Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Mô đun điều khiển biến tần SEW EURODRIVE, MDX61B-00/0T, Control Unit Liên Hệ
Mô đun điều khiển biến tần SEW EURODRIVE, MDX61B-00/0T, Control Unit
Bộ điều khiển Parker 590C DC speed regulator 590C/35A 590C/70A 590C/110A 590C/150A 590C/180A 590C/270A 590C/380A 590C/500A 591/35a 591C/70A 591C/110A 591C/150A 591C/ Liên Hệ
Bộ điều khiển Parker 590C DC speed regulator 590C/35A 590C/70A 590C/110A 590C/150A 590C/180A 590C/270A 590C/380A 590C/500A 591/35a 591C/70A 591C/110A 591C/150A 591C/
Biến tần Danfoss/FC-051/Danfoss inverter FC051 Liên Hệ
Biến tần Danfoss/FC-051/Danfoss inverter FC051
Biến tần Danfoss FC-302PK37T5E20H2XGC FC-302PK55T5E20H2XGC FC-302PK75T5E20H2XGC FC-302P1K1T5E20H2XGC FC-302P1K5T5E20H2XGC FC-302P2K2T5E20H2XGC FC-302P3K0T5E20H2XGC FC-302P4K0T5E20H2XGC FC-302P5K5T5E20H2XGC FC-302P7K5T5E20H2XGC FC-302P11KT5E20H2XGC Liên Hệ
Biến tần Danfoss FC-302PK37T5E20H2XGC FC-302PK55T5E20H2XGC FC-302PK75T5E20H2XGC FC-302P1K1T5E20H2XGC FC-302P1K5T5E20H2XGC FC-302P2K2T5E20H2XGC FC-302P3K0T5E20H2XGC FC-302P4K0T5E20H2XGC FC-302P5K5T5E20H2XGC FC-302P7K5T5E20H2XGC FC-302P11KT5E20H2XGC
Biến tần, Yaskawa J1000 inverter CIMR-JBBA0001BBA CIMR-JBBA0002BBA CIMR-JBBA0003BBA CIMR-JBBA0006BBA CIMR-JBBA0010BBA CIMR-JB4A0001BBA CIMR-JB4A0002BBA CIMR-JB4A0004BBA CIMR-JB4A0005BBA CIMR-JB4A0007BBA CIMR-JB4A0009BBA CIMR-JB4A0011BBA CIMR-JB2A0002BBA ​ Liên Hệ
Biến tần, Yaskawa J1000 inverter CIMR-JBBA0001BBA CIMR-JBBA0002BBA CIMR-JBBA0003BBA CIMR-JBBA0006BBA CIMR-JBBA0010BBA CIMR-JB4A0001BBA CIMR-JB4A0002BBA CIMR-JB4A0004BBA CIMR-JB4A0005BBA CIMR-JB4A0007BBA CIMR-JB4A0009BBA CIMR-JB4A0011BBA CIMR-JB2A0002BBA ​
Biến tần, Yaskawa V1000 inverter CIMR-VB4A0001BBA CIMR-VB4A0002BBA CIMR-VB4A0004BBA CIMR-VB4A0005BBA CIMR-VB4A0007BBA CIMR-VB4A0009BBA CIMR-VB4A0011BBA CIMR-VB4A0018FBA CIMR-VB4A0023FBA CIMR-VB4A0031FBA CIMR-VB4A0038FBA CIMR-VBBA0001BBA CIMR-VBBA0002BBA Liên Hệ
Biến tần, Yaskawa V1000 inverter CIMR-VB4A0001BBA CIMR-VB4A0002BBA CIMR-VB4A0004BBA CIMR-VB4A0005BBA CIMR-VB4A0007BBA CIMR-VB4A0009BBA CIMR-VB4A0011BBA CIMR-VB4A0018FBA CIMR-VB4A0023FBA CIMR-VB4A0031FBA CIMR-VB4A0038FBA CIMR-VBBA0001BBA CIMR-VBBA0002BBA
Biến tần, Inverter E2000-0004S2 E2000-0007S2 E2000-0015S2 E2000-0022S2 E2000-0007T3 E2000-0015T3 E2000-0022T3 E2000-0030T3 E2000-0040T3 E2000-0055T3 E2000-0075T3 E2000-0110T3 E2000-0150T3 E2000-0185T3 E2000-0220T3 E2000-0300T3 E2000-0370T3 Liên Hệ
Biến tần, Inverter E2000-0004S2 E2000-0007S2 E2000-0015S2 E2000-0022S2 E2000-0007T3 E2000-0015T3 E2000-0022T3 E2000-0030T3 E2000-0040T3 E2000-0055T3 E2000-0075T3 E2000-0110T3 E2000-0150T3 E2000-0185T3 E2000-0220T3 E2000-0300T3 E2000-0370T3
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BG1.5 (8253846) Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BG1.5 (8253846)
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BGE1.5 (8253854) Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BGE1.5 (8253854)
Mạch ABB inverter module RETA-01 RETA-02 FIO-11 FDCO-01 Liên Hệ
Mạch ABB inverter module RETA-01 RETA-02 FIO-11 FDCO-01
Mạch SDCS-DSL-4 ABB Inverter DCS800 Liên Hệ
Mạch SDCS-DSL-4 ABB Inverter DCS800
Delta inverter MS300 single-phase 220/380V0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5KW Liên Hệ
Delta inverter MS300 single-phase 220/380V0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5KW
Delta ME300 inverter single-phase 220/380V100/200/400/750W/1.5/2.2/3.7KW Liên Hệ
Delta ME300 inverter single-phase 220/380V100/200/400/750W/1.5/2.2/3.7KW
Delta inverter VFD004/007/015/022/037EL43A380V0.4/0.75/1.5/2.2KW Liên Hệ
Delta inverter VFD004/007/015/022/037EL43A380V0.4/0.75/1.5/2.2KW
Delta inverter CP2000 fan pump type VFD007/015/022/037/040/055CP43B-21 Liên Hệ
Delta inverter CP2000 fan pump type VFD007/015/022/037/040/055CP43B-21
Delta inverter CP2000 VFD220/300/370/450CP43B/A-21 22/30/37/45KW Liên Hệ
Delta inverter CP2000 VFD220/300/370/450CP43B/A-21 22/30/37/45KW
Delta inverter MS300 series VFD2A8/4A8/7A5MS21ANSAA single-phase 220V0.4/0.75KW Liên Hệ
Delta inverter MS300 series VFD2A8/4A8/7A5MS21ANSAA single-phase 220V0.4/0.75KW
Delta MS300 inverter VDF2A7/4A2/5A5/9A0/13A/17AMS43ANSAA three-phase 380V Liên Hệ
Delta MS300 inverter VDF2A7/4A2/5A5/9A0/13A/17AMS43ANSAA three-phase 380V
Danfoss inverter FC360 series 380V0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15/18.5KW Liên Hệ
Danfoss inverter FC360 series 380V0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15/18.5KW
Danfoss inverter FC111 fan pump type three-phase 380V1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11KW Liên Hệ
Danfoss inverter FC111 fan pump type three-phase 380V1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11KW
Danfoss frequency converter FC51 0.37/0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15KW Liên Hệ
Danfoss frequency converter FC51 0.37/0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15KW
Toshiba inverter VFnC3C-4007/4015/4022/4037/0.75/1.5/2.2/3.7KW380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFnC3C-4007/4015/4022/4037/0.75/1.5/2.2/3.7KW380V
Toshiba inverter VFnC3C-4055/4075/4110/5.5/7.5/11KW three-phase 380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFnC3C-4055/4075/4110/5.5/7.5/11KW three-phase 380V
Toshiba inverter VFS15-4007/4015/4022/4037PL 0.75/1.5/2.2/3.7KW380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFS15-4007/4015/4022/4037PL 0.75/1.5/2.2/3.7KW380V
Toshiba inverter VFS15-4055/4075/4110/4150PL5.5/7.5/11/15KW three-phase 380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFS15-4055/4075/4110/4150PL5.5/7.5/11/15KW three-phase 380V
TECO inverter T310-4020/25/30/40/50/60/75-H3C/15/18.5/22/30/37KW Liên Hệ
TECO inverter T310-4020/25/30/40/50/60/75-H3C/15/18.5/22/30/37KW
TECO inverter S310-2P5/201/202-H1BCDC 0.4/0.75/1.5KW Tai'an Liên Hệ
TECO inverter S310-2P5/201/202-H1BCDC 0.4/0.75/1.5KW Tai'an
TECO inverter N310-2001/2/P5-HXC AC 220V0.4/0.75/1.5KW Taian Liên Hệ
TECO inverter N310-2001/2/P5-HXC AC 220V0.4/0.75/1.5KW Taian
TECO inverter A510-4005/8/10/15/20/25/30-SE3C/5.5/7.5/11/15/22KW Liên Hệ
TECO inverter A510-4005/8/10/15/20/25/30-SE3C/5.5/7.5/11/15/22KW
TECO inverter S310+-401/2/3/5-H3BCDC three-phase 380V0.75/1.5/2.2KW Liên Hệ
TECO inverter S310+-401/2/3/5-H3BCDC three-phase 380V0.75/1.5/2.2KW
TECO inverter T310-4001/2/3/5/8/10/15-H3C/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5KW Liên Hệ
TECO inverter T310-4001/2/3/5/8/10/15-H3C/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5KW
TECO inverter L510-2P5/201/202-SH1-NC/0.4/0.75/1.5KW220V Taian Liên Hệ
TECO inverter L510-2P5/201/202-SH1-NC/0.4/0.75/1.5KW220V Taian
Toshiba inverter VF-S15-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11-15KW three-phase 380V Liên Hệ
Toshiba inverter VF-S15-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11-15KW three-phase 380V
Toshiba inverter VFNC3C-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11KW/380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFNC3C-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11KW/380V
Shihlin inverter SS2-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW Liên Hệ
Shihlin inverter SS2-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW
Shihlin inverter SC3-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW Liên Hệ
Shihlin inverter SC3-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW
Shihlin inverter SE3-0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5K three-phase 380V1.5/2.2KW Liên Hệ
Shihlin inverter SE3-0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5K three-phase 380V1.5/2.2KW
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5 Liên Hệ
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5
Xinjie inverter VH5-20P7-B 21P5 22P2 single-phase 220v Liên Hệ
Xinjie inverter VH5-20P7-B 21P5 22P2 single-phase 220v
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5 Liên Hệ
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5
Xinjie inverter VH6-4018-B/4022/4030/4037/4055 Liên Hệ
Xinjie inverter VH6-4018-B/4022/4030/4037/4055
Xinjie inverter VH6-43P7-B/45P5/47P5/4011/4015 Liên Hệ
Xinjie inverter VH6-43P7-B/45P5/47P5/4011/4015
Xinjie inverter VB5/VH5-20P7/21P5/22P2/40P7/41P5/42P2/43P7/45P5-B Liên Hệ
Xinjie inverter VB5/VH5-20P7/21P5/22P2/40P7/41P5/42P2/43P7/45P5-B
Biến tần Delta Inverter C2000 Series 7.5KW11 18.5 22 30 37 45 55 75KW three-phase 380V Liên Hệ
Biến tần Delta Inverter C2000 Series 7.5KW11 18.5 22 30 37 45 55 75KW three-phase 380V


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi