Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE6D62/EG24N9K4, 4WE6Y62/EG24N9K4, 4WE6C62/EG24N9K4 3WE6A62/EG24N9K4, 3WE6B62/EG24N9K4, 4WE6D62/EW230N9K4, 4WE6Y62/EW230N9K4, 4WE6C62/EW230N9K4, 3WE6A62/E

 • Đăng ngày 04-06-2020 03:29:46 AM - 288 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 4WE6D62/EG24N9K4, 4WE6Y62/EG24N9K4, 4WE6C62/EG24N9K4 3WE6A62/EG24N9K4 3WE6B62/EG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4, 4WE6Y62/EW230N9K4, 4WE6C62/EW230N9K4, 3WE6A62/EW230N9K4, 3WE6B62/EW230N9K4

 • Tình trạng sản phẩm:


  Rexroth Rexroth Electromagnetic reversing valve Part of the spot model:

  H-directional valve diameter 6 7X series maximum working pressure 315 maximum flow 60    

  Model Ordering code

  3WE6A70/HG12N9K4 R901089276

  3WE6A70/HG24N9K4 R901089244

  4WE6C70/HG12N9K4 R901089277    

  4WE6C70/HG24N9K4 R901089245

  4WE6D70/HG12N9K4 R901089273

  4WE6D70/HG24N9K4 R901087088

  4WE6Y70/HG12N9K4 R901089274

  4WE6Y70/HG24N9K4 R901089243

  4WE6E70/HG12N9K4 R901089278

  4WE6E70/HG24N9K4 R901087087

  4WE6J70/HG12N9K4 R901089280

  4WE6J70/HG24N9K4 R901089241

      

  E type directional valve diameter 6 6X series maximum working pressure 350 maximum flow 80-dc 60-ac    

  Model Ordering code    

  3WE6A62/EG24N9K4 R900561180

  3WE6B62/EG24N9K4 R900561270

  4WE6C62/EG24N9K4 R900561272

  4WE6C62/OFEG24N9K4 R900564107

  4WE6D62/EG24N9K4 R900561274

  4WE6D62/OFEG24N9K4 R900567512

  4WE6D62/EW230N9K4    

  4WE6E62/EG24N9K4 R900561278

  4WE6EA62/EG24N9K4 R900561280

  4WE6EB62/EG24N9K4 R900561281

  4WE6G62/EG24N9K4 R900561282

  4WE6H62/EG24N9K4 R900561286

  4WE6HA62/EG24N9K4 R900549534

  4WE6J62/EG12N9K4 R900567496

  4WE6J62/EG24N9K4 R900561288

  4WE6M62/EG24N9K4 R900577475

  4WE6Q62/EG24N9K4 R900561292

  4WE6R62/EG24N9K4 R900571012

  4WE6T62/EG24N9K4 R900934414

  4WE6U62/EG24N9K4 R900572785

  4WE6W62/EG24N9K4 R900568233

  4WE6Y62/EG24N9K4 R900561276

  4WE6D62/EW110N9K4 R900551704

  4WE6D62/0FEW110N9K4 R900552321

  4WE6E62/EW110N9K4 R900558641

  4WE6J62/EW110N9K4 R900551703

  3WE6A62/EW230N9K4 R900915672

  4WE6C62/EW230N9K4 R900913132

  4WE6D62/EW230N9K4 R900909559

  4WE6D62/OFEW230N9K4 R900915095

  4WE6E62/EW230N9K4 R900912492

  4WE6H62/EW230N9K4 R900912494

  4WE6J62/EW230N9K4 R900911762

  4WE6Y62/EW230N9K4 R900909415

      

  Type C Path 10 3X 4X Series Maximum Working Pressure 315 Maximum Flow 120    

  Model order code

  3WE 10A3X/CG24N9K4 R900S92014

  3WE I0A3X/CW230N9K4 R90091S67S

  3WE 10B3X/CG24N9K4 R900594429

  3WE I0B3X/CW230N9K4 R900517341

  4WE 10C3X/CG24N9K4 R900593277

  4WE 10C3X/CW230N9K4 R9009156S1

  4WE 10D3X/CG24N9K4 R900589933

  4WE 10D3X/CW230N9K4 R900912496

  4WE 10E3X/CG24N9K4 R900588201

  4WE 10E3X/CW230N9K4 R900911869

  4WE 10F3X/CG24N9K4 R900529749

  4WE 10F3X/CW230N9K4 R900918361

  4WE 10G3X/CG24N9K4 R900S94277

  4WE 10G3X/CW230N9K4 R9009I2497

  4WE 10H3X/CG24N9K4 R900S97986

  4WE 10H3X/CW230N9K4 R900503425

  4WE 10J3X/CG24N9K4 R900S89988

  4WE 10J3X/CW230N9K4 R9009I1868

  4WE 10L3X/CG24N9K4 R900599646

  4WE 10L3X/CW230N9K4 R90091S669

  4WE 10M3X/CG24N9K4 R900500932

  4WE 10M3X/CW230N9K4 R900916118

  4WC 10P3X/CG24N9K4 R900S00716

  4WE 10Q3X/CG24N9K4 R900S91325

  4WE 10Q3X/CW230N9K4 R900921465

  4WE 10R3X/CG24N9K4 R900S98S83

  4ME I0R3X/CW230N9K4 R900S93804

  4WE 10T3X/CG24N9K4 R900503424

  4WE 10T3X/CW230N9K4 R90O931784

  4WE 10U3X/CG24N9K4 R900S926SS

  4WE I0U3X/CW230N9K4 R900909906

  4WE 10V3X/CG24N9K4 R90092I780

  4WE 10V3X/CW230N9K4 R9009195533

  4WE I0W3X/CG24N9K4 ft900588200

  4WE 10W3X/CW230N9K4 R900S21281

  4WE 10Y3X/CG24N9K4 R90059SS3I

  4WE 10Y3X/CW230N9K4 R90091S670

      

      

      Cut-off type electromagnetic directional valve    

  M-SEW 6 type order number

  M-3SEW 6C3X/420MG205N9K4 R900050S14

  M-3SEW 6C3X/420MG24N9K4 R900566273

  M-3SEW 6U3X/420MG205N9K4 R900050515

  M-3SEW 6U3X/420MG24N9K4 R900566283

  M-SEW 10 type    

  M-3SEW 10U1X/420MG24N9K4 R900075565

  M-3SEW 10C1X/420MG24N9K4 R900075563

  M-3SEW 10C1X/420MG24N9K4/P    

  M-SED 6 type    

  M-3SED 6UK1X/350CG24N9K4 R900052621

  M-3SED 6CK1X/350CG24N9K4 R900052B92

  M-SED 10    

  M-3SED 10CK1X/350CG24N9K4 R900086685

  M-3SED 10UK1X/350CG24N9K4 R900051053

      

  4WE..73..A12 electromagnetic reversing valve    

  Model Order No.

  4WE 6D73-6X/EG24N9K4/AI2 R900546257

  4WE 6D73-6X/OFEG24N9K4M12 R90GS67066

  4WE 6E73-6X/EG24N9K4/AI2 R900S6709S

  4WE 6G73-6X/EG24N9K4/A12 R900572783

  4WE 6H73-6X/EG24N9K4/AI2 R900906660

  4WE 6J73-6X/EG24N9K4/A12 R900567997

  4WE 6W73-6X/EG24N9K4/A12 R900S67269

  4WE 6Y73-6X/EG24N9K4/A12 R900S72186

  4WE 10D73-3X/CG24N9K4/AI2 R900S28033

  4WE 10D73-3X/OFCG24N9K4/A12 R9C0S63418

  4WE 10E73-3X/CG24N9K4/A12 R9C052S71?

  4WE IOG73-3X/CG24N9K4/A12 R900S60503

  4WE I0H73-3X/CG24N9K4/A12 R900912742

  4WE 10Y73-3X/CG24N9K4/A12 R900929728

      

  Manual directional valve type WMR / WMU    

  3WMR6A5X/ R900471414

  4WMR6D5X/ R900465984

  4WMR6J5X/ R900477994

  3WMU6A5X/ R900401031

  4WMU6D5X/ R900479282

  Model WMD    

  4WMD6C5X/F R900476226

  4WMD6D5X/F R900476880

  4WMD6E5X/F R900475573

  4WMD6J5X/F R900471013

    Model WMM    

  4WMM6D5X/ R900468328

  4WMM6E5X/ R900467936

  4WMM6G5X/ R900471209

  4WMM6H5X/ R900467370

  4WMM6J5X/ R9004«9302

  Pilot Control Electrohydraulic Directional Valve 4X 6X 7X 

  Ffl number. Path 10 order code

  4WEH 10C4X/6EG24N9ETK4 R900941S81

  4WEH 10C4X/6EG24N9K4 R900925268

  4WEH 1004X/6EG24N9ETK4 R90092657S

  4WEH 10D4X/6EG24N9K4 R900931316

  4WEH 10E4X/6EG24N9ETK4 R900928594

  4WEH 10E4X/6EG24N9K4 R900928168

  4WEH 10G4X/6EG24N9ETK4 R900942019

  4WEH 10G4X/6EG24N9K4 R900961S16

  4WEH 10H4X/6EG24N9K4 R900920717

  4WEH 10J4X/6fG24N9ETK4 R900926574

  4WEH 10J4X/6EG24N9K4 R900578288

  4WEH 10M4X/6EG24N9K4 R90075473S

  4WEH 10Q4X/6EG24N9ETK4 R90097394S

  4WEH 10Q4X/6EG24N9K4 R900924732

  4WEH 10R4X/6EG24N9ETK4 R900952799

  4WEH 10R4X/6EG24N9K4 R900947420

  4WEH 10T4X/6EG24N9K4 R900977227

  4WEH 10V4X/6EG24N9K4 R900958747

  4WEH 10HD4X/6EG24N9ETK4 R900929469

  4WEH 10HD4X/6E024N9K4 R900957389

   . Path 16 order code

  4WEH 16E6X/6EG24NETZ5L    

  4WEH 16C7X/6EG24N9ETK4 R900922081

  4WEH 16C7X/6EG24N9K4 R900924024

  4WEH 16D7X/6EG24N9ETK4 R900922083

  4WEH 16D7X/6EG24N9K4 R900923989

  4WEH 16E7X/6EG24N9ETK4 R900922084

  4WEH 16E7X/6EG24N9K4 R900923811

  4WEH 16E7X/6EG24N9ETS2K4R900923972

  4WEH 16E7X/6EG24N9EK4/B10    

  4WEH 16G7X/6EG24N9ETK4 R900926886

  4WEH 16G7X/6EG24N9K4 R900926378

  4WEH 16H7X/6EG24N9ETK4 R900926207

  4WEH 16H7X/6EG24N9K4 R900933198

  4WEH 16J7X/6EG24N9ETK4 R9009220SS

  4WEH 16J7X/6EG24N9K4 R90092SS80

  4WEH 16 J 7X/6EG24N9EK4/B10    

  4WEH 16M7X/6EG24N9ETK4 R900926887

  4WEH 16M7X/6EG24N9K4 R900929281

  4WEH 16R7X/6EQ4N9ETK4 R900925977

  4WEH 16R7X/6E024N9K4 R900929283

  4WEH 16T7X/6EG24N9ETK4 R900926888

  4WEH 16T7X/66G24N9K4 R90094230?

  4WEH 16V7X/6EG24N9K4 R900712908

  4WEH 16W7X/6CG24N9ETK4 R900925961

  4WEH 16W7X/6CG24N9K4 R900927092

  4WEH 16K7X/66G24N9K4 R900963501

  4WEH 16Z7X/6EG24N9K4 R900939796

  4WEH 16HC7X/6EG24N9K4 R900956808

  4WEH 16HD7X/6EG24N9ETK4 R900922079

  4WEH 16HD7X/6EG24N9K4 R90092S823

  4WEH 16 HD7X/OF6EG24N9EK4/B10    

  4WEH16U7X/6EG24N9ETK4    

      

  a.. Path 22 order code

  4WEH22M6X/6EG24N9EK4    

  4WEH22U6X/6EG24N9ETK4    

  4WEH22J6X/6EG24N9ETK4    

  4WEH22E6X/6EG24N9ETK4    

  4WEH 22C7X/6EG24N9ETK4/B10 R900722936

  4WEH 22C7X/6EG24N9K4 R900930928

  4WEH 22D7X/6EG24N9ETK4/B10 R9009S1901

  4WEH 2207X/6EG24N9K4 R900920169

  4WEH 22E7X/6EG24N9ETK4/B10 R900931338

  4WEH 22E7X/6EG24N9K4 R90098165S

  4WEH 22G7X/6EG24N9ETK4/B10P4.S R900930144

  4WEH 22G7X/6EG24N9K4 R900927611

  4WEH 22H7X/6EG24N9ETK4/B10P4.5 R900730904

  4WEH 22H76/6EG24N9ETS2K4/P4.5    

      

  4WEH 22H7X/6EG24N9K4    

  4WEH 22J7X/6EG24N9ETK4/B10P4.5 R900932049

  4WEH 22J7X/6EG24N9IC4 R9009164S2

  4WEH 22M7X/6EG24N9K4 R900766705

  4WEH 22Q7X/6EG24N9ETK4/B10 R900951218

  4WEH 22Q7X/6EG24N9K4 R900747704

  4WEH 22R7X/6EG24N9ETK4/B10 R900932992

  4WEH 22R7X/6EG24N9K4 R900923680

  4WEH 22W7X/6EG24N9ETK4/B10 R900956272

  4WEH 22W7X/6EG24N9K4 R900978642

  4WEH 22HD7X/6EG24N9ETIC4/B10 R900926S07

  4WEH 22HD7X/6E024N9K4 R90092S823

  4WEH 22HK7X/6E024N9ETK4/B10 R900753578

  4WEH 22K7X/6EO24N9ETK4/B10 R900963669

  4WEH 22K7X/6EG24N9K4 R900978132

  4WEH 22Z7X/6EG24N9K4 R900705849

  Sister number, path 32 order code

  4WEH 32C6X/6EG24N9EK4/B10P4.S R900700270

  4WEH 32C6X/6EG24N9K4 R900942550

  4WEH 32D6X/6EG24N9EK4/B10 R900957519

  4WEH 32D6X/6EG24N9K4 R900937068

  4WEH 32E6X/6EG24N9ETK4/B10 R900954291

  4WEH 32E6X/6EG24N9K4 R900972539

  4WEH 32G6X/6EG24N9EK4/B10 R900715427

  4WEH 32G6X/6EG24N9K4 R900947978

  4WEH 32H6X/6EG24N9K4 R900951221

  4WEH 32J6X/6EG24N9ETK4/B10 R9009320S2

  4WEH 32J6X/6EG24N9K4 R9009335S8

  4WEH 32M6X/6EG24N9EK4/B10 R900766461

  4WEH 32M6X/6EG24N9K4 R900947975

  4WEH 32Q6X/6EG24N9ETK4/B10 R900961918

  4WEH 32Q6X/6EG24N9K4 R900702114

  4WEH 32R6X/6EG24N9£TK4/B10 R900966086

  4WEH 32W6X/6EG24N9K4 R900732830

  4WEH 32HC6X/6E024N9K4 R900916934

  4WEH 32H0R6X/6EG24N9ETK4/B10 R900968228

  4WEH 32HDC6X/6EG24N9K4 R900949136

  Model. Path 25 Order Code

  H-24WEH 25C6X/6EG24N9K4 of 00924322

  H-4WEH 25D6X/6EG24N9K4 R900907357

  H-4WEH 25E6X/6EG24N9K4 R900932453

  H-4WEH 25G6X/6EG24N9K4 R900936600

  H-4WEH 25H6X/6EG24N9K4 R900949851

  H-4WEH 25J6X/6EG24N9K4 R900929180

  H-4WEH 25Q6X/6E624N9K4 R900780849

  H-4WEH 25R6X/6EG24N9K4 R900708262

  H-4WEH 25T6X/6EG24N9K4 R900701990

  H-4WEH 25W6X/6EG24N9K4 R900931313

  H-4WEH 25HD6X/6EG24N9K4 R900769948

  H-4WEH 25Z6X/6EG24N9K4 R900921602

  H-4WEH25L67/6EG24N9ETK4/B10D3 R900965478

       

   

  Van thủy lực Rexroth proportional valve 4WREE10V25-2X/G24K31/A1V 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V
  Van thủy lực Rexroth proportional valve 4WREE10V25-2X/G24K31/A1V 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6Q62/EG24N9K4 4WE6F62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6HB62/EG24N9K4
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6Q62/EG24N9K4 4WE6F62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6HB62/EG24N9K4 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H70/HG24N9K4 4WE6M70/HG24N9K4 4WE6G70/HG24N9K4 4WE6E70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4/B10 4WE6D70/HG24N9K4 4WE6Y70/HG24N9K4 4WE6C70/HG24N9K4 4WE6D70
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H70/HG24N9K4 4WE6M70/HG24N9K4 4WE6G70/HG24N9K4 4WE6E70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4/B10 4WE6D70/HG24N9K4 4WE6Y70/HG24N9K4 4WE6C70/HG24N9K4 4WE6D70 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth 4WE6D62/EG24K4QMBG24 4WE6Y62/EG24K4QMBG24 4WE6E62/EG24K4QMBG24 4WE6J62/EG24K4QMBG24 4WE6G62/EG24K4QMBG24
  Van thủy lực Rexroth 4WE6D62/EG24K4QMBG24 4WE6Y62/EG24K4QMBG24 4WE6E62/EG24K4QMBG24 4WE6J62/EG24K4QMBG24 4WE6G62/EG24K4QMBG24 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve direct-acting sequence valve DZ10DP1-43/150YM, DZ10DP2-43/210YM 75YM 315XYM
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve direct-acting sequence valve DZ10DP1-43/150YM, DZ10DP2-43/210YM 75YM 315XYM Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SED6UK13/350CG24N9K4, M-3SED6CK1X/350CG24N9K4
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SED6UK13/350CG24N9K4, M-3SED6CK1X/350CG24N9K4 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SEW6C36/420MG24N9K4/V ,M-3SEW6U36/420MG24N9K4/V
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SEW6C36/420MG24N9K4/V ,M-3SEW6U36/420MG24N9K4/V Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional solenoid valve 4WREE10E75-23/G24K31/A1VD3M, 4WREE10W75-2X/G24K31/F1
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional solenoid valve 4WREE10E75-23/G24K31/A1VD3M, 4WREE10W75-2X/G24K31/F1 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional valve 4WRBA6W30-20/G24N9Z4/M
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional valve 4WRBA6W30-20/G24N9Z4/M Liên hệ
  van kiểm tra, hydraulic control check valve Rexroth Z2S6, Z2S6A, Z2S6B, Z2S10, Z2S16, Z2S22
  van kiểm tra, hydraulic control check valve Rexroth Z2S6, Z2S6A, Z2S6B, Z2S10, Z2S16, Z2S22 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE10D5X/HG24N9K4/M, 4WE1YD5X/HG24N9K4/M, 4WE10C5X/HG24N9K4/M
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE10D5X/HG24N9K4/M, 4WE1YD5X/HG24N9K4/M, 4WE10C5X/HG24N9K4/M Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE6J60/SG24N9K4, 4WE6E60/SG24N9K4
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE6J60/SG24N9K4, 4WE6E60/SG24N9K4 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1 : 0816861515
  Kinh doanh 2 : 0836861515
  Kinh doanh 3 : 0917971515
  Kinh doanh 4 : 0787971515
  Kinh doanh 5 : 0877971515
  Kinh doanh 6 : 0944427299
  Kỹ thuật : 0926511515
  Kế toán: 0912969391
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
  Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi