Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YKS-190-6-21L Midea variable frequency air conditioner external motor motor RFD-120W/BP2SN8-D01 fan blade Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YKS-190-6-21L Midea variable frequency air conditioner external motor motor RFD-120W/BP2SN8-D01 fan blade
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YSK55-4L is suitable for Midea air conditioning duct machine single-phase asynchronous motor YSK65-4AM4 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YSK55-4L is suitable for Midea air conditioning duct machine single-phase asynchronous motor YSK65-4AM4
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK250-6E Midea air conditioner external motor 5-10 HP central air conditioner air energy motor fan blade 556*167 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK250-6E Midea air conditioner external motor 5-10 HP central air conditioner air energy motor fan blade 556*167
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK165-6E(B) Midea air conditioner single-phase asynchronous motor fan motor axial flow blade 560*169 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK165-6E(B) Midea air conditioner single-phase asynchronous motor fan motor axial flow blade 560*169
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YSK100-4P is suitable for Midea air conditioner single-phase asynchronous motor and dual-axis fan motor YSK140-4P Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YSK100-4P is suitable for Midea air conditioner single-phase asynchronous motor and dual-axis fan motor YSK140-4P
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK600-4C Midea air conditioner outdoor fan motor YDK600-4H8 single-phase asynchronous motor Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK600-4C Midea air conditioner outdoor fan motor YDK600-4H8 single-phase asynchronous motor
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa WZDK20/34/56-38G Midea variable frequency air conditioner external motor DC brushless motor cooling fan Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa WZDK20/34/56-38G Midea variable frequency air conditioner external motor DC brushless motor cooling fan
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK130-6E is suitable for Midea air energy water heater motor YKS-130-6-6 fan motor 160-8 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK130-6E is suitable for Midea air energy water heater motor YKS-130-6-6 fan motor 160-8
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK380-4D is suitable for Midea central air conditioning fan motor motor axial flow fan blade 562*163 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK380-4D is suitable for Midea central air conditioning fan motor motor axial flow fan blade 562*163
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa Midea inverter air conditioner outdoor fan motor YDK180-8GB outdoor fan motor YDK190-6E Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa Midea inverter air conditioner outdoor fan motor YDK180-8GB outdoor fan motor YDK190-6E
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa Midea air conditioner internal motor DC plastic motor wind wheel motor ZKFP13-8-7 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa Midea air conditioner internal motor DC plastic motor wind wheel motor ZKFP13-8-7
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa vertical internal motor YDK120-8T Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa vertical internal motor YDK120-8T
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa WZDK58-38G Midea air conditioner internal motor three-horse hanging DC plastic motor ZKFP-58-8-1 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa WZDK58-38G Midea air conditioner internal motor three-horse hanging DC plastic motor ZKFP-58-8-1
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YKT-65-6-234 Midea inverter air conditioner external motor fan cabinet outdoor unit fan blade YKT-60-6-247 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YKT-65-6-234 Midea inverter air conditioner external motor fan cabinet outdoor unit fan blade YKT-60-6-247
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK52-6 (YDK52-6A) Midea air conditioner outdoor fan motor outdoor fan 53W reversing motor Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK52-6 (YDK52-6A) Midea air conditioner outdoor fan motor outdoor fan 53W reversing motor
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK-16-4G YDK-16-4 3 air conditioner indoor fan motor fan Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK-16-4G YDK-16-4 3 air conditioner indoor fan motor fan
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK-16-4G YDK-16-4 3 air conditioner indoor fan motor fan Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YDK-16-4G YDK-16-4 3 air conditioner indoor fan motor fan
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YKT-48-6-24 Midea air conditioner external motor duct fan YDK48-6A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa YKT-48-6-24 Midea air conditioner external motor duct fan YDK48-6A
Động cơ quạt điều hòa ZKFN-85-8-22 central air conditioner DC external motor variable frequency fan Liên Hệ
Động cơ quạt điều hòa ZKFN-85-8-22 central air conditioner DC external motor variable frequency fan
Động cơ quạt điều hòa inverter air conditioner outdoor motor outdoor cooling fan motor YKT-18-6-15 YDK18-6C Liên Hệ
Động cơ quạt điều hòa inverter air conditioner outdoor motor outdoor cooling fan motor YKT-18-6-15 YDK18-6C
Động cơ van truyền động DKJ series electric actuator motor DKJ-2100 DKJ-3100 DKJ-4100 DKJ-5100 Liên Hệ
Động cơ van truyền động DKJ series electric actuator motor DKJ-2100 DKJ-3100 DKJ-4100 DKJ-5100
Động cơ van truyền động Electric actuator motor AS-25 BS-60 A+RS100 B+RS160 B+RS250 ST series Liên Hệ
Động cơ van truyền động Electric actuator motor AS-25 BS-60 A+RS100 B+RS160 B+RS250 ST series
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor  Y7S623D511 SW300F Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor Y7S623D511 SW300F
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor Y7S23D233 1844352.D/E Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor Y7S23D233 1844352.D/E
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor LN40D(YDK40-6G) YDK40-6D Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor LN40D(YDK40-6G) YDK40-6D
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK-60-1 YDK60-6G 0010401740A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK-60-1 YDK60-6G 0010401740A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK400-8 YDK400-8S YDK400-8Mc YDK400-8A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK400-8 YDK400-8S YDK400-8Mc YDK400-8A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor TWZ25-A01 SN-ZL-D-25-8 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor TWZ25-A01 SN-ZL-D-25-8
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor Y7S623D084 1818641.A 175 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor Y7S623D084 1818641.A 175
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK55-6H(YDK55-6H-6) 55W Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK55-6H(YDK55-6H-6) 55W
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK130-6C-2 YDK130-6C-6 H7B02536C/A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK130-6C-2 YDK130-6C-6 H7B02536C/A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor ZWR60-D B-LW60A-ZL Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor ZWR60-D B-LW60A-ZL
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YKS-110-6-6  YKS-110-8-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YKS-110-6-6 YKS-110-8-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK30-6S YDK26-6A-1 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK30-6S YDK26-6A-1
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YF120-10-6A4 YF120-25-8A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YF120-10-6A4 YF120-25-8A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK56-6-9/8 YDK56-6-4 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK56-6-9/8 YDK56-6-4
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK125-6E YDK125-6B Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK125-6E YDK125-6B
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor 4681A20091K RD-310-30-8E-2(AL) EAU62983004 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor 4681A20091K RD-310-30-8E-2(AL) EAU62983004
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK65-6P 65W Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK65-6P 65W
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor DK140-150-6-A(H7B03337B) 150W Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor DK140-150-6-A(H7B03337B) 150W
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK65-6K FN50K-1 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK65-6K FN50K-1
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor  YDK70-6A-18/19/13 KFRD-120LW/6302K Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK70-6A-18/19/13 KFRD-120LW/6302K
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor  YDK30-6C FW30N Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK30-6C FW30N
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK-90-10G YDK-100-10B-1 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioning motor YDK-90-10G YDK-100-10B-1


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi