Thyristor EUPEC T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF Thyristor EUPEC T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF

T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF

T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF Hãng khác Số lượng: 0 cái


 •  
 • Thyristor EUPEC T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF

 • Đăng ngày 04-04-2019 02:51:30 PM - 320 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF
 • Giá bán: Liên hệ
 • T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF


T1509N12TOF,T1509N18TOF,T1509N16TOF,T1509N14TOF


EUPEC T1851N70TS11 T1851N70TS01 T1851N70TS T589N18TOF T589N16TOF T210N02TOF T210N06TOF T348N02TOF T348N04TOF T348N06TOF T398N02TOF T398N06TOF T568N02TOF T568N04TOF T568N06TOF T828N02TOF T828N04TOF T828N06TOF T1078N02TOF T1078N04TOF T1078N06TOF T1258N02TOF T1258N04TOF T1258N06TOF T2509N02TOF T2509N04TOF T2509N06TOF T3709N02TOF T3709N04TOF T3709N06TOF T86N12TOF T86N14TOF T86N16TOF T86N18TOF T130N12TOF T130N14TOF T130N16TOF T130N18TOF T160N12TOF T160N14TOF T160N16TOF T160N18TOF T178N12TOF T178N14TOF T178N16TOF T178N18TOF T218N12TOF T218N14TOF T218N16TOF T218N18TOF T221N12TOF T221N14TOF T221N16TOF T221N18TOF T298N12TOF T298N14TOF T298N16TOF T298N18TOF T345N12TOF T345N14TOF T345N16TOF T345N18TOF T358N12TOF T358N14TOF T358N16TOF T358N18TOF T370N12TOF T370N14TOF T370N16TOF T370N18TOF T378N12TOF T378N14TOF T378N16TOF T378N18TOF T388N12TOF T388N14TOF T388N16TOF T388N18TOF T508N12TOF T508N14TOF T508N16TOF T508N118TOF T509N12TOF T509N14TOF T509N16TOF T509N18TOF T588N12TOF T588N14TOF T588N16TOF T588N18TOF T589N12TOF T589N14TOF T589N16TOF T589N18TOF T618N12TOF T618N14TOF T618N16TOF T618N18TOF T619N12TOF T619N14TOF T619N16TOF T619N18TOF T648N12TOF T648N14TOF T648N16TOF T648N18TOF T649N12TOF T649N14TOF T649N16TOF T649N18TOF T718N12TOF T718N14TOF T718N16TOF T718N18TOF T719N12TOF T719N14TOF T719N16TOF T719N18TOF T878N12TOF T878N14TOF T878N16TOF T878N18TOF T879N12TOF T879N14TOF T879N16TOF T879N18TOF T1049N12TOF T1049N14TOF T1049N16TOF T1049N18TOF T1189N12TOF T1189N14TOF T1189N16TOF T1189N18TOF T1500N12TOF T1500N14TOF T1500N16TOF T1500N18TOF T1509N12TOF T1509N14TOF T1509N16TOF T1509N18TOF T1986N12TOF T1986N14TOF T1986N16TOF T1986N18TOF T1989N12TOF T1989N14TOF T1989N16TOF T1989N18TOF T3159N12TOF T3159N14TOF T3159N16TOF T3159N18TOF T271N20TOF T271N22TOF T271N24TOF T271N25TOF T308N20TOF T308N22TOF T308N24TOF T308N26TOF T458N20TOF T458N22TOF T458N24TOF T458N26TOF T459N20TOF T459N22TOF T459N24TOF T459N26TOF T639N18TOF T639N20TOF T639N22TOF T639N24TOF T639N26TOF T658N20TOF T658N22TOF T658N24TOF T658N26TOF T659N20TOF T659N22TOF T659N24TOF T659N26TOF T699N18TOF T699N20TOF T699N22TOF T708N18TOF T708N20TOF T708N22TOF T709N20TOF T709N22TOF T709N24TOF T709N26TOF T829N20TOF T829N22TOF T829N24TOF T829N26TOF T1039N18TOF T1039N20TOF T1039N22TOF T1218N20TOF T1218N22TOF T1218N24TOF T1218N26TOF T1218N28TOF T1219N20TOF T1219N22TOF T1219N24TOF T1219N26TOF T1219N28TOF T1329N18TOF T1329N20TOF T1329N22TOF T1589N20TOF T1589N22TOF T1589N24TOF T1589N26TOF T1589N28TOF T1866N18TOF T1866N20TOF T1866N22TOF T1869N18TOF T1869N20TOF T1869N22TOF T2101N20TOF T2101N22TOF T2101N24TOF T2101N26TOF T2156N20TOF T2156N22TOF T2156N24TOF T2156N26TOF T2156N28TOF T2159N20TOF T2159N22TOF T2159N24TOF T2159N26TOF T2159N28TOF T2160N20TOF T2160N22TOF T2160N24TOF T2160N26TOF T2160N28TOF T2476N22TOF T2476N24TOF T2476N26TOF T2476N28TOF T2479N22TOF T2479N24TOF T2479N26TOF T2479N28TOF T2480N22TOF T2480N24TOF T2480N26TOF T2480N28TOF T2709N16TOF T2709N18TOF T2709N20TOF T2709N22TOF T2710N16TOF T2710N18TOF T2710N20TOF T2710N22TOF T4301N22TOF T4301N24TOF T4301N26TOF T4301N28TOF T4301N29TOF T4771N22TOF T4771N24TOF T4771N26TOF T4771N28TOF T4771N29TOF T379N36TOF T379N38TOF T379N40TOF T379N42TOF T380N32TOF T380N34TOF T380N36TOF T380N38TOF T729N36TOF T729N38TOF T729N40TOF T729N42TOF T730N36TOF T730N38TOF T730N40TOF T730N42TOF T731N36TOF T731N38TOF T731N40TOF T731N42TOF T731N44TOF T869N30TOF T869N32TOF T869N34TOF T869N36TOF T901N28TOF T901N30TOF T901N32TOF T901N34TOF T901N36TOF T929N30TOF T929N32TOF T929N34TOF T929N36TOF T1401N36TOF T1401N38TOF T1401N40TOF T1401N42TOF T1401N44TOF T1971N36TOF T1971N38TOF T1971N40TOF T1971N42TOF T1971N44TOF T1601N28TOF T1601N30TOF T1601N32TOF T1601N34TOF T1601N36TOF T1929N30TOF T1929N32TOF T1929N34TOF T1929N36TOF T1929N38TOF T2001N28TOF T2001N30TOF T2001N32TOF T2001N34TOF T2001N36TOF T3401N31TOF T3401N32TOF T3401N34TOF T3401N36TOF T3801N31TOF T3801N32TOF T3801N34TOF T3801N36TOF T3101N40TOF T3101N42TOF T3101N44TOF T1451N48TOF T1451N50TOF T1451N52TOF T1200N16 T1200N12 T1200N14 T1200N18 T1551N48TOF T1551N50TOF T1551N52TOF T2161N48TOF T2161N50TOF T2161N52TOF T2351N48TOF T2351N50TOF T2351N52TOF :T348N02-06TOF T568N02-06TOF T828N02-06TOF T1078N02-06TOF T1258N02-06TOF T3709N02-06TOF Up to 2000V :T178N06-18TOF T218N06-18TOF T298N06-16TOF T358N06-18TOF T378N12-16TOF T388N06-18TOF T508N12-18TOF T509N12-18TOF T588N06-18TOF T589N06-18TOF T618N06-14TOF T619N06-14TOF T718N06-16TOF T878N12-18TOF T879N12-18TOF T1049N12-18TOF T1189N12-18TOF T1509N12-18TOF T1989N12-18TOF T3159N12-18TOF T1500N12-18TOF Up to 3000V :T458N20-26TOF T459N20-26TOF T639N18-22TOF T658N22-26TOF T659N22-26TOF T699N18-22TOF T708N18-22TOF T709N20-26TOF T829N20-26TOF T1039N18-22TOF T1219N20-28TOF T1329N18-22TOF T1869N16-22TOF T2159N20-28TOF T2709N16-22TOF T2160N22-28TOF T2480N22-28TOF T2710N16-22TOF T4771N22-28TOF T4301N22-28TOF Up to4500V:T379N36-42TOF T729N36-42TOF T869N30-36TOF T929N30-36TOF T1929N30-38TOF T2009N30-36TOF T3101N40-44TOH T1971N38-44TOH T380N32-38TOF T730N36-42TOF T731N38-44TOH T901N28-36TOF T1601N30-36TS20 T3401N31-36TOF T3801N31-36TOF Up to 5500V: T1551N48-52TOH T2401N48-52TOH T3441N48-52TOH T2161N48-52TOH T4021N48-53TOH T1451N48-52TOH T2851N48-52TOH T2351N48-52TO Up to 7000V,8000V: T1651N60-70TOH T571N65TOF T281N65TOF T1201N60-70TOH T201N60-70TOH T501N60-70TOH T551N60-70TOH T1081N60-70TOH T1851N60-70TOH T2251N70-80TOH T1901N70-80TOH T2871N75-80TOH Up to 7000V,8000V Light Triggered Thyristors  T553N70TOH T1503N75-80TS07 T2563NH75-80TOH DxNx(Rectifier Diodes) Up to 800V,2000V,3000V,4500V,5500V,7000V,10000V: 25DN06 38DN04-06 46DN02-06 56DN02-06 65DN02-06 D2228N04-06T D4457N02-06T D5807N02-06T D5809N02-06T D8019N02-06T D8407N04-06T D428N08-20T D1049N08-18T D748N20-28T D1029N18-26T D1709N20-24T D2209N20-28T D2659N20-24T D4709N20-28T D1069N36-44T D749N36-48T D1809N32-48T D2200N20-28T D2650N20-24T D4201N16-22T D3501N32-42T D2201N45T D6001N45-50T D1800N32-48T D711N58-68T D1481N58-68T D3001N58-68T D3041N58-68T D471N80-90T D2601N85-90T DxSx(Fast Diodes)Up to 1400V,3000V,4500V:D138S08-10T D238S08-12T D368S10-14T D648S06-10T D658S10-14T D659S10-14T D228S22-25T D348S16-20T D438S16-20T D689S20-26T D1169S20-25T D1408S20-25T D440S16-20T D675S20-25T D690S20-26T D1170S20-25T D291S35-45T D371S45T D721S35-45T D901S
Sản phẩm cùng loại
Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS50A MDS55A MDS60A MDS70A MDS80A MDS90A 1600V -16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS50A MDS55A...

MDS50A MDS55A MDS60A MDS70A MDS80A MDS90A 1600V -16

Giá bán: Liên hệ

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS150A MDS250A MDS350A MDS400A MDS600A 1600V -16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS150A...

MDS150A MDS250A MDS350A MDS400A MDS600A 1600V -16

Giá bán: Liên hệ

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS500A MDS500A 1600V MDS500-16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS500A...

MDS500A MDS500A 1600V MDS500-16

Giá bán: Liên hệ

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS300A MDS300A 1600V MDS300-16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS300A...

MDS300A MDS300A 1600V MDS300-16

Giá bán: Liên hệ

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS100A MDS100A 1600V MDS100-16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS100A...

MDS100A MDS100A 1600V MDS100-16

Giá bán: Liên hệ

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS200A MDS200A 1600V MDS200-16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG MDS200A...

MDS200A MDS200A 1600V MDS200-16

Giá bán: Liên hệ

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG SQL150A SQL200A 1600V -16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG SQL150A...

SQL150A SQL200A 1600V -16

Giá bán: Liên hệ

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG SQL50A SQL60A SQL80A SQL90A SQL100A 1600V -16

Cầu chỉnh lưu, SHANG ZHENG SQL50A SQL60A...

SQL50A SQL60A SQL80A SQL90A SQL100A 1600V -16

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay7,218
 • Tháng hiện tại9,596
 • Tổng lượt truy cập4,619,338


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây