Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van giãn nở nhiệt, Danfoss Thermal Expansion Valve TGEZ 2.5TR 3.5TR 5TR 7TR 10TR 12TR 15TR 18TR 24TR 27TR 34TR

 • Đăng ngày 21-11-2019 03:36:41 PM - 239 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S002773

 • Tình trạng sản phẩm:


  • TGEZ R407C-N Series

    

   Type No. Nominal cooling capacity series ( suitable evaporation temperature - 40 deg.] C 10 deg.] C ) , no band MOP function
   (kW)

   Connection size

   (in.)

   individual package Industrial packaging (1) Interface size (mm) (2) individual package industrial package
   TGEZ 2.5  9 3/8 × 5/8   067N4150 067N4170 10 × 16   067N4190 067N4210
   1/2 × 5/8   067N4151 067N4171 12 × 16   067N4191 067N4211
   TGEZ 3.5  13 1/2 × 7/8   067N4152 067N4172 12 × 22   067N4192 067N4212
   TGEZ 5  19 1/2 × 5/8   067N4153 067N4173 12 × 16   067N4193 067N4213
   1/2 × 7/8   067N4154 067N4174 12 × 22   067N4194 067N4214
   5/8 × 7/8   067N4155 067N4175 16 × 22   067N4195 067N4215
   TGEZ 7  25 5/8 × 7/8   067N4156 067N4176 16 × 22   067N4196 067N4216
   TGEZ 10  36 5/8 × 7/8   067N4157 067N4177 16 × 22   067N4197 067N4217
   5/8 × 1-1/8   067N4158 067N4178 16 × 28   067N4198 067N4218
   TGEZ 12  42 5/8 × 7/8   067N4159 067N4179 16 × 22   067N4199 067N4219
   5/8 × 1-1/8   067N4160 067N4180 16 × 28   067N4200 067N4220
   TGEZ 15  53 5/8 × 1-1/8   067N4161 067N4181 16 × 28   067N4201 067N4221
   7/8 × 1-1/8   067N4162 067N4182 22 × 28   067N4202 067N4222
   TGEZ 18  62 7/8 × 1-1/8   067N4163 067N4183 22 × 28   067N4203 067N4223
   7/8 × 1-3/8   067N4164 067N4184 22 × 35   067N4204 067N4224
   TGEZ 24  84 7/8 × 1-3/8   067N4165 067N4185 22 × 35   067N4205 067N4225
   1-1/8 × 1-3/8   067N4166 067N4186 28 × 35   067N4206 067N4226
   TGEZ 27  95 7/8 × 1-3/8   067N4167 067N4187 22 × 35   067N4207 067N4227
   1-1/8 × 1-3/8   067N4168 067N4188 28 × 35   067N4208 067N4228
   TGEZ 34  121 1-1/8 × 1-3/8   067N4169 067N4189 28 × 35   067N4209 067N4229

    

    

    

   TGEZ R407C-K Series

   model Nominal cooling capacity Series ( Applicable evaporation temperature - 25 deg.] C 10 deg.] C ) , with MOP function
   (kW) Interface size (in.) individual package Industrial packaging (1) Interface size (mm) ( 2) individual package industrial package
   TGEZ 2.5  9 3/8 × 5/8   067N4000 067N4020 10 × 16   067N4040 067N4060
   1/2 × 5/8   067N4001 067N4021 12 × 16   067N4041 067N4061
   TGEZ 3.5  13 1/2 × 7/8   067N4002 067N4022 12 × 22   067N4042 067N4062
   TGEZ 5  19 1/2 × 5/8   067N4003 067N4023 12 × 16   067N4043 067N4063
   1/2 × 7/8   067N4004 067N4024 12 × 22   067N4044 067N4064
   5/8 × 7/8   067N4005 067N4025 16 × 22   067N4045 067N4065
   TGEZ 7  25 5/8 × 7/8   067N4006 067N4026 16 × 22   067N4046 067N4066
   TGEZ 10  36 5/8 × 7/8   067N4007 067N4027 16 × 22   067N4047 067N4067
   5/8 × 1-1/8   067N4008 067N4028 16 × 28   067N4048 067N4068
   TGEZ 12  42 5/8 × 7/8   067N4009 067N4029 16 × 22   067N4049 067N4069
   5/8 × 1-1/8   067N4010 067N4030 16 × 28   067N4050 067N4070
   TGEZ 15  53 5/8 × 1-1/8   067N4011 067N4031 16 × 28   067N4051 067N4071
   7/8 × 1-1/8   067N4012 067N4032 22 × 28   067N4052 067N4072
   TGEZ 18  62 7/8 × 1-1/8   067N4013 067N4033 22 × 28   067N4053 067N4073
   7/8 × 1-3/8   067N4014 067N4034 22 × 35   067N4054 067N4074
   TGEZ 24  84 7/8 × 1-3/8   067N4015 067N4035 22 × 35   067N4055 067N4075
   1-1/8 × 1-3/8   067N4016 067N4036 28 × 35   067N4056 067N4076
   TGEZ 27  95 7/8 × 1-3/8   067N4017 067N4037 22 × 35   067N4057 067N4077
   1-1/8 × 1-3/8   067N4018 067N4038 28 × 35   067N4058 067N4078
   TGEZ 34  121 1-1/8 × 1-3/8   067N4019 067N4039 28 × 35   067N4059 067N4079
  •  
       

   

  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A
  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A Liên hệ
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10 Liên hệ
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B Liên hệ
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100 Liên hệ
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/ Liên hệ
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210 Liên hệ
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM Liên hệ
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315 Liên hệ
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F Liên hệ
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
  Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
  VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
  Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
  Kinh doanh 1: 0917.971.515
  Kinh doanh 2: 0912.969.391
  Kinh doanh 3: 091.686.1515‬
  Website: diencongnghieptanthanh.com
  Website: tanthanh-automation.com
  Website: thietbitudongtanthanh.com
  email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi