Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9 Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9
Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4, PXF4 thay thế mã cũ  FUJI PXR-4, PXR4 đã ngừng sản xuất
Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-5, PXF5 thay thế mã cũ  FUJI PXR-5, PXR5 đã ngừng sản xuất
Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ  FUJI PXR-9, PXR9 đã ngừng sản xuất
 
FUJI PXF-4, PXF-5, PXF-9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4, PXR-5, PXR-9 Thiết bị công nghiệp, tự động hóa Số lượng: 0 cái


 •  
 • Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9

 • Đăng ngày 12-05-2020 11:18:14 AM - 250 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: FUJI PXF-4, PXF-5, PXF-9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4, PXR-5, PXR-9
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4, PXF4 thay thế mã cũ  FUJI PXR-4, PXR4 đã ngừng sản xuất
  Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-5, PXF5 thay thế mã cũ  FUJI PXR-5, PXR5 đã ngừng sản xuất
  Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ  FUJI PXR-9, PXR9 đã ngừng sản xuất
   


PXR4 to PXF 4PXR5 to PXF 5
PXR 9 to PXF 9
 
 
    PXR4TCY1-8W000-C PXR4TAY1-8W000-C PXR4TEY1-8W000-C 
    PXR4NCY1-8W000-C PXR4NAY1-8W000-C PXR4NEY1-8W000-C
    PXR4BCY1-8W000-C PXR4BAY1-8W000-C PXR4BEY1-8W000-C
    PXR4TCY1-FW000-C PXR4TAY1-FW000-C PXR4TEY1-FW000-C 
    PXR4NCY1-FW000-C PXR4NAY1-FW000-C PXR4NEY1-FW000-C
    PXR4TCY1-8WM00-C PXR4TAY1-8WM00-C PXR4TEY1-8WM00-C
    PXR4NCY1-MW000-C PXR4NAY1-MW000-C PXR4NEY1-MW000-C
    PXR4BCY1-8WM00-C PXR4BAY1-8WM00-C PXR4BEY1-8WM00-C 
    PXR4NCY1-8WM00-C PXR4NAY1-8WM00-C PXR4NEY1-8WM00-C
    PXV4TCY2-1V000-A PXV4TAY2-1V000-A PXV4TEY2-1V000-A 
    PXV4NCY2-FV000-A PXV4NAY2-FV000-A PXV4NEY2-FV000-A
    PXR4TCY1-8V000-A PXR4TAY1-8V000-A PXR4TEY1-8V000-A 
    PXR4NCY1-8V000-A PXR4NAY1-8V000-A PXR4NEY1-8V000-A
    PXR4BCY1-8V000-A PXR4BAY1-8V000-A PXR4BEY1-8V000-A
    PXR4TCY1-FV000-A PXR4TAY1-FV000-A PXR4TEY1-FV000-A 
    PXR4NCY1-FV000-A PXR4NAY1-FV000-A PXR4NEY1-FV000-A
    PXR4TCY1-5V000-A PXR4TAY1-5V000-A PXR4TEY1-5V000-A 
    PXR4NCY1-5V000-A PXR4NAY1-5V000-A PXR4NEY1-5V000-A
    PXR4TCY1-8VM00-A PXR4TAY1-8VM00-A PXR4TEY1-8VM00-A 
    PXR4NCY1-8VM00-A PXR4NAY1-8VM00-A PXR4NEY1-8VM00-A
    PXW4TCY2-8V000-A PXW4TAY2-8V000-A PXW4TEY2-8V000-A 
    PXW4NCY2-8V000-A PXW4NAY2-8V000-A PXW4NEY2-8V000-A
    PXW4TCY2-FV000-A PXW4TAY2-FV000-A PXW4TEY2-FV000-A 
    PXW4BCY2-8V000-A PXW4BAY2-8V000-A PXW4BEY2-8V000-A
    
    PXR5TCY1-8W000-C PXR5TAY1-8W000-C PXR5TEY1-8W000-C 
    PXR5NCY1-8W000-C PXR5NAY1-8W000-C PXR5NEY1-8W000-C
    PXR5BCY1-8W000-C PXR5BAY1-8W000-C PXR5BEY1-8W000-C
    PXR5TCY1-FW000-C PXR5TAY1-FW000-C PXR5TEY1-FW000-C 
    PXR5NCY1-FW000-C PXR5NAY1-FW000-C PXR5NEY1-FW000-C
    PXR5TCY1-8WM00-C PXR5TAY1-8WM00-C PXR5TEY1-8WM00-C
    PXR5NCY1-MW000-C PXR5NAY1-MW000-C PXR5NEY1-MW000-C
    PXR5BCY1-8WM00-C PXR5BAY1-8WM00-C PXR5BEY1-8WM00-C 
    PXR5NCY1-8WM00-C PXR5NAY1-8WM00-C PXR5NEY1-8WM00-C
    PXV5TCY2-1V000-A PXV5TAY2-1V000-A PXV5TEY2-1V000-A 
    PXV5NCY2-FV000-A PXV5NAY2-FV000-A PXV5NEY2-FV000-A
    PXR5TCY1-8V000-A PXR5TAY1-8V000-A PXR5TEY1-8V000-A 
    PXR5NCY1-8V000-A PXR5NAY1-8V000-A PXR5NEY1-8V000-A
    PXR5BCY1-8V000-A PXR5BAY1-8V000-A PXR5BEY1-8V000-A
    PXR5TCY1-FV000-A PXR5TAY1-FV000-A PXR5TEY1-FV000-A 
    PXR5NCY1-FV000-A PXR5NAY1-FV000-A PXR5NEY1-FV000-A
    PXR5TCY1-5V000-A PXR5TAY1-5V000-A PXR5TEY1-5V000-A 
    PXR5NCY1-5V000-A PXR5NAY1-5V000-A PXR5NEY1-5V000-A
    PXR5TCY1-8VM00-A PXR5TAY1-8VM00-A PXR5TEY1-8VM00-A 
    PXR5NCY1-8VM00-A PXR5NAY1-8VM00-A PXR5NEY1-8VM00-A
    PXW5TCY2-8V000-A PXW5TAY2-8V000-A PXW5TEY2-8V000-A 
    PXW5NCY2-8V000-A PXW5NAY2-8V000-A PXW5NEY2-8V000-A
    PXW5TCY2-FV000-A PXW5TAY2-FV000-A PXW5TEY2-FV000-A 
    PXW5BCY2-8V000-A PXW5BAY2-8V000-A PXW5BEY2-8V000-A
 
    PXR7TCY1-8W000-C PXR7TAY1-8W000-C PXR7TEY1-8W000-C 
    PXR7NCY1-8W000-C PXR7NAY1-8W000-C PXR7NEY1-8W000-C
    PXR7BCY1-8W000-C PXR7BAY1-8W000-C PXR7BEY1-8W000-C
    PXR7TCY1-FW000-C PXR7TAY1-FW000-C PXR7TEY1-FW000-C 
    PXR7NCY1-FW000-C PXR7NAY1-FW000-C PXR7NEY1-FW000-C
    PXR7TCY1-8WM00-C PXR7TAY1-8WM00-C PXR7TEY1-8WM00-C
    PXR7NCY1-MW000-C PXR7NAY1-MW000-C PXR7NEY1-MW000-C
    PXR7BCY1-8WM00-C PXR7BAY1-8WM00-C PXR7BEY1-8WM00-C 
    PXR7NCY1-8WM00-C PXR7NAY1-8WM00-C PXR7NEY1-8WM00-C
    PXV7TCY2-1V000-A PXV7TAY2-1V000-A PXV7TEY2-1V000-A 
    PXV7NCY2-FV000-A PXV7NAY2-FV000-A PXV7NEY2-FV000-A
    PXR7TCY1-8V000-A PXR7TAY1-8V000-A PXR7TEY1-8V000-A 
    PXR7NCY1-8V000-A PXR7NAY1-8V000-A PXR7NEY1-8V000-A
    PXR7BCY1-8V000-A PXR7BAY1-8V000-A PXR7BEY1-8V000-A
    PXR7TCY1-FV000-A PXR7TAY1-FV000-A PXR7TEY1-FV000-A 
    PXR7NCY1-FV000-A PXR7NAY1-FV000-A PXR7NEY1-FV000-A
    PXR7TCY1-5V000-A PXR7TAY1-5V000-A PXR7TEY1-5V000-A 
    PXR7NCY1-5V000-A PXR7NAY1-5V000-A PXR7NEY1-5V000-A
    PXR7TCY1-8VM00-A PXR7TAY1-8VM00-A PXR7TEY1-8VM00-A 
    PXR7NCY1-8VM00-A PXR7NAY1-8VM00-A PXR7NEY1-8VM00-A
    PXW7TCY2-8V000-A PXW7TAY2-8V000-A PXW7TEY2-8V000-A 
    PXW7NCY2-8V000-A PXW7NAY2-8V000-A PXW7NEY2-8V000-A
    PXW7TCY2-FV000-A PXW7TAY2-FV000-A PXW7TEY2-FV000-A 
    PXW7BCY2-8V000-A PXW7BAY2-8V000-A PXW7BEY2-8V000-A
 
    PXR9TCY1-8W000-C PXR9TAY1-8W000-C PXR9TEY1-8W000-C 
    PXR9NCY1-8W000-C PXR9NAY1-8W000-C PXR9NEY1-8W000-C
    PXR9BCY1-8W000-C PXR9BAY1-8W000-C PXR9BEY1-8W000-C
    PXR9TCY1-FW000-C PXR9TAY1-FW000-C PXR9TEY1-FW000-C 
    PXR9NCY1-FW000-C PXR9NAY1-FW000-C PXR9NEY1-FW000-C
    PXR9TCY1-8WM00-C PXR9TAY1-8WM00-C PXR9TEY1-8WM00-C
    PXR9NCY1-MW000-C PXR9NAY1-MW000-C PXR9NEY1-MW000-C
    PXR9BCY1-8WM00-C PXR9BAY1-8WM00-C PXR9BEY1-8WM00-C 
    PXR9NCY1-8WM00-C PXR9NAY1-8WM00-C PXR9NEY1-8WM00-C
    PXV9TCY2-1V000-A PXV9TAY2-1V000-A PXV9TEY2-1V000-A 
    PXV9NCY2-FV000-A PXV9NAY2-FV000-A PXV9NEY2-FV000-A
    PXR9TCY1-8V000-A PXR9TAY1-8V000-A PXR9TEY1-8V000-A 
    PXR9NCY1-8V000-A PXR9NAY1-8V000-A PXR9NEY1-8V000-A
    PXR9BCY1-8V000-A PXR9BAY1-8V000-A PXR9BEY1-8V000-A
    PXR9TCY1-FV000-A PXR9TAY1-FV000-A PXR9TEY1-FV000-A 
    PXR9NCY1-FV000-A PXR9NAY1-FV000-A PXR9NEY1-FV000-A
    PXR9TCY1-5V000-A PXR9TAY1-5V000-A PXR9TEY1-5V000-A 
    PXR9NCY1-5V000-A PXR9NAY1-5V000-A PXR9NEY1-5V000-A
    PXR9TCY1-8VM00-A PXR9TAY1-8VM00-A PXR9TEY1-8VM00-A 
    PXR9NCY1-8VM00-A PXR9NAY1-8VM00-A PXR9NEY1-8VM00-A
    PXW9TCY2-8V000-A PXW9TAY2-8V000-A PXW9TEY2-8V000-A 
    PXW9NCY2-8V000-A PXW9NAY2-8V000-A PXW9NEY2-8V000-A
    PXW9TCY2-FV000-A PXW9TAY2-FV000-A PXW9TEY2-FV000-A 
    PXW9BCY2-8V000-A PXW9BAY2-8V000-A PXW9BEY2-8V000-A
Sản phẩm cùng loại
Đèn còi báo động loại ngoài trời chống nước, bụi TGSG-01, TGSG-07, TGSG-08, TGSG-09, TGSG-11 220V24V

Đèn còi báo động loại ngoài trời chống...

TGSG-01, TGSG-07, TGSG-08, TGSG-09, TGSG-11

Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút phanh RY-1A RY-2.5A RY-3A RY-10A RY-10A-2 RY-10A-4

Cuộn hút phanh RY-1A RY-2.5A RY-3A...

RY-1A RY-2.5A RY-3A RY-10A RY-10A-2 RY-10A-4

Giá bán: Liên hệ

công tắc giới hạn Delixi JW2A-11 JW2A-11B JW2A-11H/L JW2A-11H/L TH JW2A-11Z/3 JW2A-11Z/5

công tắc giới hạn Delixi JW2A-11...

JW2A-11 JW2A-11B JW2A-11H/L JW2A-11H/L TH JW2A-11Z/3 JW2A-11Z/5

Giá bán: Liên hệ

Rơle thời gian Delixi Time Relay JSS48A, JSS48A-S, JSS48A-2Z, JSS48A-3, JSS48A-C

Rơle thời gian Delixi Time Relay JSS48A,...

JSS48A, JSS48A-S, JSS48A-2Z, JSS48A-3, JSS48A-C

Giá bán: Liên hệ

Hiển thị điều khiển nhiệt độ Fujian Shangrun WP-C403, WP-C401

Hiển thị điều khiển nhiệt độ Fujian...

WP-C403, WP-C401

Giá bán: Liên hệ

Công tắc hành trình Limit switch marine LX918-11L/Z/G/S/120

Công tắc hành trình Limit switch marine...

LX918-11L/Z/G/S/120

Giá bán: Liên hệ

Biến trở xoay, potentiometer WDJ36-F 1K 2K 5K 10K linearity 0.1%

Biến trở xoay, potentiometer WDJ36-F 1K...

WDJ36-F 1K 2K 5K 10K

Giá bán: Liên hệ

Mạch điều khiển van Huade amplifier VT-5007/VT-5008BS20 VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40 VT-3006/VT-3017/VT-3018BS30 VT-5005/VT-5006BS20 VT-5001/VT-5002BS20 VT5010BS20 VT-3000/VT-3013/VT-3014

Mạch điều khiển van Huade amplifier...

VT-5007/VT-5008BS20 VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40 VT-3006/VT-3017/VT-3018BS30 VT-5005/VT-5006BS20 VT-5001/VT-5002BS20 VT5010BS20 VT-3000/VT-3013/VT-3014BS30

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập97
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm94
 • Hôm nay8,057
 • Tháng hiện tại179,672
 • Tổng lượt truy cập5,500,610


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây