Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Quạt ly tâm DF-120W220V DF-120W380V DF-180W220V DF-180W380V DF-250W220V DF-250W380V DF-370W220V DF-370W380V DF-550W220V DF-550W380V DF-750W220V DF-750W380V DF-1.1KW220V DF-1.1KW380V DF-1.5 KW220V DF-1.5KW380V DF-2.2KW220V DF-2.2KW380V DF-3KW380V Liên Hệ
Quạt ly tâm DF-120W220V DF-120W380V DF-180W220V DF-180W380V DF-250W220V DF-250W380V DF-370W220V DF-370W380V DF-550W220V DF-550W380V DF-750W220V DF-750W380V DF-1.1KW220V DF-1.1KW380V DF-1.5 KW220V DF-1.5KW380V DF-2.2KW220V DF-2.2KW380V DF-3KW380V
Quạt ly tâm DF-1 DF-2 DF-3 DF-4 DF-5 DF-6 DF-7 DF-8 120/180/250/370/550/750/1100W Liên Hệ
Quạt ly tâm DF-1 DF-2 DF-3 DF-4 DF-5 DF-6 DF-7 DF-8 120/180/250/370/550/750/1100W
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YLS-180 250 300 370 450 550 750 1.1 2.2KW Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YLS-180 250 300 370 450 550 750 1.1 2.2KW
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ  SIEMENS G-80AB 380V G90AB 380V G-100AB 380V G-112AB 380V G-132AB 380V G-160AB 380V G-180AB 380V G-200AB 380V G-225AB 380V G-250AB 380V G-280AB 380V G-315AB 380V G-355AB 380V Liên Hệ
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ SIEMENS G-80AB 380V G90AB 380V G-100AB 380V G-112AB 380V G-132AB 380V G-160AB 380V G-180AB 380V G-200AB 380V G-225AB 380V G-250AB 380V G-280AB 380V G-315AB 380V G-355AB 380V
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ  G-80A/220V G-90A/220V G-100A/220V G-112A/220V G-132A/220V G-160A/220V G-180A/220V Liên Hệ
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ G-80A/220V G-90A/220V G-100A/220V G-112A/220V G-132A/220V G-160A/220V G-180A/220V
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK450-6D8 , YDK450-6E8 450W Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK450-6D8 , YDK450-6E8 450W
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK450-6A ,YDK350-6A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK450-6A ,YDK350-6A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK-65-6F YDK-65-6J YDK-65-K YDK-65-6B Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK-65-6F YDK-65-6J YDK-65-K YDK-65-6B
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK-60-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK-60-6
Quạt làm mát cho biến áp khô Dry variable fan GFD/GFDD370/440/470/590/650/860-90/110/120/125/130/150/155/175/185 Liên Hệ
Quạt làm mát cho biến áp khô Dry variable fan GFD/GFDD370/440/470/590/650/860-90/110/120/125/130/150/155/175/185
Quạt kho lạnh, quạt giàn lạnh, quạt máy nén, máy sấy YWF4D/4E-200/250/300/350/400/450/500/600 220/380V Liên Hệ
Quạt kho lạnh, quạt giàn lạnh, quạt máy nén, máy sấy YWF4D/4E-200/250/300/350/400/450/500/600 220/380V
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK25-6 YDK40-6 YDK60-6 YDK80-6 YDK90-6 YDK250-6 YDK550-6 YDK750-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK25-6 YDK40-6 YDK60-6 YDK80-6 YDK90-6 YDK250-6 YDK550-6 YDK750-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK92-6EL LW92E Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK92-6EL LW92E
Chổi than J151 J164 J201 12.5 16 25 32 40 50 60mm Liên Hệ
Chổi than J151 J164 J201 12.5 16 25 32 40 50 60mm
Chổi than MG50 CR50 J204 CM3H Liên Hệ
Chổi than MG50 CR50 J204 CM3H
Chổi than J164/J201/D172/J204/MG50/D374N/CH17 CM9T J203 Liên Hệ
Chổi than J164/J201/D172/J204/MG50/D374N/CH17 CM9T J203
Chổi than D214 D252 D172 CM3H MG50 D104 J206 Liên Hệ
Chổi than D214 D252 D172 CM3H MG50 D104 J206
Chổi than CG626 20*40*80 20*40*100 Liên Hệ
Chổi than CG626 20*40*80 20*40*100
Chổi than ECC50 20*40*100 12.5*25*64 Liên Hệ
Chổi than ECC50 20*40*100 12.5*25*64
Chổi than Schunk A41X 20*40*100 C80X 20*40*100 Liên Hệ
Chổi than Schunk A41X 20*40*100 C80X 20*40*100
Chổi than Shanghai MG25 MG65 25*32*60/65 Liên Hệ
Chổi than Shanghai MG25 MG65 25*32*60/65
Chổi than Shanghai MG1147 MG1157 25*32*80 20*40*100 Liên Hệ
Chổi than Shanghai MG1147 MG1157 25*32*80 20*40*100
Chổi than Shanghai MG30 25*32*60 MG50 25*32*60 M53DL 25*32*60 Liên Hệ
Chổi than Shanghai MG30 25*32*60 MG50 25*32*60 M53DL 25*32*60
Chổi than Shanghai J102 25*32*60 J203 25*32*60 J102 25*32*65 J203 25*32*65 Liên Hệ
Chổi than Shanghai J102 25*32*60 J203 25*32*60 J102 25*32*65 J203 25*32*65
Chổi than Shanghai MG165 MG65 20*32*64 25*32*60 Liên Hệ
Chổi than Shanghai MG165 MG65 20*32*64 25*32*60
Giá đỡ chổi than cho động cơ DC, loại đôi  ZZJ 2 (16*32) 2 (12.5*32) 12.5*25 Liên Hệ
Giá đỡ chổi than cho động cơ DC, loại đôi ZZJ 2 (16*32) 2 (12.5*32) 12.5*25
Van truyền động điện BS-60/F30HR BS-60/K30HR Electric Flow Control Valve Actuator Cement Discharge Flow Control Liên Hệ
Van truyền động điện BS-60/F30HR BS-60/K30HR Electric Flow Control Valve Actuator Cement Discharge Flow Control
Van truyền động điện AS-25/K30HR AS-25/F30HR Electric Actuator Angular Stroke Electric Actuator Flow Valve Liên Hệ
Van truyền động điện AS-25/K30HR AS-25/F30HR Electric Actuator Angular Stroke Electric Actuator Flow Valve
Van truyền động điện OE-10/K AE-25/K BE-60/K OE-10/F AE-25/F BE-60/F30H Electric Actuator Liên Hệ
Van truyền động điện OE-10/K AE-25/K BE-60/K OE-10/F AE-25/F BE-60/F30H Electric Actuator
Bộ truyền động van điện 381 361 341 Liên Hệ
Bộ truyền động van điện 381 361 341
Van điều chỉnh điện Ruipu electric actuator 381LSA-08 381LSA-20 381LSB-30 381LSB-50 381LSC-65 381LSC-99 381LSC-160 381LSC-260 381LSC-400 Liên Hệ
Van điều chỉnh điện Ruipu electric actuator 381LSA-08 381LSA-20 381LSB-30 381LSB-50 381LSC-65 381LSC-99 381LSC-160 381LSC-260 381LSC-400
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Liduo Electric G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Liduo Electric G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Pusai Electric G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Pusai Electric G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Shunxie Electric G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Shunxie Electric G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Langdon G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Langdon G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Yanagisaki G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Yanagisaki G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Langdu G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Langdu G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Kinney G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Kinney G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Zhiyou G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Zhiyou G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Jiulai G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Jiulai G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Xiaofeng G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Xiaofeng G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần TEDFAN G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần TEDFAN G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Yueqing Wanya G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần Yueqing Wanya G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần XIN SHUNTONG G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp, động cơ biến tần XIN SHUNTONG G80A G90A G100A G132A G160A G200A G225A G250A G280A G315A G355A


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi