Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động  Zhejiang Liuban electric grease lubrication pump DBS-J20/08DK08D315DK15EK Yangli punch butter pump Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động Zhejiang Liuban electric grease lubrication pump DBS-J20/08DK08D315DK15EK Yangli punch butter pump
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động  Grease Lubrication Pump 24V Electric Butter Pump NZ2.0P-ABAC Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động Grease Lubrication Pump 24V Electric Butter Pump NZ2.0P-ABAC
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động  ISHAN automatic lubrication pump YET-A2P2/C2P2/B2P2 electric motor oil pump YESB-2L oil injection machine Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động ISHAN automatic lubrication pump YET-A2P2/C2P2/B2P2 electric motor oil pump YESB-2L oil injection machine
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động HERG CNC machine tool automatic oil filling HL-2202-410 Valley electric lubrication pump HL-2202-210X-J Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động HERG CNC machine tool automatic oil filling HL-2202-410 Valley electric lubrication pump HL-2202-210X-J
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động Zhejiang Liuban grease lubrication pump DBN-J20/15D/08E punch electric grease pump DBN-J20/15D3 Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động Zhejiang Liuban grease lubrication pump DBN-J20/15D/08E punch electric grease pump DBN-J20/15D3
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động electric butter pump Yuxiang ISHAN punch automatic lubricating oil pump YGL-G120 Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động electric butter pump Yuxiang ISHAN punch automatic lubricating oil pump YGL-G120
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động Zhejiang Liuban lubricating grease pump DBS-J20/15E punch electric grease pump DBN-J20/08DK/15D3 Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động Zhejiang Liuban lubricating grease pump DBS-J20/15E punch electric grease pump DBN-J20/08DK/15D3
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động HERG automatic oiling machine TZ2232-210/410XA-J Valley electric lubrication pump TZ-2202-210X-J Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động HERG automatic oiling machine TZ2232-210/410XA-J Valley electric lubrication pump TZ-2202-210X-J
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động CHIBA Yongtian oil injection machine TM-302FW-T4PI/3P electric lubricating oil pump TM-302FW-T2P Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động CHIBA Yongtian oil injection machine TM-302FW-T4PI/3P electric lubricating oil pump TM-302FW-T2P
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động ISHAN Shengxiang Yuxiang YGL-GA120 punch automatic lubrication electric butter pump YGL-G120/T08G200 Liên Hệ
Máy bơm mỡ bôi trơn tự động ISHAN Shengxiang Yuxiang YGL-GA120 punch automatic lubrication electric butter pump YGL-G120/T08G200
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, pulse valve DMF-Y-40S/50S/62S/76S/102S Liên Hệ
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, pulse valve DMF-Y-40S/50S/62S/76S/102S
Van thủy lực phòng nổ HOYEA liquid/coal mine hydraulic explosion-proof/explosion-proof electromagnetic reversing valve coil GDFW-02-2B2B-D24A/53 GDFW-02-2B3B-D24A/53 GDFW-02-2B4B-D24A/53 GDFW-02-2B6B-D24A/53 GDFW- Liên Hệ
Van thủy lực phòng nổ HOYEA liquid/coal mine hydraulic explosion-proof/explosion-proof electromagnetic reversing valve coil GDFW-02-2B2B-D24A/53 GDFW-02-2B3B-D24A/53 GDFW-02-2B4B-D24A/53 GDFW-02-2B6B-D24A/53 GDFW-
Van thủy lực HOYEA proportional pilot relief valve BY-03-16-70 BY-03-25-70 proportional pressure regulating valve hydraulic proportional pressure regulating valve Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA proportional pilot relief valve BY-03-16-70 BY-03-25-70 proportional pressure regulating valve hydraulic proportional pressure regulating valve
Van thủy lực HOYEA electro-hydraulic reversing valve direction valve hydraulic control FWH-04-2B2-D24V FWH-04-2B3-D24V FWH-04-2B8-D24V FWH-04-3C2-D24V FWH-04-3C3-D24V FWH-04-3C4-D24V FWH-04-3C5-D24V FWH-04-3C6-D24V FWH-04-3C7-D24V FWH-04-3C9-D24V FWH-04-3 Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA electro-hydraulic reversing valve direction valve hydraulic control FWH-04-2B2-D24V FWH-04-2B3-D24V FWH-04-2B8-D24V FWH-04-3C2-D24V FWH-04-3C3-D24V FWH-04-3C4-D24V FWH-04-3C5-D24V FWH-04-3C6-D24V FWH-04-3C7-D24V FWH-04-3C9-D24V FWH-04-3
Van thủy lực HOYEA hydraulic three-way proportional decompression valve 3DREP6-02C-Y16-20 single head 3DREP6-02C-Y25-20 single head 3DREP6-02C-Y45-20 single head 3DREP6-02A-Y16-20 single head 3DREP6-02C-Y25-20 double head 3DREP6-02C-Y45-20 double head 3DR Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA hydraulic three-way proportional decompression valve 3DREP6-02C-Y16-20 single head 3DREP6-02C-Y25-20 single head 3DREP6-02C-Y45-20 single head 3DREP6-02A-Y16-20 single head 3DREP6-02C-Y25-20 double head 3DREP6-02C-Y45-20 double head 3DR
Van thủy lực HOYEA Hydraulic manual pilot relief valve Y-03-20/Y-06-21/Y-10-31.5/Y-10G/20G Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA Hydraulic manual pilot relief valve Y-03-20/Y-06-21/Y-10-31.5/Y-10G/20G
Van thủy lực HOYEA hydraulic BFWN-02-3C2-8-20 BFWN-02-3C2-16-20 BFWN-02-3C2-32-20 BFWN-02-3C40-8-20 BFWN-02-3C40-16-20 BFWN-02-3C40-32-20 BFWN-03-3C2-25-20 BFWN-03-3C2-50-20 BFWN-03-3C2-75-20 BFWN-03-3C40-25-20 BFWN-03-3C40-50-20 BFWN-03-3C40-75-20 Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA hydraulic BFWN-02-3C2-8-20 BFWN-02-3C2-16-20 BFWN-02-3C2-32-20 BFWN-02-3C40-8-20 BFWN-02-3C40-16-20 BFWN-02-3C40-32-20 BFWN-03-3C2-25-20 BFWN-03-3C2-50-20 BFWN-03-3C2-75-20 BFWN-03-3C40-25-20 BFWN-03-3C40-50-20 BFWN-03-3C40-75-20
Van thủy lực HOYEA Hydraulic proportional reversing valve BFW-03-2B2B-30-20 BFW-03-2B2B-60-20 BFW-03-2B40B-30-20 BFW-03-2B40B-60-20 BFW-03-3C2-30-20 BFW-03-3C2-60-20 BFW-03-3C40-30-20 BFW-03-3C40-60-20 BFW-03-3C2-18-20 BFW-03-3C2-27-20 BFW-03-3C2-50-20 BF Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA Hydraulic proportional reversing valve BFW-03-2B2B-30-20 BFW-03-2B2B-60-20 BFW-03-2B40B-30-20 BFW-03-2B40B-60-20 BFW-03-3C2-30-20 BFW-03-3C2-60-20 BFW-03-3C40-30-20 BFW-03-3C40-60-20 BFW-03-3C2-18-20 BFW-03-3C2-27-20 BFW-03-3C2-50-20 BF
Van thủy lực HOYEA Electromagnetic Check Valve AW-06-31.5BA/DC24 (20 diameter) AW-10-31.5BA/DC24 (30 diameter) AW-06-A-B220V (20 diameter) AW-10-A-B220V (30 diameter) SW30P/G24V SW20P/G24V Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA Electromagnetic Check Valve AW-06-31.5BA/DC24 (20 diameter) AW-10-31.5BA/DC24 (30 diameter) AW-06-A-B220V (20 diameter) AW-10-A-B220V (30 diameter) SW30P/G24V SW20P/G24V
Van thủy lực HOYEA hydraulic proportional solenoid direction valve  sort by color BFW-02-2B2B-8-50 BFW-02-2B2B-15-50 BFW-02-2B2B-30-50 BFW-02-2B40B-8-50 BFW-02-2B40B-15-50 BFW-02-2B40B-30-50 BFW-02-3C2-8-50 BFW-02-3C2-15-50 BFW-02-3C2-30-50 BFW-02-3C40-8- Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA hydraulic proportional solenoid direction valve sort by color BFW-02-2B2B-8-50 BFW-02-2B2B-15-50 BFW-02-2B2B-30-50 BFW-02-2B40B-8-50 BFW-02-2B40B-15-50 BFW-02-2B40B-30-50 BFW-02-3C2-8-50 BFW-02-3C2-15-50 BFW-02-3C2-30-50 BFW-02-3C40-8-
Van thủy lực HOYEA Hydraulic High Pressure Remote Regulator Valve YZ-02-21-90 YZ-02-21-80 YZ-02-14-2-80 YZ-02-31.5-1-80 YZ-02-7-1-80 YZ-02-14-90 YZ-02-31.5-90 Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA Hydraulic High Pressure Remote Regulator Valve YZ-02-21-90 YZ-02-21-80 YZ-02-14-2-80 YZ-02-31.5-1-80 YZ-02-7-1-80 YZ-02-14-90 YZ-02-31.5-90
Van thủy lực HOYEA hydraulic proportional electromagnetic reversing valve BFW-02-2B2B-8-20 BFW-02-2B2B-15-20 BFW-02-2B2B-30-20 BFW-02-2B40B-8-20 BFW-02-2B40B-15-20 BFW-02-2B40B-30-20 BFW-03-2B2B-30-20 BFW-03-2B2B-60-20 BFW-03-2B40B-30-20 BFW-03-2B40B-60-2 Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA hydraulic proportional electromagnetic reversing valve BFW-02-2B2B-8-20 BFW-02-2B2B-15-20 BFW-02-2B2B-30-20 BFW-02-2B40B-8-20 BFW-02-2B40B-15-20 BFW-02-2B40B-30-20 BFW-03-2B2B-30-20 BFW-03-2B2B-60-20 BFW-03-2B40B-30-20 BFW-03-2B40B-60-2
Van thủy lực HOYEA hydraulic superimposed check valve pressure maintaining valve hydraulic lock DA-02-P-31.5-50 DA-02-W DA-03 DA-03-W DA-03-WT Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA hydraulic superimposed check valve pressure maintaining valve hydraulic lock DA-02-P-31.5-50 DA-02-W DA-03 DA-03-W DA-03-WT
Van thủy lực HOYEA Hydraulic superimposed hydraulic control one-way pressure maintaining valve hydraulic lock  DAY-02W-c/50 DAY-03W-c/50 DAY-02A-c/50 DAY-02B-c/50 Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA Hydraulic superimposed hydraulic control one-way pressure maintaining valve hydraulic lock DAY-02W-c/50 DAY-03W-c/50 DAY-02A-c/50 DAY-02B-c/50
Van thủy lực HOYEA  electromagnetic commutator valve direction valve hydraulic system controls DC FW-03-3C2-D24Z5L/70 FW-03-3C3-D24Z5L/70 FW-03-3C4-D24Z5L/70 FW-03-3C6-D24Z5L/70 FW-03-3C2-B220Z5L/70 FW-03-3C4-B220Z5L� Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA electromagnetic commutator valve direction valve hydraulic system controls DC FW-03-3C2-D24Z5L/70 FW-03-3C3-D24Z5L/70 FW-03-3C4-D24Z5L/70 FW-03-3C6-D24Z5L/70 FW-03-3C2-B220Z5L/70 FW-03-3C4-B220Z5L�
Van thủy lực HOYEA AJ-03-a-70/AJ-03AJ-10-a/50 Ningbo Huaye hydraulic right angle check valve plate check valve Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA AJ-03-a-70/AJ-03AJ-10-a/50 Ningbo Huaye hydraulic right angle check valve plate check valve
Van thủy lực HOYEA explosion-proof electromagnetic overflow valve explosion-proof electromagnetic pressure valve GDBY-03-8D24A/93 GDBY-03-16D24A/92 Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA explosion-proof electromagnetic overflow valve explosion-proof electromagnetic pressure valve GDBY-03-8D24A/93 GDBY-03-16D24A/92
Van thủy lực HOYEA explosion-proof electromagnetic overflow valve explosion-proof electromagnetic pressure valve GDYW-03-10B-D24A/53 GDYW-03-10B-B220A/53 GDYW-03-10B-B127A/53 GDYW-03-20B-B220A/53 GDYW-03-20B-B127A/53 GDY Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA explosion-proof electromagnetic overflow valve explosion-proof electromagnetic pressure valve GDYW-03-10B-D24A/53 GDYW-03-10B-B220A/53 GDYW-03-10B-B127A/53 GDYW-03-20B-B220A/53 GDYW-03-20B-B127A/53 GDY
Van thủy lực HOYEA Huaye hydraulic coal mine explosion-proof explosion-proof reversing solenoid valve GDFW-02-3C2-D24A/53 GDFW-02-3C3-D24A/53 GDFW-02-3C4-D24A/53 GDFW-02-3C6-D24A/53 GDFW-02-3C2-B220A/53 GDFW-02-3C3-B220A Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA Huaye hydraulic coal mine explosion-proof explosion-proof reversing solenoid valve GDFW-02-3C2-D24A/53 GDFW-02-3C3-D24A/53 GDFW-02-3C4-D24A/53 GDFW-02-3C6-D24A/53 GDFW-02-3C2-B220A/53 GDFW-02-3C3-B220A
Van thủy lực HOYEA hydraulic solenoid valve control direction valve FW-02-3C2-D24Z5L/50 FW-02-3C3-D24Z5L/50 FW-02-3C4-D24Z5L/50 FW-02-3C6-D24Z5L/50 FW-02-3C2-B220Z5L/50 FW-02-3C3-B220Z5L/50 FW-02-3C4-B220Z5L Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA hydraulic solenoid valve control direction valve FW-02-3C2-D24Z5L/50 FW-02-3C3-D24Z5L/50 FW-02-3C4-D24Z5L/50 FW-02-3C6-D24Z5L/50 FW-02-3C2-B220Z5L/50 FW-02-3C3-B220Z5L/50 FW-02-3C4-B220Z5L
Van thủy lực HOYEA FW-02-2B2-D24Z5L/50 FW-02-2B2-A220Z5L/50 FW-02-3C2-D24Z5L/50 FW-02-3C2-A220Z5L/50 FW-02-3C3-D24Z5L/50 FW-02-3C3-A220Z5L/50 FW-02-3C4-D24Z5L/50 FW-02-3C4-A220Z5L/50 FW-02-3C6-D24Z5L Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA FW-02-2B2-D24Z5L/50 FW-02-2B2-A220Z5L/50 FW-02-3C2-D24Z5L/50 FW-02-3C2-A220Z5L/50 FW-02-3C3-D24Z5L/50 FW-02-3C3-A220Z5L/50 FW-02-3C4-D24Z5L/50 FW-02-3C4-A220Z5L/50 FW-02-3C6-D24Z5L
Van thủy lực HOYEA electromagnetic overflow valve YW-03-31.5B-DC24V YW-03-31.5B-AC220V YW-03-31.5B-DC12V YW-03-10B-DC24V YW-03-10B-AC220 Liên Hệ
Van thủy lực HOYEA electromagnetic overflow valve YW-03-31.5B-DC24V YW-03-31.5B-AC220V YW-03-31.5B-DC12V YW-03-10B-DC24V YW-03-10B-AC220
Van thủy lực Rexroth direct-acting overflow valve DBDH10P1X/315 DBDH10P1X/200 DBDH10P1X/100 DBDH10P1X/50 DBDH10P1X/25 DBDH6P1X/315 DBDH20P1X/315 DBDH30P1X/315 DBDS10P1X/315 DBDS10P1X/20 Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth direct-acting overflow valve DBDH10P1X/315 DBDH10P1X/200 DBDH10P1X/100 DBDH10P1X/50 DBDH10P1X/25 DBDH6P1X/315 DBDH20P1X/315 DBDH30P1X/315 DBDS10P1X/315 DBDS10P1X/20
Van thủy lực Solenoid valve 4WE10D/J/H/Y/G33/CW230N9K4/B10 Rexroth 4WE10E33/CG24N9K4 Liên Hệ
Van thủy lực Solenoid valve 4WE10D/J/H/Y/G33/CW230N9K4/B10 Rexroth 4WE10E33/CG24N9K4
Kanto clamping pump PF6308 punch press clamp oil pump HP6308F hydraulic pump HPH6308 Liên Hệ
Kanto clamping pump PF6308 punch press clamp oil pump HP6308F hydraulic pump HPH6308
Japan KOSMEK PH/PL1071-HA overload pump PW1671-S300 overload protection device Liên Hệ
Japan KOSMEK PH/PL1071-HA overload pump PW1671-S300 overload protection device
Kanto quick mold change system PL0107 high-speed punch slider lock pump SL01 lock mold pump PL01 Liên Hệ
Kanto quick mold change system PL0107 high-speed punch slider lock pump SL01 lock mold pump PL01
Bơm chống quá tải Taiwan LS-507 KINGAIR Pneumatic Punch Overload Pump LS-508 258 Overload Oil Pump 257 Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan LS-507 KINGAIR Pneumatic Punch Overload Pump LS-508 258 Overload Oil Pump 257
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan Kanto OL08S overload oil pump OL08A punch overload protection pump OL12.5S
Bơm chống quá tải Taiwan SANDSUN overload oil pump VS08A-760 Xieyi punch press overload pump VS10AA-760 Liên Hệ
Bơm chống quá tải Taiwan SANDSUN overload oil pump VS08A-760 Xieyi punch press overload pump VS10AA-760
Van điện từ TOPAIR Daying Safety Solenoid Valve DVX-15 20 Punch Double Solenoid Valve 2693210 2694206 Liên Hệ
Van điện từ TOPAIR Daying Safety Solenoid Valve DVX-15 20 Punch Double Solenoid Valve 2693210 2694206
Van điện từ Fengxing double solenoid valve AD-SL231D-304D 406D 508D punch safety pneumatic solenoid valve Liên Hệ
Van điện từ Fengxing double solenoid valve AD-SL231D-304D 406D 508D punch safety pneumatic solenoid valve
Van điện từ AZBIL TACO Punch Double Solenoid Valve 354-401 601 358-801-P000 Clutch Air Control Valve Liên Hệ
Van điện từ AZBIL TACO Punch Double Solenoid Valve 354-401 601 358-801-P000 Clutch Air Control Valve


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi