộ nhớ flash.
Đầu ra xung: 1 đầu 2 kHz
Phụ kiện (Không đi kèm):
- Bàn phím lập trình bằng tay: CQM1-PRO01-E
- Bộ chuyển đổi kết nới máy tính: CPM1-CIF01 (RS232); CPM1-CIF11 (RS422).

PLC, CPU CPM1A, NGUỒN AC, 24 VÀO, 16 RA RELAY
Mã sản phẩm: CPM1A-40CDR-A-V1
Đăng ngày 16-04-2018 04:50:09 PM
Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

PLC, CPU CPM1A
CPM1A-40CDR-A-V1
Nguồn cung cấp: 100-250 VAC.
Đầu vào số: 24.
Đầu ra số: 16 Relay.
Bộ nhớ chương trình: 2048 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 1024 words.
Bộ đếm/ Bộ định thời:128/128.
Bộ đếm tốc độ cao: 1 x 5KHz
Khả năng mở rộng: đến 100 I/O.


Bit đầu vào: 00000 đến 00915
Bit đầu ra: 01000 đến 01915
Timer:128
Counter: từ 000 đến 127. Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
Backup bộ nhớ: bộ nhớ flash.
Đầu ra xung: 1 đầu 2 kHz
Phụ kiện (Không đi kèm):
- Bàn phím lập trình bằng tay: CQM1-PRO01-E
- Bộ chuyển đổi kết nới máy tính: CPM1-CIF01 (RS232); CPM1-CIF11 (RS422).

PLC OMRON CPU CPM1A 24 NGÕ VÀO 16 NGÕ RA TRANSISTOR
Mã sản phẩm: CPM1A-40CDT1-A-V1
Đăng ngày 16-04-2018 04:34:19 PM
Giá bán: Liên hệ


THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLC, CPU CPM1A
CPM1A-40CDT1-A-V1
Nguồn cung cấp: 100-240 VAC.
Đầu vào số: 24
Đầu ra số: 26 Transistor (Source)
Bộ nhớ chương trình: 2048 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 1024 words.
Bộ đếm/ Bộ định thời:128/128.
Bộ đếm tốc độ cao: 1 x 5KHz
Khả năng mở rộng: đến 100 I/O.
Bit đầu vào: 00000 đến 00915
Bit đầu ra: 01000 đến 01915
Timer:128
Counter: từ 000 đến 127. Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
Backup bộ nhớ: bộ nhớ flash.
Đầu ra xung: 1 đầu 2 kHz
Phụ kiện (Không đi kèm):
- Bàn phím lập trình bằng tay: CQM1-PRO01-E
- Bộ chuyển đổi kết nới máy tính: CPM1-CIF01 (RS232); CPM1-CIF11 (RS422).

PLC, CPU CPM2A, AC POWER SUPPLY, 12 DI, 8 DO RELAY
Mã sản phẩm: CPM2A-20CDR-A
Đăng ngày 16-04-2018 04:32:17 PM
Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLC, CPU CPM2A
CPM2A-20CDR-A
Nguồn cung cấp: 100-250 VAC
Đầu vào số: 12.
Đầu ra số: 8 Relay.
Bộ nhớ chương trình: 4096 words.
Bộ nhớ dữ liệu: 2048 words.
Bộ đếm / Bộ định thời: 256 / 256
Bộ đếm tốc độ cao: 20kHZ.
Khả năng mở rộng: đến 80 I/O.

BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC OMRON CP1E-NA20DR-A
Mã sản phẩm: CP1E-NA20DR-A
Đăng ngày 16-04-2018 10:10:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Thông số kĩ thuật CP1E-NA20DR-A

- Điện áp nguồn: 100-240VAC 
- Số ngõ vào: 12
- Số ngõ ra: 8, Relays 
- Ngõ vào interrupt: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
- Ngõ vào tác động nhanh: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
- Bộ nhớ máy: 8k steps, 8k words
- Số timer: 256
- Trang bị sẵn cổng Usb 2.0
- Có thể gắn thêm module: RS-232 / 485 / 422

PLC OMRON CP1E-E20DR-A
Mã sản phẩm: CP1E-E20DR-A
Đăng ngày 13-04-2018 10:59:31 AM
Giá bán: Liên hệ

-Mã sản phẩm: CP1E-E20DR-A
- Điện áp nguồn: 100-240VAC
- PLC CP1E-E20DR-A Omron có số ngõ vào: 12
- Số ngõ ra: 8, relay
- Ngõ vào interrupt: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
- Ngõ vào tác động nhanh: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
- Bộ nhớ máy PLC CP1E-E20DR-A Omron: 2k steps, 2k words
- Số timer: 256
- Trang bị sẵn cổng Usb 2.0
- Có thể gắn thêm module: RS-232 / 485 / 422

PLC OMRON CP1E-N30SDT-D
Mã sản phẩm: CP1E-N30SDT-D
Đăng ngày 13-04-2018 09:46:17 AM
Giá bán: Liên hệ


CP1E-N30SDT-D
-Nguồn 24VDC
-Ngõ vào số 18
- Ngõ ra Transistor : 12
- Max I/O: 150 I/O
- Có hỗ trợ kết nối với Module RS-232 / 485 / 422
- Kết nối với Module mở rộng tương tự như loại CP1L (tối đa 3 Module cho CPU 30,40)
- Có 2 núm xoay chỉnh giá trị analog (8 bit) trong PLC
- 4 đầu vào 10kHz và 2 đầu 100kHz
- Bộ nhớ 8Kstep

Google Map
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Lượt truy cập
 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay4,741
 • Tháng hiện tại134,999
 • Tổng lượt truy cập1,955,986


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Công ty TNHH Công  nghệ số Tân Thành
STK : 0031000290374
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây