Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
ASCO water valve solenoid valve SCE238D001/SCE238D002/D004/D005/D009/D007/D010 Liên Hệ
ASCO water valve solenoid valve SCE238D001/SCE238D002/D004/D005/D009/D007/D010
Grundfos pump check valve GNVP check valve check valve PN16 DN32 DN40 DN50 DN65 Liên Hệ
Grundfos pump check valve GNVP check valve check valve PN16 DN32 DN40 DN50 DN65
Van điện từ ASCO solenoid valve SCE238D005 SCXG238A002 SCE238D007 SCG238E016F017 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve SCE238D005 SCXG238A002 SCE238D007 SCG238E016F017
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R900058018 219603L R900071035 R900219601 9602 R900021464 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R900058018 219603L R900071035 R900219601 9602 R900021464
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901377945 81717 solenoid valve R933000077 24VDC MFZ10-70YC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901377945 81717 solenoid valve R933000077 24VDC MFZ10-70YC
Cuộn hút van điện từ Coil REXROTH 2601154 2601860 991121 MFZ8-42YC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Coil REXROTH 2601154 2601860 991121 MFZ8-42YC
Cuộn hút van điện từ solenoid valve coil Rexroth 24VDC CLASS FH 12 26 Central Rotary RAC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ solenoid valve coil Rexroth 24VDC CLASS FH 12 26 Central Rotary RAC
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901090825 R901094594 R901094589 R933000063 094595 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901090825 R901094594 R901094589 R933000063 094595
Cuộn hút van điện từ R901393577 R901393412 R901435507 R901394393 R901435529 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ R901393577 R901393412 R901435507 R901394393 R901435529
Cuộn hút van điện từ Rexroth Coil R933000053 933000034 933000056 33000076 933000044 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth Coil R933000053 933000034 933000056 33000076 933000044
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R902602641 R902602941 R902603139 R902602671 936-6173 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R902602641 R902602941 R902603139 R902602671 936-6173
Cuộn hút van điện từ Coil R900081678 R900020175 110-115V/50 020175L 450933AC 50VA Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Coil R900081678 R900020175 110-115V/50 020175L 450933AC 50VA
Cuộn hút van điện từ R900021543 901175644 R900021392 900704191 901175647 110V Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ R900021543 901175644 R900021392 900704191 901175647 110V
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901370939 24VDC 1.25A R900221884 PA6GFMD 97083342 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901370939 24VDC 1.25A R900221884 PA6GFMD 97083342
Cuộn hút van điện từ R901175650 R900019797 R900021396 R901175657 R900071036 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ R901175650 R900019797 R900021396 R901175657 R900071036
Cuộn hút van điện từ Rotary power head coil R902603450 Rexroth 200 motor R902603775 R902650783 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rotary power head coil R902603450 Rexroth 200 motor R902603775 R902650783
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 936-0066 6200 4327 6171 0076 0101 0617447H 0693 0680 73 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 936-0066 6200 4327 6171 0076 0101 0617447H 0693 0680 73
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 221329 0S 24VDC 1.08A 334284A 1.66A COLK-24DC /10 12DC Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 221329 0S 24VDC 1.08A 334284A 1.66A COLK-24DC /10 12DC
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R902602668-2557 R902603771 R901003053 MSM926166-P 926857 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil R902602668-2557 R902603771 R901003053 MSM926166-P 926857
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil Rexroth coil 021389 24VDC 1.25A 12 2.5A 021388 GZ45-4-A 221884 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil Rexroth coil 021389 24VDC 1.25A 12 2.5A 021388 GZ45-4-A 221884
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 1837001227 BHY831690 1837001226 831701S 1837001471 01311 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 1837001227 BHY831690 1837001226 831701S 1837001471 01311
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil KTS GR45 P00 205 GR60-K P25 A00 24VDC PR 220 30W Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil KTS GR45 P00 205 GR60-K P25 A00 24VDC PR 220 30W
Rexroth coil R901269458 97088342 901540692 4WE6D solenoid valve 113515-01 Liên Hệ
Rexroth coil R901269458 97088342 901540692 4WE6D solenoid valve 113515-01
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 019793K 019797K 225911 019794 019849 019795K R901298462 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve Coil 019793K 019797K 225911 019794 019849 019795K R901298462
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901080794 24VDC 374114 4WE6J70 solenoid valve D R901080795 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901080794 24VDC 374114 4WE6J70 solenoid valve D R901080795
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil R901269408 R900021389 R900989705 989705 R900021388 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil R901269408 R900021389 R900989705 989705 R900021388
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R902602691-2557 R901219441 SP3800 GP6037A49 926169 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R902602691-2557 R901219441 SP3800 GP6037A49 926169
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R901258093 R901267189 R1837001140 R901267190 R901419417 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid coil R901258093 R901267189 R1837001140 R901267190 R901419417
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901083065 R901090821 R934000451 R9340040894 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Rexroth coil R901083065 R901090821 R934000451 R9340040894
Công tắc báo chênh lệch áp suất bộ lọc Delta DPS050AN  DPS100AN  DPS200AN  DPS300AN  DPS050AM DPS100AM DPS200AM DPS300AM  DPS050BN DPS100BN DPS200BN  DPS300BN DPS050BM  DPS100BM DPS200BM  DPS300BM  DPS050PR DPS100PR  DPS200PR  DPS300PR Liên Hệ
Công tắc báo chênh lệch áp suất bộ lọc Delta DPS050AN  DPS100AN  DPS200AN  DPS300AN  DPS050AM DPS100AM DPS200AM DPS300AM  DPS050BN DPS100BN DPS200BN  DPS300BN DPS050BM  DPS100BM DPS200BM  DPS300BM  DPS050PR DPS100PR  DPS200PR  DPS300PR
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 34/24GDBI1/GDBI2/GDBI3/GDEY/GDEO-H10B/H6B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 34/24GDBI1/GDBI2/GDBI3/GDEY/GDEO-H10B/H6B
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE6E/J/M/H/G/F/C/D/Y24V/220V Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE6E/J/M/H/G/F/C/D/Y24V/220V
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE10D/J/E/H/G/10U /A/C/Y/B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE10D/J/E/H/G/10U /A/C/Y/B
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3B/2B4BL/2B3A/2B60 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3B/2B4BL/2B3A/2B60
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-DBW10B/DBW20/GDYW-03/06 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-DBW10B/DBW20/GDYW-03/06
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2B 2B3B 2B4B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2B 2B3B 2B4B
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B8/3WE10A/2B2B/2BL/8L Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B8/3WE10A/2B2B/2BL/8L
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 24GDBO/34GDBY/24GDEO/GDEY/GDBM/GDEM/GDBI1/BC Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 24GDBO/34GDBY/24GDEO/GDEY/GDBM/GDEM/GDBI1/BC
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2BL 3BL 6 10 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2BL 3BL 6 10
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2-D24A 3C2 2B8 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2-D24A 3C2 2B8
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3/2B8/2L/3L/8L Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3/2B8/2L/3L/8L
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2BL/3B/2BL/3BL6L5BL Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2BL/3B/2BL/3BL6L5BL
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-06-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C29 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-06-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C29
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-04-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C9 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-04-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C9


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi