Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số Liên Hệ
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg
Cảm biến, Load Cell Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor CD-10t, CD-20t, CD-30t, CD-50t Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor CD-10t, CD-20t, CD-30t, CD-50t
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBT-500kg, SBT-1000kg, SBT-2000k,g SBT-3000kg, SBT-5000kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBT-500kg, SBT-1000kg, SBT-2000k,g SBT-3000kg, SBT-5000kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSQ-10t/DBSQ-20t/DBSQ-30t/DBSQ-50t Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSQ-10t/DBSQ-20t/DBSQ-30t/DBSQ-50t
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor / FAS / FAS-A4 / 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor / FAS / FAS-A4 / 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSL- 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T 30T Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSL- 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T 30T
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSH-100kg (10kg 20kg 50kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg) Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSH-100kg (10kg 20kg 50kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg)
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BAB-MT5kg/10kg/20kg/50kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BAB-MT5kg/10kg/20kg/50kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SSB-IIA 300KG 500KG 1000KG 1500KG 2000KG 3000KG Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SSB-IIA 300KG 500KG 1000KG 1500KG 2000KG 3000KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBS 250kg/500kg 1000kg/1500kg 2500KG 2000kg 5000kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBS 250kg/500kg 1000kg/1500kg 2500KG 2000kg 5000kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAS-5-100kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAS-5-100kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FSSB-30kg, FSSB-50kg, FSSB-60kg C4 Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FSSB-30kg, FSSB-50kg, FSSB-60kg C4
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBTL 0.5T-2T Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBTL 0.5T-2T
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSS-500kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSS-500kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAK-3kg, FAK-6kg, FAK-10kg, FAK-15kg, FAK-20kg, FAK-30kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAK-3kg, FAK-6kg, FAK-10kg, FAK-15kg, FAK-20kg, FAK-30kg
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell MG-2KG,AMG-3KG,AMG-6KG,AMG-8KG,AMG-10KG Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell MG-2KG,AMG-3KG,AMG-6KG,AMG-8KG,AMG-10KG
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell PSTP-H200 Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell PSTP-H200
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell TSGC-500kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell TSGC-500kg
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell HSXB-A-50KG, HSXB-A-100KG, HSXB-A-200KG Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell HSXB-A-50KG, HSXB-A-100KG, HSXB-A-200KG
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell HSXJ-A-5kg ,HSXJ-A-10kg, HSXJ-A-20kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell HSXJ-A-5kg ,HSXJ-A-10kg, HSXJ-A-20kg


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi