Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56
Coil voltage
model
3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 Siemens Số lượng: 0 cái


 •  
 • Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56

 • Đăng ngày 23-07-2020 01:17:25 AM - 74 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56
 • Giá bán: Liên hệ
 • Coil voltage
  model


Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56
 
3TF3000-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC
3TF3000-0XF0 400V - 4KW - 9A- Coil: 110VAC
3TF3000-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC
3TF3000-1XB4 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VDC
3TF3000-1XF4 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VDC
3TF3000-1XG4 400V - 4KW - 9A - Coil: 125VDC
3TF3000-1XM4 400V - 4KW - 9A - Coil: 220VDC
3TF3000-1XW4 400V - 4KW - 9A - Coil: 48VDC
3TF3001-0XB0 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VAC - 1NC
3TF3001-0XF0 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VAC - 1NC
3TF3001-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF3001-1XB4 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VDC - 1NC
3TF3001-1XF4 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VDC - 1N0
3TF3001-1XG4 400V - 4KW - 9A - Coil: 125VDC - 1N0
3TF3001-1XM4 400V - 4KW - 9A - Coil: 220VDC - 1NC
3TF3001-1XW4 400V - 4KW - 9A - Coil: 48VDC - 1N0
3TF3010-0XB0 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VAC - 1N0
3TF3010-0XF0 400V - 4KW - 9A- Coil: 110VAC - 1N0
3TF3010-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1NO
3TF3010-1XB4 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VDC - 1N0
3TF3010-1XF4 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VDC - 1NC
3TF3010-1XG4 400V - 4KW - 9A - Coil: 125VDC - 1NC
3TF3010-1XM4 400V - 4KW - 9A - Coil: 220VDC - 1N0
3TF3010-1XW4 400V - 4KW - 9A - Coil: 48VDC - 1NC
3TF3100-0XB0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VAC
3TF3100-0XF0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 110VAC
3TF3100-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC
3TF3100-1XB4 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VDC
3TF3100-1XF4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VDC
3TF3100-1XG4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 125VDC
3TF3100-1XM4 400V - 5.5KW - Coil: 220VDC - 12A
3TF3100-1XW4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 48VDC
3TF3101-0XB0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VAC - 1NC
3TF3101-0XF0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 110VAC - 1NC
3TF3101-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF3101-1XB4 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VDC - 1NC
3TF3101-1XF4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VDC - 1N0
3TF3101-1XG4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 125VDC - 1N0
3TF3101-1XM4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220VDC - 1NC
3TF3101-1XW4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 48VDC - 1N0
3TF3110-0XB0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VAC - 1NO
3TF3110-0XF0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 110VAC - 1N0
3TF3110-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF3110-1XB4 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VDC - 1N0
3TF3110-1XF4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VDC - 1NC
3TF3110-1XG4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 125VDC - 1NC
3TF3110-1XM4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220VDC - 1N0
3TF3110-1XW4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 48VDC - 1NC
3TF3200-0XB0 400V - 7.5KW - Coil: 24VAC - 16A
3TF3200-0XF0 400V - 7.5KW - 16A- Coil: 110VAC
3TF3200-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC
3TF3200-1XB4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VDC
3TF3200-1XF4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VDC
3TF3200-1XG4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 125VDC
3TF3200-1XM4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220VDC
3TF3200-1XW4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 48VDC
3TF3211-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 1N0 - 1NC
3TF3211-0XF0 400V - 7.5KW - 16A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3211-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3211-1XB4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3211-1XF4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3211-1XG4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3211-1XM4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3211-1XW4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF3300-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC
3TF3300-0XF0 400V - 11KW - 22A- Coil: 110VAC
3TF3300-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC
3TF3300-1XB4 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VDC
3TF3300-1XF4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VDC
3TF3300-1XG4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 125VDC
3TF3300-1XM4 400V - 11KW - 22A - Coil: 220VDC
3TF3300-1XW4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 48VDC
3TF3311-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0 - 1NC
3TF3311-0XF0 400V - 11KW - 22A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3311-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3311-1XB4 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3311-1XF4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3311-1XG4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3311-1XM4 400V - 11KW - 22A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3311-1XW4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF3400-0XB0 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VAC
3TF3400-0XF0 400V - 15KW - 32A- Coil: 110VAC
3TF3400-0XP0 400V - 15KW - 32A - Coil: 220/230VAC
3TF3400-1XB4 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VDC
3TF3400-1XF4 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VDC
3TF3400-1XG4 400V - 11KW - 22A - Coil: 125VDC
3TF3400-1XM4 400V - 15KW - 32A - Coil: 220VDC
3TF3400-1XW4 400V - 11KW - 22A - Coil: 48VDC
3TF3411-0XB0 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VAC - 1N0 - 1NC
3TF3411-0XF0 400V - 15KW - 32A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3411-0XP0 400V - 15KW - 32A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3411-1XB4 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3411-1XF4 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3411-1XG4 400V - 11KW - 22A - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3411-1XM4 400V - 15KW - 32A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3411-1XW4 400V - 11KW - 22A - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF3500-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC
3TF3500-0XF0 400V - 18.5KW - 38A- Coil: 110VAC
3TF3500-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC
3TF3500-1XB4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VDC
3TF3500-1XF4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 110VDC
3TF3500-1XG4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 125VDC
3TF3500-1XM4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220VDC
3TF3500-1XW4 400V - 15KW - 32A - Coil: 48VDC
3TF3511-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF3511-0XF0 400V - 18.5KW - 38A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3511-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3511-1XB4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3511-1XF4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3511-1XG4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3511-1XM4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3511-1XW4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF4001-0XB0 400V - 4KW - 9A - 1NC - Coil: 24VAC
3TF4001-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 1NC
3TF4001-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF4010-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4010-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4010-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4011-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4011-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4011-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1C
3TF4020-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 2N0
3TF4020-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 2N0
3TF4020-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4022-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4022-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4022-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4101-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 1NC
3TF4101-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 1NC
3TF4101-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF4110-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4110-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4110-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4111-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4111-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4111-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4122-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4122-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4122-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4210-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4210-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4210-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4211-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4211-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4211-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4220-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 2N0
3TF4220-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 2N0
3TF4220-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4222-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4222-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4222-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4310-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4310-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4310-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4311-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4311-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4311-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4320-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 2N0
3TF4320-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 2N0
3TF4320-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4322-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4322-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4322-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4411-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4411-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4411-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4422-0XB0 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4422-0XF0 400V - 15KW - 32A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4422-0XP0 400V - 15KW - 32A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4511-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4511-0XF0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4511-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4522-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4522-0XF0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4522-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4622-0XB0 400V - 22KW - 45A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4622-0XF0 400V - 22KW - 45A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4622-0XP0 400V - 22KW - 45A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4644-0XB0 400V - 22KW - 45A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4644-0XF0 400V - 22KW - 45A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4644-0XP0 400V - 22KW - 45A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF4722-0XB0 400V - 30KW - 63A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4722-0XF0 400V - 30KW - 63A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4722-0XP0 400V - 30KW - 63A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4744-0XB0 400V - 30KW - 63A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4744-0XF0 400V - 30KW - 63A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4744-0XP0 400V - 30KW - 63A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF4822-0XB0 400V - 37KW - 75A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4822-0XF0 400V - 37KW - 75A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4822-0XP0 400V - 37KW - 75A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4844-0XB0 400V - 37KW - 75A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4844-0XF0 400V - 37KW - 75A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4844-0XP0 400V - 37KW - 75A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF4922-0XB0 400V - 45KW - 85A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4922-0XF0 400V - 45KW - 85A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4922-0XP0 400V - 45KW - 85A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4944-0XB0 400V - 45KW - 85A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4944-0XF0 400V - 45KW - 85A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4944-0XP0 400V - 45KW - 85A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5022-0XB0 400V - 55KW - 110A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5022-0XF0 400V - 55KW - 110A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5022-0XP0 400V - 55KW - 110A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5044-0XB0 400V - 55KW - 110A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5044-0XF0 400V - 55KW - 110A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5044-0XP0 400V - 55KW - 110A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5122-0XB0 400V - 75KW - 140A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5122-0XF0 400V - 75KW - 140A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5122-0XP0 400V - 75KW - 140A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5144-0XB0 400V - 75KW - 140A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5144-0XF0 400V - 75KW - 140A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5144-0XP0 400V - 75KW - 140A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5222-0XB0 400V - 90KW - 170A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5222-0XF0 400V - 90KW - 170A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5222-0XP0 400V - 90KW - 170A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5244-0XB0 400V - 90KW - 170A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5244-0XF0 400V - 90KW - 170A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5244-0XP0 400V - 90KW - 170A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5322-0XB0 400V - 110KW - 205A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5322-0XF0 400V - 110KW - 205A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5322-0XP0 400V - 110KW - 205A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5344-0XB0 400V - 110KW - 205A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5344-0XF0 400V - 110KW - 205A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5344-0XP0 400V - 110KW - 205A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5422-0XB0 400V - 132KW - 250A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5422-0XF0 400V - 132KW - 250A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5422-0XP0 400V - 132KW - 250A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5444-0XB0 400V - 132KW - 250A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5444-0XF0 400V - 132KW - 250A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5444-0XP0 400V - 132KW - 250A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5522-0XB0 400V - 160KW - 300A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5522-0XF0 400V - 160KW - 300A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5522-0XP0 400V - 60KW - 300A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5544-0XB0 400V - 160KW - 300A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5544-0XF0 400V - 160KW - 300A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5544-0XP0 400V - 160KW - 300A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5622-0XB0 400V - 200KW - 400A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5622-0XF0 400V - 200KW - 400A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5622-0XP0 400V - 200KW - 400A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5644-0XB0 400V - 200KW - 400A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5644-0XF0 400V - 200KW - 400A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
Sản phẩm cùng loại
Bộ khử sét 3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00 3RT6916-1BD00 3RT6916-1BE00 3RT6916-1CC00 3RT6916-1CE00 3RT6916-1DG00 3RT6916-1EH00

Bộ khử sét 3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00...

3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00 3RT6916-1BD00 3RT6916-1BE00 3RT6916-1CC00 3RT6916-1CE00 3RT6916-1DG00 3RT6916-1EH00

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens AC Contactor 3RT5054-1AP36 55KW 115A 220V 3RT5054-1AF36 55KW 115A 110V 3RT5054-1AV36 55KW 115A 380V 3RT5055-6AP36 75KW 150A 220V 3RT5055-6AF36 75KW 150A 110V 3RT5055-6AV36 75KW 150A 380V 3RT5056-6AP36 90KW 185A 220V 3RT5056-6AF36

Công tắc tơ Siemens AC Contactor...

3RT5054-1AP36 55KW 115A 220V 3RT5054-1AF36 55KW 115A 110V 3RT5054-1AV36 55KW 115A 380V 3RT5055-6AP36 75KW 150A 220V 3RT5055-6AF36 75KW 150A 110V 3RT5055-6AV36 75KW 150A 380V 3RT5056-6AP36 90KW 185A 220V 3RT5056-6AF36 90KW 185A 110V 3RT5056-6AV36

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1056-1AP36 3RT1055-1AP36 3RT1054-1AP3 3RT1054-6AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1054-6AF36 3RT1055-6AF36 3RT1056-6AF36 3RT1054-6AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1054-2

Công tắc tơ Siemens contactor...

3RT1056-1AP36 3RT1055-1AP36 3RT1054-1AP3 3RT1054-6AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1054-6AF36 3RT1055-6AF36 3RT1056-6AF36 3RT1054-6AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1054-2

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor DC 3RT1015/1016/1017-1BM42/1BM41

Công tắc tơ Siemens contactor DC...

3RT1015/1016/1017-1BM42/1BM41

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor DC 3RT1017-1BB41/1BB42/1BF41/1BF42/1BM41/1BM42

Công tắc tơ Siemens contactor DC ...

DC CONTACTOR 3RT1017-1BB41/1BB42/1BF41/1BF42/1BM41/1BM42

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1016 1017 1015-1AF01/1AP01/1AG01/1AP00

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1016...

3RT1016 1017 1015-1AF01/1AP01/1AG01/1AP00

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1024 3RT1025/1AP00/1AN20/1AB04/1AL20/1AP60/1AP24-1A.0

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1024...

3RT1024 3RT1025/1AP00/1AN20/1AB04/1AL20/1AP60/1AP24-1A.0

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1034/1035/1036/1AD04/1AD00/1AH04/1AH00/1AL20

Công tắc tơ Siemens contactor...

3RT1034/1035/1036/1AD04/1AD00/1AH04/1AH00/1AL20

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay7,380
 • Tháng hiện tại37,977
 • Tổng lượt truy cập5,812,012


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây