Cuộn hút, Schneider closing coil, MX-XF/SHT-SHC 100-130V AC-DC S033661
Mã sản phẩm: MX-XF/SHT-SHC 100-130V AC-DC
Đăng ngày 27-05-2019 05:17:09 PM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút, Schneider closing coil, MX-XF/SHT-SHC 100-130V AC-DC S033661

Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1F115 , LC1F150, LC1F185 , LC1F225 ,LC1F265 , LC1F330 , LC1F400, LC1F500, LC1F630 , LC1F800A
Mã sản phẩm: LC1F115 , LC1F150, LC1F185 , LC1F225 ,LC1F265 , LC1F330 , LC1F400, LC1F500, LC1F630 , LC1F800A
Đăng ngày 12-04-2019 12:40:46 AM
Giá bán: Liên hệ

Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1F115 , LC1F150, LC1F185 , LC1F225 ,LC1F265 , LC1F330 , LC1F400, LC1F500, LC1F630 , LC1F800A

Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D80, LC1D95, LC1D115, LC1D150, LC1D170, LC1D205, LC1D245, LC1D300, LC1D410, LC1D620
Mã sản phẩm: LC1D80, LC1D95, LC1D115, LC1D150, LC1D170, LC1D205, LC1D245, LC1D300, LC1D410, LC1D620
Đăng ngày 12-04-2019 12:36:47 AM
Giá bán: Liên hệ

Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D80, LC1D95, LC1D115, LC1D150, LC1D170, LC1D205, LC1D245, LC1D300, LC1D410, LC1D620

Tiếp điểm của khởi động từ LA5D803 (LC1-D115-D150-D170)
Mã sản phẩm: LA5D803 (LC1-D115-D150-D170)
Đăng ngày 10-04-2019 01:00:39 PM
Giá bán: Liên hệ

Tiếp điểm của khởi động từ LA5D803 (LC1-D115-D150-D170)

Aptomat Schneider,circuit breaker NS1000N/H MIC2.0 1000A
Mã sản phẩm: NS1000N/H MIC2.0 1000A
Đăng ngày 02-02-2019 02:54:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Rated current
Product number

Aptomat Schneider,circuit breaker NS800H NS800N 800A 3P 4P Mic2.0
Mã sản phẩm: NS800H NS800N 800A 3P 4P Mic2.0
Đăng ngày 02-02-2019 02:49:25 AM
Giá bán: Liên hệ

Number of poles
Rated current
Product number

Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS630N/H/L STR23 SE 500A 630A
Mã sản phẩm: NS630N/H/L STR23 SE 500A 630A
Đăng ngày 02-02-2019 02:34:41 AM
Giá bán: Liên hệ

Rated current
Product number

Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS400N/H 400A,320A,250A,200A TR23SE
Mã sản phẩm: NS400N/H 400A,320A,250A,200A TR23SE
Đăng ngày 02-02-2019 02:27:01 AM
Giá bán: Liên hệ

Rated current
Product number

Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS250N/H TM250D 160A,200A,225A,250A
Mã sản phẩm: NS250N/H TM250D 160A,200A,225A,250A
Đăng ngày 02-02-2019 02:18:18 AM
Giá bán: Liên hệ

Rated current
Product number

Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NS160N/H TMD160 63A/80A/100A/125A
Mã sản phẩm: NS160N/H TMD160 63A/80A/100A/125A
Đăng ngày 02-02-2019 01:38:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Rated current
Product number

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-D8 LC1-D115/D150/D1
Mã sản phẩm: LX1-D8 LC1-D115/D150/D1
Đăng ngày 23-01-2019 12:34:57 PM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-D8 LC1-D115/D150/D1

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FF/F150/F170 (LC1)
Mã sản phẩm: LX1-FF/F150/F170 (LC1)
Đăng ngày 23-01-2019 12:33:38 PM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FF/F150/F170 (LC1)

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9-FH/F330/F265
Mã sản phẩm: LX9-FH/F330/F265
Đăng ngày 23-01-2019 12:31:32 PM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9-FH/F330/F265

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FJ\F400 (LC1-D410)
Mã sản phẩm: LX1-FJ\F400 (LC1-D410)
Đăng ngày 23-01-2019 12:29:50 PM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FJ\F400 (LC1-D410) 

 

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FL\F630\F800 (LC1-D620)
Mã sản phẩm: LX1-FL\F630\F800
Đăng ngày 23-01-2019 12:07:18 PM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FL\F630\F800 (LC1-D620) 
 

LC1F115/LX1-FF220 400V – 115A – Coil: 220VAC
LC1F115/LX1-FF380 400V – 115A – Coil: 380VAC
LC1F115/LX4-FF110 400V – 115A – Coil: 110VDC
LC1F115/LX4-FF220 400V – 115A – Coil: 220VDC
LC1F115/LX4-FF24 400V – 115A – Coil: 24VDC
LC1F150/LX1-FF220 400V – 150A – Coil: 220VAC
LC1F150/LX1-FF380 400V – 150A – Coil: 380VAC
LC1F150/LX4-FF110 400V – 150A – Coil: 110VDC
LC1F150/LX4-FF220 400V – 150A – Coil: 220VDC
LC1F150/LX4-FF24 400V – 150A – Coil: 24VDC
LC1F185/LX1-FG220 400V – 185A – Coil: 220VAC
LC1F185/LX1-FG380 400V – 185A – Coil: 380VAC
LC1F185/LX4-FG110 400V – 185A – Coil: 110VDC
LC1F185/LX4-FG220 400V – 185A – Coil: 220VDC
LC1F185/LX4-FG24 400V – 185A – Coil: 24VDC
LC1F225/LX1-FG220 400V – 225A – Coil: 220VAC
LC1F225/LX1-FG380 400V – 225A – Coil: 380VAC
LC1F225/LX4-FG110 400V – 225A – Coil: 110VDC
LC1F225/LX4-FG220 400V – 225A – Coil: 220VDC
LC1F225/LX4-FG24 400V – 225A – Coil: 24VDC
LC1F265/LX1-FH220 400V – 265A – Coil: 220VAC
LC1F265/LX1-FH380 400V – 265A – Coil: 380VAC
LC1F265/LX4-FH110 400V – 265A – Coil: 110VDC
LC1F265/LX4-FH220 400V – 265A – Coil: 220VDC
LC1F265/LX4-FH24 400V – 265A – Coil: 24VDC
LC1F330/LX1-FH220 400V – 330A – Coil: 220VAC
LC1F330/LX1-FH380 400V – 330A – Coil: 380VAC
LC1F330/LX4-FH110 400V – 330 – Coil: 110VDC
LC1F330/LX4-FH220 400V – 330 – Coil: 220VDC
LC1F330/LX4-FH24 400V – 330 – Coil: 24VDC
LC1F400/LX1-FJ220 400V – 400A – Coil: 220VAC
LC1F400/LX1-FJ380 400V – 400A – Coil: 380VAC
LC1F400/LX4-FJ110 400V – 400 – Coil: 110VDC
LC1F400/LX4-FJ220 400V – 400 – Coil: 220VDC
LC1F500/LX1-FK220 400V – 500A – Coil: 220VAC
LC1F500/LX1-FK380 400V – 500A – Coil: 380VAC
LC1F500/LX4-FK110 400V – 500 – Coil: 110VDC
LC1F500/LX4-FK220 400V – 500 – Coil: 220VDC
LC1F630/LX1-FL220 400V – 630A – Coil: 220VAC
LC1F630/LX1-FL380 400V – 630A – Coil: 380VAC
LC1F630/LX4-FL110 400V – 630 – Coil: 110VDC
LC1F630/LX4-FL220 400V – 630 – Coil: 220VDC
LC1F780/LX1-FX220 400V – 780A – Coil: 220VAC
LC1F780/LX1-FX380 400V – 780A – Coil: 380VAC
LC1F780/LX4-FX110 400V – 780 – Coil: 110VDC
LC1F780/LX4-FX220 400V – 780 – Coil: 220VDC
LC1F800/LX4-F8110 400V – 800 – Coil: 110VDC
LC1F800/LX4-F8220 400V – 800 – Coil: 220VDC

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FG/F185/F225 (LC1-D205/D245) 220V 380V
Mã sản phẩm: LX1-FG/F185/F225 (LC1-D205/D245)
Đăng ngày 23-01-2019 12:03:47 PM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FG/F185/F225 (LC1-D205/D245)  220V 380V

Tiếp điểm của khởi động từ LA5FH431, LA5-FH431 (LC1F265)
Mã sản phẩm: LA5FH431, LA5-FH431 (LC1F265)
Đăng ngày 23-01-2019 11:47:46 AM
Giá bán: Liên hệ

Tiếp điểm của khởi động từ LA5FH431, LA5-FH431 (LC1F265) dùng cho khởi động từ LC1F265, NC2-265, GSC2-265F, CJX2-F265

Tiếp điểm của khởi động từ LA5F400803, LA5-F400803 (LC1F400 LC1D300)
Mã sản phẩm: LA5F400803, LA5-F400803 (LC1F400 LC1D300)
Đăng ngày 23-01-2019 11:45:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Tiếp điểm của khởi động từ LA5F400803, LA5-F400803 (LC1F400 LC1D300) dùng cho khởi động từ LC1F330, LC1F400, LC1D300, LC1D410, NC2-330, NC2-400, GSC2-330F, GSC2-400F, CJX2-F330 CJX2-F400 CJX2-D300 CJX2-D410

Tiếp điểm của khởi động từ LA5F500803, LA5-F500803 (LC1F500, LC1D475)
Mã sản phẩm: LA5F500803, LA5-F500803 (LC1F500, LC1D475)
Đăng ngày 23-01-2019 11:43:07 AM
Giá bán: Liên hệ

Tiếp điểm của khởi động từ LA5F500803, LA5-F500803 (LC1F500, LC1D475) dùng cho khởi động từ LC1F500, LC1D475, NC2-500, GSC2-500F, CJX2-F500, CJX2-D475

Tiếp điểm của khởi động từ LA5F630803, LA5-F630803 (LC1F630, LC1D620)
Mã sản phẩm: LA5F630803, LA5-F630803 (LC1F630, LC1D620)
Đăng ngày 23-01-2019 11:40:29 AM
Giá bán: Liên hệ

Tiếp điểm của khởi động từ LA5F630803,  LA5-F630803 (LC1F630, LC1D620)) dùng cho khởi động từ LC1F630, LC1D620, NC2-630, GSC2-630F CJX2-F630, CJX2-D620,

Google Map
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Lượt truy cập
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay3,808
 • Tháng hiện tại88,306
 • Tổng lượt truy cập3,947,366


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây