Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDAE40DRPHN,TM218LDAE24DRHN,TM218LDA40DR4PHN,TM218LDA40DR2HN,TM218LDA40DRPHN,TM218LDA40DRN,TM218LDA16DRN,TM218LDA24DRHN,TM218LDA24DRN,TM218LDA60DRN

TM218LDAE40DRPHN,TM218LDAE24DRHN,TM218LDA40DR4PHN,TM218LDA40DR2HN,TM218LDA40DRPHN,TM218LDA40DRN,TM218LDA16DRN,TM218LDA24DRHN,TM218LDA24DRN,TM218LDA60DRN

Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider...

Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S

1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S

PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43...

Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA

1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA...

Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01

1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA...

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1761 series 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA

1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 17

1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 1769-IQ16F 1769-IQ32 1769-IQ32T 1769-IQ6XOW

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 176

1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 1762-L40BXB 1762-L40BXBR 1762-MM1 1762-OA8 1

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 17

1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 1756-IF16 1756-IF16H 1756-IF8 1756-IF8H 175

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1

1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1746-NR8

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB

1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1734-IB8 1734-IA4 1734-IV8 1734-IT2I 1734-IR2 1734-IK 1734-OW4 1734-OV8E 1734-OE4C 1734-OE2V 1734-OE2C

1734-IB8 1734-IA4 1734-IV8 1734-IT2I 1734-IR2 1734-IK 1734-OW4 1734-OV8E 1734-OE4C 1734-OE2V 1734-OE2C

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

Giá bán: Liên hệ

Modul bộ lập trình PLC OMRON CS1W-AD041-V1/AD081-V1/DA041/DA08V/DA08C/AD161

CS1W-AD041-V1/AD081-V1/DA041/DA08V/DA08C/AD161

Modul bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC OMRON CP1L-L20DR-A/L20DT1-D/L14DR-A/L14DT1-D/L10DR-A/DR-D/L10DT1-D

CP1L-L20DR-A/L20DT1-D/L14DR-A/L14DT1-D/L10DR-A/DR-D/L10DT1-D

Bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC OMRON CS1G-CPU42H/43H/CPU44H/CPU45H/CS1H-CPU63H/64H/CPU65H/66H/67H

CS1G-CPU42H/43H/CPU44H/CPU45H/CS1H-CPU63H/64H/CPU65H/66H/67H

Bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Cầu đấu bộ lập trình PLC OMRON XW2R-J34G-C1/C3/J34G-M1/M2/J34G-C2/C4/E34G-C1/XW2R-E34GD-C2

XW2R-J34G-C1/C3/J34G-M1/M2/J34G-C2/C4/E34G-C1/XW2R-E34GD-C2

Cầu đấu bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Cáp nối bộ lập trình PLC OMRON C200H-CN131/CN211/CN311/CN425/CN521/CN711/CP114/DSC01

C200H-CN131/CN211/CN311/CN425/CN521/CN711/CP114/DSC01

Cáp nối bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC OMRON NJ501-1300/1320/1340/1400/1420/1500/1520/4300/4400/4500/5300

NJ501-1300/1320/1340/1400/1420/1500/1520/4300/4400/4500/5300

Bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC OMRON C200H-AD003/DA002/DA003/DA004/CT001/CT002/CT021/MAD01

C200H-AD003/DA002/DA003/DA004/CT001/CT002/CT021/MAD01

Bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC OMRON CS1D-CPU67H/CPU65H/CPU67S/CPU65S/CPU44S/CPU42S/CPU67P/CPU65P

CS1D-CPU67H/CPU65H/CPU67S/CPU65S/CPU44S/CPU42S/CPU67P/CPU65P

Bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC OMRON CS1D-BI092/PD024/PA207R/BC042D/BI082D/IC102D/CS1D-II102D

CS1D-BI092/PD024/PA207R/BC042D/BI082D/IC102D/CS1D-II102D

Bộ lập trình PLC OMRON...

Giá bán: Liên hệ

Google Map
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Lượt truy cập
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay3,120
 • Tháng hiện tại52,837
 • Tổng lượt truy cập5,826,872


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây