Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển nhiệt độ INNO BWDK-Q210D BWDK-Q201F IB-Q210D IB-Q210F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ INNO BWDK-Q210D BWDK-Q201F IB-Q210D IB-Q210F
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-S3206D dry-type transformer thermostat Fuzhou Inno Technology Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-S3206D dry-type transformer thermostat Fuzhou Inno Technology
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-S201F/E/C dry-type transformer thermostat original Fuzhou Inno Technology DAQO-B10-220-F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-S201F/E/C dry-type transformer thermostat original Fuzhou Inno Technology DAQO-B10-220-F
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3225C dry-type transformer computer temperature controller BWDK-3225C-A/B Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3225C dry-type transformer computer temperature controller BWDK-3225C-A/B
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3207 BWDK-3208E dry-type transformer thermostat Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3207 BWDK-3208E dry-type transformer thermostat
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-326D dry-type transformer temperature controller BWDK326EF Fujian Lead Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-326D dry-type transformer temperature controller BWDK326EF Fujian Lead
Bộ điều khiển nhiệt độ YOK dry-type transformer computer temperature controller YK-BWDK130 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ YOK dry-type transformer computer temperature controller YK-BWDK130
Bộ điều khiển nhiệt độ BWD-3K130 dry-type transformer computer temperature controller BWD-3K130AB Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWD-3K130 dry-type transformer computer temperature controller BWD-3K130AB
Bộ điều khiển nhiệt độ GBWD3K320B dry-type transformer computer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ GBWD3K320B dry-type transformer computer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-S dry-type transformer temperature controller BWDK-S3207/A/S3208 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-S dry-type transformer temperature controller BWDK-S3207/A/S3208
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3207E transformer resistance thermometer BWDK-3207 transformer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3207E transformer resistance thermometer BWDK-3207 transformer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ LD-B10-10DP dry-type transformer temperature measurement and control instrument LD-B10-10D temperature controller Fujian Lead Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ LD-B10-10DP dry-type transformer temperature measurement and control instrument LD-B10-10D temperature controller Fujian Lead
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3207 Dry Type Transformer Temperature Controller BWDK-3207 Transformer Resistance Thermometer Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ BWDK-3207 Dry Type Transformer Temperature Controller BWDK-3207 Transformer Resistance Thermometer
Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử BWD-3K BWD-3KR electronic temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử BWD-3K BWD-3KR electronic temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, LD-B10-220D/E/F/EF/EFI/EFIL/FIQ Fujian Lead Dry Type Transformer Thermostat Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, LD-B10-220D/E/F/EF/EFI/EFIL/FIQ Fujian Lead Dry Type Transformer Thermostat
Bộ hiển thị số nhiệt độ máy biến áp lực, XMT-288FC XMT-288FC-II XMT-288FC-III Liên Hệ
Bộ hiển thị số nhiệt độ máy biến áp lực, XMT-288FC XMT-288FC-II XMT-288FC-III
Cầu chì ống cao áp, YORO XRNP XRNP2-24KV/0.5A-50KA high voltage fuse high voltage fuse tube fuse tube 1A 2A 3A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, YORO XRNP XRNP2-24KV/0.5A-50KA high voltage fuse high voltage fuse tube fuse tube 1A 2A 3A
Cầu chì ống cao áp, YORO High-voltage fuse tube fuse XRNP2 XRNP6 XRNP3A 3.6KV 10KV 12KV transformer insurance tube Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, YORO High-voltage fuse tube fuse XRNP2 XRNP6 XRNP3A 3.6KV 10KV 12KV transformer insurance tube
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1-RN3-10KV-12KV/0.5A-5A-10A-20A-30A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1-RN3-10KV-12KV/0.5A-5A-10A-20A-30A
Màng bơm CEMS diaphragm pump diaphragm KNF N86 N89 N84 N811 N820 vacuum pump diaphragm sampling pump diaphragm Liên Hệ
Màng bơm CEMS diaphragm pump diaphragm KNF N86 N89 N84 N811 N820 vacuum pump diaphragm sampling pump diaphragm
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yongjie Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yongjie Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Jineng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Jineng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yanshan Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yanshan Transformer XS1, XS2, XS3
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP4-10-12KV 0.5A 1A 2A 3.15A 5A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP4-10-12KV 0.5A 1A 2A 3.15A 5A
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A  40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ CHNHACE XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm
đồng hồ đo mức dầu Đồng hồ đo mức hiển thị mức dầu Loại YW Liên Hệ
đồng hồ đo mức dầu Đồng hồ đo mức hiển thị mức dầu Loại YW
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB Liên Hệ
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB Liên Hệ
Van giảm áp máy biến áp Transformer pressure relief valve YSF6-35/50KJ YSF6-35/50JBTH YSF6-35/25JBTH YSF6Ⅱ-35/25JBTH YSF4Ⅱ-55/130KJBTH YSF8-55/130KJTH YSF6Ⅱ-35/50JBTH YSF6II-35/50JB
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV Liên Hệ
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A  45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A  45*88*607 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A 45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A 45*88*607
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A  40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi