Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Van thủy lực Rexroth direct-acting overflow valve DBDH10P1X/315 DBDH10P1X/200 DBDH10P1X/100 DBDH10P1X/50 DBDH10P1X/25 DBDH6P1X/315 DBDH20P1X/315 DBDH30P1X/315 DBDS10P1X/315 DBDS10P1X/20 Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth direct-acting overflow valve DBDH10P1X/315 DBDH10P1X/200 DBDH10P1X/100 DBDH10P1X/50 DBDH10P1X/25 DBDH6P1X/315 DBDH20P1X/315 DBDH30P1X/315 DBDS10P1X/315 DBDS10P1X/20
Van thủy lực Solenoid valve 4WE10D/J/H/Y/G33/CW230N9K4/B10 Rexroth 4WE10E33/CG24N9K4 Liên Hệ
Van thủy lực Solenoid valve 4WE10D/J/H/Y/G33/CW230N9K4/B10 Rexroth 4WE10E33/CG24N9K4
Kanto clamping pump PF6308 punch press clamp oil pump HP6308F hydraulic pump HPH6308 Liên Hệ
Kanto clamping pump PF6308 punch press clamp oil pump HP6308F hydraulic pump HPH6308
Japan KOSMEK PH/PL1071-HA overload pump PW1671-S300 overload protection device Liên Hệ
Japan KOSMEK PH/PL1071-HA overload pump PW1671-S300 overload protection device
Kanto quick mold change system PL0107 high-speed punch slider lock pump SL01 lock mold pump PL01 Liên Hệ
Kanto quick mold change system PL0107 high-speed punch slider lock pump SL01 lock mold pump PL01
Bơm chống quá tải Taiwan LS-507 KINGAIR Pneumatic Punch Overload Pump LS-508 258 Overload Oil Pump 257 Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan LS-507 KINGAIR Pneumatic Punch Overload Pump LS-508 258 Overload Oil Pump 257
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S
Bơm chống quá tải Taiwan SANDSUN overload oil pump VS08A-760 Xieyi punch press overload pump VS10AA-760 Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan SANDSUN overload oil pump VS08A-760 Xieyi punch press overload pump VS10AA-760
Van điện từ TOPAIR Daying Safety Solenoid Valve DVX-15 20 Punch Double Solenoid Valve 2693210 2694206 Liên Hệ
Van điện từ TOPAIR Daying Safety Solenoid Valve DVX-15 20 Punch Double Solenoid Valve 2693210 2694206
Van điện từ Fengxing double solenoid valve AD-SL231D-304D 406D 508D punch safety pneumatic solenoid valve Liên Hệ
Van điện từ Fengxing double solenoid valve AD-SL231D-304D 406D 508D punch safety pneumatic solenoid valve
Van điện từ AZBIL TACO Punch Double Solenoid Valve 354-401 601 358-801-P000 Clutch Air Control Valve Liên Hệ
Van điện từ AZBIL TACO Punch Double Solenoid Valve 354-401 601 358-801-P000 Clutch Air Control Valve
Van điện từ R0SS double valve replaces RCCSK.0453.0800P punch clutch solenoid valve CF6DA66B1 Liên Hệ
Van điện từ R0SS double valve replaces RCCSK.0453.0800P punch clutch solenoid valve CF6DA66B1
Van điện từ US MAC solenoid valve 57D-A6-111JJ original 56C-18 16-611BA59B 58D-36-121JA Liên Hệ
Van điện từ US MAC solenoid valve 57D-A6-111JJ original 56C-18 16-611BA59B 58D-36-121JA
Van điện từ  ROSS association easy punch clutch solenoid valve D2773B4011 6011 8011 air control valve 5001 Liên Hệ
Van điện từ ROSS association easy punch clutch solenoid valve D2773B4011 6011 8011 air control valve 5001
Van điện từ ROSS air control solenoid valve J3573A4735 Xieyi punch safety double valve J3573B4883 4893 Liên Hệ
Van điện từ ROSS air control solenoid valve J3573A4735 Xieyi punch safety double valve J3573B4883 4893
Van điện từ AZBIL/TACO air control single valve 363-400/401/301-00B0 solenoid valve 368-801-10B2 Liên Hệ
Van điện từ AZBIL/TACO air control single valve 363-400/401/301-00B0 solenoid valve 368-801-10B2
Van điện từ đôi TACO azbil solenoid valve MVS-3504YCG 10 punch pneumatic safety double valve 3506JYCG Liên Hệ
Van điện từ đôi TACO azbil solenoid valve MVS-3504YCG 10 punch pneumatic safety double valve 3506JYCG
Van điện từ đôi Fengxing AD-SL231D-304D 406D 508D van điện từ khí nén an toàn Liên Hệ
Van điện từ đôi Fengxing AD-SL231D-304D 406D 508D van điện từ khí nén an toàn
ASCO water valve solenoid valve SCE238D001/SCE238D002/D004/D005/D009/D007/D010 Liên Hệ
ASCO water valve solenoid valve SCE238D001/SCE238D002/D004/D005/D009/D007/D010
Grundfos pump check valve GNVP check valve check valve PN16 DN32 DN40 DN50 DN65 Liên Hệ
Grundfos pump check valve GNVP check valve check valve PN16 DN32 DN40 DN50 DN65
Van điện từ ASCO solenoid valve SCE238D005 SCXG238A002 SCE238D007 SCG238E016F017 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve SCE238D005 SCXG238A002 SCE238D007 SCG238E016F017
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R900058018 219603L R900071035 R900219601 9602 R900021464 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R900058018 219603L R900071035 R900219601 9602 R900021464
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901377945 81717 solenoid valve R933000077 24VDC MFZ10-70YC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901377945 81717 solenoid valve R933000077 24VDC MFZ10-70YC
Cuộn hút van điện từ Coil REXROTH 2601154 2601860 991121 MFZ8-42YC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Coil REXROTH 2601154 2601860 991121 MFZ8-42YC
Cuộn hút van điện từ solenoid valve coil Rexroth 24VDC CLASS FH 12 26 Central Rotary RAC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ solenoid valve coil Rexroth 24VDC CLASS FH 12 26 Central Rotary RAC
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901090825 R901094594 R901094589 R933000063 094595 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901090825 R901094594 R901094589 R933000063 094595
Cuộn hút van điện từ R901393577 R901393412 R901435507 R901394393 R901435529 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ R901393577 R901393412 R901435507 R901394393 R901435529
Cuộn hút van điện từ Rexroth Coil R933000053 933000034 933000056 33000076 933000044 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth Coil R933000053 933000034 933000056 33000076 933000044
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R902602641 R902602941 R902603139 R902602671 936-6173 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R902602641 R902602941 R902603139 R902602671 936-6173
Cuộn hút van điện từ Coil R900081678 R900020175 110-115V/50 020175L 450933AC 50VA Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Coil R900081678 R900020175 110-115V/50 020175L 450933AC 50VA
Cuộn hút van điện từ R900021543 901175644 R900021392 900704191 901175647 110V Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ R900021543 901175644 R900021392 900704191 901175647 110V
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901370939 24VDC 1.25A R900221884 PA6GFMD 97083342 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901370939 24VDC 1.25A R900221884 PA6GFMD 97083342
Cuộn hút van điện từ R901175650 R900019797 R900021396 R901175657 R900071036 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ R901175650 R900019797 R900021396 R901175657 R900071036
Cuộn hút van điện từ Rotary power head coil R902603450 Rexroth 200 motor R902603775 R902650783 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rotary power head coil R902603450 Rexroth 200 motor R902603775 R902650783
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 936-0066 6200 4327 6171 0076 0101 0617447H 0693 0680 73 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 936-0066 6200 4327 6171 0076 0101 0617447H 0693 0680 73
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 221329 0S 24VDC 1.08A 334284A 1.66A COLK-24DC /10 12DC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 221329 0S 24VDC 1.08A 334284A 1.66A COLK-24DC /10 12DC
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R902602668-2557 R902603771 R901003053 MSM926166-P 926857 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R902602668-2557 R902603771 R901003053 MSM926166-P 926857
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil Rexroth coil 021389 24VDC 1.25A 12 2.5A 021388 GZ45-4-A 221884 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil Rexroth coil 021389 24VDC 1.25A 12 2.5A 021388 GZ45-4-A 221884
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 1837001227 BHY831690 1837001226 831701S 1837001471 01311 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 1837001227 BHY831690 1837001226 831701S 1837001471 01311
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil KTS GR45 P00 205 GR60-K P25 A00 24VDC PR 220 30W Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil KTS GR45 P00 205 GR60-K P25 A00 24VDC PR 220 30W
Rexroth coil R901269458 97088342 901540692 4WE6D solenoid valve 113515-01 Liên Hệ
Rexroth coil R901269458 97088342 901540692 4WE6D solenoid valve 113515-01
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 019793K 019797K 225911 019794 019849 019795K R901298462 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 019793K 019797K 225911 019794 019849 019795K R901298462
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901080794 24VDC 374114 4WE6J70 solenoid valve D R901080795 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901080794 24VDC 374114 4WE6J70 solenoid valve D R901080795


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi