Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Màng bơm CEMS diaphragm pump diaphragm KNF N86 N89 N84 N811 N820 vacuum pump diaphragm sampling pump diaphragm Liên Hệ
Màng bơm CEMS diaphragm pump diaphragm KNF N86 N89 N84 N811 N820 vacuum pump diaphragm sampling pump diaphragm
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yongjie Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yongjie Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Jineng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Jineng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yanshan Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yanshan Transformer XS1, XS2, XS3
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP4-10-12KV 0.5A 1A 2A 3.15A 5A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP4-10-12KV 0.5A 1A 2A 3.15A 5A
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A  40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm
đồng hồ đo mức dầu Đồng hồ đo mức hiển thị mức dầu Loại YW Liên Hệ
đồng hồ đo mức dầu Đồng hồ đo mức hiển thị mức dầu Loại YW
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB Liên Hệ
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB Liên Hệ
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV Liên Hệ
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A  45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A  45*88*607 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A 45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A 45*88*607
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A  40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-35/40.5KV 25*465mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-35/40.5KV 25*465mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-20KV 24KV 25*354mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-20KV 24KV 25*354mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-6-7.2KV XRNP1-10-12KV 25*195mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-6-7.2KV XRNP1-10-12KV 25*195mm
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại đơn Zhouwo XS1 0.2kg-10kg Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại đơn Zhouwo XS1 0.2kg-10kg
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Zhouwo XS2 0.2-10kg Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Zhouwo XS2 0.2-10kg
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình thép phòng nổ Zhouwo XS3 - 0.5~10kg Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình thép phòng nổ Zhouwo XS3 - 0.5~10kg
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt opening and closing coil voltage LW36-126 DC110V 120Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt opening and closing coil voltage LW36-126 DC110V 120Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt MCL-2F opening and closing coil DC220V 198Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt MCL-2F opening and closing coil DC220V 198Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens A03101000R3000 MZZ1DTN156506 A DC110V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens A03101000R3000 MZZ1DTN156506 A DC110V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19B CT14 94Ω 430Ω 257Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19B CT14 94Ω 430Ω 257Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN21-10 / ZN21-12 / VB5-12 / 10 DC220V 220/195/155Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN21-10 / ZN21-12 / VB5-12 / 10 DC220V 220/195/155Ω
Cuộn hút đóng/cắt MQZ15 coil 110Ω DC220V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt MQZ15 coil 110Ω DC220V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT24 CT35 CT21 CT8 CT10A opening and closing coil DC220V 150Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT24 CT35 CT21 CT8 CT10A opening and closing coil DC220V 150Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZW8-12 CT23 DC220V 78Ω 114Ω 100Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZW8-12 CT23 DC220V 78Ω 114Ω 100Ω
Cuộn hút đóng/cắt DW15-1600A-2500A QZ-2 closing coil AC380V DC220V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt DW15-1600A-2500A QZ-2 closing coil AC380V DC220V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt LW8-35 closing coil DC220V CT14 2.3A Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt LW8-35 closing coil DC220V CT14 2.3A
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt VS1 locking solenoid DC220V DC110V ZN63 2500Ω 13600Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt VS1 locking solenoid DC220V DC110V ZN63 2500Ω 13600Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt DC220V VS1 opening and closing coil 200Ω 130Ω 198Ω 131.5Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt DC220V VS1 opening and closing coil 200Ω 130Ω 198Ω 131.5Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt 948.0587.3 MZZ1DTN156506A 220VDC Siemens locking coil Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt 948.0587.3 MZZ1DTN156506A 220VDC Siemens locking coil


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi