Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Mô-đun Hộp lấy mẫu điện áp DC PFU-13 Màn hình DC chuyên dụng Liên Hệ
Mô-đun Hộp lấy mẫu điện áp DC PFU-13 Màn hình DC chuyên dụng
Mô-đun Hộp lấy mẫu điện áp DC PFU-12 Màn hình DC chuyên dụng Liên Hệ
Mô-đun Hộp lấy mẫu điện áp DC PFU-12 Màn hình DC chuyên dụng
Mô-đun giám sát cách điện hệ thống JYM-II DC Liên Hệ
Mô-đun giám sát cách điện hệ thống JYM-II DC
mô-đun Thiết bị chống sét cấp D SPD12Z Liên Hệ
mô-đun Thiết bị chống sét cấp D SPD12Z
mô-đun Thiết bị giám sát phân phối DC EDU02MC Liên Hệ
mô-đun Thiết bị giám sát phân phối DC EDU02MC
mô-đun giám sát phân phối PFU-1 Liên Hệ
mô-đun giám sát phân phối PFU-1
mô-đun Module giám sát tập trung EMU01MC Liên Hệ
mô-đun Module giám sát tập trung EMU01MC
mô-đun chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ TMP-2 Liên Hệ
mô-đun chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ TMP-2
mô-đun nguồn truyền thông EC4820/M Liên Hệ
mô-đun nguồn truyền thông EC4820/M
Hộp điều khiển đóng cắt tự động PFU-2 Liên Hệ
Hộp điều khiển đóng cắt tự động PFU-2
Thiết bị giám sát ắc quy Vertiv EAU01 EBU01 EBU02 EGU01 EDU01 Mô-đun AC và DC Liên Hệ
Thiết bị giám sát ắc quy Vertiv EAU01 EBU01 EBU02 EGU01 EDU01 Mô-đun AC và DC
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF22005-2, GF22007-2, GF11010-2 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF22005-2, GF22007-2, GF11010-2
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module  GZ22010-3, GZ22010-6 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-6
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF11020-2、GF11020-3、GF11020-5、GF11020、GF11020-6、GF11020-8、G10H、G10H1、GF22010、GF22010-2、GF22010-3、GF22010-5、GF22020、GF22020-6、GF22020-8、GF22005-2、GF22007-2、GF11010-2 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF11020-2、GF11020-3、GF11020-5、GF11020、GF11020-6、GF11020-8、G10H、G10H1、GF22010、GF22010-2、GF22010-3、GF22010-5、GF22020、GF22020-6、GF22020-8、GF22005-2、GF22007-2、GF11010-2
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220F, HG10A220F, HG07A110F, HG10A110F, HG20A110F Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220F, HG10A220F, HG07A110F, HG10A110F, HG20A110F
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220Z, HG10A220Z, HG07A110Z, HG10A110Z, HG20A110Z Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220Z, HG10A220Z, HG07A110Z, HG10A110Z, HG20A110Z
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HYZ22010-5、HYZ22020-5、HYZ22005-5、HYZ11010-5、HYZ11020-5、HYZ11040-5 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HYZ22010-5、HYZ22020-5、HYZ22005-5、HYZ11010-5、HYZ11020-5、HYZ11040-5
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD11040-3 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD11040-3
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module ER22005 / S Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module ER22005 / S
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-5, GZ22010-6, GZ22010-8, GZ11020-3, GZ11020-5, GZ11020-6, GZ11020-8 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-5, GZ22010-6, GZ22010-8, GZ11020-3, GZ11020-5, GZ11020-6, GZ11020-8
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module TH230D07ZZ-3, TH230D07ZZ, TH230D0722-3, TH230D0722, TH230D10ZZ-3, TH230D10ZZ, TH230D1022-3, TH230D1022, TH110D20ZZ-3, TH110D20ZZ, TH110D2022-3, TH110D20ZZ Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module TH230D07ZZ-3, TH230D07ZZ, TH230D0722-3, TH230D0722, TH230D10ZZ-3, TH230D10ZZ, TH230D1022-3, TH230D1022, TH110D20ZZ-3, TH110D20ZZ, TH110D2022-3, TH110D20ZZ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZLY240D20, ZLY240D07, ZLY240D05, ZLY240D10, ZLY120D07, ZLY120D10, ZLY120D20 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZLY240D20, ZLY240D07, ZLY240D05, ZLY240D10, ZLY120D07, ZLY120D10, ZLY120D20
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZMKN-22010, ZMK-22020, ZMK-22020, ZMK-22040, ZMK-11010, ZMK-11020, ZMK-11040 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZMKN-22010, ZMK-22020, ZMK-22020, ZMK-22040, ZMK-11010, ZMK-11020, ZMK-11040
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZCK10A Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZCK10A
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module K1B07 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module K1B07
Bộ nạp ắcquy, DC Screen Power Module Intelligent Charging Module WZD22010-3H Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC Screen Power Module Intelligent Charging Module WZD22010-3H
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K1B05 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K1B05
Bộ giám sát ắc quy Emerson Battery Monitor EBU01, EBU02 Liên Hệ
Bộ giám sát ắc quy Emerson Battery Monitor EBU01, EBU02
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K2B10L Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K2B10L
Modun cấp nguồn, DC voltage sampling box PFU-3 power supply Liên Hệ
Modun cấp nguồn, DC voltage sampling box PFU-3 power supply
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD22010-3,HD22020-3,HD22005-3,HD22005-3A,HD22010 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD22010-3,HD22020-3,HD22005-3,HD22005-3A,HD22010
Tụ bù hạ áp, Delixi low-voltage capacitor BSMJS0.45, BSMJS0.4 Liên Hệ
Tụ bù hạ áp, Delixi low-voltage capacitor BSMJS0.45, BSMJS0.4
Cuộn kháng đầu ra/vào biến tần OCL/ACL,ACL input reactor OCL outlet reactor inverter Liên Hệ
Cuộn kháng đầu ra/vào biến tần OCL/ACL,ACL input reactor OCL outlet reactor inverter
Cuộn kháng đầu ra/vào biến tần OCL/ACL, ACL input and output OCL out three-phase series inverter filter AC reactor Liên Hệ
Cuộn kháng đầu ra/vào biến tần OCL/ACL, ACL input and output OCL out three-phase series inverter filter AC reactor
Cuộn kháng đầu ra/vào biến tần OCL/ACL, ACL/OCL three-phase input and output reactor inverter Liên Hệ
Cuộn kháng đầu ra/vào biến tần OCL/ACL, ACL/OCL three-phase input and output reactor inverter
Máy biến áp, Control Transformer NDK(BK)-200/250/300/400/500VA 380V 220V/36V 24V 12V6V Liên Hệ
Máy biến áp, Control Transformer NDK(BK)-200/250/300/400/500VA 380V 220V/36V 24V 12V6V
Máy biến áp, Three-phase transformer 380V/220V , SBK-50VA SBK-100VA SBK-0.5KVA SBK-1KVA SBK-1.5KVA SBK-2KVA SBK-3KVA SBK-4KVA SBK-5KVA SBK-8KVA SBK-10KVA Liên Hệ
Máy biến áp, Three-phase transformer 380V/220V , SBK-50VA SBK-100VA SBK-0.5KVA SBK-1KVA SBK-1.5KVA SBK-2KVA SBK-3KVA SBK-4KVA SBK-5KVA SBK-8KVA SBK-10KVA
Điện trở hãm biến tần, EAGTOP Brake Resistor Inverter RXHG 100W-2500W Liên Hệ
Điện trở hãm biến tần, EAGTOP Brake Resistor Inverter RXHG 100W-2500W
Điện trở hãm biến tần, EAGTOP aluminum shell brake resistor inverter dedicated brake load RXLG 100W-2000W/1Ω-10K Liên Hệ
Điện trở hãm biến tần, EAGTOP aluminum shell brake resistor inverter dedicated brake load RXLG 100W-2000W/1Ω-10K
Bộ hãm biến tần , Shanghai EAGTOP brake unit DBU-4045C inverter brake chopper Liên Hệ
Bộ hãm biến tần , Shanghai EAGTOP brake unit DBU-4045C inverter brake chopper
Bộ lọc đầu ra biến tần, Shanghai EAGTOP three-phase inverter output filter power purifier NFO AC Liên Hệ
Bộ lọc đầu ra biến tần, Shanghai EAGTOP three-phase inverter output filter power purifier NFO AC
Bộ lọc đầu vào biến tần, Shanghai EAGTOP EMI Power Purifier Three-phase Inverter Input Filter NFI AC Liên Hệ
Bộ lọc đầu vào biến tần, Shanghai EAGTOP EMI Power Purifier Three-phase Inverter Input Filter NFI AC
Cuộn kháng DC,Shanghai EAGTOP DC reactor DCL Liên Hệ
Cuộn kháng DC,Shanghai EAGTOP DC reactor DCL
Cuộn kháng đầu vào ACL, Shanghai EAGTOP 690v input reactor ACL-0080-EISH-EM35 17 Liên Hệ
Cuộn kháng đầu vào ACL, Shanghai EAGTOP 690v input reactor ACL-0080-EISH-EM35 17


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi