Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc báo chênh lệch áp suất bộ lọc Delta DPS050AN  DPS100AN  DPS200AN  DPS300AN  DPS050AM DPS100AM DPS200AM DPS300AM  DPS050BN DPS100BN DPS200BN  DPS300BN DPS050BM  DPS100BM DPS200BM  DPS300BM  DPS050PR DPS100PR  DPS200PR  DPS300PR Liên Hệ
Công tắc báo chênh lệch áp suất bộ lọc Delta DPS050AN  DPS100AN  DPS200AN  DPS300AN  DPS050AM DPS100AM DPS200AM DPS300AM  DPS050BN DPS100BN DPS200BN  DPS300BN DPS050BM  DPS100BM DPS200BM  DPS300BM  DPS050PR DPS100PR  DPS200PR  DPS300PR
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 34/24GDBI1/GDBI2/GDBI3/GDEY/GDEO-H10B/H6B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 34/24GDBI1/GDBI2/GDBI3/GDEY/GDEO-H10B/H6B
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE6E/J/M/H/G/F/C/D/Y24V/220V Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE6E/J/M/H/G/F/C/D/Y24V/220V
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE10D/J/E/H/G/10U /A/C/Y/B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE10D/J/E/H/G/10U /A/C/Y/B
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3B/2B4BL/2B3A/2B60 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3B/2B4BL/2B3A/2B60
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-DBW10B/DBW20/GDYW-03/06 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-DBW10B/DBW20/GDYW-03/06
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2B 2B3B 2B4B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2B 2B3B 2B4B
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B8/3WE10A/2B2B/2BL/8L Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B8/3WE10A/2B2B/2BL/8L
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 24GDBO/34GDBY/24GDEO/GDEY/GDBM/GDEM/GDBI1/BC Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 24GDBO/34GDBY/24GDEO/GDEY/GDBM/GDEM/GDBI1/BC
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2BL 3BL 6 10 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2BL 3BL 6 10
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2-D24A 3C2 2B8 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2-D24A 3C2 2B8
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3/2B8/2L/3L/8L Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2/2B3/2B8/2L/3L/8L
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2BL/3B/2BL/3BL6L5BL Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2BL/3B/2BL/3BL6L5BL
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-06-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C29 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-06-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C29
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-04-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C9 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFWH-04-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6/3C9
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-3C2/3C3/3C4/3C5/3C6
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-3C2/3C4/3C6/3C5/3C12 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-3C2/3C4/3C6/3C5/3C12
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2B/2B3B/2B4B/2B5B6 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-03-2B2B/2B3B/2B4B/2B5B6
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBZ4-37FYC 90/52 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBZ4-37FYC 90/52
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2/2B3/2B8L/2B2L/2B3L/D24/52 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-2B2/2B3/2B8L/2B2L/2B3L/D24/52
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-3C2/3C4/3C60/3C5 Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-02-3C2/3C4/3C60/3C5
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-4WE6E/G/J/H GD-4WE10E/10G Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GDFW-4WE6E/G/J/H GD-4WE10E/10G
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE10D/J/E/H/G/10U /A/C/Y/B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ GD-4WE10D/J/E/H/G/10U /A/C/Y/B
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 34GDEY-H6B-T 24GDBY-H6B-T Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 34GDEY-H6B-T 24GDBY-H6B-T
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBF-37/39/27/53/69/90 / 24ZY / 36ZY / 127BY / 220BY Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBF-37/39/27/53/69/90 / 24ZY / 36ZY / 127BY / 220BY
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBF-37FYC/39/55/69/90 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBF-37FYC/39/55/69/90
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBF-37/90/36/69-24ZL BY ZY Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ thủy lực chống cháy nổ DTBF-37/90/36/69-24ZL BY ZY
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 24GDBI1 / 24GDBI3 / 24GDEI1 / 24GDEI3-H6B-T 34/24GDBI1/2/3/GDEY/GDEO-H10B/H6B Liên Hệ
Van điện từ thủy lực chống cháy nổ 24GDBI1 / 24GDBI3 / 24GDEI1 / 24GDEI3-H6B-T 34/24GDBI1/2/3/GDEY/GDEO-H10B/H6B
Van điện từ Danfoss pilot solenoid valve EV220B 032U7115/7125/7140/7120/7132/7150 Liên Hệ
Van điện từ Danfoss pilot solenoid valve EV220B 032U7115/7125/7140/7120/7132/7150
Rơle chênh áp HLD1.5C HLD2C HLD4C HLD4H HLD6H HLD1.5C HLD2C HLD4C HLD4H HLD6H Liên Hệ
Rơle chênh áp HLD1.5C HLD2C HLD4C HLD4H HLD6H HLD1.5C HLD2C HLD4C HLD4H HLD6H
công tắc chênh lệch áp suất điều hòa trung tâm MPDS630 MPDS650 MPDS680 MPDS6100 MPDS6130 MPDS6160 MPDS6240 MPDS6420 Liên Hệ
công tắc chênh lệch áp suất điều hòa trung tâm MPDS630 MPDS650 MPDS680 MPDS6100 MPDS6130 MPDS6160 MPDS6240 MPDS6420
Công tắc áp suất chênh lệch không khí DPS200 DPS300 DPS400 DPS500 DPS1000 DPS2500 DPS5000 DPS200 DPS300 DPS400 DPS500 DPS1000 DPS2500 DPS5000 Liên Hệ
Công tắc áp suất chênh lệch không khí DPS200 DPS300 DPS400 DPS500 DPS1000 DPS2500 DPS5000 DPS200 DPS300 DPS400 DPS500 DPS1000 DPS2500 DPS5000
Công tắc báo chênh lệch áp suất bộ lọc Shyszk DPS050AN  DPS100AN  DPS200AN  DPS300AN  DPS050AM DPS100AM DPS200AM DPS300AM  DPS050BN DPS100BN DPS200BN  DPS300BN DPS050BM  DPS100BM DPS200BM  DPS300BM  DPS050PR DPS100PR  DPS200PR  DPS300PR Liên Hệ
Công tắc báo chênh lệch áp suất bộ lọc Shyszk DPS050AN  DPS100AN  DPS200AN  DPS300AN  DPS050AM DPS100AM DPS200AM DPS300AM  DPS050BN DPS100BN DPS200BN  DPS300BN DPS050BM  DPS100BM DPS200BM  DPS300BM  DPS050PR DPS100PR  DPS200PR  DPS300PR
Van điện từ, van thủy lực, JIE&MING solenoid valve 24EI1-H6B-T 24BI1-H6B-T 24BI1-B10H-T 24EI3-H6B-T 24BI3-H6B-T 22EH-H6B-T 22BH-H6B-T 22EO-H6B-T 22BO-H6B-T 24EI1-H10B-T 24BI1-H10B-T 24EI3-H10B-T 24BI3-H10B-T 22EH-H10B-T 22BH-H10B-T 22EO-H10B-T Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, JIE&MING solenoid valve 24EI1-H6B-T 24BI1-H6B-T 24BI1-B10H-T 24EI3-H6B-T 24BI3-H6B-T 22EH-H6B-T 22BH-H6B-T 22EO-H6B-T 22BO-H6B-T 24EI1-H10B-T 24BI1-H10B-T 24EI3-H10B-T 24BI3-H10B-T 22EH-H10B-T 22BH-H10B-T 22EO-H10B-T
Van thủy lực Huade Hydraulic Z1S6C1-30B superimposed one-way valve 6D 6E 6T 6P Z1S10T1-30B 10E Liên Hệ
Van thủy lực Huade Hydraulic Z1S6C1-30B superimposed one-way valve 6D 6E 6T 6P Z1S10T1-30B 10E
Van thủy lực Huade Hydraulic SV10PA1-40B hydraulic control one-way valve SV10PA1-30B SL10PA1-40B SV20 30 Liên Hệ
Van thủy lực Huade Hydraulic SV10PA1-40B hydraulic control one-way valve SV10PA1-30B SL10PA1-40B SV20 30
Van thủy lực Huade hydraulic check valve S6A11B S8A12B S10A21B S15A12B S20A/S25A/S30A Liên Hệ
Van thủy lực Huade hydraulic check valve S6A11B S8A12B S10A21B S15A12B S20A/S25A/S30A
Van thủy lực Huade hydraulic plate check valve S10P1.0 S10P2.0 S10P3.0 S10P5.0 S20P S30P Liên Hệ
Van thủy lực Huade hydraulic plate check valve S10P1.0 S10P2.0 S10P3.0 S10P5.0 S20P S30P
Van thủy lực Huade Hydraulic Z2S6-40B Pressure Lock Z2S10-1-20B Hydraulic Control Check Valve Z2S16-30B Z2S22A Liên Hệ
Van thủy lực Huade Hydraulic Z2S6-40B Pressure Lock Z2S10-1-20B Hydraulic Control Check Valve Z2S16-30B Z2S22A
Van thủy lực Huade hydraulic plate check valve RVP6-10B RVP8-10B RVP10 RVP12 16 20 25 30 Liên Hệ
Van thủy lực Huade hydraulic plate check valve RVP6-10B RVP8-10B RVP10 RVP12 16 20 25 30
Van thủy lực Huade hydraulic manual reversing valve 4WMM6E50B F 6J 6G 6H 6A 6D conversion valve 4WMM10E J Liên Hệ
Van thủy lực Huade hydraulic manual reversing valve 4WMM6E50B F 6J 6G 6H 6A 6D conversion valve 4WMM10E J
Van thủy lực Huade Hydraulic 4WE6D61B/CG24N9Z5L solenoid valve 4WE6Y61B/CW220-50N9Z5L 6HA Liên Hệ
Van thủy lực Huade Hydraulic 4WE6D61B/CG24N9Z5L solenoid valve 4WE6Y61B/CW220-50N9Z5L 6HA
Van thủy lực Huade Hydraulic M-3SEW6U30B 420MG24N9K4 Solenoid Ball Valve M-3SED6UK10B 350MG24 Liên Hệ
Van thủy lực Huade Hydraulic M-3SEW6U30B 420MG24N9K4 Solenoid Ball Valve M-3SED6UK10B 350MG24
Van thủy lực Huade Hydraulic 4WE10J 10E 10G 10H 31b cg24n9z5l electromagnetic reversing valve CW220N9Z5L Liên Hệ
Van thủy lực Huade Hydraulic 4WE10J 10E 10G 10H 31b cg24n9z5l electromagnetic reversing valve CW220N9Z5L


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi