Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai Liangxin AC contactor NDC1-150/115/185/225/265/330/400/500/630A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai Liangxin AC contactor NDC1-150/115/185/225/265/330/400/500/630A
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor CJX4-115F/150/225/265/330/500A/630A/800A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor CJX4-115F/150/225/265/330/500A/630A/800A
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui CJ35-115A 150A 185A 225A 400A 500A 630A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui CJ35-115A 150A 185A 225A 400A 500A 630A
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 150F 185F 225F 265F 330F 630F Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 150F 185F 225F 265F 330F 630F
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact KT14-25  KT14-60  KT14-100 Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact KT14-25 KT14-60 KT14-100
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A LK17-10A LK4-10A LK1-10A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A LK17-10A LK4-10A LK1-10A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K600-800-1000 contact dynamic and static SK-600-800-1000 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K600-800-1000 contact dynamic and static SK-600-800-1000
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K80-95-100-125-150-180-220-300-400 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K80-95-100-125-150-180-220-300-400
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi Electric AC contactor S-K18-21-25-35-50-65 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi Electric AC contactor S-K18-21-25-35-50-65
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact QT28-10A-32A-63A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact QT28-10A-32A-63A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT10-25-60-80-100J/1/2/5 Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT10-25-60-80-100J/1/2/5
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT12-25J-60J-1-2-3-25A 32A 60A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT12-25J-60J-1-2-3-25A 32A 60A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact THQ1-60-80-100-32-25A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact THQ1-60-80-100-32-25A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact assembly KTJ1-50A KTJ1-80A KTJ1-100A-150A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact assembly KTJ1-50A KTJ1-80A KTJ1-100A-150A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller KT14-60-100J contact group KT14-60A-100A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller KT14-60-100J contact group KT14-60A-100A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển KTJ6 arrow ring assembly KTJ6 (KTJ17)-32A-63A-100A cam controller Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển KTJ6 arrow ring assembly KTJ6 (KTJ17)-32A-63A-100A cam controller
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A crane KTJ15-QT5-10A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A crane KTJ15-QT5-10A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC CONTACTOR CJ12-100/5 150/5 250/5 400/5 600/5 Coil 380V220 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC CONTACTOR CJ12-100/5 150/5 250/5 400/5 600/5 Coil 380V220
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ19-3211 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ19-3211
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40- 500A 630A 800A 1000A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40- 500A 630A 800A 1000A
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40-63A 80A 100A 160A 200A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40-63A 80A 100A 160A 200A
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A Liên Hệ
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZO CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZO CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A
Công tắc tơ, khởi động từ, AC contactor Shanghai People's Electric CJ20-40ACJ20-63ACJ20-100ACJ20-160ACJ20-250ACJ20-400ACJ20-630ACJ20-800ACJ20-1000A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, AC contactor Shanghai People's Electric CJ20-40ACJ20-63ACJ20-100ACJ20-160ACJ20-250ACJ20-400ACJ20-630ACJ20-800ACJ20-1000A
Cuộn hút công tắc tơ CZ0 CZO-40 / 20, CZ0-40C / 22 220VDC Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ CZ0 CZO-40 / 20, CZ0-40C / 22 220VDC
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P220T P300T P400T 220V 380V M-600C 220V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P220T P300T P400T 220V 380V M-600C 220V
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P80T P100T P125T P150T P200T 220V 380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P80T P100T P125T P150T P200T 220V 380V
Aptomat, Delixi Circuit Breaker Air Switch Type C DZ47S 1 2 3 4P 10A 16A 25A 32A 63A Liên Hệ
Aptomat, Delixi Circuit Breaker Air Switch Type C DZ47S 1 2 3 4P 10A 16A 25A 32A 63A
Aptomat, Delixi Molded Case Circuit Breaker CDM1- / 3300  160A 250A 400A 630A Liên Hệ
Aptomat, Delixi Molded Case Circuit Breaker CDM1- / 3300 160A 250A 400A 630A
Aptomat, Delixi circuit breaker air switch CDM3-63A DM3-100A DM3-200A DM3-400A DM3-630A Liên Hệ
Aptomat, Delixi circuit breaker air switch CDM3-63A DM3-100A DM3-200A DM3-400A DM3-630A
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi contactor CJ40-125A 160A 200A 250A 315A 400A 630A 220V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi contactor CJ40-125A 160A 200A 250A 315A 400A 630A 220V
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi AC contactor CJ20 630A 400A 250A 160A 100A 63A 220V 380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi AC contactor CJ20 630A 400A 250A 160A 100A 63A 220V 380V
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi low voltage AC contactor CJX2s-0910 1210 1810 2510 3210 4011 6511 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi low voltage AC contactor CJX2s-0910 1210 1810 2510 3210 4011 6511
Delixi AC contactor CJX1-45/22 220V CJX1-63/22 220V CJX1-75/22 220V CJX1-85/22 220V CJX1-45/22 380V CJX1-63/22 380v CJX1-75/22 380V CJX1-85/22 380V CJX1-45/22 36V CJX1-63/22 36V CJX1-85 Liên Hệ
Delixi AC contactor CJX1-45/22 220V CJX1-63/22 220V CJX1-75/22 220V CJX1-85/22 220V CJX1-45/22 380V CJX1-63/22 380v CJX1-75/22 380V CJX1-85/22 380V CJX1-45/22 36V CJX1-63/22 36V CJX1-85
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CT91-50A/CT91-25A/CT91-100A/CT91-150A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CT91-50A/CT91-25A/CT91-100A/CT91-150A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40 CK1-300A 400A 500A, CK1-CJ40-630A-800A-1000A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40 CK1-300A 400A 500A, CK1-CJ40-630A-800A-1000A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40/CK1-63-80-100-125A, CJ40/CK1-160A-200A-225A-250A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40/CK1-63-80-100-125A, CJ40/CK1-160A-200A-225A-250A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi S-N150,SD-N150,S-N180, S-N220,S-N300-N400,S-SD-N300-N400, S-N600-800-1000,S-SD600-800-1000 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi S-N150,SD-N150,S-N180, S-N220,S-N300-N400,S-SD-N300-N400, S-N600-800-1000,S-SD600-800-1000
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi SD/S-N125/100, SD-N80-N95, S-SD-N35-N38 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi SD/S-N125/100, SD-N80-N95, S-SD-N35-N38


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi