Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 17 Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 17
 • 1769 series
 • 1769-ASCII
 • 1769-BA
 • 1769-CRL1
 • 1769-CRL3
 • 1769-CRR1
 • 1769-CRR3
 • 1769-ECL
 • 1769-ECR
 • 1769-IA16
 • 1769-IF16C
 • 1769-IF16V
 • 1769-IF4
 • 1769-IF4FXOF2F
 • 1769-IF4I
 • 1769-IF4XOF2
 • 1769-IF8
 • 1769-IG16
 • 1769-IM12
 • 1769-IQ16
 • 1769-IQ16F
 • 1769-IQ32
 • 1769-IQ32T
 • 1769-IQ6XOW4
 • 1769-HSC
 • 1769-IR6
 • 1769-IT6
 • 1769-L16ER-BB1B
 • 1769-L18ER-BB1B
 • 1769-L24ER-QB1B
 • 1769-L24ER-QBFC1B
 • 1769-L27ERM-QBFC1B
 • 1769-L30ER
 • 1769-L33E
 • 1769-L33ERM
 • 1769-L32E
 • 1769-L35E
 • 1769-L36ERM
 • 1769-OA16
 • 1769-OB16
 • 1769-OB16P
 • 1769-OB32
 • 1769-OB32T
 • 1769-OB8
 • 1769-OF2
 • 1769-OF4
 • 1769-OF4CI
 • 1769-OF4VI
 • 1769-OF8C
 • 1769-OF8V
 • 1769-OW16
 • 1769-OW8
 • 1769-OW8I
 • 1769-PA2
 • 1769-PA4
 • 1769-PB2
 • 1769-PB4
 • 1769-SDN
1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 1769-IQ16F 1769-IQ32 1769-IQ32T 1769-IQ6XOW Allen-Bradley Số lượng: 0 cái


 •  
 • Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 17

 • Đăng ngày 19-07-2020 08:41:26 AM - 136 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 1769-IQ16F 1769-IQ32 1769-IQ32T 1769-IQ6XOW
 • Giá bán: Liên hệ
  • 1769 series
  • 1769-ASCII
  • 1769-BA
  • 1769-CRL1
  • 1769-CRL3
  • 1769-CRR1
  • 1769-CRR3
  • 1769-ECL
  • 1769-ECR
  • 1769-IA16
  • 1769-IF16C
  • 1769-IF16V
  • 1769-IF4
  • 1769-IF4FXOF2F
  • 1769-IF4I
  • 1769-IF4XOF2
  • 1769-IF8
  • 1769-IG16
  • 1769-IM12
  • 1769-IQ16
  • 1769-IQ16F
  • 1769-IQ32
  • 1769-IQ32T
  • 1769-IQ6XOW4
  • 1769-HSC
  • 1769-IR6
  • 1769-IT6
  • 1769-L16ER-BB1B
  • 1769-L18ER-BB1B
  • 1769-L24ER-QB1B
  • 1769-L24ER-QBFC1B
  • 1769-L27ERM-QBFC1B
  • 1769-L30ER
  • 1769-L33E
  • 1769-L33ERM
  • 1769-L32E
  • 1769-L35E
  • 1769-L36ERM
  • 1769-OA16
  • 1769-OB16
  • 1769-OB16P
  • 1769-OB32
  • 1769-OB32T
  • 1769-OB8
  • 1769-OF2
  • 1769-OF4
  • 1769-OF4CI
  • 1769-OF4VI
  • 1769-OF8C
  • 1769-OF8V
  • 1769-OW16
  • 1769-OW8
  • 1769-OW8I
  • 1769-PA2
  • 1769-PA4
  • 1769-PB2
  • 1769-PB4
  • 1769-SDN


1769 series
1769-ASCII
1769-BA
1769-CRL1
1769-CRL3
1769-CRR1
1769-CRR3
1769-ECL
1769-ECR
1769-IA16
1769-IF16C
1769-IF16V
1769-IF4
1769-IF4FXOF2F
1769-IF4I
1769-IF4XOF2
1769-IF8
1769-IG16
1769-IM12
1769-IQ16
1769-IQ16F
1769-IQ32
1769-IQ32T
1769-IQ6XOW4
1769-HSC
1769-IR6
1769-IT6
1769-L16ER-BB1B
1769-L18ER-BB1B
1769-L24ER-QB1B
1769-L24ER-QBFC1B
1769-L27ERM-QBFC1B
1769-L30ER
1769-L33E
1769-L33ERM
1769-L32E
1769-L35E
1769-L36ERM
1769-OA16
1769-OB16
1769-OB16P
1769-OB32
1769-OB32T
1769-OB8
1769-OF2
1769-OF4
1769-OF4CI
1769-OF4VI
1769-OF8C
1769-OF8V
1769-OW16
1769-OW8
1769-OW8I
1769-PA2
1769-PA4
1769-PB2
1769-PB4
1769-SDN
Sản phẩm cùng loại
PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S

PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43...

1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S

Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA...

1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA

Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA...

1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1761 series 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 176

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 1762-L40BXB 1762-L40BXBR 1762-MM1 1762-OA8 1

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 17

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 1756-IF16 1756-IF16H 1756-IF8 1756-IF8H 175

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1746-NR8

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay7,580
 • Tháng hiện tại24,509
 • Tổng lượt truy cập5,798,544


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây