Van thủy lực, Rexroth DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4 Van thủy lực, Rexroth DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4 Van thủy lực, Rexroth DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4 Rexroth Số lượng: 0 cái


 •  
 • Van thủy lực, Rexroth DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4

 • Đăng ngày 08-08-2020 11:01:38 AM - 71 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4
 • Giá bán: Liên hệ
 • Van thủy lực, Rexroth DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4


DBW10A2-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A2-5X/315XY-6EW230N9K4
DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A2-5X/315X-6EG24N9K4
DBW10A2-5X/315Y-6EG24N9K4 DBW10A2-5X/315XY-6EG24N9K4
DBW10A1-52/315-6EW230N9K4 DBW10A1-52/3152-6EW230N9K4
DBW10A1-52/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-52/3152Y-6EW230N9K4
DBW10A1-52/315-6EG24N9K4 DBW10A1-52/3152-6EG24N9K4
DBW10A1-52/315Y-6EG24N9K4 DBW10A1-52/3152Y-6EG24N9K4
DBW10A2-52/315-6EW230N9K4 DBW10A2-52/3152-6EW230N9K4
DBW10A2-52/315Y-6EW230N9K4 DBW10A2-52/3152Y-6EW230N9K4
DBW10A2-52/315-6EG24N9K4 DBW10A2-52/3152-6EG24N9K4
DBW10A2-52/315Y-6EG24N9K4 DBW10A2-52/3152Y-6EG24N9K4
DBW10B1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10B1-5X/315X-6EW230N9K4
DBW10B1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10B1-5X/315XY-6EW230N9K4
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10B1-5X/315X-6EG24N9K4
DBW10B1-5X/315Y-6EG24N9K4 DBW10B1-5X/315XY-6EG24N9K4
DBW10B2-5X/315-6EW230N9K4 DBW10B2-5X/315X-6EW230N9K4
DBW10B2-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10B2-5X/315XY-6EW230N9K4
DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4 DBW10B2-5X/315X-6EG24N9K4
DBW10B2-5X/315Y-6EG24N9K4 DBW10B2-5X/315XY-6EG24N9K4
DBW10B1-52/315-6EW230N9K4 DBW10B1-52/3152-6EW230N9K4
DBW10B1-52/315Y-6EW230N9K4 DBW10B1-52/3152Y-6EW230N9K4
DBW10B1-52/315-6EG24N9K4 DBW10B1-52/3152-6EG24N9K4
DBW10B1-52/315Y-6EG24N9K4 DBW10B1-52/3152Y-6EG24N9K4
DBW10B2-52/315-6EW230N9K4 DBW10B2-52/3152-6EW230N9K4
DBW10B2-52/315Y-6EW230N9K4 DBW10B2-52/3152Y-6EW230N9K4
DBW10B2-52/315-6EG24N9K4 DBW10B2-52/3152-6EG24N9K4
DBW10B2-52/315Y-6EG24N9K4 DBW10B2-52/3152Y-6EG24N9K4
DBW10A1-5X/50-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/50X-6EW230N9K4
DBW10A1-5X/50Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/50XY-6EW230N9K4
DBW10A1-5X/50-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/50X-6EG24N9K4
DBW10A1-5X/50Y-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/50XY-6EG24N9K4
DBW10A2-5X/50-6EW230N9K4 DBW10A2-5X/50X-6EW230N9K4
DBW10A2-5X/50Y-6EW230N9K4 DBW10A2-5X/50XY-6EW230N9K4
DBW10A2-5X/50-6EG24N9K4 DBW10A2-5X/50X-6EG24N9K4
DBW10A2-5X/50Y-6EG24N9K4 DBW10A2-5X/50XY-6EG24N9K4
DBW10A1-52/50-6EW230N9K4 DBW10A1-52/50X-6EW230N9K4
DBW10A1-52/50Y-6EW230N9K4 DBW10A1-52/50XY-6EW230N9K4
DBW10A1-52/50-6EG24N9K4 DBW10A1-52/50X-6EG24N9K4
DBW10A1-52/50Y-6EG24N9K4 DBW10A1-52/50XY-6EG24N9K4
Sản phẩm cùng loại
Van thủy lực Rexroth proportional solenoid valve 4WREE6E-08-2X/G24K31/A1V/F1V 4WREE6E-16-2X/G24K31/A1V/F1V 4WREE6E-32-2X/G24K31/A1V/F1V 4WREE6W-08-2X/G24K31/A1V/F1V 4

Van thủy lực Rexroth proportional...

4WREE6E-08-2X/G24K31/A1V/F1V 4WREE6E-16-2X/G24K31/A1V/F1V 4WREE6E-32-2X/G24K31/A1V/F1V 4WREE6W-08-2X/G24K31/A1V/F1V 4WREE6W-16-2X/G24K31/A1V/F1V

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực Rexroth M-3SED6CK13 350CG24N9K4 R900052392 M-3SED6UK13/350CG24N9K4 M-3SED6UK13/350CG205N9K4 M-3SED6CK13/350CG24N9K4 M-3SED6CK13/350CG205N9K4

Van thủy lực Rexroth M-3SED6CK13...

M-3SED6CK13 350CG24N9K4 R900052392

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth SV10PA1-42 SV10PA2-42 SV10PA3-42 SL10PA1-42 SL10PA2-42 SL10PA3-42 SV10PB1-42 SV10PB2-42 SV10PB3-42 SL10PA4-42 SL10PB2-42/V SL10PA1-42/V

Van thủy lực, Rexroth SV10PA1-42...

SV10PA1-42 SV10PA2-42 SV10PA3-42 SL10PA1-42 SL10PA2-42 SL10PA3-42 SV10PB1-42 SV10PB2-42 SV10PB3-42 SL10PA4-42 SL10PB2-42/V SL10PA1-42/V

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth ZDR6DA1-4X/25Y ZDR6DA1-4X/75Y ZDR6DA1-4X/150Y ZDR6DA1-4X/210Y

Van thủy lực, Rexroth ZDR6DA1-4X/25Y...

ZDR6DA1-4X/25Y ZDR6DA1-4X/75Y ZDR6DA1-4X/150Y ZDR6DA1-4X/210Y

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WEH10C4X/6EG24N9K4 4WEH10C4X/6EW230N9K4 4WEH10D4X/6EG24N9K4 4WEH10D4X/6EW230N9K4 4WEH10K4X/6EG24N9K4 4WEH10K4X/6EW230N9K4 4WEH10Z4X/6EG24N9K4

Van thủy lực, Rexroth...

4WEH10C4X/6EG24N9K4 4WEH10C4X/6EW230N9K4 4WEH10D4X/6EG24N9K4 4WEH10D4X/6EW230N9K4 4WEH10K4X/6EG24N9K4 4WEH10K4X/6EW230N9K4 4WEH10Z4X/6EG24N9K4

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth ZDB6VP ZDB6VA ZDB6VB ZDB6VC ZDB6VD

Van thủy lực, Rexroth ZDB6VP ZDB6VA...

ZDB6VP ZDB6VA ZDB6VB ZDB6VC ZDB6VD

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9EK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/D3M 4WRZ10E3-8

Van thủy lực, Rexroth...

4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9EK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/D3M 4WRZ10E3-85-7X/6EG24N9K4&

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay7,580
 • Tháng hiện tại24,653
 • Tổng lượt truy cập5,798,688


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây