Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều chỉnh điện PRSCR power regulator PRSCR-40LA 4-20ma PRSCR-75LA 4-20ma PRSCR-90LA 4-20ma PRSCR-120LA 4-20ma PRSCR-40LA 0-5V PRSCR-75LA 0-5V PRSCR-90LA 0-5V PRSCR-120LA 0-5V Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện PRSCR power regulator PRSCR-40LA 4-20ma PRSCR-75LA 4-20ma PRSCR-90LA 4-20ma PRSCR-120LA 4-20ma PRSCR-40LA 0-5V PRSCR-75LA 0-5V PRSCR-90LA 0-5V PRSCR-120LA 0-5V
Bộ điều chỉnh điện AYSCR power regulator AYSCR-25LA AYSCR-40LA AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện AYSCR power regulator AYSCR-25LA AYSCR-40LA AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX
Bộ điều chỉnh điện FUSCR power regulator FUSCR-120LA-ZQ FUSCR-150LA-ZQ FUSCR-200LA-ZQ FUSCR-250LA-ZQ FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện FUSCR power regulator FUSCR-120LA-ZQ FUSCR-150LA-ZQ FUSCR-200LA-ZQ FUSCR-250LA-ZQ FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX
Bộ điều chỉnh điện HNSCR power regulator HNSCR-75LA HNSCR-90LA HNSCR-120LA-ZQ HNSCR-150LA-ZQ HNSCR-200LA-ZQ HNSCR-250LA-ZQ HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện HNSCR power regulator HNSCR-75LA HNSCR-90LA HNSCR-120LA-ZQ HNSCR-150LA-ZQ HNSCR-200LA-ZQ HNSCR-250LA-ZQ HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX
Thyristor SCR modun chỉnh lưu Shanghai Chunz MTC25A 1600V ~ MTC1000A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR modun chỉnh lưu Shanghai Chunz MTC25A 1600V ~ MTC1000A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz concave flat 3CT KP 200A 1600V ~3CT KP 1000A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz concave flat 3CT KP 200A 1600V ~3CT KP 1000A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Rectifier Spiral Transistor Thyristor KP-30A 1600V~KP-600A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Rectifier Spiral Transistor Thyristor KP-30A 1600V~KP-600A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Bidirectional Spiral SCR Thyristor KS 5A 1600V~KS 20A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Bidirectional Spiral SCR Thyristor KS 5A 1600V~KS 20A 1600V
Điôt chỉnh lưu Flat Diode Shanghai Chunz Concave ZP200A 1600V ~ZP 5000A 1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu Flat Diode Shanghai Chunz Concave ZP200A 1600V ~ZP 5000A 1600V
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-30A 1600V~ZP-600A 1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-30A 1600V~ZP-600A 1600V
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-5A1600V, ZP-10A1600V, ZP-20A1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-5A1600V, ZP-10A1600V, ZP-20A1600V
Rơle đóng cắt mềm, Delixi single-phase solid state relay DC controlled AC CDG1-1DA 40A 10 25 60 100A SSR Liên Hệ
Rơle đóng cắt mềm, Delixi single-phase solid state relay DC controlled AC CDG1-1DA 40A 10 25 60 100A SSR
Bộ IGBT FF150R12KS4, FF150R12KT3G, BSM200GB170DLC, FF300R17KE4 Liên Hệ
Bộ IGBT FF150R12KS4, FF150R12KT3G, BSM200GB170DLC, FF300R17KE4
Bộ IGBT BSM300GB120DLC, BSM100GB170DLC, BSM150GB170DLC, BSM200GB170DLC Liên Hệ
Bộ IGBT BSM300GB120DLC, BSM100GB170DLC, BSM150GB170DLC, BSM200GB170DLC
Bộ chỉnh lưu cầu, modun chỉnh lưu cầu, MDS30A1600V, MDS50A1600V, MDS60A1600V, MDS100A1600V, MDS150A1600V, MDS200A1600V, MDS300A1600V, MDS400A1600V, MDS500A1600V, MDS800A1600V, MDS1000A1600V Liên Hệ
Bộ chỉnh lưu cầu, modun chỉnh lưu cầu, MDS30A1600V, MDS50A1600V, MDS60A1600V, MDS100A1600V, MDS150A1600V, MDS200A1600V, MDS300A1600V, MDS400A1600V, MDS500A1600V, MDS800A1600V, MDS1000A1600V
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KP200A 1600V , KP200A-16 Liên Hệ
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KP200A 1600V , KP200A-16
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KA (KG) 200A 300A 1000V-2000V Liên Hệ
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KA (KG) 200A 300A 1000V-2000V
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTC160A, MTC200A, MTC250A, MTC300A, MTC500A , MTC800A, MTC1000A1600V Liên Hệ
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTC160A, MTC200A, MTC250A, MTC300A, MTC500A , MTC800A, MTC1000A1600V
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTX160A, MTX200A, MTX250A, MTX300A, MTX500A 1600V Liên Hệ
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTX160A, MTX200A, MTX250A, MTX300A, MTX500A 1600V
chỉnh lưu, thyristor module, MCC200-16 thyristor, thyristor module IXYS Liên Hệ
chỉnh lưu, thyristor module, MCC200-16 thyristor, thyristor module IXYS
chỉnh lưu, thyristor module, MTC400A 1600V, MTC400A-16 Liên Hệ
chỉnh lưu, thyristor module, MTC400A 1600V, MTC400A-16
THYRISTOR CÔNG SUẤT KP3500A, KP3000A, KP2500A, KP2000A, KP1800A, KP1600A,KP1500A, KP1200A, KP1000A 1600V 3CT -16 Liên Hệ
THYRISTOR CÔNG SUẤT KP3500A, KP3000A, KP2500A, KP2000A, KP1800A, KP1600A,KP1500A, KP1200A, KP1000A 1600V 3CT -16
Modun chỉnh lưu, Sanrex thyristor module MTC200-16, MTC250-16, MTC300-16,MTC350-16 Liên Hệ
Modun chỉnh lưu, Sanrex thyristor module MTC200-16, MTC250-16, MTC300-16,MTC350-16
Modun chỉnh lưu , CHUN2 Thyristor Module MTC250A 1600V Liên Hệ
Modun chỉnh lưu , CHUN2 Thyristor Module MTC250A 1600V
Tản nhiệt Spiral diode thyristor ZP/KP 100A 200A 300A 500A radiator + copper set Liên Hệ
Tản nhiệt Spiral diode thyristor ZP/KP 100A 200A 300A 500A radiator + copper set
three-phase solid state relay module Liên Hệ
three-phase solid state relay module
Tản nhiệt Thyristor, SCR thyristor air-cooled radiator connected radiator 350*200*75 280*200*75 Liên Hệ
Tản nhiệt Thyristor, SCR thyristor air-cooled radiator connected radiator 350*200*75 280*200*75
Tản nhiệt Thyristor, Flat thyristor water cooling radiator SS11-SS16 Liên Hệ
Tản nhiệt Thyristor, Flat thyristor water cooling radiator SS11-SS16
Tản nhiệt Thyristor, thyristor thyristor air-cooled radiator, SF11/12/13/14/15/16/17 (200A-2500A) Liên Hệ
Tản nhiệt Thyristor, thyristor thyristor air-cooled radiator, SF11/12/13/14/15/16/17 (200A-2500A)
Thyristor Module , SEMIKRON SKKT570/16E Liên Hệ
Thyristor Module , SEMIKRON SKKT570/16E
ABB inverter IGBT, FS450R17KE4, FS300R12KE3, FS300R17KE3 AGDR-71 Liên Hệ
ABB inverter IGBT, FS450R17KE4, FS300R12KE3, FS300R17KE3 AGDR-71
Thyristor IXYS, MCC312-12io1, MCC312-14io1, MCC312-16io1, MCC312-18io1 Liên Hệ
Thyristor IXYS, MCC312-12io1, MCC312-14io1, MCC312-16io1, MCC312-18io1
welding machine dedicated thyristor module ,MTG300A 300A800V 300-08 Liên Hệ
welding machine dedicated thyristor module ,MTG300A 300A800V 300-08
Inverter driver board + module 6MBI225U 300U 450U -120/AGDR-61C 71C Liên Hệ
Inverter driver board + module 6MBI225U 300U 450U -120/AGDR-61C 71C
IGBT module 6MBI225U-120 Liên Hệ
IGBT module 6MBI225U-120
MDC200A1600V small thyristor module rectifier module Liên Hệ
MDC200A1600V small thyristor module rectifier module
Thyristor Module ,TECHSEM base Y45KPE KP1000A~3000A/400V~1800V thyristor medium frequency soft start Liên Hệ
Thyristor Module ,TECHSEM base Y45KPE KP1000A~3000A/400V~1800V thyristor medium frequency soft start
Thyristor Module ,KPA1600A KPA1800-12 1800-16 1800-18 1800-20 1800-25 Liên Hệ
Thyristor Module ,KPA1600A KPA1800-12 1800-16 1800-18 1800-20 1800-25
IGBT module Infineon, FF1200R12KE3, FF1200R17KE3, FF800R12KE3 Liên Hệ
IGBT module Infineon, FF1200R12KE3, FF1200R17KE3, FF800R12KE3
Thyristor Module , Power Module MCC162-08IO1 MCC162-12IO1 MCC162-16IO1 MCC162-18IO1 Liên Hệ
Thyristor Module , Power Module MCC162-08IO1 MCC162-12IO1 MCC162-16IO1 MCC162-18IO1
Thyristor Module ,SEMIKRON/SEMIPACK SKKT106/16E Liên Hệ
Thyristor Module ,SEMIKRON/SEMIPACK SKKT106/16E
MDC series ordinary rectifier module Liên Hệ
MDC series ordinary rectifier module
MFG series non-insulated / rectifier mixing Liên Hệ
MFG series non-insulated / rectifier mixing
MTG series non-insulated thyristor module Liên Hệ
MTG series non-insulated thyristor module


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi