Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO Siemens Số lượng: 0 cái


 •  
 • Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO

 • Đăng ngày 23-07-2020 01:29:47 AM - 86 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO
 • Giá bán: Liên hệ
 • Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO


Công tắc tơ Siemens AC contactor 3TF5622-0XF0 AC110V 3TF56 22-OXFO
 
3TF3000-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC
3TF3000-0XF0 400V - 4KW - 9A- Coil: 110VAC
3TF3000-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC
3TF3000-1XB4 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VDC
3TF3000-1XF4 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VDC
3TF3000-1XG4 400V - 4KW - 9A - Coil: 125VDC
3TF3000-1XM4 400V - 4KW - 9A - Coil: 220VDC
3TF3000-1XW4 400V - 4KW - 9A - Coil: 48VDC
3TF3001-0XB0 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VAC - 1NC
3TF3001-0XF0 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VAC - 1NC
3TF3001-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF3001-1XB4 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VDC - 1NC
3TF3001-1XF4 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VDC - 1N0
3TF3001-1XG4 400V - 4KW - 9A - Coil: 125VDC - 1N0
3TF3001-1XM4 400V - 4KW - 9A - Coil: 220VDC - 1NC
3TF3001-1XW4 400V - 4KW - 9A - Coil: 48VDC - 1N0
3TF3010-0XB0 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VAC - 1N0
3TF3010-0XF0 400V - 4KW - 9A- Coil: 110VAC - 1N0
3TF3010-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1NO
3TF3010-1XB4 400V - 4KW - 9A- Coil: 24VDC - 1N0
3TF3010-1XF4 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VDC - 1NC
3TF3010-1XG4 400V - 4KW - 9A - Coil: 125VDC - 1NC
3TF3010-1XM4 400V - 4KW - 9A - Coil: 220VDC - 1N0
3TF3010-1XW4 400V - 4KW - 9A - Coil: 48VDC - 1NC
3TF3100-0XB0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VAC
3TF3100-0XF0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 110VAC
3TF3100-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC
3TF3100-1XB4 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VDC
3TF3100-1XF4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VDC
3TF3100-1XG4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 125VDC
3TF3100-1XM4 400V - 5.5KW - Coil: 220VDC - 12A
3TF3100-1XW4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 48VDC
3TF3101-0XB0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VAC - 1NC
3TF3101-0XF0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 110VAC - 1NC
3TF3101-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF3101-1XB4 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VDC - 1NC
3TF3101-1XF4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VDC - 1N0
3TF3101-1XG4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 125VDC - 1N0
3TF3101-1XM4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220VDC - 1NC
3TF3101-1XW4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 48VDC - 1N0
3TF3110-0XB0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VAC - 1NO
3TF3110-0XF0 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 110VAC - 1N0
3TF3110-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF3110-1XB4 400V - 5.5KW - 12A- Coil: 24VDC - 1N0
3TF3110-1XF4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VDC - 1NC
3TF3110-1XG4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 125VDC - 1NC
3TF3110-1XM4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220VDC - 1N0
3TF3110-1XW4 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 48VDC - 1NC
3TF3200-0XB0 400V - 7.5KW - Coil: 24VAC - 16A
3TF3200-0XF0 400V - 7.5KW - 16A- Coil: 110VAC
3TF3200-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC
3TF3200-1XB4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VDC
3TF3200-1XF4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VDC
3TF3200-1XG4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 125VDC
3TF3200-1XM4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220VDC
3TF3200-1XW4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 48VDC
3TF3211-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 1N0 - 1NC
3TF3211-0XF0 400V - 7.5KW - 16A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3211-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3211-1XB4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3211-1XF4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3211-1XG4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3211-1XM4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3211-1XW4 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF3300-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC
3TF3300-0XF0 400V - 11KW - 22A- Coil: 110VAC
3TF3300-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC
3TF3300-1XB4 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VDC
3TF3300-1XF4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VDC
3TF3300-1XG4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 125VDC
3TF3300-1XM4 400V - 11KW - 22A - Coil: 220VDC
3TF3300-1XW4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 48VDC
3TF3311-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0 - 1NC
3TF3311-0XF0 400V - 11KW - 22A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3311-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3311-1XB4 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3311-1XF4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3311-1XG4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3311-1XM4 400V - 11KW - 22A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3311-1XW4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF3400-0XB0 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VAC
3TF3400-0XF0 400V - 15KW - 32A- Coil: 110VAC
3TF3400-0XP0 400V - 15KW - 32A - Coil: 220/230VAC
3TF3400-1XB4 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VDC
3TF3400-1XF4 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VDC
3TF3400-1XG4 400V - 11KW - 22A - Coil: 125VDC
3TF3400-1XM4 400V - 15KW - 32A - Coil: 220VDC
3TF3400-1XW4 400V - 11KW - 22A - Coil: 48VDC
3TF3411-0XB0 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VAC - 1N0 - 1NC
3TF3411-0XF0 400V - 15KW - 32A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3411-0XP0 400V - 15KW - 32A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3411-1XB4 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3411-1XF4 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3411-1XG4 400V - 11KW - 22A - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3411-1XM4 400V - 15KW - 32A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3411-1XW4 400V - 11KW - 22A - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF3500-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC
3TF3500-0XF0 400V - 18.5KW - 38A- Coil: 110VAC
3TF3500-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC
3TF3500-1XB4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VDC
3TF3500-1XF4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 110VDC
3TF3500-1XG4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 125VDC
3TF3500-1XM4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220VDC
3TF3500-1XW4 400V - 15KW - 32A - Coil: 48VDC
3TF3511-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF3511-0XF0 400V - 18.5KW - 38A- Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF3511-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF3511-1XB4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VDC - 1N0/1NC
3TF3511-1XF4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 110VDC - 1N0+1NC
3TF3511-1XG4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 125VDC - 1N0+1NC
3TF3511-1XM4 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220VDC - 1N0/1NC
3TF3511-1XW4 400V - 15KW - 32A  - Coil: 48VDC - 1N0+1NC
3TF4001-0XB0 400V - 4KW - 9A - 1NC - Coil: 24VAC
3TF4001-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 1NC
3TF4001-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF4010-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4010-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4010-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4011-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4011-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4011-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1C
3TF4020-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 2N0
3TF4020-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 2N0
3TF4020-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4022-0XB0 400V - 4KW - 9A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4022-0XF0 400V - 4KW - 9A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4022-0XP0 400V - 4KW - 9A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4101-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 1NC
3TF4101-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 1NC
3TF4101-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1NC
3TF4110-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4110-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4110-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4111-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4111-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4111-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4122-0XB0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4122-0XF0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4122-0XP0 400V - 5.5KW - 12A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4210-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4210-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4210-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4211-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4211-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4211-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4220-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 2N0
3TF4220-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 2N0
3TF4220-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4222-0XB0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4222-0XF0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4222-0XP0 400V - 7.5KW - 16A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4310-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0
3TF4310-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 1N0
3TF4310-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0
3TF4311-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4311-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4311-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4320-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 2N0
3TF4320-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 2N0
3TF4320-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 2N0
3TF4322-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4322-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4322-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4411-0XB0 400V - 11KW - 22A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4411-0XF0 400V - 11KW - 22A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4411-0XP0 400V - 11KW - 22A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4422-0XB0 400V - 15KW - 32A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4422-0XF0 400V - 15KW - 32A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4422-0XP0 400V - 15KW - 32A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4511-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC - 1N0/1NC
3TF4511-0XF0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VAC - 1N0+1NC
3TF4511-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC - 1N0/1NC
3TF4522-0XB0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4522-0XF0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 110VAC - 2N0+2NC
3TF4522-0XP0 400V - 18.5KW - 38A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4622-0XB0 400V - 22KW - 45A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4622-0XF0 400V - 22KW - 45A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4622-0XP0 400V - 22KW - 45A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4644-0XB0 400V - 22KW - 45A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4644-0XF0 400V - 22KW - 45A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4644-0XP0 400V - 22KW - 45A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF4722-0XB0 400V - 30KW - 63A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4722-0XF0 400V - 30KW - 63A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4722-0XP0 400V - 30KW - 63A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4744-0XB0 400V - 30KW - 63A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4744-0XF0 400V - 30KW - 63A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4744-0XP0 400V - 30KW - 63A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF4822-0XB0 400V - 37KW - 75A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4822-0XF0 400V - 37KW - 75A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4822-0XP0 400V - 37KW - 75A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4844-0XB0 400V - 37KW - 75A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4844-0XF0 400V - 37KW - 75A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4844-0XP0 400V - 37KW - 75A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF4922-0XB0 400V - 45KW - 85A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF4922-0XF0 400V - 45KW - 85A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF4922-0XP0 400V - 45KW - 85A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF4944-0XB0 400V - 45KW - 85A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF4944-0XF0 400V - 45KW - 85A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF4944-0XP0 400V - 45KW - 85A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5022-0XB0 400V - 55KW - 110A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5022-0XF0 400V - 55KW - 110A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5022-0XP0 400V - 55KW - 110A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5044-0XB0 400V - 55KW - 110A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5044-0XF0 400V - 55KW - 110A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5044-0XP0 400V - 55KW - 110A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5122-0XB0 400V - 75KW - 140A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5122-0XF0 400V - 75KW - 140A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5122-0XP0 400V - 75KW - 140A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5144-0XB0 400V - 75KW - 140A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5144-0XF0 400V - 75KW - 140A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5144-0XP0 400V - 75KW - 140A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5222-0XB0 400V - 90KW - 170A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5222-0XF0 400V - 90KW - 170A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5222-0XP0 400V - 90KW - 170A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5244-0XB0 400V - 90KW - 170A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5244-0XF0 400V - 90KW - 170A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5244-0XP0 400V - 90KW - 170A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5322-0XB0 400V - 110KW - 205A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5322-0XF0 400V - 110KW - 205A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5322-0XP0 400V - 110KW - 205A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5344-0XB0 400V - 110KW - 205A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5344-0XF0 400V - 110KW - 205A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5344-0XP0 400V - 110KW - 205A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5422-0XB0 400V - 132KW - 250A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5422-0XF0 400V - 132KW - 250A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5422-0XP0 400V - 132KW - 250A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5444-0XB0 400V - 132KW - 250A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5444-0XF0 400V - 132KW - 250A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5444-0XP0 400V - 132KW - 250A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5522-0XB0 400V - 160KW - 300A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5522-0XF0 400V - 160KW - 300A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5522-0XP0 400V - 60KW - 300A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5544-0XB0 400V - 160KW - 300A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5544-0XF0 400V - 160KW - 300A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
3TF5544-0XP0 400V - 160KW - 300A - Coil: 220/230VAC - 4N0/4NC
3TF5622-0XB0 400V - 200KW - 400A - Coil: 24VAC - 2N0/2NC
3TF5622-0XF0 400V - 200KW - 400A - Coil: 110VAC - 2N0/2NC
3TF5622-0XP0 400V - 200KW - 400A - Coil: 220/230VAC - 2N0/2NC
3TF5644-0XB0 400V - 200KW - 400A - Coil: 24VAC - 4N0/4NC
3TF5644-0XF0 400V - 200KW - 400A - Coil: 110VAC - 4N0/4NC
Sản phẩm cùng loại
Bộ khử sét 3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00 3RT6916-1BD00 3RT6916-1BE00 3RT6916-1CC00 3RT6916-1CE00 3RT6916-1DG00 3RT6916-1EH00

Bộ khử sét 3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00...

3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00 3RT6916-1BD00 3RT6916-1BE00 3RT6916-1CC00 3RT6916-1CE00 3RT6916-1DG00 3RT6916-1EH00

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens AC Contactor 3RT5054-1AP36 55KW 115A 220V 3RT5054-1AF36 55KW 115A 110V 3RT5054-1AV36 55KW 115A 380V 3RT5055-6AP36 75KW 150A 220V 3RT5055-6AF36 75KW 150A 110V 3RT5055-6AV36 75KW 150A 380V 3RT5056-6AP36 90KW 185A 220V 3RT5056-6AF36

Công tắc tơ Siemens AC Contactor...

3RT5054-1AP36 55KW 115A 220V 3RT5054-1AF36 55KW 115A 110V 3RT5054-1AV36 55KW 115A 380V 3RT5055-6AP36 75KW 150A 220V 3RT5055-6AF36 75KW 150A 110V 3RT5055-6AV36 75KW 150A 380V 3RT5056-6AP36 90KW 185A 220V 3RT5056-6AF36 90KW 185A 110V 3RT5056-6AV36

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1056-1AP36 3RT1055-1AP36 3RT1054-1AP3 3RT1054-6AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1054-6AF36 3RT1055-6AF36 3RT1056-6AF36 3RT1054-6AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1054-2

Công tắc tơ Siemens contactor...

3RT1056-1AP36 3RT1055-1AP36 3RT1054-1AP3 3RT1054-6AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1054-6AF36 3RT1055-6AF36 3RT1056-6AF36 3RT1054-6AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1054-2

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor DC 3RT1015/1016/1017-1BM42/1BM41

Công tắc tơ Siemens contactor DC...

3RT1015/1016/1017-1BM42/1BM41

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor DC 3RT1017-1BB41/1BB42/1BF41/1BF42/1BM41/1BM42

Công tắc tơ Siemens contactor DC ...

DC CONTACTOR 3RT1017-1BB41/1BB42/1BF41/1BF42/1BM41/1BM42

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1016 1017 1015-1AF01/1AP01/1AG01/1AP00

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1016...

3RT1016 1017 1015-1AF01/1AP01/1AG01/1AP00

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1024 3RT1025/1AP00/1AN20/1AB04/1AL20/1AP60/1AP24-1A.0

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1024...

3RT1024 3RT1025/1AP00/1AN20/1AB04/1AL20/1AP60/1AP24-1A.0

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1034/1035/1036/1AD04/1AD00/1AH04/1AH00/1AL20

Công tắc tơ Siemens contactor...

3RT1034/1035/1036/1AD04/1AD00/1AH04/1AH00/1AL20

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập17
 • Hôm nay5,613
 • Tháng hiện tại182,716
 • Tổng lượt truy cập5,503,654


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây