Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van giãn nở nhiệt, Danfoss Thermal Expansion Valve TGEL 3.5TR 4.5TR 6.5TR 9TR 13TR 15TR 19TR 23TR 31TR 35TR 46TR

 • Đăng ngày 21-11-2019 03:40:41 PM - 251 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TGEL

 • Tình trạng sản phẩm:


  Ordering information

  TGEL R410A-N series

   

  model Nominal cooling capacity series ( suitable evaporation temperature - 40 deg.] C 10 deg.] C ) , no band MOP function
  (kW)

  Connection size

  (in.)

  individual package Industrial packaging (1) Interface size (mm) (2) individual package industrial package
  TGEL 3.5  12 3/8 × 5/8   067N3150 067N3170 10 × 16   067N3190 067N3210
  1/2 × 5/8   067N3151 067N3171 12 × 16   067N3191 067N3211
  TGEL 4.5  16 1/2 × 7/8   067N3152 067N3172 12 × 22   067N3192 067N3212
  TGEL 6.5  twenty four 1/2 × 5/8   067N3153 067N3173 12 × 16   067N3193 067N3213
  1/2 × 7/8   067N3154 067N3174 12 × 22   067N3194 067N3214
  5/8 × 7/8   067N3155 067N3175 16 × 22   067N3195 067N3215
  TGEL 9  32 5/8 × 7/8   067N3156 067N3176 16 × 22   067N3196 067N3216
  TGEL 13  45 5/8 × 7/8   067N3157 067N3177 16 × 22   067N3197 067N3217
  5/8 × - 1/8   067N3158 067N3178 16 × 28   067N3198 067N3218
  TGEL 15  54 5/8 × 7/8   067N3159 067N3179 16 × 22   067N3199 067N3219
  5/8 × - 1/8   067N3160 067N3180 16 × 28   067N3200 067N3220
  TGEL 19  68 5/8 × - 1/8   067N3161 067N3181 16 × 28   067N3201 067N3221
  7/8 × - 1/8   067N3162 067N3182 22 × 28   067N3202 067N3222
  TGEL 23  79 7/8 × - 1/8   067N3163 067N3183 22 × 28   067N3203 067N3223
  7/8 × - 3/8   067N3164 067N3184 22 × 35   067N3204 067N3224
  TGEL 31  110 7/8 × - 1/8   067N3165 067N3185 22 × 28   067N3205 067N3225
  1/8 ×   - 3/8 067N3166 067N3186 28 × 35   067N3206 067N3226
  TGEL 35  125 7/8 × - 3/8   067N3167 067N3187 22 × 35   067N3207 067N3227
  1/8 ×   - 3/8 067N3168 067N3188 28 × 35   067N3208 067N3228
  TGEL 46  161 1/8 ×   - 3/8 067N3169 067N3189 28 × 35   067N3209 067N3229

   

   

  TGEL R410A-K series

   

  model Nominal cooling capacity Series ( applicable evaporation temperature of -25 deg.] C ~ 10 deg.] C ) with MOP function
  (kW)

  Connection size

  (in.)

  individual package Industrial packaging (1 ) Interface size (mm) (2 ) individual package industrial package
  TGEL 3.5  2 3/8 × 5/8   067N3000 067N3020 10 × 16   067N3040 067N3060
  1/2 × 5/8   067N3001 067N3021 12 × 16   067N3041 067N3061
  TGEL 4.5  16 1/2 × 7/8   067N3002 067N3022 12 × 22   067N3042 067N3062
  TGEL 6.5  twenty four 1/2 × 5/8   067N3003 067N3023 12 × 16   067N3043 067N3063
  1/2 × 7/8   067N3004 067N3024 12 × 22   067N3044 067N3064
  5/8 × 7/8   067N3005 067N3025 16 × 22   067N3045 067N3065
  TGEL 9  32 5/8 × 7/8   067N3006 067N3026 16 × 22   067N3046 067N3066
  TGEL 13  45 5/8 × 7/8   067N3007 067N3027 16 × 22   067N3047 067N3067
  5/8 × - 1/8   067N3008 067N3028 16 × 28   067N3048 067N3068
  TGEL 15  54 5/8 × 7/8   067N3009 067N3029 16 × 22   067N3049 067N3069
  5/8 × - 1/8   067N3010 067N3030 16 × 28   067N3050 067N3070
  TGEL 19  68 5/8 × - 1/8   067N3011 067N3031 16 × 28   067N3051 067N3071
  7/8 × - 1/8   067N3012 067N3032 22 × 28   067N3052 067N3072
  TGEL 23  79 7/8 × - 1/8   067N3013 067N3033 22 × 28   067N3053 067N3073
  7/8 × - 3/8   067N3014 067N3034 22 × 35   067N3054 067N3074
  TGEL 31  110 7/8 × - 1/8   067N3015 067N3035 22 × 28   067N3055 067N3075
  1/8 ×   - 3/8 067N3016 067N3036 28 × 35   067N3056 067N3076
  TGEL 35  125 7/8 × - 3/8   067N3017 067N3037 22 × 35   067N3057 067N3077
  1/8 ×   - 3/8 067N3018 067N3038 28 × 35   067N3058 067N3078
  TGEL 46  161 1/8 ×   - 3/8 067N3019 067N3039 28 × 35   067N3059 067N3079
       

   

  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A
  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A Liên hệ
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10 Liên hệ
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B Liên hệ
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100 Liên hệ
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/ Liên hệ
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210 Liên hệ
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM Liên hệ
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315 Liên hệ
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F Liên hệ
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
  Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
  VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
  Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
  Kinh doanh 1: 0917.971.515
  Kinh doanh 2: 0912.969.391
  Kinh doanh 3: 091.686.1515‬
  Website: diencongnghieptanthanh.com
  Website: tanthanh-automation.com
  Website: thietbitudongtanthanh.com
  email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi