Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Delta inverter MS300 single-phase 220/380V0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5KW Liên Hệ
Delta inverter MS300 single-phase 220/380V0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5KW
Delta ME300 inverter single-phase 220/380V100/200/400/750W/1.5/2.2/3.7KW Liên Hệ
Delta ME300 inverter single-phase 220/380V100/200/400/750W/1.5/2.2/3.7KW
Delta inverter VFD004/007/015/022/037EL43A380V0.4/0.75/1.5/2.2KW Liên Hệ
Delta inverter VFD004/007/015/022/037EL43A380V0.4/0.75/1.5/2.2KW
Delta inverter CP2000 fan pump type VFD007/015/022/037/040/055CP43B-21 Liên Hệ
Delta inverter CP2000 fan pump type VFD007/015/022/037/040/055CP43B-21
Delta inverter CP2000 VFD220/300/370/450CP43B/A-21 22/30/37/45KW Liên Hệ
Delta inverter CP2000 VFD220/300/370/450CP43B/A-21 22/30/37/45KW
Delta inverter MS300 series VFD2A8/4A8/7A5MS21ANSAA single-phase 220V0.4/0.75KW Liên Hệ
Delta inverter MS300 series VFD2A8/4A8/7A5MS21ANSAA single-phase 220V0.4/0.75KW
Delta MS300 inverter VDF2A7/4A2/5A5/9A0/13A/17AMS43ANSAA three-phase 380V Liên Hệ
Delta MS300 inverter VDF2A7/4A2/5A5/9A0/13A/17AMS43ANSAA three-phase 380V
Danfoss inverter FC360 series 380V0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15/18.5KW Liên Hệ
Danfoss inverter FC360 series 380V0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15/18.5KW
Danfoss inverter FC111 fan pump type three-phase 380V1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11KW Liên Hệ
Danfoss inverter FC111 fan pump type three-phase 380V1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11KW
Danfoss frequency converter FC51 0.37/0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15KW Liên Hệ
Danfoss frequency converter FC51 0.37/0.75/1.5/2.2/4/5.5/7.5/11/15KW
Toshiba inverter VFnC3C-4007/4015/4022/4037/0.75/1.5/2.2/3.7KW380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFnC3C-4007/4015/4022/4037/0.75/1.5/2.2/3.7KW380V
Toshiba inverter VFnC3C-4055/4075/4110/5.5/7.5/11KW three-phase 380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFnC3C-4055/4075/4110/5.5/7.5/11KW three-phase 380V
Toshiba inverter VFS15-4007/4015/4022/4037PL 0.75/1.5/2.2/3.7KW380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFS15-4007/4015/4022/4037PL 0.75/1.5/2.2/3.7KW380V
Toshiba inverter VFS15-4055/4075/4110/4150PL5.5/7.5/11/15KW three-phase 380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFS15-4055/4075/4110/4150PL5.5/7.5/11/15KW three-phase 380V
TECO inverter T310-4020/25/30/40/50/60/75-H3C/15/18.5/22/30/37KW Liên Hệ
TECO inverter T310-4020/25/30/40/50/60/75-H3C/15/18.5/22/30/37KW
TECO inverter S310-2P5/201/202-H1BCDC 0.4/0.75/1.5KW Tai'an Liên Hệ
TECO inverter S310-2P5/201/202-H1BCDC 0.4/0.75/1.5KW Tai'an
TECO inverter N310-2001/2/P5-HXC AC 220V0.4/0.75/1.5KW Taian Liên Hệ
TECO inverter N310-2001/2/P5-HXC AC 220V0.4/0.75/1.5KW Taian
TECO inverter A510-4005/8/10/15/20/25/30-SE3C/5.5/7.5/11/15/22KW Liên Hệ
TECO inverter A510-4005/8/10/15/20/25/30-SE3C/5.5/7.5/11/15/22KW
TECO inverter S310+-401/2/3/5-H3BCDC three-phase 380V0.75/1.5/2.2KW Liên Hệ
TECO inverter S310+-401/2/3/5-H3BCDC three-phase 380V0.75/1.5/2.2KW
TECO inverter T310-4001/2/3/5/8/10/15-H3C/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5KW Liên Hệ
TECO inverter T310-4001/2/3/5/8/10/15-H3C/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5KW
TECO inverter L510-2P5/201/202-SH1-NC/0.4/0.75/1.5KW220V Taian Liên Hệ
TECO inverter L510-2P5/201/202-SH1-NC/0.4/0.75/1.5KW220V Taian
Toshiba inverter VF-S15-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11-15KW three-phase 380V Liên Hệ
Toshiba inverter VF-S15-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11-15KW three-phase 380V
Toshiba inverter VFNC3C-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11KW/380V Liên Hệ
Toshiba inverter VFNC3C-0.75-1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11KW/380V
Shihlin inverter SS2-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW Liên Hệ
Shihlin inverter SS2-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW
Shihlin inverter SC3-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW Liên Hệ
Shihlin inverter SC3-043-0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K three-phase 380V1.5/2.2/3.7KW
Shihlin inverter SE3-0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5K three-phase 380V1.5/2.2KW Liên Hệ
Shihlin inverter SE3-0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5K three-phase 380V1.5/2.2KW
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5 Liên Hệ
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5
Xinjie inverter VH5-20P7-B 21P5 22P2 single-phase 220v Liên Hệ
Xinjie inverter VH5-20P7-B 21P5 22P2 single-phase 220v
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5 Liên Hệ
Xinjie inverter VH5-40P7-B/41P5/22P2/43P7/45P5
Xinjie inverter VH6-4018-B/4022/4030/4037/4055 Liên Hệ
Xinjie inverter VH6-4018-B/4022/4030/4037/4055
Xinjie inverter VH6-43P7-B/45P5/47P5/4011/4015 Liên Hệ
Xinjie inverter VH6-43P7-B/45P5/47P5/4011/4015
Xinjie inverter VB5/VH5-20P7/21P5/22P2/40P7/41P5/42P2/43P7/45P5-B Liên Hệ
Xinjie inverter VB5/VH5-20P7/21P5/22P2/40P7/41P5/42P2/43P7/45P5-B
Biến tần Delta Inverter C2000 Series 7.5KW11 18.5 22 30 37 45 55 75KW three-phase 380V Liên Hệ
Biến tần Delta Inverter C2000 Series 7.5KW11 18.5 22 30 37 45 55 75KW three-phase 380V
Biến tần Delta inverter CP2000 series VFD110/150/185/300/370CP43B-21 fan water pump Liên Hệ
Biến tần Delta inverter CP2000 series VFD110/150/185/300/370CP43B-21 fan water pump
Biến tần Omron Inverter 3G3MX2-A4007-ZV1/04/4150/15/22/40/75/10/-Z Liên Hệ
Biến tần Omron Inverter 3G3MX2-A4007-ZV1/04/4150/15/22/40/75/10/-Z
Biến tần Mitsubishi Inverter R-F840-18.5K 22K 30K 37K 45K 55K 75K 90K 110K 132 Liên Hệ
Biến tần Mitsubishi Inverter R-F840-18.5K 22K 30K 37K 45K 55K 75K 90K 110K 132
Biến tần Mitsubishi Inverter FR-A840/1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11-15-22KW Liên Hệ
Biến tần Mitsubishi Inverter FR-A840/1.5-2.2-3.7-5.5-7.5-11-15-22KW
Biến tần Mitsubishi Inverter FR-E740-0.4K-CHT 0.75K 1.5K 2.2K 3.7 5.5 7.5 11 15 Liên Hệ
Biến tần Mitsubishi Inverter FR-E740-0.4K-CHT 0.75K 1.5K 2.2K 3.7 5.5 7.5 11 15
Biến tần Mitsubishi Inverter FR-D740-0.4K-CHT 0.75K 1.5K 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K Liên Hệ
Biến tần Mitsubishi Inverter FR-D740-0.4K-CHT 0.75K 1.5K 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K
Biến tần Siemens 6SL3210-5BE13/15/17/21/22/23/24/25/27/31/32-0/1/2/5/7/8CV0 Liên Hệ
Biến tần Siemens 6SL3210-5BE13/15/17/21/22/23/24/25/27/31/32-0/1/2/5/7/8CV0
Biến tần TECO Taian Inverter 7200MA-0.75KW 1.5KW 4KW 7.5KW 11KW 15KW (thay thế bằng TECO Inverter A510)) Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter 7200MA-0.75KW 1.5KW 4KW 7.5KW 11KW 15KW (thay thế bằng TECO Inverter A510))
Biến tần Shihlin inverter SE3 SE3-043-0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K Liên Hệ
Biến tần Shihlin inverter SE3 SE3-043-0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K
Biến tần Taiwan Shihlin Inverter SC3-021/043-0.2K/0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K Liên Hệ
Biến tần Taiwan Shihlin Inverter SC3-021/043-0.2K/0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K
Biến tần Taiwan Shihlin inverter SS2-021, SS2-043 Liên Hệ
Biến tần Taiwan Shihlin inverter SS2-021, SS2-043


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi