Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV Liên Hệ
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A 45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A 45*88*607 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A 45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A 45*88*607
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-35/40.5KV 25*465mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-35/40.5KV 25*465mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-20KV 24KV 25*354mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-20KV 24KV 25*354mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-6-7.2KV XRNP1-10-12KV 25*195mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-6-7.2KV XRNP1-10-12KV 25*195mm
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại đơn Zhouwo XS1 0.2kg-10kg Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại đơn Zhouwo XS1 0.2kg-10kg
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Zhouwo XS2 0.2-10kg Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Zhouwo XS2 0.2-10kg
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình thép phòng nổ Zhouwo XS3 - 0.5~10kg Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình thép phòng nổ Zhouwo XS3 - 0.5~10kg
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt opening and closing coil voltage LW36-126 DC110V 120Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt opening and closing coil voltage LW36-126 DC110V 120Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt MCL-2F opening and closing coil DC220V 198Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt MCL-2F opening and closing coil DC220V 198Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens A03101000R3000 MZZ1DTN156506 A DC110V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens A03101000R3000 MZZ1DTN156506 A DC110V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19B CT14 94Ω 430Ω 257Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19B CT14 94Ω 430Ω 257Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN21-10 / ZN21-12 / VB5-12 / 10 DC220V 220/195/155Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN21-10 / ZN21-12 / VB5-12 / 10 DC220V 220/195/155Ω
Cuộn hút đóng/cắt MQZ15 coil 110Ω DC220V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt MQZ15 coil 110Ω DC220V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT24 CT35 CT21 CT8 CT10A opening and closing coil DC220V 150Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT24 CT35 CT21 CT8 CT10A opening and closing coil DC220V 150Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZW8-12 CT23 DC220V 78Ω 114Ω 100Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZW8-12 CT23 DC220V 78Ω 114Ω 100Ω
Cuộn hút đóng/cắt DW15-1600A-2500A QZ-2 closing coil AC380V DC220V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt DW15-1600A-2500A QZ-2 closing coil AC380V DC220V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt LW8-35 closing coil DC220V CT14 2.3A Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt LW8-35 closing coil DC220V CT14 2.3A
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt VS1 locking solenoid DC220V DC110V ZN63 2500Ω 13600Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt VS1 locking solenoid DC220V DC110V ZN63 2500Ω 13600Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt DC220V VS1 opening and closing coil 200Ω 130Ω 198Ω 131.5Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt DC220V VS1 opening and closing coil 200Ω 130Ω 198Ω 131.5Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt 948.0587.3 MZZ1DTN156506A 220VDC Siemens locking coil Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt 948.0587.3 MZZ1DTN156506A 220VDC Siemens locking coil
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT23 CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19B CT14 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT23 CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19B CT14
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZW32 5A 1.2Ω / 1.8Ω / 2.5Ω / 3.8Ω ,VS1, DC220V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZW32 5A 1.2Ω / 1.8Ω / 2.5Ω / 3.8Ω ,VS1, DC220V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19BW opening coil closing coil DC220V DC110V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CT8 CT19 CT23 CD10 CD17 CT19BW opening coil closing coil DC220V DC110V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CD10, DC220V, 88Ω, 2.5A Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt CD10, DC220V, 88Ω, 2.5A
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Parallel tripping release 220VDC / AC [-MO1] 1VCR004289G0007 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Parallel tripping release 220VDC / AC [-MO1] 1VCR004289G0007
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Parallel tripping release 110VDC / AC [-MO1] 1VCR004289G0005 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Parallel tripping release 110VDC / AC [-MO1] 1VCR004289G0005
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens 220VDC 3AY1510-0M 280Ω,3AY1510-5F 269Ω, 3AY1510-5F 360Ω, 3AY1510-3F 360Ω, 3AY1510-5F 300Ω, 3AY1510-0H 330Ω, 3AY1510-0F 484Ω, 3AY1510-0M 280Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens 220VDC 3AY1510-0M 280Ω,3AY1510-5F 269Ω, 3AY1510-5F 360Ω, 3AY1510-3F 360Ω, 3AY1510-5F 300Ω, 3AY1510-0H 330Ω, 3AY1510-0F 484Ω, 3AY1510-0M 280Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens 3AY1510-0L 66Ω, DC110V, 3AY1510-3E, 90Ω, 3AY1510-5E 60Ω,3AY1510-0E 121Ω, 3AY1510-0G 78Ω Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens 3AY1510-0L 66Ω, DC110V, 3AY1510-3E, 90Ω, 3AY1510-5E 60Ω,3AY1510-0E 121Ω, 3AY1510-0G 78Ω
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens 3AY1510 / 5F / 5E / 0H / 3F / 3E / OF / 5C / 5O voltage 220V / 110V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt Siemens 3AY1510 / 5F / 5E / 0H / 3F / 3E / OF / 5C / 5O voltage 220V / 110V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN85 S11-24.1 / B 3AV3 opening and closing solenoid DC220V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN85 S11-24.1 / B 3AV3 opening and closing solenoid DC220V
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN63, VS1 opening and closing coil DC220V, AC220V Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN63, VS1 opening and closing coil DC220V, AC220V
Cầu chì ống cao áp PT, YORO RN2-6KV, RN2-10KV 0.5A 1A 2A 3.15A 20 * 165, 20 * 185 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp PT, YORO RN2-6KV, RN2-10KV 0.5A 1A 2A 3.15A 20 * 165, 20 * 185
Cầu chì ống cao áp, YORO RN3-3KV, RN3-6KV, RN3-10KV, RN3-35KV, 55*210, 55*310, 55*410, 70*360, 70*460 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, YORO RN3-3KV, RN3-6KV, RN3-10KV, RN3-35KV, 55*210, 55*310, 55*410, 70*360, 70*460


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng, tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1: 0816.861.515
Kinh doanh 2: 0836.861.515
Kinh doanh 3: 0877.971.515
Kinh doanh 4: 0917.971.515
Kinh doanh 5: 0787.971.515
Kinh doanh 6: 0912.969.391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi