Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRP-130/0-1600 S type Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRP-130/0-1600 S type
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRNK-191 K/E/J Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRNK-191 K/E/J
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRNK-187 Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRNK-187
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-122 K-type Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-122 K-type
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-430 K type Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-430 K type
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-332M WRNK-331M Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-332M WRNK-331M
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-530 K-type Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRN-530 K-type
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WZPK-136S WZPK-135 WZPK-133 WZPK-138 WZPK-131A  pt100 Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WZPK-136S WZPK-135 WZPK-133 WZPK-138 WZPK-131A pt100
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRNK-131 WZPK-231 Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ WRNK-131 WZPK-231
Đồng hồ hiển thị tốc độ CJ-CB0102B Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị tốc độ CJ-CB0102B
Đồng hồ hiển thị tốc độ Wuxi Houde HZS-04 series intelligent speed dial wall-mounted anti-speed impact sub-monitoring alarm Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị tốc độ Wuxi Houde HZS-04 series intelligent speed dial wall-mounted anti-speed impact sub-monitoring alarm
Đồng hồ hiển thị độ rung HZD-L-X1 HZD-L-XD Houde intelligent digital display vibration monitoring monitor single channel vibration ST-2FB Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung HZD-L-X1 HZD-L-XD Houde intelligent digital display vibration monitoring monitor single channel vibration ST-2FB
Bộ chuyển đổi tín hiệu rung HZD-BX /9F/A/D /S/I ​​intelligent digital display vibration transmitter Houde steam wheel water pump vibration monitoring Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu rung HZD-BX /9F/A/D /S/I ​​intelligent digital display vibration transmitter Houde steam wheel water pump vibration monitoring
Đồng hồ hiển thị độ rung HZD-W/LF HZD-L/W Houde intelligent vibration monitoring monitor dual-channel vibration ST explosion-proof sensor Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung HZD-W/LF HZD-L/W Houde intelligent vibration monitoring monitor dual-channel vibration ST explosion-proof sensor
Đồng hồ hiển thị độ rung JM-B-7 village well wall-mounted vibration intensity monitor intelligent monitor protection instrument CZJ-B3/4G HZD-LW Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung JM-B-7 village well wall-mounted vibration intensity monitor intelligent monitor protection instrument CZJ-B3/4G HZD-LW
Đồng hồ hiển thị tốc độ SZC-04 SZC-04G SZC-04BG SZC-04FG series Zhonghe smart tachometer Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị tốc độ SZC-04 SZC-04G SZC-04BG SZC-04FG series Zhonghe smart tachometer
Bộ chuyển đổi tín hiệu  rung ZH1021/1011/1031 series Zhonghe Vibration Axis Displacement Speed ​​Severity Travel Vibration Alarm Transmitter Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu rung ZH1021/1011/1031 series Zhonghe Vibration Axis Displacement Speed ​​Severity Travel Vibration Alarm Transmitter
Cảm biến độ rung trục Zhonghe DWQZ, ZH3000  eddy current sensor high-frequency explosion-proof shaft vibration shaft displacement expansion difference static and dynamic monitoring Liên Hệ
Cảm biến độ rung trục Zhonghe DWQZ, ZH3000 eddy current sensor high-frequency explosion-proof shaft vibration shaft displacement expansion difference static and dynamic monitoring
Đồng hồ hiển thị tốc độ XJZC-03A/Q Thiết bị giám sát và bảo vệ tự động tác động tốc độ thông minh Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị tốc độ XJZC-03A/Q Thiết bị giám sát và bảo vệ tự động tác động tốc độ thông minh
Đồng hồ hiển thị độ rung HY-3V CZJ-B2/B3/B4 CJ-LW Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung HY-3V CZJ-B2/B3/B4 CJ-LW
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B2/B3/B4 Thiết bị theo dõi cường độ rung gắn trên bảng điều khiển Thiết bị giám sát và bảo vệ rung thông minh Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B2/B3/B4 Thiết bị theo dõi cường độ rung gắn trên bảng điều khiển Thiết bị giám sát và bảo vệ rung thông minh
Đồng hồ hiển thị độ rung HY-3V CZJ-B2/B3/B4 CJ-LW Thiết bị theo dõi cường độ rung gắn trên bảng điều khiển Thiết bị giám sát và bảo vệ rung thông minh Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung HY-3V CZJ-B2/B3/B4 CJ-LW Thiết bị theo dõi cường độ rung gắn trên bảng điều khiển Thiết bị giám sát và bảo vệ rung thông minh
Đồng hồ hiển thị độ rung Vibration Monitor CJ-LWB2, CJ-LWB2-S Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung Vibration Monitor CJ-LWB2, CJ-LWB2-S
Đồng hồ hiển thị độ rung Vibration Monitor CJ-LW, CJ-LW-S Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung Vibration Monitor CJ-LW, CJ-LW-S
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B4G Vibration Monitor Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B4G Vibration Monitor
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B4 Vibration Monitor Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B4 Vibration Monitor
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B3G Vibration Monitor Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B3G Vibration Monitor
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B3 Vibration Monitor Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B3 Vibration Monitor
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B2 Vibration Monitor Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B2 Vibration Monitor
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC HM8-C3 1T 2T 2.5T 3T 5T 10T 15T 20T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC HM8-C3 1T 2T 2.5T 3T 5T 10T 15T 20T
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H6G 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 400KG 500KG 600KG 635KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H6G 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 400KG 500KG 600KG 635KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6H5 6KG 8KG 10KG 20KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6H5 6KG 8KG 10KG 20KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC BM8H-C3 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC BM8H-C3
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H8C  100KG 250KG 500KG 1T 1.5T 2T 2.5T 3T 5T 10T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H8C 100KG 250KG 500KG 1T 1.5T 2T 2.5T 3T 5T 10T
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3-C3 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3-C3
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3G 50KG 100KG 200KG 250KG 300KG 500KG 1T 2.5T 5T 7.5T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3G 50KG 100KG 200KG 250KG 300KG 500KG 1T 2.5T 5T 7.5T
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L3V 200KG 250KG 500KG 700KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L3V 200KG 250KG 500KG 700KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC B6G5 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC B6G5
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3F-C3-50 100 250 500 750 1000KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3F-C3-50 100 250 500 750 1000KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6G cảm biến cân điện tử có độ chính xác cao Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6G cảm biến cân điện tử có độ chính xác cao
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal Liên Hệ
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal Liên Hệ
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal
Bộ điều khiển van Programmable pulse controller TYE-20D/20A electromagnetic pulse valve controller 20-way output 24v/220v Liên Hệ
Bộ điều khiển van Programmable pulse controller TYE-20D/20A electromagnetic pulse valve controller 20-way output 24v/220v
Bộ điều khiển van MCC-B pulse dust removal program controller panel mosaic dust collector pulse valve controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van MCC-B pulse dust removal program controller panel mosaic dust collector pulse valve controller


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi