Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển PLC Delta DVP14/24/30/32/40/60/ES00R2/ES00T2 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Delta DVP14/24/30/32/40/60/ES00R2/ES00T2
Mô đun PLC Omron CP1W-8ER/16ER/20EDR1/32ER/CP1W-40EDR Liên Hệ
Mô đun PLC Omron CP1W-8ER/16ER/20EDR1/32ER/CP1W-40EDR
Mô đun PLC Omron PLC power supply CJ1W-PA202/CJ1W-PA205R PD025/PA205C Liên Hệ
Mô đun PLC Omron PLC power supply CJ1W-PA202/CJ1W-PA205R PD025/PA205C
Mô đun PLC Omron analog CJ1W-AD041-V1/CJ1W-AD081-V1/DA08C/DA041/MAD042 Liên Hệ
Mô đun PLC Omron analog CJ1W-AD041-V1/CJ1W-AD081-V1/DA08C/DA041/MAD042
Mô đun PLC Omron PLC module CJ1W-OC201/OC211/OD211/OD231/OD261/OD232/ID211 Liên Hệ
Mô đun PLC Omron PLC module CJ1W-OC201/OC211/OD211/OD231/OD261/OD232/ID211
Bộ điều khiển PLC Omron PLC controller CP1L-M40DT/M60DT-A/M40DR/M60DR-D Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Omron PLC controller CP1L-M40DT/M60DT-A/M40DR/M60DR-D
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi Mitsubishi PLC FX3SA10MR/20MR/30MR/ FX3GA-24MR/24MR/40MR/60MR/MT Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi Mitsubishi PLC FX3SA10MR/20MR/30MR/ FX3GA-24MR/24MR/40MR/60MR/MT
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi PLC FX5U-32MT 64MT FX5U-80MT/MR/ES ESS DSS Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi PLC FX5U-32MT 64MT FX5U-80MT/MR/ES ESS DSS
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 bus communication interface power module CPU memory card Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 bus communication interface power module CPU memory card
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 CPU standard compact type Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 CPU standard compact type
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O module digital input/output module Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O module digital input/output module
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O analog input/output module Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O analog input/output module
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC new S7-1500CPU Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC new S7-1500CPU
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC 6ES7 211/212/214/215-1BE/HE/AE/BG/HG/AG/40-0XB0 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC 6ES7 211/212/214/215-1BE/HE/AE/BG/HG/AG/40-0XB0
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-2MD08/2FB08/2HB08/2CC08-0BA1 Liên Hệ
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-2MD08/2FB08/2HB08/2CC08-0BA1
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-1MD08/1FB08/1HB08/1CC08-0BA1 Liên Hệ
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-1MD08/1FB08/1HB08/1CC08-0BA1
Mô đun PLC SMART PLC EM 6ES7 288-2DE/DR/2DT/QR/QT/08/16/32-0AA0 Liên Hệ
Mô đun PLC SMART PLC EM 6ES7 288-2DE/DR/2DT/QR/QT/08/16/32-0AA0
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDAE40DRPHN,TM218LDAE24DRHN,TM218LDA40DR4PHN,TM218LDA40DR2HN,TM218LDA40DRPHN,TM218LDA40DRN,TM218LDA16DRN,TM218LDA24DRHN,TM218LDA24DRN,TM218LDA60DRN Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDAE40DRPHN,TM218LDAE24DRHN,TM218LDA40DR4PHN,TM218LDA40DR2HN,TM218LDA40DRPHN,TM218LDA40DRN,TM218LDA16DRN,TM218LDA24DRHN,TM218LDA24DRN,TM218LDA60DRN
Modun nguồn AB Rockwell power module 1756-PA72, 1756-PA75, 1756-PB72, 1756-PB75, 1756-PA75R Liên Hệ
Modun nguồn AB Rockwell power module 1756-PA72, 1756-PA75, 1756-PB72, 1756-PB75, 1756-PA75R
Cáp lập trình cho Pro-face HMI mã USB-GPW-CB03/02 Liên Hệ
Cáp lập trình cho Pro-face HMI mã USB-GPW-CB03/02
Cáp lập trình cho FATEK FBS series PLC programming cable USB-FBS-232P0 Liên Hệ
Cáp lập trình cho FATEK FBS series PLC programming cable USB-FBS-232P0
Cáp lập trình cho Panasonic FP1/FP3/FP5 series PLC mã USB-AFP8550 Liên Hệ
Cáp lập trình cho Panasonic FP1/FP3/FP5 series PLC mã USB-AFP8550
Cáp lập trình cho PLC Mitsubishi FX1N/2N/3U/3G/3GA series PLC mã USB-SC09-FX Liên Hệ
Cáp lập trình cho PLC Mitsubishi FX1N/2N/3U/3G/3GA series PLC mã USB-SC09-FX
Cáp lập trình cho HITECH touch screen programming cable USB-PWS6600 Liên Hệ
Cáp lập trình cho HITECH touch screen programming cable USB-PWS6600
Cáp lập trình cho Omron PLC CS/CJ/CQM1H/CPM 2C programming cable USB-CN226 Liên Hệ
Cáp lập trình cho Omron PLC CS/CJ/CQM1H/CPM 2C programming cable USB-CN226
bộ điều khiển SHIHLIN PLC AX1N/AX0N/AX1S/AX2N-60MR-ES 40MR 24MT 14MR 32 48 64 Liên Hệ
bộ điều khiển SHIHLIN PLC AX1N/AX0N/AX1S/AX2N-60MR-ES 40MR 24MT 14MR 32 48 64
Bộ điều khiển PLC, S7-200Smart 6ES7 288 6ES7288-1SR30-0AA0 1SR20 1SR40 1SR60, 6ES7288-1SR20-0AA0 6ES7288-1SR30-0AA0 6ES7288-1SR40-0AA0 6ES7288-1SR60-0AA0 6ES7288-1ST20-0AA0 6ES7288-1ST30-0AA0 6ES7288-1ST40-0AA0 6ES7288-1ST60-0AA0 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC, S7-200Smart 6ES7 288 6ES7288-1SR30-0AA0 1SR20 1SR40 1SR60, 6ES7288-1SR20-0AA0 6ES7288-1SR30-0AA0 6ES7288-1SR40-0AA0 6ES7288-1SR60-0AA0 6ES7288-1ST20-0AA0 6ES7288-1ST30-0AA0 6ES7288-1ST40-0AA0 6ES7288-1ST60-0AA0
Modun PLC,  Siemens ET 200SP  6ES7134-6GD00-0BA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, 6ES7131-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BF00-0BA0,  6ES7132-6BD20-0BA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens ET 200SP 6ES7134-6GD00-0BA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, 6ES7131-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BD20-0BA0
Modun PLC, Siemens module 6ES7323-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7322-5HD01-0AA0, 6ES7321-1BH01-0AA0, 6ES7322-1BH01-0AA0, 6ES7323-1BH01-0AA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7323-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7322-5HD01-0AA0, 6ES7321-1BH01-0AA0, 6ES7322-1BH01-0AA0, 6ES7323-1BH01-0AA0
Đầu nối DP, 6ES7 972-0BB52-0XA0 Siemens DP connector 6ES7972-0BB-0BA/12/42/52/41 Liên Hệ
Đầu nối DP, 6ES7 972-0BB52-0XA0 Siemens DP connector 6ES7972-0BB-0BA/12/42/52/41
Modun PLC 6ES7132-6BD20-0BA0 ET 200SP, digital output module 6ES7132-6BD2O-OBAO Liên Hệ
Modun PLC 6ES7132-6BD20-0BA0 ET 200SP, digital output module 6ES7132-6BD2O-OBAO
Pin bộ PLC 6ES7971-0BA00 S7-400 lithium battery 3.6V/2.3A 6ES7 971-OBAOO Liên Hệ
Pin bộ PLC 6ES7971-0BA00 S7-400 lithium battery 3.6V/2.3A 6ES7 971-OBAOO
Modun AS-INTERFACE 3RX9 502 0BA00,3RK1402-0BE00-0AA2,3RK1402-3CE00-0AA2 Liên Hệ
Modun AS-INTERFACE 3RX9 502 0BA00,3RK1402-0BE00-0AA2,3RK1402-3CE00-0AA2
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7NF00-0AB0, 331-7NF10-0AB0, 331-7PF01-0AB0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7NF00-0AB0, 331-7NF10-0AB0, 331-7PF01-0AB0
Modun PLC, Siemens module 6ES7 332-7ND02-0AB,0 332-5HF00-0AB0, 332-5HD01-0AB0, 332-5HB01-0AB0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 332-7ND02-0AB,0 332-5HF00-0AB0, 332-5HD01-0AB0, 332-5HB01-0AB0
Modun PLC, Siemens module 6ES7 Siemens PLC SM321 321-1BH02-0AA0, 321-1FH00-0AA0, 321-1BL00-0AA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 Siemens PLC SM321 321-1BH02-0AA0, 321-1FH00-0AA0, 321-1BL00-0AA0
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-1KF02-0AB0, 331-7KF02-0AB0, 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7PF01-0AB0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-1KF02-0AB0, 331-7KF02-0AB0, 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7PF01-0AB0
Cầu đấu PLC Siemens 20 40-pin 6ES7392 6ES7 392-1AJ00/1AM00-0AA0/OAAO Liên Hệ
Cầu đấu PLC Siemens 20 40-pin 6ES7392 6ES7 392-1AJ00/1AM00-0AA0/OAAO
Bộ điều khiển PLC máy nén khí trục vít, screw air compressor PLC controller MAM-KY02S, main controller KY12S/KY16S Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC máy nén khí trục vít, screw air compressor PLC controller MAM-KY02S, main controller KY12S/KY16S
Pin PLC, Pin bộ điều khiển, France SAFT LS14250 3.6V lithium battery Liên Hệ
Pin PLC, Pin bộ điều khiển, France SAFT LS14250 3.6V lithium battery
PLC OMRON CP1H-XA40DR-A, CP1H-X40DR-A ,CP1H-XA40DT-D ,CP1H-X40DT-D ,CP1H-Y20DT-D ,CP1H-EX40DT-D, CP1E-N60SDR-A Liên Hệ
PLC OMRON CP1H-XA40DR-A, CP1H-X40DR-A ,CP1H-XA40DT-D ,CP1H-X40DT-D ,CP1H-Y20DT-D ,CP1H-EX40DT-D, CP1E-N60SDR-A
Bộ điều khiển PLC ABB, ABB module PLC AC500 series V2.0 CPU unit PM572/PM573-ETH/PM582 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC ABB, ABB module PLC AC500 series V2.0 CPU unit PM572/PM573-ETH/PM582
Bộ điều khiển PLC ABB, AC500 series PLCI/O module backplane TU515TU516TU531TU532, 24VDC, 230VAC Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC ABB, AC500 series PLCI/O module backplane TU515TU516TU531TU532, 24VDC, 230VAC
Bộ điều khiển PLC ABB, DO561DO562 switching output module 8DO 16DO 24VDC transistor output 0.5A Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC ABB, DO561DO562 switching output module 8DO 16DO 24VDC transistor output 0.5A


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi