Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van giãn nở nhiệt, Danfoss Thermal Expansion Valve TUC 068U2435, TUC 068U2438, TUC 068U2427, TUC 068U2935

 • Đăng ngày 21-11-2019 03:26:49 PM - 181 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TUC 068U2435, TUC 068U2438, TUC 068U2427, TUC 068U2935

 • Tình trạng sản phẩm:


  Ordering information

   

  TGES R404A/R507-N series

  model Nominal cooling capacity series ( suitable evaporation temperature - 40 deg.] C 10 deg.] C ) , no band MOP function
  (kW)

  Connection size

  (in.)

  individual package

  Industrial packaging (1)

  Interface size (mm) 2) individual package industrial package
  TGES2 7 3/8×5/8 067N6170 067N6190 10×16 067N6220 067N6270
  1/2×5/8 067N6171 067N6191 12×16 067N6221 067N6271
  TGES2.5 9 1/2×7/8 067N6172 067N6192 12×22 067N6222 067N6272
  TGES4 14 1/2×7/8 067N6151 067N6193 12×22 067N6223 067N6273
  1/2×5/8 067N6173 067N6152 12×16 067N6224 067N6274
  5/8×7/8 067N6174 067N6194 16×22 067N6225 067N6245
  TGES5 18 1/2×5/8 067N6175 067N6195 12×16 067N6226 067N6246
  5/8×7/8 067N6150 067N6196 16×22 067N6227 067N6247
  TGES7.5 26 5/8×7/8 067N6154 067N6197 16×22 067N6229 067N6249
  5/8×1-1/8 067N6178 067N6198 16×28 067N6231 067N6251
  TGES9 31 5/8×7/8 067N6158 067N6199 16×22 067N6232 067N6252
  5/8×1-1/8 067N6180 067N6200 16×28 067N6234 067N6254
  TGES11 39 5/8×1-1/8 067N6155 067N6201 16×28 067N6235 067N6255
  7/8×1-1/8 067N6181 067N6156 22×28 067N6236 067N6256
  TGES13 45 7/8×1-1/8 067N6182 067N6160 22×28 067N6237 067N6257
  7/8×1-3/8 067N6183 067N6203 22×35 067N6239 067N6259
  TGES18 64 7/8×1-3/8 067N6161 067N6204 22×35 067N6240 067N6260
  1-1/8×1-3/8 067N6184 067N6205 28×35 067N6241 067N6261
  TGES21 72 7/8×1-3/8 067N6185 067N6206 22×35 067N6242 067N6262
  1-1/8×1-3/8 067N6186 067N6207 28×35 067N6243 067N6263
  TGES26 92 1-1/8×1-3/8 067N6187 067N6208 28×35 067N6244 067N6264

   

   

  TGES R404A/R507-K Series

   

   

  model Nominal cooling capacity Series ( Applicable evaporation temperature - 25 deg.] C 10 deg.] C ) , with MOP function
  (kW)

  Connection size

  (in.)

  individual package Industrial packaging (1) Interface size (mm) (2) individual package industrial package
  TGES2 7 3/8×5/8 067N6010 067N6040 10×16 067N6060 067N6090
  1/2×5/8 067N6011 067N6041 12×16 067N6061 067N6091
  TGES2.5 9 1/2×7/8 067N6012 067N6000 12×22 067N6062 067N6092
  TGES4 14 1/2×7/8 067N6013 067N6001 12×22 067N6063 067N6093
  1/2×5/8 067N6014 067N6042 12×16 067N6064 067N6094
  5/8×7/8 067N6015 067N6043 16×22 067N6065 067N6095
  TGES5 18 1/2×5/8 067N6016 067N6044 12×16 067N6066 067N6004
  1/2×7/8 067N6017 067N6002 12×22 067N6067 067N6096
  5/8×7/8 067N6018 067N6003 16×22 067N6068 067N6097
  TGES7.5 26 5/8×7/8 067N6019 067N6045 16×22 067N6069 067N6098
  5/8×1-1/8 067N6020 067N6005 16×28 067N6070 067N6099
  TGES9 31 5/8×7/8 067N6021 067N6046 16×22 067N6071 067N6032
  5/8×1-1/8 067N6022 067N6006 16×28 067N6072 067N6033
  TGES11 39 5/8×1-1/8 067N6023 067N6007 16×28 067N6073 067N6034
  7/8×1-1/8 067N6024 067N6047 22×28 067N6074 067N6035
  TGES13 45 7/8×1-1/8 067N6025 067N6008 22×28 067N6075 067N6036
  7/8×1-3/8 067N6026 067N6048 22×35 067N6076 067N6037
  TGES18 64 7/8×1-3/8 067N6027 067N6049 22×35 067N6077 067N6054
  1-1/8×1-3/8 067N6028 067N6050 28×35 067N6078 067N6055
  TGES21 72 7/8×1-3/8 067N6029 067N6051 22×35 067N6079 067N6056
  1-1/8×1-3/8 067N6030 067N6052 28×35 067N6080 067N6057
  TGES26 92 1-1/8×1-3/8 067N6031 067N6053 28×35 067N6081 067N6058
       

   

  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A
  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A Liên hệ
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10 Liên hệ
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B Liên hệ
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100 Liên hệ
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/ Liên hệ
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210 Liên hệ
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM Liên hệ
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315 Liên hệ
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F Liên hệ
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
  Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
  VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
  Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
  Kinh doanh 1: 0917.971.515
  Kinh doanh 2: 0912.969.391
  Kinh doanh 3: 091.686.1515‬
  Website: diencongnghieptanthanh.com
  Website: tanthanh-automation.com
  Website: thietbitudongtanthanh.com
  email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi