Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Biến tần Fuji, Fuji Inverter FRN3.7F1S-4C

 • Đăng ngày 11-12-2019 05:41:12 AM - 621 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: FRN3.7F1S-4C
 • Biến tần Fuji  Fuji Inverter FRN3.7F1S-4C

  Tình trạng sản phẩm:


  Fuji Inverter

  VP-F1S series (the original P11S series upgrades instead of products)

   

  VP-F1S series fan / pump type inverter:

  Product name: Fuji inverter FRENIC-VP Series (three-phase 380V )

  Product model:  FRN3.7F1S-4C 

  Power:  3.7-560KW

  The FRENIC-VP series for Fuji inverter fans and pumps has the best functions suitable for the HVAC Heat Ventilation Air Conditionar ) industry. It saves space, is easy to operate, has a wide range of models, and supports worldwide.

  Fuji Inverter FRENIC-VP takes advantage of the fan, water pump, and second- order decreasing torque load characteristics, saves energy and labor, fully taps the system's ability to respond, and meets the need for overall cost reduction.

  Standard

  3- phase 200V series

  phase 400V series

  Fan-pump   F1S: three-phase 380V
  Fuji Inverter F1S Series Model Introduction


  FRN1.5E1S-4C/380V 1.5KW
  FRN0.4C1S-4C
  FRN0.75C1S-4C
  FRN1.5C1S-4C
  FRN2.2C1S-4C
  FRN3.7C1S-4C
  FRN0.4C1S-7C
  FRN0.75C1S-7C
  FRN1.5C1S-7C
  FRN2.2C1S-7C
  FRN 0. 4E1S-4C
  FRN 0.75E1S-4C
  FRN 1. 5E1S-4C
  FRN 2. 2E1S-4C
  FRN 3. 7E1S-4C
  FRN 5.5E1S-4C
  FRN 7.5E1S-4C
  FRN 11E1S-4C
  FRN 15E1S-4C
  FRN 0.4E1S-7C
  FRN 0.75E1S-7C
  FRN 1.5E1S-7C
  FRN 2.2E1S-7C
  FRN3.7F1S-4C
  FRN5.5F1S-4C
  FRN7.5F1S-4C
  FRN11F1S-4C
  FRN15F1S-4C
  FRN18.5F1S-4C
  FRN22F1S-4C
  FRN30F1S-4C
  FRN37F1S-4C
  FRN45F1S-4C
  FRN55F1S-4C
  FRN75F1S-4C
  FRN90F1S-4C
  FRN110F1S-4C
  FRN132F1S-4C
  FRN160F1S-4C
  .75KW DB0.75-4
  1.5KW DB2.2-4
  2.2KW DB2.2-4
  4.0KW DB3.7-4
  5.5KW 7.5KW DB5.5-4
  7.5KW 1 1KW DB7.5-4
  1 1KW 1 5KW BU22-4C 2773 DB11-4
  1 5KW 18.5KW BU22-4C 2773 DB15-4
  18.5KW 2 2KW BU22-4C 2773 DB18.5-4
  2 2KW 30KW BU22-4C 2773 DB22-4
  30KW 37KW BU037-4C 5300 DB30-4A
  37KW 45KW BU037-4C 5300 DB37-4A
  45KW 55KW BU055-4C 9273 DB45-4A
  55KW 75KW BU055-4C 9273 DB55-4A
  75KW 90KW BU90-4C 12153 DB75-4A
  90KW 110KW BU90-4C 12153 DB110-4A
  110KW 132KW BU132-4C 15898 DB110-4A
  132KW 160KW BU132-4C 15898 DB132-4A
  160KW 200KW BU220-4C 23758 DB160-4A
  200KW 220KW BU220-4C 23758 DB200-4A
  220KW 280KW BU220-4C 23758 DB220-4A
  280KW 315KW BU220-4C (2个) 23758 DB160-4A
  315KW 355KW BU220-4C (2个) 23758 DB160-4A
  355KW 400KW BU220-4C (2个) 23758 DB200-4A
  400KW 450KW BU220-4C (2个) 23758 DB200-4A
  500KW BU220-4C (2个) 23758 DB200-4A

  FRN0.75F1S-4A ; FRN1.5F1S-4A ; FRN2.2F1S-4A ; FRN3.7F1S-4A ; FRN5.5F1S-4A ; FRN7.5F1S-4A ; FRN11F1S-4A ; FRN15F1S-4A ; FRN18.5F1S-4A ; FRN22F1S-4A ; FRN30F1S-4A ; FRN37F1S-4A ; FRN45F1S-4A ; FRN55F1S-4A ; FRN75F1S-4A ; FRN90F1S-4A ; FRN110F1S-4A ; FRN132F1S-4A ; FRN160F1S-4A ; FRN200F1S-4A ; FRN220F1S-4A ; FRN280F1S-4A ; FRN315F1S-4A ; FRN355F1S-4A ; FRN400F1S-4A ; FRN450F1S-4A ; FRN500F1S-4A ; FRN560F1S-4A ; FRN0.75F1S-2A ; FRN1.5F1S-2A ; FRN2.2F1S-2A ; FRN3.7F1S-2A ; FRN5.5F1S-2A ; FRN7.5F1S-2A ; FRN11F1S-2A ; FRN15F1S-2A ; FRN18.5F1S-2A ; FRN22F1S-2A ; FRN30F1S-2A ; FRN37F1S-2A ; FRN45F1S-2A ; FRN55F1S-2A ; FRN75F1S-2A ; FRN90F1S-2A ; FRN110F1S-2A ; FRN0.75F1S-4E ; FRN1.5F1S-4E ; FRN2.2F1S-4E ; FRN3.7F1S-4E ; FRN5.5F1S-4E ; FRN7.5F1S-4E ; FRN11F1S-4E ; FRN15F1S-4E ; FRN18.5F1S-4E ; FRN22F1S-4E ; FRN30F1S-4E ; FRN37F1S-4E ; FRN45F1S-4E ; FRN55F1S-4E ; FRN75F1S-4E ; FRN0.75F1S-2E ; FRN1.5F1S-2E ; FRN2.2F1S-2E ; FRN3.7F1S-2E ; FRN5.5F1S-2E ; FRN7.5F1S-2E ; FRN11F1S-2E ; FRN15F1S-2E ; FRN18.5F1S-2E ; FRN22F1S-2E ; FRN30F1S-2E ; FRN37F1S-2E ; FRN45F1S-2E ; FRN55F1S-2E ; FRN75F1S-2E ; FRN90F1S-2E ; FRN110F1S-2E ; FRN0.75F1S-4K ; FRN1.5F1S-4K ; FRN2.2F1S-4K ; FRN3.7F1S-4K ; FRN5.5F1S-4K ; FRN7.5F1S-4K ; FRN11F1S-4K ; FRN15F1S-4K ; FRN18.5F1S-4K ; FRN22F1S-4K ; FRN30F1S-4K ; FRN37F1S-4K ; FRN45F1S-4K ; FRN55F1S-4K ; FRN75F1S-4K ; FRN90F1S-4K ; FRN110F1S-4K ; FRN132F1S-4K ; FRN160F1S-4K ; FRN200F1S-4K ; FRN220F1S-4K ; FRN280F1S-4K ; FRN315F1S-4K ; FRN355F1S-4K ; FRN400F1S-4K ; FRN450F1S-4K ; FRN500F1S-4K ; FRN560F1S-4K ; FRN0.75F1S-2K ; FRN1.5F1S-2K ; FRN2.2F1S-2K ; FRN3.7F1S-2K ; FRN5.5F1S-2K ; FRN7.5F1S-2K ; FRN11F1S-2K ; FRN15F1S-2K ; FRN18.5F1S-2K ; FRN22F1S-2K ; FRN30F1S-2K ; FRN37F1S-2K ; FRN45F1S-2K ; FRN55F1S-2K ; FRN75F1S-2K ; FRN90F1S-2K ; FRN110F1S-2K ; FRN0.75F1S-4J ; FRN1.5F1S-4J ; FRN2.2F1S-4J ; FRN3.7F1S-4J ; FRN5.5F1S-4J ; FRN7.5F1S-4J ; FRN11F1S-4J ; FRN15F1S-4J ; FRN18.5F1S-4J ; FRN22F1S-4J ; FRN30F1S-4J ; FRN37F1S-4J ; FRN45F1S-4J ; FRN55F1S-4J ;; FRN0.75F1S-2J ; FRN1.5F1S-2J ; FRN2.2F1S-2J ; FRN3.7F1S-2J ; FRN5.5F1S-2J ; FRN7.5F1S-2J ; FRN11F1S-2J ; FRN15F1S-2J ; FRN18.5F1S-2J ; FRN22F1S-2J ; FRN30F1S-2J ; FRN37F1S-2J ; FRN45F1S-2J ; FRN55F1S-2J ; FRN75F1S-2J ; FRN90F1S-2J ; FRN110F1S-2J ; FRN0.75F1S-4C ; FRN1.5F1S-4C ; FRN2.2F1S-4C ; FRN3.7F1S-4C ; FRN5.5F1S-4C ; FRN7.5F1S-4C ; FRN11F1S-4C ; FRN15F1S-4C ; FRN18.5F1S-4C ; FRN22F1S-4C ; FRN30F1S-4C ; FRN37F1S-4C ; FRN45F1S-4C ; FRN55F1S-4C ; FRN75F1S-4C ; FRN90F1S-4C ; FRN110F1S-4C ; FRN132F1S-4C ; FRN160F1S-4C ; FRN200F1S-4C ; FRN220F1S-4C ; FRN280F1S-4C ; FRN315F1S-4C ; FRN355F1S-4C ; FRN400F1S-4C ; FRN450F1S-4C ; FRN500F1S-4C ; FRN560F1S-4C ; FRN0.75F1S-2C ; FRN1.5F1S-2C ; FRN2.2F1S-2C ; FRN3.7F1S-2C ; FRN5.5F1S-2C ; FRN7.5F1S-2C ; FRN11F1S-2C ; FRN15F1S-2C ; FRN18.5F1S-2C ; FRN22F1S-2C ; FRN30F1S-2C ; FRN37F1S-2C ; FRN45F1S-2C ; FRN55F1S-2C ; FRN75F1S-2C ; FRN90F1S-2C ; FRN110F1S-2C ; ; FRN90F1S-4E ; FRN110F1S-4E ; FRN132F1S-4E ; FRN160F1S-4E ; FRN200F1S-4E ; FRN220F1S-4E ; FRN280F1S-4E ; FRN315F1S-4E ; FRN355F1S-4E ; FRN400F1S-4E ; FRN450F1S-4E ; FRN500F1S-4E ; FRN560F1S-4E , FRN75F1S-4J ; FRN90F1S-4J ; FRN110F1S-4J ; FRN132F1S-4J ; FRN160F1S-4J ; FRN200F1S-4J ; FRN220F1S-4J ; FRN280F1S-4J ; FRN315F1S-4J ; FRN355F1S-4J ; FRN400F1S-4J ; FRN450F1S-4J ; FRN500F1S-4J ; FRN560F1S-4J

       

     TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1 : 0816861515
  Kinh doanh 2 : 0836861515
  Kinh doanh 3 : 0917971515
  Kinh doanh 4 : 0787971515
  Kinh doanh 5 : 0877971515
  Kinh doanh 6 : 0944427299
  Kỹ thuật : 0926511515
  Kế toán: 0912969391
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
  Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi