Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 17 Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 17
 • 1756 series
 • 1756-A13
 • 1756-A17
 • 1756-A4
 • 1756-A7
 • 1756-BA1
 • 1756-BA2
 • 1756-CN2R
 • 1756-CNB
 • 1756-CNBR
 • 1756-CP3
 • 1756-EN2T
 • 1756-EN2TR
 • 1756-EN3TR
 • 1756-ENBT
 • 1756-ESMCAP
 • 1756-IA16
 • 1756-IA32
 • 1756-IB16
 • 1756-IB16I
 • 1756-IB32
 • 1756-IF16
 • 1756-IF16H
 • 1756-IF8
 • 1756-IF8H
 • 1756-IV32
 • 1756-N2
 • 1756-OB16E
 • 1756-OB32
 • 1756-OF4
 • 1756-OF8
 • 1756-PA72
 • 1756-PA75
 • 1756-PA75R
 • 1756-PB72
 • 1756-PB75
 • 1756-RM2
 • 1756-RMC1
 • 1756-TBCH
 • 1756-TBSH
 • 1756-TBNH
1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 1756-IF16 1756-IF16H 1756-IF8 1756-IF8H 175 Allen-Bradley Số lượng: 0 cái


 •  
 • Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 17

 • Đăng ngày 19-07-2020 08:32:10 AM - 48 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 1756-IF16 1756-IF16H 1756-IF8 1756-IF8H 175
 • Giá bán: Liên hệ
  • 1756 series
  • 1756-A13
  • 1756-A17
  • 1756-A4
  • 1756-A7
  • 1756-BA1
  • 1756-BA2
  • 1756-CN2R
  • 1756-CNB
  • 1756-CNBR
  • 1756-CP3
  • 1756-EN2T
  • 1756-EN2TR
  • 1756-EN3TR
  • 1756-ENBT
  • 1756-ESMCAP
  • 1756-IA16
  • 1756-IA32
  • 1756-IB16
  • 1756-IB16I
  • 1756-IB32
  • 1756-IF16
  • 1756-IF16H
  • 1756-IF8
  • 1756-IF8H
  • 1756-IV32
  • 1756-N2
  • 1756-OB16E
  • 1756-OB32
  • 1756-OF4
  • 1756-OF8
  • 1756-PA72
  • 1756-PA75
  • 1756-PA75R
  • 1756-PB72
  • 1756-PB75
  • 1756-RM2
  • 1756-RMC1
  • 1756-TBCH
  • 1756-TBSH
  • 1756-TBNH


1756 series
1756-A13
1756-A17
1756-A4
1756-A7
1756-BA1
1756-BA2
1756-CN2R
1756-CNB
1756-CNBR
1756-CP3
1756-EN2T
1756-EN2TR
1756-EN3TR
1756-ENBT
1756-ESMCAP
1756-IA16
1756-IA32
1756-IB16
1756-IB16I
1756-IB32
1756-IF16
1756-IF16H
1756-IF8
1756-IF8H
1756-IV32
1756-N2
1756-OB16E
1756-OB32
1756-OF4
1756-OF8
1756-PA72
1756-PA75
1756-PA75R
1756-PB72
1756-PB75
1756-RM2
1756-RMC1
1756-TBCH
1756-TBSH
1756-TBNH
Sản phẩm cùng loại
PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S

PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43...

1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S

Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA...

1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA

Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA...

1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1761 series 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 17

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 1769-IQ16F 1769-IQ32 1769-IQ32T 1769-IQ6XOW

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 176

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 1762-L40BXB 1762-L40BXBR 1762-MM1 1762-OA8 1

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1746-NR8

Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB

Môđun PLC Rockwell PLC controller module...

1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay5,248
 • Tháng hiện tại145,937
 • Tổng lượt truy cập4,539,348


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây