Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC CONTACTOR CJ12-100/5 150/5 250/5 400/5 600/5 Coil 380V220 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC CONTACTOR CJ12-100/5 150/5 250/5 400/5 600/5 Coil 380V220
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ19-3211 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ19-3211
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40- 500A 630A 800A 1000A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40- 500A 630A 800A 1000A
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40-63A 80A 100A 160A 200A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's AC contactor CJ40-63A 80A 100A 160A 200A
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A Liên Hệ
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250 &am Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250 &am
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A
Công tắc tơ, khởi động từ, AC contactor Shanghai People's Electric CJ20-40ACJ20-63ACJ20-100ACJ20-160ACJ20-250ACJ20-400ACJ20-630ACJ20-800ACJ20-1000A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, AC contactor Shanghai People's Electric CJ20-40ACJ20-63ACJ20-100ACJ20-160ACJ20-250ACJ20-400ACJ20-630ACJ20-800ACJ20-1000A
Cuộn hút công tắc tơ CZO-40 / 20, CZ0-40C / 22 220VDC Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ CZO-40 / 20, CZ0-40C / 22 220VDC
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P220T P300T P400T 220V 380V M-600C 220V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P220T P300T P400T 220V 380V M-600C 220V
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P80T P100T P125T P150T P200T 220V 380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P80T P100T P125T P150T P200T 220V 380V
Aptomat, Delixi Circuit Breaker Air Switch Type C DZ47S 1 2 3 4P 10A 16A 25A 32A 63A Liên Hệ
Aptomat, Delixi Circuit Breaker Air Switch Type C DZ47S 1 2 3 4P 10A 16A 25A 32A 63A
Aptomat, Delixi Molded Case Circuit Breaker CDM1- / 3300  160A 250A 400A 630A Liên Hệ
Aptomat, Delixi Molded Case Circuit Breaker CDM1- / 3300 160A 250A 400A 630A
Aptomat, Delixi circuit breaker air switch CDM3-63A DM3-100A DM3-200A DM3-400A DM3-630A Liên Hệ
Aptomat, Delixi circuit breaker air switch CDM3-63A DM3-100A DM3-200A DM3-400A DM3-630A
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi contactor CJ40-125A 160A 200A 250A 315A 400A 630A 220V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi contactor CJ40-125A 160A 200A 250A 315A 400A 630A 220V
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi AC contactor CJ20 630A 400A 250A 160A 100A 63A 220V 380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi AC contactor CJ20 630A 400A 250A 160A 100A 63A 220V 380V
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi low voltage AC contactor CJX2s-0910 1210 1810 2510 3210 4011 6511 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi low voltage AC contactor CJX2s-0910 1210 1810 2510 3210 4011 6511
Delixi AC contactor CJX1-45/22 220V CJX1-63/22 220V CJX1-75/22 220V CJX1-85/22 220V CJX1-45/22 380V CJX1-63/22 380v CJX1-75/22 380V CJX1-85/22 380V CJX1-45/22 36V CJX1-63/22 36V CJX1-85 Liên Hệ
Delixi AC contactor CJX1-45/22 220V CJX1-63/22 220V CJX1-75/22 220V CJX1-85/22 220V CJX1-45/22 380V CJX1-63/22 380v CJX1-75/22 380V CJX1-85/22 380V CJX1-45/22 36V CJX1-63/22 36V CJX1-85
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CT91-50A/CT91-25A/CT91-100A/CT91-150A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CT91-50A/CT91-25A/CT91-100A/CT91-150A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40 CK1-300A 400A 500A, CK1-CJ40-630A-800A-1000A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40 CK1-300A 400A 500A, CK1-CJ40-630A-800A-1000A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40/CK1-63-80-100-125A, CJ40/CK1-160A-200A-225A-250A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40/CK1-63-80-100-125A, CJ40/CK1-160A-200A-225A-250A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi S-N150,SD-N150,S-N180, S-N220,S-N300-N400,S-SD-N300-N400, S-N600-800-1000,S-SD600-800-1000 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi S-N150,SD-N150,S-N180, S-N220,S-N300-N400,S-SD-N300-N400, S-N600-800-1000,S-SD600-800-1000
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi SD/S-N125/100, SD-N80-N95, S-SD-N35-N38 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi SD/S-N125/100, SD-N80-N95, S-SD-N35-N38
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, CJ12-100,CJ12-150,CJ12-250,CJ12-400,CJ12-600A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, CJ12-100,CJ12-150,CJ12-250,CJ12-400,CJ12-600A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB EH370,EH550,EK370,EK550,EH/EK-700 EH/EK-1000 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB EH370,EH550,EK370,EK550,EH/EK-700 EH/EK-1000
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB EH/EK-100, EH/EK-110,EH/EK-145,EH/EK-150,EH/EK-175,EH/EK-210,EH/EK-260,EH/EK-300 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB EH/EK-100, EH/EK-110,EH/EK-145,EH/EK-150,EH/EK-175,EH/EK-210,EH/EK-260,EH/EK-300
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Shilin S-P200T, S-P220T, S-P300T ,S-P330T, SP-300T, SP-330T, S-P400T, SP-400T Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Shilin S-P200T, S-P220T, S-P300T ,S-P330T, SP-300T, SP-330T, S-P400T, SP-400T
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Shilin AC S-P80T, SP-80T,S-P100T, SP-100T,S-P125T, SP-125T,S-P150T, SP-150T, Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Shilin AC S-P80T, SP-80T,S-P100T, SP-100T,S-P125T, SP-125T,S-P150T, SP-150T,
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi SK-25, SK35, SK38, SK80, SK95, SK100, SK125, SK180, SK220 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi SK-25, SK35, SK38, SK80, SK95, SK100, SK125, SK180, SK220
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, TECO Taian CN-300, CN-630 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, TECO Taian CN-300, CN-630
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric Contactor  RMK-9-30-10 RMK-12-30-10 RMK-16-30-10 RMK-25-30-10 RMK-30-30-10 RMK-40-30-10 RMK-50-30-11 RMK-63-30-11 RMK-75-30-11 RMK-95-30-11 RMK-110-30-11 RMK-145-30-11 RMK-185-30-11 RMK-210-30-11 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric Contactor RMK-9-30-10 RMK-12-30-10 RMK-16-30-10 RMK-25-30-10 RMK-30-30-10 RMK-40-30-10 RMK-50-30-11 RMK-63-30-11 RMK-75-30-11 RMK-95-30-11 RMK-110-30-11 RMK-145-30-11 RMK-185-30-11 RMK-210-30-11
Công tắc tơ, khởi động từ DC, DC Contactor CZ0-100/20, CZ0-150/10, CZ0-150/01, CZ0-150/20, CZ0-250/10, CZ0-250/20, CZ0-400/10, CZ0-400/20, CZ0-600/10 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC, DC Contactor CZ0-100/20, CZ0-150/10, CZ0-150/01, CZ0-150/20, CZ0-250/10, CZ0-250/20, CZ0-400/10, CZ0-400/20, CZ0-600/10
Dao cách ly, knife fuse switch QSA-63A/3, QSA-100A/3, QSA-125A/3, QSA-160A/3, QSA-250A/3, QSA-400A/3, QSA-630A/3, QSA-800A/3, QSA-1000A/3, QSA-1250A/3 Liên Hệ
Dao cách ly, knife fuse switch QSA-63A/3, QSA-100A/3, QSA-125A/3, QSA-160A/3, QSA-250A/3, QSA-400A/3, QSA-630A/3, QSA-800A/3, QSA-1000A/3, QSA-1250A/3
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-330F  coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-330F coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-225F coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-225F coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-150F coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-150F coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 200A coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 200A coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor, GSC1 0910d, 1210d, 1810,2501d, 3210d, 3810,4011, 5011, 6511, 8011, 9511, coil 220V380V110V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor, GSC1 0910d, 1210d, 1810,2501d, 3210d, 3810,4011, 5011, 6511, 8011, 9511, coil 220V380V110V
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, TECO Taian CN AC contactor contact CN-100, CN-125R, CN-150, CN-180, CN-220 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, TECO Taian CN AC contactor contact CN-100, CN-125R, CN-150, CN-180, CN-220
Khởi động từ, Công tắc tơ, AC contactor CJ0-75A, CJ0-120A 220V 380V 110V Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ, AC contactor CJ0-75A, CJ0-120A 220V 380V 110V
Khởi động từ, Công tắc tơ, AC contactor ,CJ0-10A ,CJ0-20A, CJ0-40A 380V220V127V110V24V Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ, AC contactor ,CJ0-10A ,CJ0-20A, CJ0-40A 380V220V127V110V24V


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi