Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell LD-A3 1KG LD-A3 2KG LD-A3 3KG LD-A3 5KG LD-A3 10KG LD-A3 20KG LD-2 5kg LD-2 10kg LD-2 20kg LD-2 30kg LD-2 50kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell LD-A3 1KG LD-A3 2KG LD-A3 3KG LD-A3 5KG LD-A3 10KG LD-A3 20KG LD-2 5kg LD-2 10kg LD-2 20kg LD-2 30kg LD-2 50kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC HM8-C3 1T 2T 2.5T 3T 5T 10T 15T 20T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC HM8-C3 1T 2T 2.5T 3T 5T 10T 15T 20T
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H6G 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 400KG 500KG 600KG 635KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H6G 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 400KG 500KG 600KG 635KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6H5 6KG 8KG 10KG 20KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6H5 6KG 8KG 10KG 20KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC BM8H-C3 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC BM8H-C3
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H8C  100KG 250KG 500KG 1T 1.5T 2T 2.5T 3T 5T 10T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H8C 100KG 250KG 500KG 1T 1.5T 2T 2.5T 3T 5T 10T
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3-C3 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3-C3
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3G 50KG 100KG 200KG 250KG 300KG 500KG 1T 2.5T 5T 7.5T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3G 50KG 100KG 200KG 250KG 300KG 500KG 1T 2.5T 5T 7.5T
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L3V 200KG 250KG 500KG 700KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L3V 200KG 250KG 500KG 700KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC B6G5 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC B6G5
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3F-C3-50 100 250 500 750 1000KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC H3F-C3-50 100 250 500 750 1000KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6G cảm biến cân điện tử có độ chính xác cao Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Cảm biến ZEMIC L6G cảm biến cân điện tử có độ chính xác cao
Cảm biến cân Transcell cảm biến spoked PTST-500kg 1t Cảm biến tải trọng áp suất Liên Hệ
Cảm biến cân Transcell cảm biến spoked PTST-500kg 1t Cảm biến tải trọng áp suất
TRANSCELL cảm biến lực loại S siêu nhỏ BSA-25kg,BSA-50kg,BSA-50lb,BSA-100lb,BSA-250lb,BSA-XS-25KG,BSA-XS-50KG,BSA-50MT,BSA-100MT Liên Hệ
TRANSCELL cảm biến lực loại S siêu nhỏ BSA-25kg,BSA-50kg,BSA-50lb,BSA-100lb,BSA-250lb,BSA-XS-25KG,BSA-XS-50KG,BSA-50MT,BSA-100MT
Cảm biến lực Dingli BLA-10kg,BLA-20kg,BLA-30kg,BLA-50kg,BLA-75kg,BLA-100kg,BLA-200kg,BLA-250kg,BLA-300kg,BLA-500kg thay thế cảm biến HBM Z6F Toledo MTB Keli HSX Liên Hệ
Cảm biến lực Dingli BLA-10kg,BLA-20kg,BLA-30kg,BLA-50kg,BLA-75kg,BLA-100kg,BLA-200kg,BLA-250kg,BLA-300kg,BLA-500kg thay thế cảm biến HBM Z6F Toledo MTB Keli HSX
Cảm biến lực loại S sử dụng kép Dingli TCE-20kg,100kg,150kg,500kg,1t,2t,5t có thể thay thế cảm biến Keli PS Liên Hệ
Cảm biến lực loại S sử dụng kép Dingli TCE-20kg,100kg,150kg,500kg,1t,2t,5t có thể thay thế cảm biến Keli PS
Cảm biến lực cân Cảm biến cân cầu Keli QS-30t 50t QS-D20t 10t~50t Liên Hệ
Cảm biến lực cân Cảm biến cân cầu Keli QS-30t 50t QS-D20t 10t~50t
Cảm biến lực cân LFSB 5klb~100klb cảm biến tải trọng thép hợp kim Liên Hệ
Cảm biến lực cân LFSB 5klb~100klb cảm biến tải trọng thép hợp kim
Cảm biến lực cân Mô-đun đo lực cân HSX Keli HSX-A mô-đun cân chống cháy nổ cảm biến lực 5kg~500kg Liên Hệ
Cảm biến lực cân Mô-đun đo lực cân HSX Keli HSX-A mô-đun cân chống cháy nổ cảm biến lực 5kg~500kg
Cảm biến lực cân MKCELLS SQC SQC Liên Hệ
Cảm biến lực cân MKCELLS SQC SQC
Cảm biến lực cân SQBY- (1klb-20klb) Cảm biến cân điện tử cân bằng tia Cantilever Beam có độ chính xác cao Liên Hệ
Cảm biến lực cân SQBY- (1klb-20klb) Cảm biến cân điện tử cân bằng tia Cantilever Beam có độ chính xác cao
Cảm biến lực cân Cảm biến lực có độ chính xác cao AMIB Cảm biến lực theo lô quy mô nhỏ thay thế Fulin Tek PC42 Liên Hệ
Cảm biến lực cân Cảm biến lực có độ chính xác cao AMIB Cảm biến lực theo lô quy mô nhỏ thay thế Fulin Tek PC42
Cảm biến lực cân UDA cân điện tử cảm biến lực một điểm có thể thay thế cảm biến HBM PW24C Liên Hệ
Cảm biến lực cân UDA cân điện tử cảm biến lực một điểm có thể thay thế cảm biến HBM PW24C
Cảm biến lực cân đo lực căng DEE / DEF thương hiệu SunCells Cảm biến lực loại S Liên Hệ
Cảm biến lực cân đo lực căng DEE / DEF thương hiệu SunCells Cảm biến lực loại S
Cảm biến CHIMEI Zhimei CST2000 Cảm biến trạm trộn tải hai chiều nén và căng loại S Cảm biến cân cân phễu Liên Hệ
Cảm biến CHIMEI Zhimei CST2000 Cảm biến trạm trộn tải hai chiều nén và căng loại S Cảm biến cân cân phễu
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell CHIMEI Zhimei CSB1000/3000/5000-C load cell CSB500-C, CSB2000 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell CHIMEI Zhimei CSB1000/3000/5000-C load cell CSB500-C, CSB2000
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI sensor CST50 CST100 CST250 CST500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI sensor CST50 CST100 CST250 CST500KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , LPS-30/35/60kg LPS-100kg/200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , LPS-30/35/60kg LPS-100kg/200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , celtron sensor PSD-200/500KG/1/2.5/5t/10t/20t/25tSJTT/SJTH Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , celtron sensor PSD-200/500KG/1/2.5/5t/10t/20t/25tSJTT/SJTH
Cảm biến tải HBM load cell HLCB1C3-220/550kg1.1/2.2/4.4T Liên Hệ
Cảm biến tải HBM load cell HLCB1C3-220/550kg1.1/2.2/4.4T
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số Liên Hệ
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân,  Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t
Cảm biến tải, Cảm biến cân,  Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg
Cảm biến, Load Cell  Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi