Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai Liangxin AC contactor NDC1-150/115/185/225/265/330/400/500/630A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai Liangxin AC contactor NDC1-150/115/185/225/265/330/400/500/630A
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor CJX4-115F/150/225/265/330/500A/630A/800A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor CJX4-115F/150/225/265/330/500A/630A/800A
Công tắc tơ khởi động từ AC contactor LC1F1154 F1504 F1854 F2254 F2654 Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ AC contactor LC1F1154 F1504 F1854 F2254 F2654
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui CJ35-115A 150A 185A 225A 400A 500A 630A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui CJ35-115A 150A 185A 225A 400A 500A 630A
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 150F 185F 225F 265F 330F 630F Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 150F 185F 225F 265F 330F 630F
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780 Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780
Công tắc tơ khởi động từ  LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620 Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620
Công tắc tơ, khởi động từ CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25 CK3-32 CK3-40 CK3-50 CK3-65 CK3-80 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25 CK3-32 CK3-40 CK3-50 CK3-65 CK3-80
Công tắc tơ, khởi động từ CU-18 CU-23 CU-27 CU-32 CU-32R CU-38 CU-40 CU-50 CU-65 CU-80 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ CU-18 CU-23 CU-27 CU-32 CU-32R CU-38 CU-40 CU-50 CU-65 CU-80
Công tắc tơ, khởi động từ SC-E02 SC-E03 SC-E04 SC-E05 SC-E1 SC-E2 SC-E2S SC-E3 SC-E4 SC-E02P SC-E03P SC-E04P SC-E05P SC-E1P SC-E2P SC-E2SP SC-E3P SC-E4P Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ SC-E02 SC-E03 SC-E04 SC-E05 SC-E1 SC-E2 SC-E2S SC-E3 SC-E4 SC-E02P SC-E03P SC-E04P SC-E05P SC-E1P SC-E2P SC-E2SP SC-E3P SC-E4P
Công tắc tơ, khởi động từ  S-K10 S-K11 S-K12 S-K18 S-K20 S-K21 S-K25 S-K35 S-K50 S-K65 S-K80 S-K95 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ S-K10 S-K11 S-K12 S-K18 S-K20 S-K21 S-K25 S-K35 S-K50 S-K65 S-K80 S-K95
Công tắc tơ, khởi động từ   S-N12 S-N18 S-N20 S-N21 S-N25 S-N35 S-N50 S-N65 S-N80 S-N95 S-N100  S-N125  S-N150  S-N180  S-N220  S-N300 S-N400 S-N600  S-N800 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ S-N12 S-N18 S-N20 S-N21 S-N25 S-N35 S-N50 S-N65 S-N80 S-N95 S-N100  S-N125  S-N150  S-N180  S-N220  S-N300 S-N400 S-N600  S-N800
Công tắc tơ, khởi động từ SC-0 SC-03 SC-05 SC-4-0 SC-4-1 SC-5-1 SC-1N SC-2N SC-3N SC-2SN SC-N1 SC-N2 SC-N3 SC-N2S Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ SC-0 SC-03 SC-05 SC-4-0 SC-4-1 SC-5-1 SC-1N SC-2N SC-3N SC-2SN SC-N1 SC-N2 SC-N3 SC-N2S
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact KT14-25  KT14-60  KT14-100 Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact KT14-25 KT14-60 KT14-100
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A LK17-10A LK4-10A LK1-10A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A LK17-10A LK4-10A LK1-10A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K600-800-1000 contact dynamic and static SK-600-800-1000 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K600-800-1000 contact dynamic and static SK-600-800-1000
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K80-95-100-125-150-180-220-300-400 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi contactor S-K80-95-100-125-150-180-220-300-400
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi Electric AC contactor S-K18-21-25-35-50-65 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Mitsubishi Electric AC contactor S-K18-21-25-35-50-65
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Fuji AC contactor SC-N4-N5-N6-N7P contact SW-N4-N5-N6-N7 contact Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Fuji AC contactor SC-N4-N5-N6-N7P contact SW-N4-N5-N6-N7 contact
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Fuji contactor contacts SC-E5-E6-E7P contacts SC-N4-N5-N6-N7P-N8-N10-N11-N12 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Fuji contactor contacts SC-E5-E6-E7P contacts SC-N4-N5-N6-N7P-N8-N10-N11-N12
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Fuji contactor contact SC-4N  SC-5N  SC-6N  SC-7N  SC-8N   SC-10N  SC-11N  SC-12N  SC-14N  SC-16N  Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Fuji contactor contact SC-4N  SC-5N  SC-6N  SC-7N  SC-8N   SC-10N  SC-11N  SC-12N  SC-14N  SC-16N 
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens contactor 3TB46 3TB47 3TB48 contact 3TB50 3TB52 3TB54-56-58 contact Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens contactor 3TB46 3TB47 3TB48 contact 3TB50 3TB52 3TB54-56-58 contact
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, contactor  contacts: 3TB52 3TB54 3TB56 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, contactor contacts: 3TB52 3TB54 3TB56
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB contactor AX205-185-95-115-150-260-300-370-50-65-80-40-32 contacts Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB contactor AX205-185-95-115-150-260-300-370-50-65-80-40-32 contacts
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB contactor A400-460-580-750-1250-1350-1650-2050-30 contact AF contact ZL Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB contactor A400-460-580-750-1250-1350-1650-2050-30 contact AF contact ZL
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens contactor contacts: 3RT5044-5045-5046 3RT1944 3RT1945 3RT1946 3RT1446 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens contactor contacts: 3RT5044-5045-5046 3RT1944 3RT1945 3RT1946 3RT1446
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact QT28-10A-32A-63A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact QT28-10A-32A-63A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT10-25-60-80-100J/1/2/5 Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT10-25-60-80-100J/1/2/5
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT12-25J-60J-1-2-3-25A 32A 60A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact KT12-25J-60J-1-2-3-25A 32A 60A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact THQ1-60-80-100-32-25A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact THQ1-60-80-100-32-25A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact assembly KTJ1-50A KTJ1-80A KTJ1-100A-150A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller contact assembly KTJ1-50A KTJ1-80A KTJ1-100A-150A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller KT14-60-100J contact group KT14-60A-100A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển Cam controller KT14-60-100J contact group KT14-60A-100A
Tiếp điểm khởi động từ LC1E120-160 LC1E200-250-300-400-500-620 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ LC1E120-160 LC1E200-250-300-400-500-620
Tiếp điểm khởi động từ Delixi contact CDC6-CDC9I-185-225-115-150-265-330-400-500-630 contact Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Delixi contact CDC6-CDC9I-185-225-115-150-265-330-400-500-630 contact
Tiếp điểm Switching capacitor contactor contact CJ19-43CJ19-63CJ19-95CJ19-115CJ19-150CJ19-170 Liên Hệ
Tiếp điểm Switching capacitor contactor contact CJ19-43CJ19-63CJ19-95CJ19-115CJ19-150CJ19-170
Tiếp điểm khởi động từ contactor LC1F800-F1000 contact LC1F1250-1400 contact LC1F1700-2100 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ contactor LC1F800-F1000 contact LC1F1250-1400 contact LC1F1700-2100
Tiếp điểm khởi động từ Chint NC7-40-50-65-80-95-115-150-170-205-250-300-410-620 contacts Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Chint NC7-40-50-65-80-95-115-150-170-205-250-300-410-620 contacts
Tiếp điểm khởi động từ AC contactor NXC-40-50-65-75-85-100-120-160-185-225 contact Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ AC contactor NXC-40-50-65-75-85-100-120-160-185-225 contact
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui contactor CJX4-CJX2-GSC2-CJ35-330-410-475-500-620-630 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui contactor CJX4-CJX2-GSC2-CJ35-330-410-475-500-620-630
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui contactor CJX2-CJX4-GSC2-CJ35-GSC1-115-150-185-225-265 contact Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui contactor CJX2-CJX4-GSC2-CJ35-GSC1-115-150-185-225-265 contact
Tiếp điểm khởi động từ Chint NC2-115-150-185-225-265-330-400-500-630 contact NC2 contactor contact Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Chint NC2-115-150-185-225-265-330-400-500-630 contact NC2 contactor contact
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển KTJ6 arrow ring assembly KTJ6 (KTJ17)-32A-63A-100A cam controller Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển KTJ6 arrow ring assembly KTJ6 (KTJ17)-32A-63A-100A cam controller
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A crane KTJ15-QT5-10A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam contact group crane contact LK18-10A crane KTJ15-QT5-10A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi