Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ khuếch đại lưu lượng khí, ZH10-19-20-25-30-40 air amplifier X185 pneumatic conveyor ZH10-X185(1/8) ZH20-X185(1/4) ZH30-X185(1/4) ZH40-X185(3/8) ZH10-B-X185(1/8) ZH20-B-X185( Liên Hệ
Bộ khuếch đại lưu lượng khí, ZH10-19-20-25-30-40 air amplifier X185 pneumatic conveyor ZH10-X185(1/8) ZH20-X185(1/4) ZH30-X185(1/4) ZH40-X185(3/8) ZH10-B-X185(1/8) ZH20-B-X185(
Bộ lọc, SMC filter pressure reducing valve AR20-02BG-A AR30-03BG-A AR40-04BG-A Liên Hệ
Bộ lọc, SMC filter pressure reducing valve AR20-02BG-A AR30-03BG-A AR40-04BG-A
Bộ lọc, SMC filter AC40D-02 AC30-03D AW30-02BE AW40-F04BE AW40-F04D Liên Hệ
Bộ lọc, SMC filter AC40D-02 AC30-03D AW30-02BE AW40-F04BE AW40-F04D
Xi lanh, SMC swing table cylinder MSQA / MSQB1A-2A-3A-7A-10A-20A-30A-50A-70A Liên Hệ
Xi lanh, SMC swing table cylinder MSQA / MSQB1A-2A-3A-7A-10A-20A-30A-50A-70A
Công tắc áp suất, SMC pressure switch ISG120-031 3C-ISG230-030 ISG130-031 ISG221-03 Liên Hệ
Công tắc áp suất, SMC pressure switch ISG120-031 3C-ISG230-030 ISG130-031 ISG221-03
Cảm biến áp suất, SMC pressure switch sensor PSE530-M5 PSE563-01 PSE560-01-X132 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, SMC pressure switch sensor PSE530-M5 PSE563-01 PSE560-01-X132
Xi lanh, SMC single rod cylinder CDG1BA80-50 CDG1BA80-150 CDG1BA80-500 Liên Hệ
Xi lanh, SMC single rod cylinder CDG1BA80-50 CDG1BA80-150 CDG1BA80-500
Xi lanh, SMC standard cylinder CP96SDB50-25-50-75-100-150-200-250-300-400-500-60 Liên Hệ
Xi lanh, SMC standard cylinder CP96SDB50-25-50-75-100-150-200-250-300-400-500-60
Xi lanh kép, SMC double cylinder CXSWL / CDBXW / CDPXW CXSW25-10 Liên Hệ
Xi lanh kép, SMC double cylinder CXSWL / CDBXW / CDPXW CXSW25-10
Van tỷ lệ, SMC Electric Proportional Valve ITV2050-312L ITV2030-312L ITV1050-312L Liên Hệ
Van tỷ lệ, SMC Electric Proportional Valve ITV2050-312L ITV2030-312L ITV1050-312L
Van điện từ,SMC solenoid valve VT307-5G1-01 / 02 VT307-3 / 4 / 6G1-01 / 02 VT307V-5G1 / G Liên Hệ
Van điện từ,SMC solenoid valve VT307-5G1-01 / 02 VT307-3 / 4 / 6G1-01 / 02 VT307V-5G1 / G
Van điện từ,SMC solenoid valve VXD252LZ1B VX210CGXB VX210AA VX210EZ1B Liên Hệ
Van điện từ,SMC solenoid valve VXD252LZ1B VX210CGXB VX210AA VX210EZ1B
Van điện từ,SMC solenoid valve VQ5201R-4 VQ5201R-5W VQ5200-5W VQ5000-P-04 Liên Hệ
Van điện từ,SMC solenoid valve VQ5201R-4 VQ5201R-5W VQ5200-5W VQ5000-P-04
Van điện từ,SMC solenoid valve VFS4210-5DZC-X7 VFS4210-4DB-04 VFS4210-5DB Liên Hệ
Van điện từ,SMC solenoid valve VFS4210-5DZC-X7 VFS4210-4DB-04 VFS4210-5DB
Van điện từ,SMC solenoid valve VFRA4311-04 VFRA4211-03 VFRA4211-04 Liên Hệ
Van điện từ,SMC solenoid valve VFRA4311-04 VFRA4211-03 VFRA4211-04
Van điện từ, SMC Large Flow Solenoid Valve VP4350-105G VP4350-105T -104T VP4150-005G Liên Hệ
Van điện từ, SMC Large Flow Solenoid Valve VP4350-105G VP4350-105T -104T VP4150-005G
Van điện từ, SMC solenoid valve VQ1131-5-C4-Q VQ1131N-5-C6 VQ2140Y-5M-C8-Q Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQ1131-5-C4-Q VQ1131N-5-C6 VQ2140Y-5M-C8-Q
Van điện từ, SMC solenoid valve VP742-5DZD1-04FB VP742-5DZ1-04A Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VP742-5DZD1-04FB VP742-5DZ1-04A
xi lanh SMC Double Rod Double Action CD85WE16-10 25/40 50/80 100-A / B Liên Hệ
xi lanh SMC Double Rod Double Action CD85WE16-10 25/40 50/80 100-A / B
Van điện từ, SMC Mini Cylinder CDM2E25-25 / 50/75/100/125/150/175/200/225 / 250Z Liên Hệ
Van điện từ, SMC Mini Cylinder CDM2E25-25 / 50/75/100/125/150/175/200/225 / 250Z
Van điện từ, SMC  solenoid valve VP344-5DZ1-A VP344-5DZB1-A VP344-5G Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VP344-5DZ1-A VP344-5DZB1-A VP344-5G
Van điện từ, SMC solenoid valve SYJ5140-5LOZ SYJ5340-5LZD SYJ5240-6M-01N Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve SYJ5140-5LOZ SYJ5340-5LZD SYJ5240-6M-01N
Van cơ, SMC mechanical valve VM430-01-00 VM430-01-01 VM430-01-01S Liên Hệ
Van cơ, SMC mechanical valve VM430-01-00 VM430-01-01 VM430-01-01S
Van điện từ, SMC solenoid valve VQZ232-5L1-C6-F VQZ115-5L1-02 VQZ332-5YZB1-C4 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQZ232-5L1-C6-F VQZ115-5L1-02 VQZ332-5YZB1-C4
Van điện từ, SMC air control valve VFS5210-1DA VFS4210-1DB VFS4210-1DZB VFS4210-5DZ Liên Hệ
Van điện từ, SMC air control valve VFS5210-1DA VFS4210-1DB VFS4210-1DZB VFS4210-5DZ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQ21A1-5G-C6 VQ21A1-5YZ-C8-F VQ21A1-5G-C8 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQ21A1-5G-C6 VQ21A1-5YZ-C8-F VQ21A1-5G-C8
Van điện từ, SMC solenoid valve VQZ3120-1YZ1-02 VQZ3120K-5YZ-02 VQZ3120K-5YO1-02F-Q Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQZ3120-1YZ1-02 VQZ3120K-5YZ-02 VQZ3120K-5YO1-02F-Q
Xi lanh, SMC rod cylinder MGCLB / MGGMB / MGGLB32-100 / 200/300/400/500 Liên Hệ
Xi lanh, SMC rod cylinder MGCLB / MGGMB / MGGLB32-100 / 200/300/400/500
Van điện từ, SMC solenoid valve VQZ1151-5LB VQZ1151-5LO VQZ1151B-5LO1-C6-X555 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQZ1151-5LB VQZ1151-5LO VQZ1151B-5LO1-C6-X555
Van điện từ, SMC solenoid valve SQ1130 SQ1230 SQ1330K SQ1C30 SQ1A30 SQ1B31 SQ1A31 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve SQ1130 SQ1230 SQ1330K SQ1C30 SQ1A30 SQ1B31 SQ1A31
Van điện từ, SMC solenoid valve SYJ314-5LOZ-Q SY3140-5FU SYJ3140-5LOZ-Q SYJ5140-3LO Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve SYJ314-5LOZ-Q SY3140-5FU SYJ3140-5LOZ-Q SYJ5140-3LO
Van điện từ, SMC solenoid valve VEF2131-04 VEF2141-04 VEF2131 VEF2120 VEF3120-3 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VEF2131-04 VEF2141-04 VEF2131 VEF2120 VEF3120-3
Van điện từ, SMC solenoid valve VZ5143-5LZ VZ5243-5LZ VZ5243-5DZ-02 VZ5243-5LOZ Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VZ5143-5LZ VZ5243-5LZ VZ5243-5DZ-02 VZ5243-5LOZ
Van điện từ, SMC solenoid valve VFR2200-5FZ / VFR2400-5FZ / VFS2210-3DZ-02 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VFR2200-5FZ / VFR2400-5FZ / VFS2210-3DZ-02
Van điện từ, SMC solenoid valve VF3230-5DZB-02 VF5220K-5DZ1-03 VF3230-5DZ-02 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VF3230-5DZB-02 VF5220K-5DZ1-03 VF3230-5DZ-02
van tay, SMC manual valve VH200-02 VH300-03 VH301-03 VH400-04 VH302-03-L Liên Hệ
van tay, SMC manual valve VH200-02 VH300-03 VH301-03 VH400-04 VH302-03-L
Van điện từ, SMC solenoid valve SV1A00-5FUO SV1A00K-5FUO SV1100R-5FU SV1100 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve SV1A00-5FUO SV1A00K-5FUO SV1100R-5FU SV1100
Van điện từ, SMC solenoid valve VQ1000-10A-1 VQ1A01Y-5 VQ1111Y-5LO VQ1100NRY-5B-X Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQ1000-10A-1 VQ1A01Y-5 VQ1111Y-5LO VQ1100NRY-5B-X
Van điện từ, SMC solenoid valve SY3100-5UF1 SY3200 SY3300 SY3A00 SY3500-5U1 -5ZD1 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve SY3100-5UF1 SY3200 SY3300 SY3A00 SY3500-5U1 -5ZD1
Van điện từ, SMC solenoid valve VQD1151U / W / V-5LO / 6MO-Q-X21-X9-X5 VQD1151W-5LO Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VQD1151U / W / V-5LO / 6MO-Q-X21-X9-X5 VQD1151W-5LO
Van điện từ, SMC solenoid valve SQ1141Y-5LO-C4 SQ1141Y-5LO-C4-X30-Q SQ1141Y-5LO1-C6 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve SQ1141Y-5LO-C4 SQ1141Y-5LO-C4-X30-Q SQ1141Y-5LO1-C6
Van điện từ, SMC solenoid valve VO307V / VO307E / VO307-5G / 5G1 / 5GS / 5GS1-5D / 5DZ / 5DZ1 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve VO307V / VO307E / VO307-5G / 5G1 / 5GS / 5GS1-5D / 5DZ / 5DZ1
Van SMC Aluminum Vacuum Valve XLA / XLAV-16 25 40 63 80-M9BLB M9NLA M9BLC Liên Hệ
Van SMC Aluminum Vacuum Valve XLA / XLAV-16 25 40 63 80-M9BLB M9NLA M9BLC
Van điện từ, SMC solenoid valve SYJ714R-5MOZ SYJ712-5GS-01-F SYJ712-5GD-01 Liên Hệ
Van điện từ, SMC solenoid valve SYJ714R-5MOZ SYJ712-5GS-01-F SYJ712-5GD-01


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi