Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Mô đun PLC AB Rockwell 1769-ECR 1769-ECL Liên Hệ
Mô đun PLC AB Rockwell 1769-ECR 1769-ECL
XD3-24T-C programmable controller XD3-24RT-E new original authentic XD3-24RT-C Xinjie PLC Liên Hệ
XD3-24T-C programmable controller XD3-24RT-E new original authentic XD3-24RT-C Xinjie PLC
XD-NES-ED left expansion ED module XD-COBOX-ED communication module PLC Wuxi Xinjie Electric Co., Ltd. Liên Hệ
XD-NES-ED left expansion ED module XD-COBOX-ED communication module PLC Wuxi Xinjie Electric Co., Ltd.
XD-E8PX expansion module XD-E8PX8YR Xinjie XD-E8PX8YT Liên Hệ
XD-E8PX expansion module XD-E8PX8YR Xinjie XD-E8PX8YT
Xinjie PLC XD5E-60T10-E XD5E-60T10-C Liên Hệ
Xinjie PLC XD5E-60T10-E XD5E-60T10-C
Xinjie PLC  XD5E-24R-E XD5E-24R- C XD5E-24T-E Liên Hệ
Xinjie PLC XD5E-24R-E XD5E-24R- C XD5E-24T-E
Xinjie PLC  XD5-24R-E XD5-24R-C XD5-24T-E XD5-24T-C Liên Hệ
Xinjie PLC XD5-24R-E XD5-24R-C XD5-24T-E XD5-24T-C
Wuxi Xinjie XD-2AD2PT-A-ED left expansion ED module XD-2AD2PT-V-ED Liên Hệ
Wuxi Xinjie XD-2AD2PT-A-ED left expansion ED module XD-2AD2PT-V-ED
XD-E1WT-C collects the analog voltage signal of the pressure sensor XD-E2WT-C Wuxi Xinjie Electric Liên Hệ
XD-E1WT-C collects the analog voltage signal of the pressure sensor XD-E2WT-C Wuxi Xinjie Electric
Xinjie PLC XD5E-30T4-E XD5E-30T4-C XD5E-30PT4-E Liên Hệ
Xinjie PLC XD5E-30T4-E XD5E-30T4-C XD5E-30PT4-E
Xinjie PLC  XD5-48RT-E XD5-48RT-C XD5-48T4-E XD5-48T4-C Liên Hệ
Xinjie PLC XD5-48RT-E XD5-48RT-C XD5-48T4-E XD5-48T4-C
Xinjie PLC Electric XD-E32PX-E Expansion Module XD-E32PX-C Liên Hệ
Xinjie PLC Electric XD-E32PX-E Expansion Module XD-E32PX-C
Xinjie PLC XD3-48R-E XD3-48R-C XD3-48T-E Liên Hệ
Xinjie PLC XD3-48R-E XD3-48R-C XD3-48T-E
Bộ điều khiển PLC Delta DVP14/24/30/32/40/60/ES00R2/ES00T2 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Delta DVP14/24/30/32/40/60/ES00R2/ES00T2
Mô đun PLC Omron CP1W-8ER/16ER/20EDR1/32ER/CP1W-40EDR Liên Hệ
Mô đun PLC Omron CP1W-8ER/16ER/20EDR1/32ER/CP1W-40EDR
Mô đun PLC Omron PLC power supply CJ1W-PA202/CJ1W-PA205R PD025/PA205C Liên Hệ
Mô đun PLC Omron PLC power supply CJ1W-PA202/CJ1W-PA205R PD025/PA205C
Mô đun PLC Omron analog CJ1W-AD041-V1/CJ1W-AD081-V1/DA08C/DA041/MAD042 Liên Hệ
Mô đun PLC Omron analog CJ1W-AD041-V1/CJ1W-AD081-V1/DA08C/DA041/MAD042
Mô đun PLC Omron PLC module CJ1W-OC201/OC211/OD211/OD231/OD261/OD232/ID211 Liên Hệ
Mô đun PLC Omron PLC module CJ1W-OC201/OC211/OD211/OD231/OD261/OD232/ID211
Bộ điều khiển PLC Omron PLC controller CP1L-M40DT/M60DT-A/M40DR/M60DR-D Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Omron PLC controller CP1L-M40DT/M60DT-A/M40DR/M60DR-D
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi Mitsubishi PLC FX3SA10MR/20MR/30MR/ FX3GA-24MR/24MR/40MR/60MR/MT Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi Mitsubishi PLC FX3SA10MR/20MR/30MR/ FX3GA-24MR/24MR/40MR/60MR/MT
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi PLC FX5U-32MT 64MT FX5U-80MT/MR/ES ESS DSS Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Mitsubishi PLC FX5U-32MT 64MT FX5U-80MT/MR/ES ESS DSS
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 bus communication interface power module CPU memory card Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 bus communication interface power module CPU memory card
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 CPU standard compact type Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 CPU standard compact type
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O module digital input/output module Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O module digital input/output module
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O analog input/output module Liên Hệ
Mô đun PLC Siemens PLC S7-1500 I/O analog input/output module
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC new S7-1500CPU Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC new S7-1500CPU
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC 6ES7 211/212/214/215-1BE/HE/AE/BG/HG/AG/40-0XB0 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC Siemens PLC 6ES7 211/212/214/215-1BE/HE/AE/BG/HG/AG/40-0XB0
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-2MD08/2FB08/2HB08/2CC08-0BA1 Liên Hệ
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-2MD08/2FB08/2HB08/2CC08-0BA1
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-1MD08/1FB08/1HB08/1CC08-0BA1 Liên Hệ
Bộ điều khiển LOGO 6ED1 052-1MD08/1FB08/1HB08/1CC08-0BA1
Mô đun PLC SMART PLC EM 6ES7 288-2DE/DR/2DT/QR/QT/08/16/32-0AA0 Liên Hệ
Mô đun PLC SMART PLC EM 6ES7 288-2DE/DR/2DT/QR/QT/08/16/32-0AA0
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDAE40DRPHN,TM218LDAE24DRHN,TM218LDA40DR4PHN,TM218LDA40DR2HN,TM218LDA40DRPHN,TM218LDA40DRN,TM218LDA16DRN,TM218LDA24DRHN,TM218LDA24DRN,TM218LDA60DRN Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDAE40DRPHN,TM218LDAE24DRHN,TM218LDA40DR4PHN,TM218LDA40DR2HN,TM218LDA40DRPHN,TM218LDA40DRN,TM218LDA16DRN,TM218LDA24DRHN,TM218LDA24DRN,TM218LDA60DRN
Modun nguồn AB Rockwell power module 1756-PA72, 1756-PA75, 1756-PB72, 1756-PB75, 1756-PA75R Liên Hệ
Modun nguồn AB Rockwell power module 1756-PA72, 1756-PA75, 1756-PB72, 1756-PB75, 1756-PA75R
Cáp lập trình cho Pro-face HMI mã USB-GPW-CB03/02 Liên Hệ
Cáp lập trình cho Pro-face HMI mã USB-GPW-CB03/02
Cáp lập trình cho FATEK FBS series PLC programming cable USB-FBS-232P0 Liên Hệ
Cáp lập trình cho FATEK FBS series PLC programming cable USB-FBS-232P0
Cáp lập trình cho Panasonic FP1/FP3/FP5 series PLC mã USB-AFP8550 Liên Hệ
Cáp lập trình cho Panasonic FP1/FP3/FP5 series PLC mã USB-AFP8550
Cáp lập trình cho PLC Mitsubishi FX1N/2N/3U/3G/3GA series PLC mã USB-SC09-FX Liên Hệ
Cáp lập trình cho PLC Mitsubishi FX1N/2N/3U/3G/3GA series PLC mã USB-SC09-FX
Cáp lập trình cho HITECH touch screen programming cable USB-PWS6600 Liên Hệ
Cáp lập trình cho HITECH touch screen programming cable USB-PWS6600
Cáp lập trình cho Omron PLC CS/CJ/CQM1H/CPM 2C programming cable USB-CN226 Liên Hệ
Cáp lập trình cho Omron PLC CS/CJ/CQM1H/CPM 2C programming cable USB-CN226
bộ điều khiển SHIHLIN PLC AX1N/AX0N/AX1S/AX2N-60MR-ES 40MR 24MT 14MR 32 48 64 Liên Hệ
bộ điều khiển SHIHLIN PLC AX1N/AX0N/AX1S/AX2N-60MR-ES 40MR 24MT 14MR 32 48 64
Bộ điều khiển PLC, S7-200Smart 6ES7 288 6ES7288-1SR30-0AA0 1SR20 1SR40 1SR60, 6ES7288-1SR20-0AA0 6ES7288-1SR30-0AA0 6ES7288-1SR40-0AA0 6ES7288-1SR60-0AA0 6ES7288-1ST20-0AA0 6ES7288-1ST30-0AA0 6ES7288-1ST40-0AA0 6ES7288-1ST60-0AA0 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC, S7-200Smart 6ES7 288 6ES7288-1SR30-0AA0 1SR20 1SR40 1SR60, 6ES7288-1SR20-0AA0 6ES7288-1SR30-0AA0 6ES7288-1SR40-0AA0 6ES7288-1SR60-0AA0 6ES7288-1ST20-0AA0 6ES7288-1ST30-0AA0 6ES7288-1ST40-0AA0 6ES7288-1ST60-0AA0
Modun PLC,  Siemens ET 200SP  6ES7134-6GD00-0BA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, 6ES7131-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BF00-0BA0,  6ES7132-6BD20-0BA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens ET 200SP 6ES7134-6GD00-0BA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, 6ES7131-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BD20-0BA0
Modun PLC, Siemens module 6ES7323-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7322-5HD01-0AA0, 6ES7321-1BH01-0AA0, 6ES7322-1BH01-0AA0, 6ES7323-1BH01-0AA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7323-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7322-5HD01-0AA0, 6ES7321-1BH01-0AA0, 6ES7322-1BH01-0AA0, 6ES7323-1BH01-0AA0
Đầu nối DP, 6ES7 972-0BB52-0XA0 Siemens DP connector 6ES7972-0BB-0BA/12/42/52/41 Liên Hệ
Đầu nối DP, 6ES7 972-0BB52-0XA0 Siemens DP connector 6ES7972-0BB-0BA/12/42/52/41
Modun PLC 6ES7132-6BD20-0BA0 ET 200SP, digital output module 6ES7132-6BD2O-OBAO Liên Hệ
Modun PLC 6ES7132-6BD20-0BA0 ET 200SP, digital output module 6ES7132-6BD2O-OBAO


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi