Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9

 • Đăng ngày 12-05-2020 10:06:24 PM - 440 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9

 • Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4, PXF4 thay thế mã cũ  FUJI PXR-4, PXR4 đã ngừng sản xuất
  Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-5, PXF5 thay thế mã cũ  FUJI PXR-5, PXR5 đã ngừng sản xuất
  Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ  FUJI PXR-9, PXR9 đã ngừng sản xuất
   

  Tình trạng sản phẩm:  PXR4 to PXF 4
  PXR5 to PXF 5
     PXR 9 to PXF 9
     


      PXR4TCY1-8W000-C PXR4TAY1-8W000-C PXR4TEY1-8W000-C 
      PXR4NCY1-8W000-C PXR4NAY1-8W000-C PXR4NEY1-8W000-C
      PXR4BCY1-8W000-C PXR4BAY1-8W000-C PXR4BEY1-8W000-C
      PXR4TCY1-FW000-C PXR4TAY1-FW000-C PXR4TEY1-FW000-C 
      PXR4NCY1-FW000-C PXR4NAY1-FW000-C PXR4NEY1-FW000-C
      PXR4TCY1-8WM00-C PXR4TAY1-8WM00-C PXR4TEY1-8WM00-C
      PXR4NCY1-MW000-C PXR4NAY1-MW000-C PXR4NEY1-MW000-C
      PXR4BCY1-8WM00-C PXR4BAY1-8WM00-C PXR4BEY1-8WM00-C 
      PXR4NCY1-8WM00-C PXR4NAY1-8WM00-C PXR4NEY1-8WM00-C
      PXV4TCY2-1V000-A PXV4TAY2-1V000-A PXV4TEY2-1V000-A 
      PXV4NCY2-FV000-A PXV4NAY2-FV000-A PXV4NEY2-FV000-A
      PXR4TCY1-8V000-A PXR4TAY1-8V000-A PXR4TEY1-8V000-A 
      PXR4NCY1-8V000-A PXR4NAY1-8V000-A PXR4NEY1-8V000-A
      PXR4BCY1-8V000-A PXR4BAY1-8V000-A PXR4BEY1-8V000-A
      PXR4TCY1-FV000-A PXR4TAY1-FV000-A PXR4TEY1-FV000-A 
      PXR4NCY1-FV000-A PXR4NAY1-FV000-A PXR4NEY1-FV000-A
      PXR4TCY1-5V000-A PXR4TAY1-5V000-A PXR4TEY1-5V000-A 
      PXR4NCY1-5V000-A PXR4NAY1-5V000-A PXR4NEY1-5V000-A
      PXR4TCY1-8VM00-A PXR4TAY1-8VM00-A PXR4TEY1-8VM00-A 
      PXR4NCY1-8VM00-A PXR4NAY1-8VM00-A PXR4NEY1-8VM00-A
      PXW4TCY2-8V000-A PXW4TAY2-8V000-A PXW4TEY2-8V000-A 
      PXW4NCY2-8V000-A PXW4NAY2-8V000-A PXW4NEY2-8V000-A
      PXW4TCY2-FV000-A PXW4TAY2-FV000-A PXW4TEY2-FV000-A 
      PXW4BCY2-8V000-A PXW4BAY2-8V000-A PXW4BEY2-8V000-A
      
      PXR5TCY1-8W000-C PXR5TAY1-8W000-C PXR5TEY1-8W000-C 
      PXR5NCY1-8W000-C PXR5NAY1-8W000-C PXR5NEY1-8W000-C
      PXR5BCY1-8W000-C PXR5BAY1-8W000-C PXR5BEY1-8W000-C
      PXR5TCY1-FW000-C PXR5TAY1-FW000-C PXR5TEY1-FW000-C 
      PXR5NCY1-FW000-C PXR5NAY1-FW000-C PXR5NEY1-FW000-C
      PXR5TCY1-8WM00-C PXR5TAY1-8WM00-C PXR5TEY1-8WM00-C
      PXR5NCY1-MW000-C PXR5NAY1-MW000-C PXR5NEY1-MW000-C
      PXR5BCY1-8WM00-C PXR5BAY1-8WM00-C PXR5BEY1-8WM00-C 
      PXR5NCY1-8WM00-C PXR5NAY1-8WM00-C PXR5NEY1-8WM00-C
      PXV5TCY2-1V000-A PXV5TAY2-1V000-A PXV5TEY2-1V000-A 
      PXV5NCY2-FV000-A PXV5NAY2-FV000-A PXV5NEY2-FV000-A
      PXR5TCY1-8V000-A PXR5TAY1-8V000-A PXR5TEY1-8V000-A 
      PXR5NCY1-8V000-A PXR5NAY1-8V000-A PXR5NEY1-8V000-A
      PXR5BCY1-8V000-A PXR5BAY1-8V000-A PXR5BEY1-8V000-A
      PXR5TCY1-FV000-A PXR5TAY1-FV000-A PXR5TEY1-FV000-A 
      PXR5NCY1-FV000-A PXR5NAY1-FV000-A PXR5NEY1-FV000-A
      PXR5TCY1-5V000-A PXR5TAY1-5V000-A PXR5TEY1-5V000-A 
      PXR5NCY1-5V000-A PXR5NAY1-5V000-A PXR5NEY1-5V000-A
      PXR5TCY1-8VM00-A PXR5TAY1-8VM00-A PXR5TEY1-8VM00-A 
      PXR5NCY1-8VM00-A PXR5NAY1-8VM00-A PXR5NEY1-8VM00-A
      PXW5TCY2-8V000-A PXW5TAY2-8V000-A PXW5TEY2-8V000-A 
      PXW5NCY2-8V000-A PXW5NAY2-8V000-A PXW5NEY2-8V000-A
      PXW5TCY2-FV000-A PXW5TAY2-FV000-A PXW5TEY2-FV000-A 
      PXW5BCY2-8V000-A PXW5BAY2-8V000-A PXW5BEY2-8V000-A
   
   
      PXR9TCY1-8W000-C PXR9TAY1-8W000-C PXR9TEY1-8W000-C 
      PXR9NCY1-8W000-C PXR9NAY1-8W000-C PXR9NEY1-8W000-C
      PXR9BCY1-8W000-C PXR9BAY1-8W000-C PXR9BEY1-8W000-C
      PXR9TCY1-FW000-C PXR9TAY1-FW000-C PXR9TEY1-FW000-C 
      PXR9NCY1-FW000-C PXR9NAY1-FW000-C PXR9NEY1-FW000-C
      PXR9TCY1-8WM00-C PXR9TAY1-8WM00-C PXR9TEY1-8WM00-C
      PXR9NCY1-MW000-C PXR9NAY1-MW000-C PXR9NEY1-MW000-C
      PXR9BCY1-8WM00-C PXR9BAY1-8WM00-C PXR9BEY1-8WM00-C 
      PXR9NCY1-8WM00-C PXR9NAY1-8WM00-C PXR9NEY1-8WM00-C
      PXV9TCY2-1V000-A PXV9TAY2-1V000-A PXV9TEY2-1V000-A 
      PXV9NCY2-FV000-A PXV9NAY2-FV000-A PXV9NEY2-FV000-A
      PXR9TCY1-8V000-A PXR9TAY1-8V000-A PXR9TEY1-8V000-A 
      PXR9NCY1-8V000-A PXR9NAY1-8V000-A PXR9NEY1-8V000-A
      PXR9BCY1-8V000-A PXR9BAY1-8V000-A PXR9BEY1-8V000-A
      PXR9TCY1-FV000-A PXR9TAY1-FV000-A PXR9TEY1-FV000-A 
      PXR9NCY1-FV000-A PXR9NAY1-FV000-A PXR9NEY1-FV000-A
      PXR9TCY1-5V000-A PXR9TAY1-5V000-A PXR9TEY1-5V000-A 
      PXR9NCY1-5V000-A PXR9NAY1-5V000-A PXR9NEY1-5V000-A
      PXR9TCY1-8VM00-A PXR9TAY1-8VM00-A PXR9TEY1-8VM00-A 
      PXR9NCY1-8VM00-A PXR9NAY1-8VM00-A PXR9NEY1-8VM00-A
      PXW9TCY2-8V000-A PXW9TAY2-8V000-A PXW9TEY2-8V000-A 
      PXW9NCY2-8V000-A PXW9NAY2-8V000-A PXW9NEY2-8V000-A
      PXW9TCY2-FV000-A PXW9TAY2-FV000-A PXW9TEY2-FV000-A 
      PXW9BCY2-8V000-A PXW9BAY2-8V000-A PXW9BEY2-8V000-A
       

     TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng, tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1: 0816.861.515
  Kinh doanh 2: 0836.861.515
  Kinh doanh 3: 0877.971.515
  Kinh doanh 4: 0917.971.515
  Kinh doanh 5: 0912.969.391
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi