Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell CHIMEI Zhimei CSB1000/3000/5000-C load cell CSB500-C, CSB2000 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell CHIMEI Zhimei CSB1000/3000/5000-C load cell CSB500-C, CSB2000
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI sensor CST50 CST100 CST250 CST500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI sensor CST50 CST100 CST250 CST500KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , LPS-30/35/60kg LPS-100kg/200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , LPS-30/35/60kg LPS-100kg/200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , celtron sensor PSD-200/500KG/1/2.5/5t/10t/20t/25tSJTT/SJTH Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , celtron sensor PSD-200/500KG/1/2.5/5t/10t/20t/25tSJTT/SJTH
Cảm biến tải HBM load cell HLCB1C3-220/550kg1.1/2.2/4.4T Liên Hệ
Cảm biến tải HBM load cell HLCB1C3-220/550kg1.1/2.2/4.4T
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số Liên Hệ
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân,  Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t
Cảm biến tải, Cảm biến cân,  Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg
Cảm biến, Load Cell  Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor CD-10t, CD-20t, CD-30t, CD-50t Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor CD-10t, CD-20t, CD-30t, CD-50t
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBT-500kg, SBT-1000kg, SBT-2000k,g SBT-3000kg, SBT-5000kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBT-500kg, SBT-1000kg, SBT-2000k,g SBT-3000kg, SBT-5000kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSQ-10t/DBSQ-20t/DBSQ-30t/DBSQ-50t Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSQ-10t/DBSQ-20t/DBSQ-30t/DBSQ-50t
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor / FAS / FAS-A4 / 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor / FAS / FAS-A4 / 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSL- 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T 30T Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSL- 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T 30T
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSH-100kg (10kg 20kg 50kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg) Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSH-100kg (10kg 20kg 50kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg)
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BAB-MT5kg/10kg/20kg/50kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BAB-MT5kg/10kg/20kg/50kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SSB-IIA 300KG 500KG 1000KG 1500KG 2000KG 3000KG Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SSB-IIA 300KG 500KG 1000KG 1500KG 2000KG 3000KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBS 250kg/500kg 1000kg/1500kg 2500KG 2000kg 5000kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBS 250kg/500kg 1000kg/1500kg 2500KG 2000kg 5000kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAS-5-100kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAS-5-100kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FSSB-30kg, FSSB-50kg, FSSB-60kg C4 Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FSSB-30kg, FSSB-50kg, FSSB-60kg C4
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBTL 0.5T-2T Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBTL 0.5T-2T
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSS-500kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSS-500kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAK-3kg, FAK-6kg, FAK-10kg, FAK-15kg, FAK-20kg, FAK-30kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAK-3kg, FAK-6kg, FAK-10kg, FAK-15kg, FAK-20kg, FAK-30kg


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi