Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van giãn nở nhiệt, Danfoss Thermal Expansion Valve TGEN 1.5TR 2.5TR 3.5TR 4.5TR 7TR 12TR 17TR 20TR 25TR 10TR 8TR

 • Đăng ngày 21-11-2019 03:34:29 PM - 193 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TGEN

 • Tình trạng sản phẩm:


  Ordering information

  TGEN R134A-N series

   

  model Nominal cooling capacity series ( suitable evaporation temperature - 40 deg.] C 10 deg.] C ) , no band MOP function
  (kW)

  Connection size

  (in.)

  individual package Industrial packaging (1) Interface size (mm) (2) individual package industrial package
  TGEN1.5 6 3/8×5/8 067N5150 067N5170 10×16 067N5190 067N5210
  1/2×5/8 067N5151 067N5171 12×16 067N5191 067N5211
  TGEN2.5 8 1/2×7/8 067N5152 067N5172 12×22 067N5192 067N5212
  TGEN3.5 12 1/2×5/8 067N5153 067N5173 12×16 067N5193 067N5213
  1/2×7/8 067N5154 067N5174 12×22 067N5194 067N5214
  5/8×7/8 067N5155 067N5175 16×22 067N5195 067N5215
  TGEN4.5 17 5/8×7/8 067N5156 067N5176 16×22 067N5196 067N5216
  TGEN7 twenty four 5/8×7/8 067N5157 067N5177 16×22 067N5197 067N5217
  5/8×1 - 1/8 067N5158 067N5178 16×28 067N5198 067N5218
  TGEN8 29 5/8×7/8 067N5159 067N5179 16×22 067N5199 067N5219
  5/8×1 - 1/8 067N5160 067N5180 16×28 067N5200 067N5220
  TGEN10 37 5/8×1 - 1/8 067N5161 067N5181 16×28 067N5201 067N5221
  7/8×1 - 1/8 067N5162 067N5182 22×28 067N5202 067N5222
  TGEN12 44 7/8×1 - 1/8 067N5163 067N5183 22×28 067N5203 067N5223
  7/8×1 - 3/8 067N5164 067N5184 22×35 067N5204 067N5224
  TGEN17 61 7/8×1 - 3/8 067N5165 067N5185 22×35 067N5205 067N5225
  - 1/8×1 - 3/8 067N5166 067N5186 28×35 067N5206 067N5226
  TGEN20 70 7/8×1 - 3/8 067N5167 067N5187 22×35 067N5207 067N5227
  - 1/8×1 - 3/8 067N5168 067N5188 28×35 067N5208 067N5228
  TGEN25 87 - 1/8×1 - 3/8 067N5169 067N5189 28×35 067N5209 067N5229

   

   

   

  TGEN R134A-K series

   

  model Nominal cooling capacity Series ( Applicable evaporation temperature - 25 deg.] C 10 deg.] C ) , with MOP function
  (kW)

  Connection size

  (in.)

  individual package

  Industrial packaging (1)

  Interface size (mm) (2) individual package industrial package
  TGEN1.5 6 3/8×5/8 067N5000 067N5020 10×16 067N5040 067N5060
  1/2×5/8 067N5001 067N5021 12×16 067N5041 067N5061
  TGEN2.5 8 1/2×7/8 067N5002 067N5022 12×22 067N5042 067N5062
  TGEN3.5 12 1/2×5/8 067N5005 067N5023 12×16 067N5043 067N5065
  1/2×7/8 067N5004 067N5024 12×22 067N5044 067N5064
  5/8×7/8 067N5005 067N5025 16×22 067N5045 067N5065
  TGEN4.5 17 5/8×7/8 067N5006 067N5026 16×22 067N5046 067N5066
  TGEN7 twenty four 5/8×7/8 067N5007 067N5027 16×22 067N5047 067N5067
  5/8×1 - 1/8 067N5008 067N5028 16×28 067N5048 067N5068
  TGEN8 29 5/8×7/8 067N5009 067N5029 16×22 067N5049 067N5069
  5/8×1 - 1/8 067N5010 067N5030 16×28 067N5050 067N5070
  TGEN10 37 5/8×1 - 1/8 067N5011 067N5031 16×28 067N5051 067N5071
  7/8×1 - 1/8 067N5012 067N5032 22×28 067N5052 067N5072
  TGEN12 44 7/8×1 - 1/8 067N5013 067N5033 22×28 067N5053 067N5073
  7/8×1 - 3/8 067N5014 067N5034 22X35 067N5054 067N5074
  TGEN17 61 7/8×1 - 3/8 067N5015 067N5035 22×35 067N5055 067N5075
  - 1/8×1 - 3/8 067N5016 067N5036 28×35 067N5056 067N5076
  TGEN20 70 7/8×1 - 3/8 067N5017 067N5037 22×35 067N5057 067N5077
  - 1/8×1 - 3/8 067N5018 067N5038 28×35 067N5058 067N5078
  TGEN25 87 - 1/8×1 - 3/8 067N5019 067N5039 28×35 067N5059 067N5079
       

   

  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A
  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A Liên hệ
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10 Liên hệ
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B Liên hệ
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100 Liên hệ
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/ Liên hệ
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210 Liên hệ
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM Liên hệ
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315 Liên hệ
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F Liên hệ
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
  Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
  VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
  Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
  Kinh doanh 1: 0917.971.515
  Kinh doanh 2: 0912.969.391
  Kinh doanh 3: 091.686.1515‬
  Website: diencongnghieptanthanh.com
  Website: tanthanh-automation.com
  Website: thietbitudongtanthanh.com
  email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi