Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal Liên Hệ
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal Liên Hệ
Bộ điều khiển van GZ-15-X2 programmable pulse controller dust collector panel controller intelligent control blowing and dust removal
Bộ điều khiển van Programmable pulse controller TYE-20D/20A electromagnetic pulse valve controller 20-way output 24v/220v Liên Hệ
Bộ điều khiển van Programmable pulse controller TYE-20D/20A electromagnetic pulse valve controller 20-way output 24v/220v
Bộ điều khiển van MCC-B pulse dust removal program controller panel mosaic dust collector pulse valve controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van MCC-B pulse dust removal program controller panel mosaic dust collector pulse valve controller
Bộ điều khiển van Programmable pulse controller TYP-M24 PLC guide rail pulse controller pulse valve injection Liên Hệ
Bộ điều khiển van Programmable pulse controller TYP-M24 PLC guide rail pulse controller pulse valve injection
Bộ điều khiển van wmk-4/20 type non-contact pulse controller bag dust collector special controller 1-100 road custom Liên Hệ
Bộ điều khiển van wmk-4/20 type non-contact pulse controller bag dust collector special controller 1-100 road custom
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Pulse control instrument VST type offline programmable bag dust removal electromagnetic pulse valve 24v220v Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Pulse control instrument VST type offline programmable bag dust removal electromagnetic pulse valve 24v220v
Bộ điều khiển van cho lọc bụi BFZD TM-40 Pulse Controller Dust Removal Wall-mounted Digital Display Programmable Pulse Jet Cleaning Controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi BFZD TM-40 Pulse Controller Dust Removal Wall-mounted Digital Display Programmable Pulse Jet Cleaning Controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi DMK-J1S/J2S-10/20/30X programmable injection pulse controller online and offline electromagnetic pulse valve Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi DMK-J1S/J2S-10/20/30X programmable injection pulse controller online and offline electromagnetic pulse valve
Bộ điều khiển van cho lọc bụi pulse injection controller fifth generation DMK-5CSA-5/8/10/15 digital display pulse valve controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi pulse injection controller fifth generation DMK-5CSA-5/8/10/15 digital display pulse valve controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi  digital display waterproof and dustproof pulse jet controller DMK-4CS/4CSA-5//8/10X pulse valve controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi digital display waterproof and dustproof pulse jet controller DMK-4CS/4CSA-5//8/10X pulse valve controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi DMK-3CS/3CSA-10X/20X/30X pulse controller pulse controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi DMK-3CS/3CSA-10X/20X/30X pulse controller pulse controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Pulse valve controller MCY-64 bag type dust removal solenoid valve controller MCY-10-B-Dc24v MCY-10-B-input 380V Dc24v MCY-10-B-Input 24V Dc24v MCY-10-B-Ac220v MCY-12-B-Dc24v MCY-12-B-Ac220v MCY-16-B-Dc24v MCY-16-B-Ac220v MCY Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Pulse valve controller MCY-64 bag type dust removal solenoid valve controller MCY-10-B-Dc24v MCY-10-B-input 380V Dc24v MCY-10-B-Input 24V Dc24v MCY-10-B-Ac220v MCY-12-B-Dc24v MCY-12-B-Ac220v MCY-16-B-Dc24v MCY-16-B-Ac220v MCY
BFZD pulse program controller PLC-20 card slot control board pulse controller PLC-20 program control Liên Hệ
BFZD pulse program controller PLC-20 card slot control board pulse controller PLC-20 program control
Bộ điều khiển van cho lọc bụi BFZD pulse program controller MB-20 panel controller pulse controller MB-20 program control Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi BFZD pulse program controller MB-20 panel controller pulse controller MB-20 program control
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Online programmable pulse controller 24v dust removal pulse controller TD-8/10/12/24/30/40Z/L Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Online programmable pulse controller 24v dust removal pulse controller TD-8/10/12/24/30/40Z/L
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Pulse bag filter online and offline programmable pulse controller TY-F3/F5/F15 electromagnetic pulse valve Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Pulse bag filter online and offline programmable pulse controller TY-F3/F5/F15 electromagnetic pulse valve
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Intelligent digital display pulse controller JET620/670 pulse controller factory direct sales relay controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi Intelligent digital display pulse controller JET620/670 pulse controller factory direct sales relay controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi DZY-24V-ZX4D DZY-24V-ZX6D DZY-24V-ZX8D DZY-24V-ZX10D DZY-24V-ZX12D DZY-24V-ZX8D DZY-24V-ZX10D DZY-220V-ZX10A DZY-24V -ZX12D DZY-220V-ZX12A DZY-24V-ZX16D DZY-220V-ZX16A DZY-24V-ZX20D DZY-220V-ZX20A DZY-24V-ZX24D Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi DZY-24V-ZX4D DZY-24V-ZX6D DZY-24V-ZX8D DZY-24V-ZX10D DZY-24V-ZX12D DZY-24V-ZX8D DZY-24V-ZX10D DZY-220V-ZX10A DZY-24V -ZX12D DZY-220V-ZX12A DZY-24V-ZX16D DZY-220V-ZX16A DZY-24V-ZX20D DZY-220V-ZX20A DZY-24V-ZX24D
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi VST-ZC/LC-10/12/20/30/40D/A Transformer Anti-jamming Programmable Pulse Controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi VST-ZC/LC-10/12/20/30/40D/A Transformer Anti-jamming Programmable Pulse Controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi QHK-8D QHK-8A Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi QHK-8D QHK-8A
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi JMC-10 type programmable pulse controller 10-way non-contact controller dust removal solenoid valve blowing controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi JMC-10 type programmable pulse controller 10-way non-contact controller dust removal solenoid valve blowing controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi SXC-8A1/8B2-8/10/16/20/30/40 pulse controller dust removal electromagnetic pulse valve controller Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi SXC-8A1/8B2-8/10/16/20/30/40 pulse controller dust removal electromagnetic pulse valve controller
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi DCM-220V-10A, DCM-24V-12D, DCM-220V-12A ,DCM-24V-20D, DCM-220V-20A, DCM-24V-30D, DCM-220V-30A, DCM-24V-48D Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi DCM-220V-10A, DCM-24V-12D, DCM-220V-12A ,DCM-24V-20D, DCM-220V-20A, DCM-24V-30D, DCM-220V-30A, DCM-24V-48D
Cảm biến cân Transcell cảm biến spoked PTST-500kg 1t Cảm biến tải trọng áp suất Liên Hệ
Cảm biến cân Transcell cảm biến spoked PTST-500kg 1t Cảm biến tải trọng áp suất
TRANSCELL cảm biến lực loại S siêu nhỏ BSA-25kg,BSA-50kg,BSA-50lb,BSA-100lb,BSA-250lb,BSA-XS-25KG,BSA-XS-50KG,BSA-50MT,BSA-100MT Liên Hệ
TRANSCELL cảm biến lực loại S siêu nhỏ BSA-25kg,BSA-50kg,BSA-50lb,BSA-100lb,BSA-250lb,BSA-XS-25KG,BSA-XS-50KG,BSA-50MT,BSA-100MT
Cảm biến lực Dingli BLA-10kg,BLA-20kg,BLA-30kg,BLA-50kg,BLA-75kg,BLA-100kg,BLA-200kg,BLA-250kg,BLA-300kg,BLA-500kg thay thế cảm biến HBM Z6F Toledo MTB Keli HSX Liên Hệ
Cảm biến lực Dingli BLA-10kg,BLA-20kg,BLA-30kg,BLA-50kg,BLA-75kg,BLA-100kg,BLA-200kg,BLA-250kg,BLA-300kg,BLA-500kg thay thế cảm biến HBM Z6F Toledo MTB Keli HSX
Cảm biến lực loại S sử dụng kép Dingli TCE-20kg,100kg,150kg,500kg,1t,2t,5t có thể thay thế cảm biến Keli PS Liên Hệ
Cảm biến lực loại S sử dụng kép Dingli TCE-20kg,100kg,150kg,500kg,1t,2t,5t có thể thay thế cảm biến Keli PS
Cảm biến lực cân Cảm biến cân cầu Keli QS-30t 50t QS-D20t 10t~50t Liên Hệ
Cảm biến lực cân Cảm biến cân cầu Keli QS-30t 50t QS-D20t 10t~50t
Cảm biến lực cân LFSB 5klb~100klb cảm biến tải trọng thép hợp kim Liên Hệ
Cảm biến lực cân LFSB 5klb~100klb cảm biến tải trọng thép hợp kim
Cảm biến lực cân Mô-đun đo lực cân HSX Keli HSX-A mô-đun cân chống cháy nổ cảm biến lực 5kg~500kg Liên Hệ
Cảm biến lực cân Mô-đun đo lực cân HSX Keli HSX-A mô-đun cân chống cháy nổ cảm biến lực 5kg~500kg
Cảm biến lực cân MKCELLS SQC SQC Liên Hệ
Cảm biến lực cân MKCELLS SQC SQC
Cảm biến lực cân SQBY- (1klb-20klb) Cảm biến cân điện tử cân bằng tia Cantilever Beam có độ chính xác cao Liên Hệ
Cảm biến lực cân SQBY- (1klb-20klb) Cảm biến cân điện tử cân bằng tia Cantilever Beam có độ chính xác cao
Cảm biến lực cân Cảm biến lực có độ chính xác cao AMIB Cảm biến lực theo lô quy mô nhỏ thay thế Fulin Tek PC42 Liên Hệ
Cảm biến lực cân Cảm biến lực có độ chính xác cao AMIB Cảm biến lực theo lô quy mô nhỏ thay thế Fulin Tek PC42
Cảm biến lực cân UDA cân điện tử cảm biến lực một điểm có thể thay thế cảm biến HBM PW24C Liên Hệ
Cảm biến lực cân UDA cân điện tử cảm biến lực một điểm có thể thay thế cảm biến HBM PW24C
Cảm biến lực cân đo lực căng DEE / DEF thương hiệu SunCells Cảm biến lực loại S Liên Hệ
Cảm biến lực cân đo lực căng DEE / DEF thương hiệu SunCells Cảm biến lực loại S
Máy đo cân xe tải kỹ thuật số bằng thép không gỉ Keli D2008 XK3118K8 Bộ điều khiển hiển thị cân kỹ thuật số Liên Hệ
Máy đo cân xe tải kỹ thuật số bằng thép không gỉ Keli D2008 XK3118K8 Bộ điều khiển hiển thị cân kỹ thuật số
Màn hình hiển thị chống nước DPM-2.3, DPM-3, DPM-5, DPM-8 Keli 3 inch 5 inch hiển thị ngoài trời Màn hình LED màu đỏ Liên Hệ
Màn hình hiển thị chống nước DPM-2.3, DPM-3, DPM-5, DPM-8 Keli 3 inch 5 inch hiển thị ngoài trời Màn hình LED màu đỏ
Cảm biến CHIMEI Zhimei CST2000 Cảm biến trạm trộn tải hai chiều nén và căng loại S Cảm biến cân cân phễu Liên Hệ
Cảm biến CHIMEI Zhimei CST2000 Cảm biến trạm trộn tải hai chiều nén và căng loại S Cảm biến cân cân phễu
Zhimei CB920X tốc độ cao bộ điều khiển cân hiển thị bộ điều khiển đóng gói thiết bị điều khiển cân đóng gói Liên Hệ
Zhimei CB920X tốc độ cao bộ điều khiển cân hiển thị bộ điều khiển đóng gói thiết bị điều khiển cân đóng gói
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei CB900F có tiêu chuẩn với cổng RS232 và đầu ra tương tự RS485 4-20mA tùy chọn Liên Hệ
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei CB900F có tiêu chuẩn với cổng RS232 và đầu ra tương tự RS485 4-20mA tùy chọn
Thiết bị điều khiển cân Zhimei PT650D Thiết bị điều khiển phễu trộn Trạm trộn Liên Hệ
Thiết bị điều khiển cân Zhimei PT650D Thiết bị điều khiển phễu trộn Trạm trộn
Bộ điều khiển hiển thị cân thiết bị cân đóng gói Zhimei CB900P Bộ điều khiển hiển thị cân thành phần Liên Hệ
Bộ điều khiển hiển thị cân thiết bị cân đóng gói Zhimei CB900P Bộ điều khiển hiển thị cân thành phần
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell CHIMEI Zhimei CSB1000/3000/5000-C load cell CSB500-C, CSB2000 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell CHIMEI Zhimei CSB1000/3000/5000-C load cell CSB500-C, CSB2000


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi