Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5 Liên Hệ
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900 Liên Hệ
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải Liên Hệ
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V Liên Hệ
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A
Cầu chì Bussmann fuse 700VAC/DC FWP-50A-60A-70A-80A-100A Liên Hệ
Cầu chì Bussmann fuse 700VAC/DC FWP-50A-60A-70A-80A-100A
Cầu chì YORO RSM 104RSM, 105RSM 107RSM Liên Hệ
Cầu chì YORO RSM 104RSM, 105RSM 107RSM
Cầu chì Shanghai HURO RSF Liên Hệ
Cầu chì Shanghai HURO RSF
Cầu chì Shanghai HURO RSM 40-100A 125-200A 250-400A 450-630A 200-400A 450-630A 700-800A 900A ​​​​​​​400-630A 700-900A 1000A-1250A Liên Hệ
Cầu chì Shanghai HURO RSM 40-100A 125-200A 250-400A 450-630A 200-400A 450-630A 700-800A 900A ​​​​​​​400-630A 700-900A 1000A-1250A
Cầu chì Bussmann fast fuse 500VAC/DC, FWH 600A, FWH 700A,FWH 800A,FWH-400A,FWH-300A,FWH-200A,FWH-150A,FWH-100A Liên Hệ
Cầu chì Bussmann fast fuse 500VAC/DC, FWH 600A, FWH 700A,FWH 800A,FWH-400A,FWH-300A,FWH-200A,FWH-150A,FWH-100A
cầu chì sứ, Fuse NGTC4 RS39 700A 800A 900A 1000A 1250A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC4 RS39 700A 800A 900A 1000A 1250A
cầu chì sứ, Fuse NGTC3 RS34 400A 450 500A 560 630A 700A 800A fast fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC3 RS34 400A 450 500A 560 630A 700A 800A fast fuse
cầu chì sứ, Fuse NGTC2 RS33 aR 200A 250A 300A 315A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC2 RS33 aR 200A 250A 300A 315A 350A 400A
cầu chì sứ, Fuse NGTC1 RS32 aR 250A 500V-120KA 660V-50KA Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC1 RS32 aR 250A 500V-120KA 660V-50KA
cầu chì sứ, Fuse NGTC00 RS31 50A63A aR 500V-120KA 690V-50KA Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC00 RS31 50A63A aR 500V-120KA 690V-50KA
cầu chì sứ, Fuse NGT4 RS39 500V-120KA 800V-50KA 1000A 1250A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGT4 RS39 500V-120KA 800V-50KA 1000A 1250A
cầu chì sứ, Fuse NGT3 RS34 400A 450 500A 560 630A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGT3 RS34 400A 450 500A 560 630A
cầu chì sứ, Fuse NGT2 RS33 aR350A 400A 500V-120KA 660V-50KA Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGT2 RS33 aR350A 400A 500V-120KA 660V-50KA
cầu chì sứ, Fuse NGT1 RS32 aR 500V-120KA 660V-50KA 250A 200A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGT1 RS32 aR 500V-120KA 660V-50KA 250A 200A
cầu chì sứ, Fuse NGT00 RS31 500V-120KA aR 100A80A63A50A40A32A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGT00 RS31 500V-120KA aR 100A80A63A50A40A32A
cầu chì sứ, Fuse NT4 RT16-4 500V-120KA GL 700A 800A 900A 1000A 1250A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NT4 RT16-4 500V-120KA GL 700A 800A 900A 1000A 1250A
cầu chì sứ, Fuse NT2 RT16-2 500V-120KA GL 160A HR5 HR6 Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NT2 RT16-2 500V-120KA GL 160A HR5 HR6
cầu chì sứ, Fuse NT1 RT16-1 R032 500V-120KA GL 100A 125A 160A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NT1 RT16-1 R032 500V-120KA GL 100A 125A 160A
cầu chì sứ, Fuse NT00C NH00C RT16-00C R030A 500V-120KA 660V-50KA Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NT00C NH00C RT16-00C R030A 500V-120KA 660V-50KA
Cảm biến nhiệt độ PT100 sensor WZPK, WZPK2 Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ PT100 sensor WZPK, WZPK2
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8B,HZD-B-8T,HZD-B-5,HZD-B-8,HZD-B-4 Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8B,HZD-B-8T,HZD-B-5,HZD-B-8,HZD-B-4
Cảm biến độ rung HZD-B-8B integrated vibration transmitter Liên Hệ
Cảm biến độ rung HZD-B-8B integrated vibration transmitter


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi