Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Bơm thủy lưc, bơm piston, Rexroth plunger pump, Rexroth hydraulic oil pump PR4-30

 • Đăng ngày 26-04-2020 09:52:20 AM - 240 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: PR4-30
 • Bơm thủy lưc, bơm piston, Rexroth plunger pump, Rexroth hydraulic oil pump PR4-30

  Tình trạng sản phẩm:


   

  R901088424 PR4-3X/1,60-700RA01M02
  R901088426 PR4-3X/1,60-700RA01M03
  R901088429 PR4-3X/2,00-700RA01M01
  R901088485 PR4-3X/2,00-700RA01M02
  R901088493 PR4-3X/2,00-700RA01M03
  R901088530 PR4-3X/1,60-700RG01M01
  R901088545 PR4-3X/2,50-700RA01M01
  R901088554 PPR4-3X/2,50-700RA01M02
  R901088557 PR4-3X/2,50-700RA01M03
  R901088564 PR4-3X/3,15-500RA01M01
  R901088592 PR4-3X/3,15-500RA01M02
  R901088604 PR4-3X/3,15-500RA01M03
  R901088612 PR4-3X/3,15-700RA01M01
  R901088622 PR4-3X/3,15-700RA01M08
  R901088624 PR4-3X/4,00-700RA01M01
  R901088682 PR4-3X/2,00-700RG01M01
  R901088689 PR4-3X/4,00-700RA01M08
  R901088695 PR4-3X/5,00-500RA01M01
  R901088758 PR4-3X/5,00-500RA01M02
  R901088770 PR4-3X/5,00-500RA01M03
  R901088867 PR4-3X/6,30-500RA01M01
  R901088869 PR4-3X/6,30-500RA01M02
  R901088872 PR4-3X/6,30-500RA01M03
  R901088879 PR4-3X/6,30-700RA01M01
  R901088888 PR4-3X/6,30-700RA01M02
  R901088896 PR4-3X/6,30-700RA01M08
  R901088907 PR4-3X/6,30-700RA01M11
  R901088910 PR4-3X/6,30-700RA01M12
  R901088911 PR4-3X/8,00-500RA01M01
  R901088918 PR4-3X/2,50-700RG01M01
  R901088931 PR4-3X/8,00-500RA01M08
  R901088940 PR4-3X/8,00-700RA01M01
  R901088952 PR4-3X/8,00-700RA01M02
  R901088960 PR4-3X/8,00-700RA01M08
  R901088970 PR4-3X/8,00-700RA01M11
  R901089139 PR4-3X/2,50-700RG12M01
  R901089169 PR4-3X/8,00-700RA01M12
  R901089173 PR4-3X/10,00-500RA01M01
  R901089283 PR4-3X/10,00-500RA01M08
  R901089290 PR4-3X/16,00-500RA01M01
  R901089292 PR4-3X/16,00-500RA01M02
  R901089295 PR4-3X/16,00-500RA01M08
  R901089303 PR4-3X/16,00-500RA01M11
  R901089305 PR4-3X/16,00-500RA01M12
  R901089313 PR4-3X/20,00-500RA01M01
  R901089484 PR4-3X/1,60-700RA01M01
  R901089530 PR4-3X/20,00-500RA01M02
  R901089536 PR4-3X/20,00-500RA01M08
  R901089555 PR4-3X/3,15-500RG01M01
  R901089564 PR4-3X/6,30-700RA01V01
  R901089604 PR4-3X/20,00-500RA01M11
  R901089608 PR4-3X/20,00-500RA01M12
  R901089709 PR4-3X/1,60-700RG12M01
  R901089719 PR4-3X/3,15-700RG01M01
  R901089728 PR4-3X/3,15-500RG12M01
  R901089730 PR4-3X/3,15-700RG12M01
  R901089733 PR4-3X/4,00-700RG01M01
  R901089735 PR4-3X/4,00-700RG12M01
  R901089758 PR4-3X/2,00-700RA12M01
  R901089764 PR4-3X/5,00-500RG01M01
  R901089766 PR4-3X/5,00-500RG12M01
  R901089775 PR4-3X/6,30-500RG01M01
  R901089791 PR4-3X/6,30-500RG12M01
  R901089799 PR4-3X/8,00-500RG01M01
  R901089806 PR4-3X/8,00-500RG12M01
  R901089810 PR4-3X/8,00-700RG01M01
  R901089817 PR4-3X/8,00-700RG12M01
  R901089824 PR4-3X/10,00-500RG01M01
  R901089830 R4-3X/10,00-500RG12M01
  R901089834 PR4-3X/20,00-500RG01M01
  R901089855 PR4-3X/1,60-700RK01M01
  R901089861 PR4-3X/2,00-700RK01M01
  R901089868 PR4-3X/2,50-700RK01M01
  R901089875 PR4-3X/3,15-500RK01M01
  R901089877 PR4-3X/3,15-700RK01M01
  R901089882 PR4-3X/4,00-700RK01M01
  R901089883 PR4-3X/5,00-500RK01M01
  R901089886 PR4-3X/6,30-500RK01V01
  R901089924 PR4-3X/8,00-500RK01M01
  R901089926 PR4-3X/10,00-500RK01M01
  R901090121 PR4-3X/16,00-500RA01V01
  R901090546 PR4-3X/20,00-500RG01M02
  R901091275 PR4-3X/1,60-700RA01V03
  R901093639 PR4-3X/2,50-700RA12M01
  R901093640 PR4-3X/1,60-700RA12M01
  R90109364 PR4-3X/10,00-500RA12M01
  R901093643 PR4-3X/5,00-500RA12M01
  R901093645 PR4-3X/5,00-500RA12M02
  R901093852 PR4-3X/20,00-500RA12M01
  R901093855 PR4-3X/16,00-500RA12M01
  R901093864 PR4-3X/8,00-700RA12M01
  R901093866 PR4-3X/8,00-500RA12M01
  R901093867 PR4-3X/6,30-500RA12M01
  R901093868 PR4-3X/4,00-700RA12M01
  R901093869 PR4-3X/8,00-500RG01M08
  R901093871 PR4-3X/3,15-500RA12M01
  R901093872 PR4-3X/1,60-700RA12V01
  R901093873 PR4-3X/8,00-700RA12M02
  R901094046 PR4-3X/6,30-700RA12M01
  R901094068 PR4-3X/10,00-500RA12V01

       

   

  Van thủy lực Rexroth proportional valve 4WREE10V25-2X/G24K31/A1V 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V
  Van thủy lực Rexroth proportional valve 4WREE10V25-2X/G24K31/A1V 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6Q62/EG24N9K4 4WE6F62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6HB62/EG24N9K4
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6Q62/EG24N9K4 4WE6F62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6HB62/EG24N9K4 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H70/HG24N9K4 4WE6M70/HG24N9K4 4WE6G70/HG24N9K4 4WE6E70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4/B10 4WE6D70/HG24N9K4 4WE6Y70/HG24N9K4 4WE6C70/HG24N9K4 4WE6D70
  Van thủy lực Rexroth 4WE6H70/HG24N9K4 4WE6M70/HG24N9K4 4WE6G70/HG24N9K4 4WE6E70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4/B10 4WE6D70/HG24N9K4 4WE6Y70/HG24N9K4 4WE6C70/HG24N9K4 4WE6D70 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth 4WE6D62/EG24K4QMBG24 4WE6Y62/EG24K4QMBG24 4WE6E62/EG24K4QMBG24 4WE6J62/EG24K4QMBG24 4WE6G62/EG24K4QMBG24
  Van thủy lực Rexroth 4WE6D62/EG24K4QMBG24 4WE6Y62/EG24K4QMBG24 4WE6E62/EG24K4QMBG24 4WE6J62/EG24K4QMBG24 4WE6G62/EG24K4QMBG24 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve direct-acting sequence valve DZ10DP1-43/150YM, DZ10DP2-43/210YM 75YM 315XYM
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve direct-acting sequence valve DZ10DP1-43/150YM, DZ10DP2-43/210YM 75YM 315XYM Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SED6UK13/350CG24N9K4, M-3SED6CK1X/350CG24N9K4
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SED6UK13/350CG24N9K4, M-3SED6CK1X/350CG24N9K4 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SEW6C36/420MG24N9K4/V ,M-3SEW6U36/420MG24N9K4/V
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SEW6C36/420MG24N9K4/V ,M-3SEW6U36/420MG24N9K4/V Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional solenoid valve 4WREE10E75-23/G24K31/A1VD3M, 4WREE10W75-2X/G24K31/F1
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional solenoid valve 4WREE10E75-23/G24K31/A1VD3M, 4WREE10W75-2X/G24K31/F1 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional valve 4WRBA6W30-20/G24N9Z4/M
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional valve 4WRBA6W30-20/G24N9Z4/M Liên hệ
  van kiểm tra, hydraulic control check valve Rexroth Z2S6, Z2S6A, Z2S6B, Z2S10, Z2S16, Z2S22
  van kiểm tra, hydraulic control check valve Rexroth Z2S6, Z2S6A, Z2S6B, Z2S10, Z2S16, Z2S22 Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE10D5X/HG24N9K4/M, 4WE1YD5X/HG24N9K4/M, 4WE10C5X/HG24N9K4/M
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE10D5X/HG24N9K4/M, 4WE1YD5X/HG24N9K4/M, 4WE10C5X/HG24N9K4/M Liên hệ
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE6J60/SG24N9K4, 4WE6E60/SG24N9K4
  Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE6J60/SG24N9K4, 4WE6E60/SG24N9K4 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1 : 0816861515
  Kinh doanh 2 : 0836861515
  Kinh doanh 3 : 0917971515
  Kinh doanh 4 : 0787971515
  Kinh doanh 5 : 0877971515
  Kinh doanh 6 : 0944427299
  Kỹ thuật : 0926511515
  Kế toán: 0912969391
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
  Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi