Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
cầu chì sứ YORO RS96B 500/660V 600A 500A 450A 400 350 300A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS96B 500/660V 600A 500A 450A 400 350 300A
cầu chì sứ YORO fast fuse RGS4 15A 30A 45A 55A 60A 75A 85A 90A 110A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO fast fuse RGS4 15A 30A 45A 55A 60A 75A 85A 90A 110A
cầu chì sứ YORO RST1 RST10 RST11 RST16 STF4 STF5 690V 800V 1000V 800A 710A 630A 550A 500A 450A 400A 400A 350A 315A 250A 200A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RST1 RST10 RST11 RST16 STF4 STF5 690V 800V 1000V 800A 710A 630A 550A 500A 450A 400A 400A 350A 315A 250A 200A
cầu chì sứ YORO 104RSM 105RSM 106RSM 107 RSM 500V 660V 1000V 400A 500A 630A 700A 750A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1500A 1600A 1800A 2000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO 104RSM 105RSM 106RSM 107 RSM 500V 660V 1000V 400A 500A 630A 700A 750A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1500A 1600A 1800A 2000A
cầu chì sứ YORO RSG-7 RSG-6 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2300A 2500A 3000A 7000A 6500A 6000A 5800A 5500A 5000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RSG-7 RSG-6 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2300A 2500A 3000A 7000A 6500A 6000A 5800A 5500A 5000A
cầu chì sứ YORO RSG-1 RSG-2 RSG-3 RSG-4 RSG-5 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 32A 40A 50A 63A 80A 125A 160A 200A 250A 280A 315A 355A 400A 700A 800A 900A 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RSG-1 RSG-2 RSG-3 RSG-4 RSG-5 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 32A 40A 50A 63A 80A 125A 160A 200A 250A 280A 315A 355A 400A 700A 800A 900A 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A
cầu chì sứ YORO Fast fuse RSK 500V 660V 1000V 800A 630A 700A 800A 900A 1000A 1250A 1400A 1600A 1800A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO Fast fuse RSK 500V 660V 1000V 800A 630A 700A 800A 900A 1000A 1250A 1400A 1600A 1800A
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/660V/690V 500A 600A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/660V/690V 500A 600A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/800V/1000V/1250V 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2100A 2300A 2500A 2800A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/800V/1000V/1250V 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2100A 2300A 2500A 2800A
cầu chì sứ YORO RS8 800V 600A 700A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A 1600A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS8 800V 600A 700A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A 1600A
cầu chì sứ YORO RS8 500V 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS8 500V 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A
cầu chì sứ YORO RS8 1000V fast fuse 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2200A 2400A 2500A 2600A 2800A 3000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS8 1000V fast fuse 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2200A 2400A 2500A 2600A 2800A 3000A
cầu chì sứ YORO RS4 380V 800V 25A 32A 40A 50A 63A 80A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4 380V 800V 25A 32A 40A 50A 63A 80A
cầu chì sứ YORO RS4 500V 250A 280A 300A 315A 355A 400A 450A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4 500V 250A 280A 300A 315A 355A 400A 450A
cầu chì sứ YORO RS4 800V 250A 280A 300A 315A 355A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4 800V 250A 280A 300A 315A 355A 400A
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0)RS3-100 (RS0)RS3-200 (RS0)RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0)RS3-100 (RS0)RS3-200 (RS0)RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5 Liên Hệ
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900 Liên Hệ
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải Liên Hệ
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V Liên Hệ
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A
Cầu chì Bussmann fuse 700VAC/DC FWP-50A-60A-70A-80A-100A Liên Hệ
Cầu chì Bussmann fuse 700VAC/DC FWP-50A-60A-70A-80A-100A
Cầu chì YORO RSM 104RSM, 105RSM 107RSM Liên Hệ
Cầu chì YORO RSM 104RSM, 105RSM 107RSM
Cầu chì Shanghai HURO RSF Liên Hệ
Cầu chì Shanghai HURO RSF
Cầu chì Shanghai HURO RSM 40-100A 125-200A 250-400A 450-630A 200-400A 450-630A 700-800A 900A ​​​​​​​400-630A 700-900A 1000A-1250A Liên Hệ
Cầu chì Shanghai HURO RSM 40-100A 125-200A 250-400A 450-630A 200-400A 450-630A 700-800A 900A ​​​​​​​400-630A 700-900A 1000A-1250A
Cầu chì Bussmann fast fuse 500VAC/DC, FWH 600A, FWH 700A,FWH 800A,FWH-400A,FWH-300A,FWH-200A,FWH-150A,FWH-100A Liên Hệ
Cầu chì Bussmann fast fuse 500VAC/DC, FWH 600A, FWH 700A,FWH 800A,FWH-400A,FWH-300A,FWH-200A,FWH-150A,FWH-100A
cầu chì sứ, Fuse NGTC4 RS39 700A 800A 900A 1000A 1250A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC4 RS39 700A 800A 900A 1000A 1250A


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi