Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
cầu chì sứ YORO RS4 AC 1000V Quick-blow 630A 700A 750A 800A 1000A-L104NK Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4 AC 1000V Quick-blow 630A 700A 750A 800A 1000A-L104NK
cầu chì sứ YORO RS4-1500V/40A-P101N 63A 160A200A250A280A 300A 315A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4-1500V/40A-P101N 63A 160A200A250A280A 300A 315A
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ CHB401-011-0111013 CHB401-011-0111014CHB401-0110112014 CHB401-011-0112013 Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ CHB401-011-0111013 CHB401-011-0111014CHB401-0110112014 CHB401-011-0112013
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI XMTG-6581-482 XMTG-6582-482 XMTG-2581-482 XMTG-2582-482  XMTG-6531-482  XMTG-6532-482  XMTG-2531-482  XMTG-2532-482  XMTG-2591-482 ( XMTG-2592-482 ( XMTG-7602 XMTG-7601  XMTG-513 XMTG-518 Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI XMTG-6581-482 XMTG-6582-482 XMTG-2581-482 XMTG-2582-482  XMTG-6531-482  XMTG-6532-482  XMTG-2531-482  XMTG-2532-482  XMTG-2591-482 ( XMTG-2592-482 ( XMTG-7602 XMTG-7601  XMTG-513 XMTG-518
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI XMTD-6581-723  XMTD-6582-723  XMTD-2181-722  XMTD-2582-722  XMTD-2532-722  XMTD-2591-722 XMTD-2191-722  XMTD-913T XMTD-918T ​​​​​​​XMTD-919T Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI XMTD-6581-723  XMTD-6582-723  XMTD-2181-722  XMTD-2582-722  XMTD-2532-722  XMTD-2591-722 XMTD-2191-722  XMTD-913T XMTD-918T ​​​​​​​XMTD-919T
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI Aoyi XMTE-6531 2581 Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI Aoyi XMTE-6531 2581
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI XMTA-2531-962 (one way alarm K type) XMTA-2532-962 (PT100 thermal resistance) (PT100 thermal resistance) XMTA-2181-962 (two-way alarm) XMTA-2591-962 Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI XMTA-2531-962 (one way alarm K type) XMTA-2532-962 (PT100 thermal resistance) (PT100 thermal resistance) XMTA-2181-962 (two-way alarm) XMTA-2591-962
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI  XMTG-2591 (48*48 size) XMTA-2531 (96*96 size) XMTD-2591 (72*72 size) XMTE-2532 (48*96 size) Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AOYI XMTG-2591 (48*48 size) XMTA-2531 (96*96 size) XMTD-2591 (72*72 size) XMTE-2532 (48*96 size)
cầu chì sứ, Fuse RO34 RT16-3 NT3 400A 500A 630A 800A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RO34 RT16-3 NT3 400A 500A 630A 800A
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RS3-1000 RS0-1000 RSO-1000 fast fuse 700A 800A 900A 1000A 1200A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RS3-1000 RS0-1000 RSO-1000 fast fuse 700A 800A 900A 1000A 1200A
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RTO-1000 RT0-1000 380V-50KA GL 700A 800A 900A 1000A 1200A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse ZHENGRONG RTO-1000 RT0-1000 380V-50KA GL 700A 800A 900A 1000A 1200A
cầu chì sứ, MIRO RS0 RGS32 aR 250A 200A 150A Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RS0 RGS32 aR 250A 200A 150A
cầu chì sứ, MIRO RGS33 aR 200A 250A 315A350A400A 500V RS3 Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RGS33 aR 200A 250A 315A350A400A 500V RS3
cầu chì sứ, MIRO RGS33 aR 200A 250A 300A 350A400A RS0 Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RGS33 aR 200A 250A 300A 350A400A RS0
cầu chì sứ, MIRO RS0 RS3 RGS39 aR 500V 700A 800A 1000A 1200A Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RS0 RS3 RGS39 aR 500V 700A 800A 1000A 1200A
cầu chì sứ, MIRO  RS32 NGTC1 aR250A 200A 160A 125A fast fuse 690V 100KA Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RS32 NGTC1 aR250A 200A 160A 125A fast fuse 690V 100KA
cầu chì sứ, MIRO NGTC3 RS34 630A 500A 450A 400A fast fuse 690V-100KA Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NGTC3 RS34 630A 500A 450A 400A fast fuse 690V-100KA
cầu chì sứ, MIRO RS33 NGTC2 250A 300A 315A 350A 400A 690V-100KA Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RS33 NGTC2 250A 300A 315A 350A 400A 690V-100KA
cầu chì sứ, MIRO RT16-2 NT2 400A350A315A300A250A200A160A-500V tea melting fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RT16-2 NT2 400A350A315A300A250A200A160A-500V tea melting fuse
cầu chì sứ, MIRO NH2 500A 400A 350A 315A 300A250A200A 500V-100KA Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NH2 500A 400A 350A 315A 300A250A200A 500V-100KA
cầu chì sứ, MIRO NGT00 RS6-00 400A350A315A300A250A200A160A fast fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NGT00 RS6-00 400A350A315A300A250A200A160A fast fuse
cầu chì sứ, MIRO NGT1 RS6-1 690V-250A200A160A125A100A fast fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NGT1 RS6-1 690V-250A200A160A125A100A fast fuse
cầu chì sứ, MIRO NGT2 RS6-2 400A350A315A300A250A200A-690V fast fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NGT2 RS6-2 400A350A315A300A250A200A-690V fast fuse
cầu chì sứ, MIRO NH3 500V/690V 800A630A500A400A knife contact high breaking fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NH3 500V/690V 800A630A500A400A knife contact high breaking fuse
cầu chì sứ, MIRO RS39-NGTC4 1250A1000A900A800A700A-660V 690V fast fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO RS39-NGTC4 1250A1000A900A800A700A-660V 690V fast fuse
cầu chì sứ, MIRO NGT00 RS6-00 150A125A100A80A63A50A40A32A25A fast fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NGT00 RS6-00 150A125A100A80A63A50A40A32A25A fast fuse
cầu chì sứ, MIRO NGT3 RS6-3 800A710A630A560A500A450A400A-690V fast fuse Liên Hệ
cầu chì sứ, MIRO NGT3 RS6-3 800A710A630A560A500A450A400A-690V fast fuse
cầu chì sứ YORO RS96B 500/660V 600A 500A 450A 400 350 300A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS96B 500/660V 600A 500A 450A 400 350 300A
cầu chì sứ YORO fast fuse RGS4 15A 30A 45A 55A 60A 75A 85A 90A 110A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO fast fuse RGS4 15A 30A 45A 55A 60A 75A 85A 90A 110A
cầu chì sứ YORO RST1 RST10 RST11 RST16 STF4 STF5 690V 800V 1000V 800A 710A 630A 550A 500A 450A 400A 400A 350A 315A 250A 200A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RST1 RST10 RST11 RST16 STF4 STF5 690V 800V 1000V 800A 710A 630A 550A 500A 450A 400A 400A 350A 315A 250A 200A
cầu chì sứ YORO 104RSM 105RSM 106RSM 107 RSM 500V 660V 1000V  400A 500A 630A 700A 750A 800A  900A 1000A 1100A 1250A 1500A 1600A 1800A 2000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO 104RSM 105RSM 106RSM 107 RSM 500V 660V 1000V 400A 500A 630A 700A 750A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1500A 1600A 1800A 2000A
cầu chì sứ YORO RSG-7 RSG-6 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2300A 2500A 3000A 7000A 6500A 6000A 5800A 5500A 5000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RSG-7 RSG-6 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2300A 2500A 3000A 7000A 6500A 6000A 5800A 5500A 5000A
cầu chì sứ YORO RSG-1 RSG-2 RSG-3 RSG-4 RSG-5 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 32A 40A 50A 63A 80A 125A 160A 200A 250A 280A 315A 355A 400A 700A 800A 900A 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RSG-1 RSG-2 RSG-3 RSG-4 RSG-5 250V/380V/500V/660V/690V/800V/1000V 32A 40A 50A 63A 80A 125A 160A 200A 250A 280A 315A 355A 400A 700A 800A 900A 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A
cầu chì sứ YORO Fast fuse RSK 500V 660V 1000V 800A 630A 700A 800A 900A 1000A  1250A 1400A 1600A 1800A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO Fast fuse RSK 500V 660V 1000V 800A 630A 700A 800A 900A 1000A 1250A 1400A 1600A 1800A
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/660V/690V 500A 600A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/660V/690V 500A 600A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/800V/1000V/1250V 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2100A 2300A 2500A 2800A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS9 380V/500V/800V/1000V/1250V 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2100A 2300A 2500A 2800A
cầu chì sứ YORO RS8 800V 600A 700A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A 1600A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS8 800V 600A 700A 800A 900A 1000A 1100A 1250A 1400A 1500A 1600A
cầu chì sứ YORO RS8 500V 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS8 500V 1000A 1200A 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A
cầu chì sứ YORO RS8 1000V fast fuse 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2200A 2400A 2500A 2600A 2800A 3000A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS8 1000V fast fuse 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2200A 2400A 2500A 2600A 2800A 3000A
cầu chì sứ YORO RS4 380V 800V 25A 32A 40A 50A 63A 80A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4 380V 800V 25A 32A 40A 50A 63A 80A
cầu chì sứ YORO RS4 500V 250A 280A 300A 315A 355A 400A 450A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4 500V 250A 280A 300A 315A 355A 400A 450A
cầu chì sứ YORO RS4 800V 250A 280A 300A 315A 355A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ YORO RS4 800V 250A 280A 300A 315A 355A 400A
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0, RSO)RS3-100 (RS0, RSO)RS3-200 (RS0, RSO)RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0, RSO)RS3-100 (RS0, RSO)RS3-200 (RS0, RSO)RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A
cầu chì sứ, Fuse RTO-600 RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RTO-600 RT0-600 380V-50KA GL 500A 600A


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi