Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4

 • Đăng ngày 04-07-2020 07:46:35 PM - 149 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S003592

 • Tình trạng sản phẩm:


  • Beijing Huade Electro-hydraulic directional valve 4WEH10G20B/6EG24NETZ5L 4WEH10H20B/6EW220
  • Beijing Huade 4WEH32G50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32H50B/6EG24NETZ5L
   Beijing Huade 4WEH16M50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16M50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16E50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16J50B/6EG24ETNZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16E50B/6EW220
  • 4WEH25H50B/6EG24NETZ5LP4.5 Beijing Huade 4WEH25U50B/6EG24NETZ5L
  • Huade electro-hydraulic directional valve 4WEH10C20B/6EG24NETZ5L 4WEH10EA20B/6EG24NETZ5L
  • Huade 4WEH32E50B/6EG24N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32J50B/6EG24N9ETZ5L
  • 4WEH25H50B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve 4WEH25H50B/6EW220-50
   4WEH10HD40B/OFEG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve
   4WEH25J50B/6CG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25E50B/6CG24NETZ5L 6EW220
   Huade 4WEH16H50B/6EG24ETNZ5L/P4.5 electro-hydraulic directional valve 4WEH16H50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16L50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16R50B/6EW220
  • 4WEH25G50B/6EG24NETZ5LP4.5 Beijing Huade 4WEH25G50B/6CW220-50N9ETZ5
  • 4WEH25D50B/6EG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25Y50B/6EG24NETZ5L 25C
   Huade electro-hydraulic directional valve 4WEH10J20B/6EG24NETZ5L 4WEH10E20B/6EG24NETZ5L
  • Huade 4WEH32E50B/6EG24N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32J50B/6EG24N9ETZ5L
   Huade hydraulic 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16E50B/6EW220NETZ5L
  • 4WEH25G50B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve 4WEH25G50B/6EW220-50
  • Huade hydraulic 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L 4WEH16E50B/6EW220 16D electro-hydraulic valve
  • 4WEH25E50B/6EG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25E50B/6EW220-50N9ETZ5L
  • Huade hydraulic 4WEH16G50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16G50B/6EW220
   Huade hydraulic 4WEH16J50B/6EW220-50N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16HD50B/OF6EG24
   4WEH10E20B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve

  • Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51.
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  Z2S16-1-50B
   Van thủy lực HUADE  DR20-1-30B/315Y
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ ,Z2S10-3-30B
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L”””
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DB10-1-50B/200
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6W220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/3156CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/100UG24NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/315G24NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DR20-1-30B/315YM
   Van thủy lực HUADE DRE20-30B/100YM
   Van thủy lực HUADE HD-4WE6J60/SG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE S20P2.0B/
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
   Van thủy lực HUADE Z1S16P1-30B/ CAN’T SUPPLY
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE Z2FS6-2-40B/2QV or Z2FS6-3-40B/2QV or Z2FS6-5-40B/2QV or Z2FS6-7-
   Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ or Z2S10-3-30B/ or Z2S10-4-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2S16-1-50B/
   Van thủy lực HUADE Z2S16-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2S6-2-60B/
   Van thủy lực HUADE ZDR10DP1-40B/150YM
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  DAW20A-1-30B/80W220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE  DB10-1-50B/200
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/2006UW220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10V31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5LB10
   Van thủy lực HUADE  Z2DB6VD-2-40B/100
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
   Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/75YM
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-2-50B/3156CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
   Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/150YM
   Van thủy lực HUADE  Z2S6-2-40B
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE  AJS-32Hz/M60-2
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE DYJ-03-P-14-70
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L.
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L”
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/315
   Van thủy lực HUADE  Huade z2s10A-20c
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20C
   Van thủy lực HUADE ZDB10VA-2-40B/200
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30C/S2
   Van thủy lực HUADE Z2S6-40C
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS6-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE  AJS-32HZ/M60x2
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5Ls
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L=
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/Z2S10-3-30B
   Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  DYJ-03-P-14-70
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
       

     TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
  Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
  VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
  Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
  Kinh doanh 1: 0917.971.515
  Kinh doanh 2: 0912.969.391
  Kinh doanh 3: 091.686.1515‬
  Website: diencongnghieptanthanh.com
  Website: tanthanh-automation.com
  Website: thietbitudongtanthanh.com
  email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi